• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
power sözünün tərcüməsi (81 nəticə)
İngilis dili Azərbaycan dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
power güclülük isim ümumi
power qüvvəlilik isim ümumi
power güc isim ümumi
power qüdrət isim ümumi
power zorluluq isim ümumi
power calal isim ümumi
power təpərlilik isim ümumi
power qüvvə isim ümumi
power hakimlik isim ümumi
power iqtidarlılıq isim ümumi
power qüvvətlilik isim ümumi
power enerji isim physics
power hakimiyyət isim ümumi
power səlahiyyət isim ümumi
power ixtiyar isim ümumi
power vəkalət isim ümumi
power dövlət isim ümumi
power qidalanma isim computer
power energetik sifət ümumi
party in power iqtidar isim ümumi
power engineering energetika isim ümumi
tenacity-power səbat isim ümumi
heating power istiliktörətmə qabiliyyəti isim ümumi
power engineering specialist energetik isim ümumi
will-power iradə gücü isim ümumi
vital power həyatilik isim ümumi
worldly-power önəmli dövlət isim ümumi
will-power iradə qüvvəsi isim ümumi
worldly-power güclü dövlət isim ümumi
hydroelectric power station su-elektrik stansiyası isim ümumi
power-driven boring mexaniki qazıma isim ümumi
power line mərkəzi intiqal dartıcısı isim ümumi
balance of power siyasi müvazinət isim ümumi
staying power behbazar isim ümumi
staying power dözüm isim ümumi
power frequency sənaye tezliyi isim ümumi
power of attorney vəkalətnamə isim ümumi
power shovel ekskavator isim ümumi
lust for power rəyasətpərəstlik isim ümumi
State power dövlət hakimiyyəti isim ümumi
bed power qalınlıq isim ümumi
dual power ikihakimiyyətlilik isim ümumi
power capacity enerji tutumu isim ümumi
power of attorney etibarnamə isim ümumi
executive power icraedici hakimiyyət isim ümumi
striking power zərbə gücü isim ümumi
love of power mənsəbpərəstlik isim ümumi
attractive power cazibə qüvvəsi isim ümumi
power supply qidalanma isim ümumi
take power hakimiyyəti ələ almaq fel ümumi
raise power qüvvətə yüksəlmək fel ümumi
seize power hakimiyyəti qəsb etmək fel ümumi
have power ixtiyar olmaq fel ümumi
be in power hakimiyyət başında durmaq fel ümumi
strike with all one's power zərb ilə vurmaq fel ümumi
come to power hakimiyyətə gəlmək fel ümumi
give power of attorney etibarnamə vermək fel ümumi
power-loving mənsəbpərəst sifət ümumi
power-loving rəyasətpərəst sifət ümumi
great-power böyükdövlətçilik sifət ümumi
power-seeking rəyasətpərəst sifət ümumi
party in power hakimiyyətdə olan partiya phrases ümumi
electric power elektrik enerjisi phrases physics
purchase power alıcılıq qabiliyyəti phrases ümumi
nuclear power-station nüvə elektrik stansiyası phrases ümumi
power of a blow zərbənin gücü phrases ümumi
legislative power qanunverici hakimiyyət phrases ümumi
thermal power station istilik elektrik stansiyası phrases ümumi
absolute power mütləq hakimiyyət phrases ümumi
nuclear power nüvə dövləti phrases ümumi
small power kiçik dövlət phrases ümumi
power supply elektrik qidalandırma bloku phrases ümumi
purchasing power alıcılıq qabiliyyəti phrases ümumi
lifting power qaldırıcı qüvvə phrases physics
locomotive power hərəkətverici qüvvə phrases ümumi
power boat motorlu qayıq phrases ümumi
take power hakimiyyəti ələ almaq phrases ümumi
seize power hakimiyyəti zəbt etmək phrases ümumi
supreme power ali hakimiyyət phrases ümumi
water power hidroenerji phrases ümumi
come to power hakimiyyətə gəlmək phrases ümumi