• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of acid (49 results)
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
acid turşuluq noun general
acid turşu noun chemistry
acid turş adjective general
acid çılğın adjective general
acid tünd adjective general
hydrochloric acid duz turşusu noun general
maleic acid malein turşusu noun general
saccharic acid şəkər turşusu noun general
fat acid yağ turşusu noun general
oil acid yağ turşusu noun general
acid goudron turş qudron noun general
acetic acid sirkə turşusu noun general
tannic acid noun general
benzoic acid benzoy turşusu noun general
citric acid limon turşusu noun general
adipinic acid adipin turşusu noun general
petroleum acid neft turşusı noun general
suberic acid mantar turşusu noun general
sorrel acid turşəng turşusu noun general
butyric acid n-yağ turşusu noun general
isobutyric acid izoyağ turşusu noun general
fumaric acid fumar turşusu noun general
acid corrosion turşuluq korroziyası noun general
propanoic acid propion turşusu noun general
boracic acid bor turşusu noun general
ascorbic acid askorbin turşusu noun general
oleic acid olein turşusu noun general
abietic acid abiyetin turşusu noun general
carbolic acid karbol turşusu noun general
chlorous acid xlorlu turşu noun general
fatty acid yağ turşusu noun general
cyanic acid sianat turşusu noun general
chromic acid xromlu turşu noun general
acid ester turşu efir noun general
acid rubber turşulu kauçuk noun general
amber acid kəhrəba turşusu noun general
phtalic acid ftal turşusu noun general
formic acid qarışqa turşusu noun general
acid resistance turşuya davamlılıq noun general
chlorosulfonic acid xlorsulfon turşusu noun general
methacrylic acid metakril turşusu noun general
hydrochloric acid xlorid turşusu noun general
supho-acid sulfat turşusu noun chemistry
nitric acid azot turşusu noun general
isophtalic acid izoftal turşusu noun general
stearic acid stearin turşusu noun general
milk acid süd turşusu noun general
monobasic acid birəsaslı turşu phrases chemistry
boracic acid bor turşusu phrases general