• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of bilən (200 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
bilən aware adjective general
bilən scholarly adjective general
bilən learned adjective general
bilən sapient adjective general
bilən expert adjective general
bilən capable adjective general
bilən acquainted adjective general
bilən familiar adjective general
daşına bilən çəpər hurdle noun general
gələcəyi bilən seer noun general
yaxşı bilən connoisseur noun french
parçalana bilən dissolubility noun general
ağzının dadını bilən feaster noun general
leksikanı kamil bilən verbalist noun general
çapçılıq işini bilən typographist noun general
yaxşı bilən fancier noun general
yaxşı bilən expert noun general
qiymət verə bilən judge noun general
yaxşı bilən judge noun general
yaxşı bilən dab noun spoken language
izah edilə bilən soluble verb general
həll edilə bilən soluble verb general
qatılaşa bilən condensible adjective general
ölçüyə gələ bilən measurable adjective general
nail oluna bilən obtainable adjective general
aşkarlana bilən detectable adjective general
islah oluna bilən corrigible adjective general
sağala bilən curable adjective general
hiss edilə bilən detectable adjective general
yeyilə bilən edible adjective general
təmizlənə bilən erasable adjective general
götürülə bilən extractable adjective general
mümkün ola bilən feasible adjective general
hər şeyi bilən hep adjective general
hesablana bilən numerable adjective general
seçilə bilən eligible adjective general
əldə edilə bilən extractive adjective general
asanlaşdırıla bilən adaptable adjective general
mümkün ola bilən warrantable adjective general
təxmin edilə bilən foreseeable adjective general
davam etdirilə bilən sustainable adjective general
gözlə görünə bilən visible adjective general
döyülə bilən tractile adjective general
çap oluna bilən printable adjective general
əvəzi verilə bilən recoverable adjective general
ötürülə bilən transferable adjective general
köçürülə bilən removable adjective general
əridilə bilən soluble adjective general
icazə verilə bilən allowable adjective general
üzə bilən buoyant adjective general
çox işi bilən busy adjective general
əldə edilə bilən approachable adjective general
uyğunlaşdırıla bilən adaptable adjective general
əldə edilə bilən achievable adjective general
görünə bilən penetrable adjective general
birləşə bilən compatible adjective general
yol verilə bilən tolerant adjective general
görünə bilən discernible adjective general
tərif verilə bilən definable adjective general
təyin edilə bilən definable adjective general
təyin oluna bilən definable adjective general
fərqləndirilə bilən distinguishable adjective general
parçalana bilən dissoluble adjective general
dırmaşıla bilən climbable adjective general
sayıla bilən count adjective general
müdafiə oluna bilən defensible adjective general
həyata keçirilə bilən executable adjective general
genişlənə bilən expansible adjective general
döyülə bilən malleable adjective general
səhv edilə bilən mistakable adjective general
qarışa bilən mixable adjective general
idxal edilə bilən importable adjective general
təsəvvür oluna bilən imaginable adjective general
izah edilə bilən explainable adjective general
keçilə bilən fordable adjective general
üzə bilən floatable adjective general
sıxıla bilən compressible adjective general
müqayisə oluna bilən commensurable adjective general
dartıla bilən tensile adjective technical
ödənilə bilən payable adjective general
düşə bilən top-heavy adjective general
nəql edilə bilən transmissable adjective general
öhdəsindən gəlinə bilən surmountable adjective general
nizama salına bilən regulable adjective general
mümkün ola bilən possible adjective general
əvəzi ödənilə bilən recoverable adjective general
təmir edilə bilən repairable adjective general
təsdiq oluna bilən verifiable adjective general
ayırıla bilən divertible adjective general
qiymət verilə bilən appreciable adjective general
dəyişiklik yarada bilən alterative adjective general
yaxşılaşdırıla bilən amendable adjective general
işlədilə bilən applicable adjective general
apelyasiya oluna bilən appealable adjective general
təsdiqlənə bilən sustainable adjective general
qəbul edilə bilən acceptable adjective general
əldə edilə bilən attainable adjective general
dərk edilə bilən perceptible adjective general
girov qoyula bilən pawnable adjective general
dözülə bilən tolerant adjective general
yaxşılıq bilən thankful adjective general
dəyişdirilə bilən transferable adjective general
