• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of all (193 results)
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
all məcmu noun general
all cümlə noun general
all bütün adjective general
all tam adjective general
all hər cür adjective general
all hər adjective general
all istənilən adjective general
all son adjective general
all ən artıq adjective general
all mümkün olan bütün adjective general
all ən böyük adjective general
all ən çox adjective general
all eyzən adverb general
all tamamilə adverb general
all büsbütün adverb general
all bütövlüklə adverb general
all bütün adverb general
all təmiz adverb general
all tamam adverb general
all hamısı pronoun general
all hər şey pronoun general
all hamı pronoun general
all bütün pronoun general
all-rounder yaxalıq noun spoken language
all-round athlete çoxnövçü noun general
know-it-all ələmə noun general
head-all universal məlhəm noun general
all-might hər şeyə qadirlik noun poetical
all-clear təhlükə bitdi noun general
lack-all əsir-yesir noun general
know-all ələmə noun general
all-rounder yaxa noun spoken language
all the pleasures naz-ne'mət noun general
head-all qarabaşlı noun botanical
all-rounder boyunluq noun spoken language
all-rounder xalta noun spoken language
all-over son verilmə noun spoken language
all-rounder onnövçü noun spoken language
all-over sona çatma noun spoken language
bark all together hürüşmək verb general
squall all together qışqırışmaq verb general
stir all together qımıldaşmaq verb general
all-over qurtarmaq verb spoken language
stir all together qurdalaşmaq verb general
shout all together qışqırışmaq verb general
advance all together tərpənişmək verb general
yell all together qışqırışmaq verb general
cough all together öskürüşmək verb general
coo all together quruldaşmaq verb general
be afraid all together qorxuşmaq verb general
be all holes şadaraya dönmək verb general
cackle all together qağıldaşmaq verb general
move all together qımıldaşmaq verb general
plunge all together dürtüşmək verb general
dance all together dingildəşmək verb general
groan all together inildəşmək verb general
kick all together soncuqlaşmaq verb general
move all together dəbərişmək verb general
croak all together quruldaşmaq verb general
rise all together qalxışmaq verb general
run all together yüyrüşmək verb general
laugh all together gülüşmək verb general
squeak all together cığıldaşmaq verb general
rock all together yırğalaşmaq verb general
sleep all together yatışmaq verb general
move all together qurdalaşmaq verb general
roar all together nərildəşmək verb general
come all together tökülüşmək verb general
travel all over gəzmək verb general
creak all together cırıldaşmaq verb general
call all together qağıldaşmaq verb general
cuckoo all together quqquldaşmaq verb general
jump up all together dingildəşmək verb general
all-round ətraflı adjective general
all-important çox önəmli adjective general
all-knowing ələmə adjective general
all-important çox vacib adjective general
patched all over yamaq-yamaq adjective general
all-union ümumittifaq adjective general
all-time tayı bərabəri olmayan adjective general
all-right kafi adjective general
all-right qənaətləndirici adjective general
all-purpose universal adjective general
all factory ümumzavod adjective general
all-time son dərəcə adjective general
all-purpose geniş işlədilən adjective general
all-round hər tərəfli adjective spoken language
having all amenities abad adjective general
all-powerful hər şeyi bilən adjective general
all welded qaynaqlanmış adjective general
know-all ələmə adjective general
all-round çox tərəfli adjective spoken language
all-right qənaətbəxş adjective general
all-right kifayətləndirici adjective general
all-right kifayət qədər adjective general
all-right kifayət adjective general
all-powerful qadir adjective general
all-time misilsiz adjective general
all-right lazımi qədər adjective general
all-time görünməmiş adjective general
all-Turkish ümumtürk adjective general
above all ümdə adjective general
all-right müvafiq adjective general
all-right əlverişli adjective general
all-round mütləq adjective spoken language
all-right münasib adjective general
all-right uyğun gələn adjective general
all-right sağlam adjective general
all-round dairəvi adjective spoken language
all-right yaxşı adjective general
at all times bütün dövrlərdə adverb general
all one's kin tayfalıqca adverb general
after all axırda adverb general
by all means hər vəchlə adverb general
in all cəmi adverb general
all the day bütün günü adverb general
in all vur-tut adverb general
in all cəmi cümlətanı adverb general
all at once qəzadan adverb general
at all times daim adverb general
on all fours sürünərək adverb general
all together hamı birlikdə adverb general
in all directions bütün istiqamətlərdə adverb general
all together sizli-bizli adverb general
once and for all birədili adverb general
once and for all biryolluq adverb general
in all sincerity tam səmimiyyətlə adverb general
once and for all dəfəlik adverb general
of all kinds hər cür adverb general
all in all cəmi cümlətanı adverb general
all of a sudden damdandüşmə adverb general
from all sides hər yandan adverb general
after all hər şeydən sonra adverb general
beyond all question bişübhə adverb general
after all əvvəl-axır adverb general
one and all böyüklü-kiçikli adverb general
all of a sudden qəzadan adverb general
all the same yenə də adverb general
all the same buna baxmayaraq adverb general
in all respects maddə-maddə adverb general
not at all əsla adverb general
by all means ələlbət adverb general
not at all əbədən adverb general
beyond all measures ölçüsüz adverb general
in all var-yox adverb general
all the family tayfalıqca adverb general
above all ümdə adverb general
all night bütün gecə adverb general
all together hamılıqca adverb general
all the family nəsillikcə adverb general
at all əsla adverb general
all right sağ-salamat adverb general
at all qətiyyən adverb general
all over again başdan adverb general
all-over örtülmüş adverb spoken language
all alone tamam yalqız adverb general
after all axı adverb general
all kinds of cür adverb general
all over again təzədən adverb general
all together ellilikcə adverb general
before all hamıdan irəli adverb general
first of all əvvəla adverb general
all together birədili adverb general
all-over hər yerdə adverb spoken language
all-over hər yerə adverb spoken language
all-over hər tərəfə adverb spoken language
all-over hər tərəfdə adverb spoken language
all in all cəmi-cümlətanı partical general
in all cəmi-cümlətanı partical general
in all seriousness tam ciddiliklə phrases general
beyond of all tanınmaz dərəcədə phrases general
all at once gözlənilmədən phrases general
queen of all hearts dilbər phrases general
all legs uzun və arıq phrases general
warts and all çatışmazlıq phrases general
be all thumbs bacarıqsız olmaq phrases general
for good and all ömürlük phrases general
out of all tanınmaz dərəcədə phrases general
above all hər şeydən öncə phrases general
above all hər şeydən əvvəl phrases general
warts and all qüsur phrases general
all legs uzundraz phrases general
Grasp all, lose all Bir əldə iki qarpız tutmaq olmaz phrases general
all but təxminən phrases general
That's all! vəssalam! phrases general
all but demək olar ki phrases general
all of a sudden qəflətən phrases general
It's all right! Eybi yoxdur! phrases general
Not at all dəyməz phrases general
all at once qəflətən phrases general
for good and all qəti phrases general
all the way tamamilə phrases general
show all hamısın göstər phrases computer