• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w

Azerbaijani Explanatory dictionary

öz: Şəxsinə, özünə aid olan, xas olan, mənsub olan. Öz kitabı. Öz şeyi. Öz yerindən Read more
Translation of öz (198 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
öz own adjective general
öz home adjective general
öz one's own pronoun general
öz her pronoun general
öz her pronoun general
öz one's pronoun general
öz its possessive pronoun general
öz itself reflexive pronoun general
öz maraqları haqqında düşünən introvert noun general
öz torpaqları olan fermerlər yeomanry noun history
öz-özünə alovlanma self-ignition noun general
öz-özünə sağalma self-healing noun general
öz fikrini açıqlama showdown noun general
öz fikrini bəyan etmək showdown noun general
öz sözü ilə demə paraphrase noun general
öz aləminə qapılmış adam introvert noun general
öz dönmə abdication noun general
öz nəslinə bağlılıq clanship noun general
öz klanına bağlılıq clanship noun general
öz-özünə oksidləşmə autooxidation noun general
öz ailəsinə bağlılıq clanship noun general
öz atasını öldürmə patricide noun general
öz üzərinə götürmə assumption noun general
öz-özünə danışma mumble noun general
öz-özünə danışma burble noun general
öz şəxsiyyətini kiçiltmə self-abuse noun general
yanacaqların öz-özünə oksidləşməsi fuel autooxidation noun general
öz ağasına sadiq olan şəxs loyalist noun general
öz mənafeyini unudub başqalarının qeydinə qalma altruism noun general
istiden öz-özünə alovlanma thermic self-ignition noun general
otun öz-özünə qızışması hay-heating noun agricultural
zəncirvarı öz-özünə alovlanma chain self-ignition noun general
öz-özünü izah etmə self-expression noun general
öz-özünə sağaltma self-healing noun general
öz müqəddəratını təyin etmə self-determination noun general
öz-özünə yaxşılaşma self-improvement noun general
öz mənafeyini güdən grasper noun general
öz bildiyini etmə contrariness noun general
öz qabiliyyətini kiçiltmə self-abuse noun general
öz-özünə xəyanət etmə self-betrayal noun general
təyyarəni öz-özünə idarə edən cihaz autopilot noun aeronautics
öz-özündən induksiya əmələ gətirən makara reactor noun technical
öz valideynlərini öldürən parricide noun general
şəxsin öz həyatı haqqında yazdığı qeydlər memoir noun general
öz fikrini tez-tez dəyişən chameleon noun general
öz-özünə aşıq olmuş adam narcissus noun figurative meaning
öz-özünə vurulmuş adam narcissus noun figurative meaning
öz işinin ustası artist noun general
öz-özünə danışma babble noun general
öz tərəfinə çəkmə bribe noun general
öz ailəsi home noun general
öz işinin ustası dab noun spoken language
öz meydançası home noun sport
öz növbəsini gözləmək keep one's turn verb general
öz üzərinə götürmək assume verb general
öz suyunda bişirmək stew verb general
öz fikrini demək give one's opinion verb general
öz-özünə danışmaq gabble verb general
öz bildiyini etmək wreak verb general
öz təcrübəsini zənginləşdirmək enrich one's experience verb general
öz fikrini söyləmək express one's opinion verb general
öz-özünə danışmaq mumble verb general
öz tərəfinə çəkmək coax verb general
öz rəyini söyləmək express one's opinion verb general
öz-özünə danışmaq burble verb general
öz diləyini bildirmək wish verb general
öz- özünə danışmaq throat verb general
öz qarşısına məqsəd qoymaq undertake verb general
öz-özünə deyinmək mutter to oneself verb general
öz adını gizləmək conceal one's name verb general
öz vicdanını sakitləşdirmək salve one's conscience verb general
öz iradəsini diktə etmək dictate one's will verb general
öz istedadını inkişaf etdirmək develop one's talent verb general
öz vətənini satmaq quisle verb general
öz fikri olmaq have one's own opinion verb general
öz işini bilmək know one's job verb general
öz sağlamlığını pozmaq ruin one's health verb general
öz yerinə qoymamaq mislay verb general
öz-özünə danışmaq mussitate verb general
öz müəllimini üstələmək excel one's teacher verb general
öz əli ilə imza atmaq autograph verb general
suçu öz boynuna götürmək shoulder the blame verb general
zəhmətini öz üzərinə götürmək take the trouble verb general
öz iradəsini büruzə vermək will verb general
pulla öz tərəfinə çəkmək buy over verb general
öz hisslərini sakitləşdirmək compose one's feelings verb general
öz gəmisini batırmaq scuttle verb general
öz razılığını vermək give one's consent verb general
öz arzusu ilə etmək volunteer verb general
öz-özünə altında danışmaq sputter verb general
öz təşəbbüsü ilə etmək volunteer verb general
öz rəyini ehtiyatla demək understate verb general
öz əqidəsini pula satmaq prostitute verb general
öz tərəfinə çəkmək win verb general
öz şəklini dəyişmək buldge verb general
öz tərəfinə çəkmək entice verb general
öz formasını dəyişmək buldge verb general
