• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
by sözünün tərcüməsi (199 nəticə)
İngilis dili Azərbaycan dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
by yanından zərf ümumi
by yanında zərf ümumi
by yandan zərf ümumi
by yanınca zərf ümumi
by etibarilə zərf ümumi
by yaxınlıqda zərf ümumi
by yaxın zərf ümumi
by yaxında zərf ümumi
by kənara zərf ümumi
by bərabər sözönü ümumi
by yan-yana sözönü ümumi
by yaxın sözönü ümumi
by ilə sözönü ümumi
by yaxınlığında sözönü ümumi
by yanaşı sözönü ümumi
by yanında sözönü ümumi
by -dan sözönü ümumi
by -dən sözönü ümumi
by -a sözönü ümumi
by sözönü ümumi
by tərəfindən sözönü ümumi
by -lə sözönü ümumi
by ilə sözönü ümumi
by -la sözönü ümumi
by-street sakit küçə isim ümumi
passer-by yoldan ötən isim ümumi
by-street adamsız küçə isim ümumi
touring by car avtoturizm isim ümumi
by-product yan məhsul isim ümumi
by-elections əlavə seçkilər isim ümumi
by-street uzaq küçə isim ümumi
appraisal by experts ekspertiza isim ümumi
passers-by gedən-gələn isim ümumi
by-lane adamsız dalan isim ümumi
by-election əlavə seçki isim ümumi
lay-by dayanacaq isim ümumi
by day gündüz isim ümumi
by-reaction əlavə reaksiya isim kimya
by-road kəndarası yol isim ümumi
passer-by yoldan keçən isim ümumi
by-lane xəlvət dalan isim ümumi
come-by-chance bic isim ümumi
by-road dolayı yol isim ümumi
by-road dolama yol isim ümumi
by-street döngə isim ümumi
relate by marriage qohumlaşdırmaq fel ümumi
pass by sovuşmaq fel ümumi
get by keçmək fel ümumi
measure by steps addımlamaq fel ümumi
pass by yoldan keçmək fel ümumi
fill by pumping nasoslamaq fel ümumi
go by ötüb keçmək fel ümumi
be brought by sıxışdırılmaq fel ümumi
execute by shooting güllələmək fel ümumi
come by əldə etmək fel ümumi
come by gəzinmək fel American
come by gəzməyə başlamaq fel American
by chance nagahani sifət ümumi
by name deyilən sifət ümumi
by birth nəsildəngəlmə sifət ümumi
by-way kəsə sifət ümumi
by the piece dənəmuzd sifət ümumi
step-by-step pilləli sifət ümumi
by chance gəlişigözəl sifət ümumi
cured by drying qaxac sifət ümumi
by the day günəmuzd sifət ümumi
by name familiyalı sifət ümumi
forbidden by Shariat haram sifət ümumi
by quality keyfiyyətcə zərf ümumi
by rote əzbər zərf ümumi
by the light işığda zərf ümumi
step-by-step tədriclə zərf ümumi
side by side yanınca zərf ümumi
by trick kələklə zərf ümumi
by origin əslən zərf ümumi
by the line sətirhesabı zərf ümumi
by origin mənşəcə zərf ümumi
by itself özlüyündə zərf ümumi
by heart sinədəftər zərf ümumi
by fraud kələklə zərf ümumi
by force zorlama zərf ümumi
by joint hands müştərək zərf ümumi
by force cəbrən zərf ümumi
little by little anbaan zərf ümumi
by common consent yekdil zərf ümumi
by correspondence qiyabi zərf ümumi
by far xeyli yaxşı zərf ümumi
by nature təbiətcə zərf ümumi
little by little gəldikcə zərf ümumi
by the day günəmuzd zərf ümumi
by candlelight şam işığnda zərf ümumi
by belief etiqadca zərf ümumi
by force zor ilə zərf ümumi
by chance təsadüfən zərf ümumi
by oneself özü-özlüyündə zərf ümumi
by joint efforts köməkli zərf ümumi
by inheritance irsən zərf ümumi
by heredity irsən zərf ümumi
by descent nəslən zərf ümumi
by accident istəmədən zərf ümumi
by way of yoluyla zərf ümumi
