• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w

Azerbaijani Explanatory dictionary

bad: Təndir və s. qurmaq üçün içinə keçi qılı qatılıb hazırlanan qatı palçıq. Read more
Translation of bad (122 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
bad wind noun general
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
bad ağırayaq adjective general
bad bifər adjective general
bad imirçimiş adjective general
bad fərsiz adjective general
bad ağır adjective general
bad iyrənc adjective general
bad çirkin adjective general
bad yaramaz adjective general
bad pis adjective general
bad karsız adjective general
bad bəd adjective general
bad fırıq adjective general
bad xarab adjective general
bad yaman adjective general
bad əxlaqsız adjective general
bad pozğun adjective general
bad ədəbsiz adjective general
bad qoxumuş adjective general
bad iylənmiş adjective general
bad iyimiş adjective general
bad qeyri-səmimi adjective general
bad namussuz adjective general
bad şərəfsiz adjective general
bad xoşagəlməz adjective general
bad yanlış adjective computer
bad səhv adjective computer
bad əlverişsiz adjective general
bad ziyan adjective general
bad münasib olmayan adjective general
bad yaramayan adjective general
bad qəlp adjective general
bad saxta adjective general
bad qondarma adjective general
bad süni adjective general
bad uğursuz adjective general
bad baş tutmayan adjective general
bad qeyri-dəqiq adjective general
bad yalan adjective general
bad bacarıqsız adjective general
bad zəif adjective general
bad qabiliyyətsiz adjective general
bad kəskin adjective general
bad bərk adjective general
bad kinli adjective general
bad acıqlı adjective general
bad hirsli adjective general
bad qəzəbli adjective general
bad pis adverb general
bad past tense archaism
bad luck bəxtiqaralıq noun general
bad manner eşşəklik noun general
character of using bad language söyüşcüllük noun general
bad taste zövqsüzlük noun general
bad behavior yaramazlıq noun general
bad condition of roads yolsuzluq noun general
bad luck qəziyyə noun general
bad temper pis xasiyyət noun general
bad luck qada-bala noun general
bad luck bədlik noun general
bad selling kasadlıq noun general
bad harvest məhsulsuzluq noun general
bad temper pis səciyyə noun general
bad cold qançır noun general
bad manners mədəniyyətsizlik noun general
bad manners tərbiyəsizlik noun general
bad mistake kobud xata noun general
bad language söyüş noun general
be in bad temper cırnamaq verb general
use bad language ağzıyava olmaq verb general
catch a bad cold qançırlamaq verb general
go to the bad yolunu azmaq verb general
get bad bədləşmək verb general
be in bad repute pis ad-san çıxarmaq verb general
use bad language yağlamaq verb general
feel bad ürəyi xarab olmaq verb general
bad mood bidamaq olmaq verb general
use bad language söyüşmək verb general
go bad iyimək verb general
get a bad mark qeyri-kafi qiymət almaq verb general
write a bad hand pis xətti olmaq verb general
get a bad mark qeyri-kafi almaq verb general
be in a bad humor ovqatı təlx olmaq verb general
be in bad spirits ovqatı təlx olmaq verb general
cause smth. to go bad qaxsıtmaq verb general
let go bad iyitmək verb general
cause smth. to go bad porsutmaq verb general
catch a bad cold qançır olmaq verb general
go bad qaxsımaq verb general
go bad qoxumaq verb general
go bad fənalaşmaq verb general
go bad iylənmək verb general
go from bad to worse daha betər olmaq verb general
let go bad qaxsıtmaq verb general
use bad language söymək verb general
showing bad taste zövqsüz adjective general
in bad humor nəşəsiz adjective general
bad-mannered ağzıpərtöv adjective general
using bad language ağzıhərzə adjective general
gone bad brak adjective general
rather bad boştəhər adjective general
very bad lax adjective general
bad-mannered bitərbiyə adjective general
extremely bad ityeməz adjective general
to the bad of bir şeyin zərərinə adverb general
bad hat yaramaz phrases general
in bad fix nizamsız phrases American
bad weather pis hava phrases general
have a bad quarter of an hour ağır dəqiqələr keçirmək phrases general
have a bad quarter of an hour ağır dəqiqələr yaşamaq phrases general
be in bad form pis idman formasında olmaq phrases general
set a bad example pis nümunə göstərmək phrases general
be on bad terms düşünüşmək phrases general
bad penny saxta sikkə phrases general
in bad fix səliqəsiz vəziyyətdə phrases American
bad language təhqir phrases general
bad hat əclaf phrases general
bad language söyüş phrases general
in bad fix qaydasız phrases American
be on bad terms ağzıəyri olmaq phrases general
bad penny yaramaz phrases general
be in bad form kefi pis olmaq phrases general