öz xeyrinə yozmaq wrest verb general
öz-özünə danışmaq babble verb general
öz üzərinə götürmək shoulder verb general
öz inamında yanılmaq misplace verb general
öz boynuna götürmək undertake verb general
öz günahını boynuna almağa məcbur etmək convict verb general
öz üzərinə götürmək undertake verb general
öz əlində saxlamaq wield verb general
etibar edilmiş əmlakı öz adına keçirmək convert verb law
faktları öz xeyrinə təhrif etmək manipulate verb general
öz tərəfinə çəkmək woo verb general
faktları öz xeyrinə dəyişmək manipulate verb general
öz təsirinə salmaq bend verb general
öz-özünə qulluq etmək help verb general
öz partiyasından çıxmaq bolt verb general
öz partiyasından uzaqlaşmaq bolt verb general
öz üzərinə götürmək go verb general
öz günahını hiss edən apologetic adjective general
öz dəst-xətti ilə yazılmış autograpic adjective general
öz ömrünü yaşamış outmoded adjective general
öz ideyasına sadiq committed adjective general
öz gücünə arxalanan self-reliant adjective general
öz-özünə ehtimal edilən matter-of-course adjective general
öz bildiyini edən high-handed adjective general
öz bildiyini edən self-willed adjective general
öz bildiyini eləyən crotchety adjective general
öz meydançasında keçirilməyən away adjective sport
öz bildiyini edən wayward adjective general
öz nöqsanını görməyən self-satisfied adjective general
öz bildiyini edən willful adjective general
öz bildiyini edən wilful adjective general
öz-özünə törəyən unpromted adjective general
öz xeyrini bilən hard-headed adjective general
öz əli ilə yazılmış autograpic adjective general
öz mənafəyini güdməyən quixotic adjective general
öz noqsanını görməyən priggish adjective general
öz-özünə aydın olan self-evident adjective general
öz fikrini yığcam söyləyən terse adjective general
öz-özünə törəyən spontaneous adjective general
öz xeyirini bilən calculating adjective general
öz peşəsinə vurğun committed adjective general
öz bildiyini edən cobby adjective general
öz bildiyini edən hardmouthed adjective general
öz məsləkində sabit və ardıcıl olan catholic adjective general
öz xeyrini bilən politic adjective general
öz işinə vurğun committed adjective general
öz nəslinə meyilli clannish adjective general
öz fikrini gizli saxlayan private adjective general
öz hüquqlarına başlayan incoming adjective general
öz bildiyini edən wanton adjective poetical
öz vəzifəsinə başlayan incoming adjective general
öz-özünə automatically adverb general
öz mənafəyini güdmədən quixotically adverb general
öz zövqünə uyğun to one's taste adverb general
öz-özünə inwardly adverb general
öz-özünə independently adverb general
öz-özünə of oneself adverb general
öz aramızdı between you and me adverb idiomatic
öz əli ilə by oneself adverb general
öz-özünə to himself adverb general
öz-özünə in itself adverb general
öz aramızdı mum's the word adverb idiomatic
öz qorxusundan at one's own risk adverb general
öz həvəsi ilə by one's own wish adverb general
öz vaxtında promptly adverb general
öz vaxtında duly adverb general
öz ürəyində in private adverb general
öz-özünə in private adverb general
öz-özünü oneself pronoun general
öz özünü oneself pronoun general
öz-özünə oneself pronoun general
öz aranızda among preposition general
öz aralarında among preposition general
öz işini bilmək see one's way phrases general
öz hərəkətlərinə cavab vermək face the music phrases general
öz əl-qolunu bağlamaq commit oneself phrases general
günahı öz üzərinə götürmək bear the blame phrases general
öz məqsədinə nail olmaq get home phrases general
öz qınına çəkilmək go into one's shell phrases general
öz tərəfinə çəkmək win over phrases general
öz işinin ustası whale at phrases spoken language
öz işinin ustası whale on phrases spoken language
öz əli öz başı olmaq be one's own master phrases general
öz dediyindən dönməmək keep ground phrases general
öz mövqeyini itirmək lose ground phrases general
öz təyyarə bazası home base phrases aeronautics
öz aramızda between ourselves phrases general
öz mövqeyini itirmək give ground phrases general
öz dediyindən dönməmək hold ground phrases general
öz dediyindən dönməmək maintain ground phrases general
öz təyyarə meydanı home base phrases aeronautics
öz partiyasının əleyhinə səsvermə cross voting phrases general
öz borcunu yerinə yetirmək do one's bit phrases general
öz işini yaxşı bilən whale on phrases spoken language
öz tərəfinə çəkmək grease smb.'s fist phrases general
öz payını vermək do one's bit phrases general
öz payını tələb etmək cry shares phrases general
öz dediyindən dönməmək stand ground phrases general
öz işinin pərgarı whale at phrases spoken language
öz işinin pərgarı whale on phrases spoken language
öz-özünə deyinmək mutter to oneself phrases general