by inches xırda-xırda zərf ümumi
side by side yanında zərf ümumi
drop by drop qətrə zərf ümumi
little by little getdikcə zərf ümumi
close by yaxında zərf ümumi
step-by-step addımbaaddım zərf ümumi
by way of vasitəsilə zərf ümumi
step-by-step tədrici zərf ümumi
step-by-step tədricən zərf ümumi
by nature fitrətən zərf ümumi
by nature fitrən zərf ümumi
day by day günbəgün zərf ümumi
by force zorla zərf ümumi
by force güclə zərf ümumi
by force güc ilə zərf ümumi
by hand əl ilə zərf ümumi
by heart əzbər zərf ümumi
by the way sözarası zərf ümumi
by lease kirə ilə zərf ümumi
by thousands min-min zərf ümumi
by chance gəlişigözəl zərf ümumi
by appearance şəkilcə zərf ümumi
by inches yavaş-yavaş zərf ümumi
by inches az-az zərf ümumi
step by step addımbaaddım zərf ümumi
by family nəslən zərf ümumi
knee by knee dizbədiz zərf ümumi
by analogy oxşarlığa görə zərf ümumi
by all means ələlbət zərf ümumi
by accident bilmədən zərf ümumi
by the way dodaqucu zərf ümumi
by heart ağızdan zərf ümumi
by stealth oğrunca zərf ümumi
by default qiyabi zərf ümumi
word by word sözbəsöz zərf ümumi
name by name adbaad zərf ümumi
day by day gəldikcə zərf ümumi
by the by sözgəlişi zərf ümumi
by chance bilmədən zərf ümumi
by drops damcı-damcı zərf ümumi
by chance bilməyərəkdən zərf ümumi
by a majority əksəriyyətlə zərf ümumi
bit by bit tədricən zərf ümumi
by eye gözəyarı zərf ümumi
by right hüquq üzrə zərf ümumi
by radio radio ilə zərf ümumi
by order hökmə görə zərf ümumi
by the meaning mənaca zərf ümumi
by the way dilucu zərf ümumi
by order əmr üzrə zərf ümumi
by seniority böyüklüyə görə zərf ümumi
close by yaxınında sözönü ümumi
by means of vasitəsilə sözönü ümumi
by reason of ucbatından sözönü ümumi
by haphazard təsadüfən phrases ümumi
by hand qasidlə phrases ümumi
by golly Vallah! phrases ümumi
by half yarısına qədər phrases ümumi
by guess təqribən phrases ümumi
slink by xəlvəti yaxınlaşmaq phrases ümumi
by half yarıyadək phrases ümumi
by way of... yana phrases ümumi
by hook or by crook yalan-doğru phrases ümumi
by golly İlahi! phrases ümumi
by feat of vasitəsilə phrases ümumi
by name ləqəb phrases ümumi
by way of... əlaqədar phrases ümumi
by mistake səhvən phrases ümumi
by quantities külli miqdarda phrases ümumi
get by heart əzbərləmək phrases ümumi
one by one birbəbir phrases ümumi
by hand kuryerlə phrases ümumi
by halves qismən phrases ümumi
by stealthy gizlin phrases ümumi
by stealthy oğrun-oğrun phrases ümumi
by way of... xatirinə phrases ümumi
by degrees tədriclə phrases ümumi
by accident gözlənilmədən phrases ümumi
by haphazard bəxtəbəxt phrases ümumi
by contrast with əksinə phrases ümumi
abide by dözmək phrases ümumi
bit by bit tədricən phrases ümumi
by accident təsadüfən phrases ümumi
by God! vallahi! phrases ümumi
by way of... məqsədilə phrases ümumi
by feat of köməyilə phrases ümumi
by golly Həqiqətən! phrases ümumi
by God! vallah! phrases ümumi
by degrees yavaş-yavaş phrases ümumi
by dint of vasitəsilə phrases ümumi
by guess təxminən phrases ümumi
by name ayama phrases ümumi
day by day günbəgün phrases ümumi
learn by heart əzbərləmək phrases ümumi
by stealthy xəlvəti phrases ümumi
by no means qətiyyən phrases ümumi
by golly Doğrudan! phrases ümumi
by my reckoning məncə phrases ümumi