düzəldilə bilən reparable adjective general
çıxarıla bilən removable adjective general
qəbul edilə bilən receivable adjective general
qaydaya salına bilən regulable adjective general
düzəldilə bilən remediable adjective general
başa düşülə bilən understandable adjective general
asanlıqla əyilə bilən whipy adjective general
qəbul oluna bilən admissible adjective general
vergi qoyula bilən assessable adjective general
izah edilə bilən assignable adjective general
dözülə bilən passable adjective general
yol verilən bilən permissible adjective general
əyilə bilən divertible adjective general
öncədən görülə bilən foreseeable adjective general
sübut oluna bilən proveable adjective general
yanında gəzdirilə bilən portable adjective general
müəyyən edilə bilən definable adjective general
xarab ola bilən corruptible adjective general
aşkar oluna bilən detectable adjective general
birləşə bilən consistent adjective general
inanıla bilən believable adjective general
qiymətləndirilə bilən assessable adjective general
düzəldilə bilən amendable adjective general
qiymət qoyula bilən evaluable adjective general
icra edilə bilən executable adjective general
haqq qazandırıla bilən justifiable adjective general
səhv salına bilən mistakable adjective general
keçirilə bilən passable adjective general
təsir göstərə bilən influential adjective general
rədd edilə bilən ignorable adjective general
yerinə yetirilə bilən executable adjective general
mümkün ola bilən expectable adjective general
təhlil oluna bilən analysable adjective general
tətbiq edilə bilən adaptable adjective general
uyğunlaşa bilən compatible adjective general
etibar edilə bilən credible adjective general
mümkün ola bilən eventual adjective general
keçə bilən communicable adjective general
mümkün olan bilən contingent adjective general
hesablana bilən computable adjective general
başa düşülə bilən conceptive adjective general
ifadə oluna bilən expressible adjective general
genişlənə bilən expansive adjective general
başqasına satıla bilən negotiable adjective general
sayıla bilən numerable adjective general
hər şeyi bilən omniscient adjective general
yeyilə bilən foody adjective general
bağışlana bilən forgivable adjective general
başa salına bilən explainable adjective general
izah edilə bilən explicable adjective general
anlaşıla bilən comprehensible adjective general
qatılaşa bilən condensable adjective general
sayıla bilən calculable adjective general
yol verilə bilən allowable adjective general
mümkün ola bilən approachable adjective general
islah oluna bilən amendable adjective general
ləğv edilə bilən dissoluble adjective general
dağıla bilən dissoluble adjective general
gedilə bilən negotiable adjective general
şübhə edilə bilən impeachable adjective general
nəticələnə bilən fraught adjective general
dəstəklənə bilən sustainable adjective general
sökülə bilən knock-down adjective general
başa salına bilən accountable adjective general
güman edilə bilən assumptive adjective general
mümkün ola bilən bearable adjective general
hərəkət edə bilən animate adjective figurative meaning
dözülə bilən possible adjective spoken language
öz xeyirini bilən calculating adjective general
başa düşülə bilən coherent adjective general
özünü saxlaya bilən continent adjective general
cərimə qoyula bilən finable adjective general
səbəb ola bilən fraught adjective general
bişirilə bilən cooking adjective general
həyata keçirilə bilən feasible adjective general
geri götürülə bilən retractable adjective general
nəzarət oluna bilən controllable adjective general
yol verilə bilən bearable adjective general
tez çatlaya bilən cracky adjective general
daşına bilən transportable adjective general
anlaşıla bilən coherent adjective general
dəf edilə bilən removable adjective general
müalicə edilə bilən treatable adjective general
uça bilən navigable adjective general
yoxlanıla bilən checkable adjective general
hər şeyi bilən oracular adjective general
tab gətirə bilən patient adjective general
pozula bilən dissoluble adjective general
dərk edilə bilən penetrable adjective general
həyata keçirilə bilən practical adjective general
qarşısı alına bilən controllable adjective general
hesabına keçirilə bilən chargeable adjective general
cilovlana bilən controllable adjective general
dəyişilə bilən removable adjective technical
vergi qoyula bilən chargeable adjective general
özünü saxlaya bilən chary adjective general
istifadə oluna bilən available adjective computer
yeyilə bilən göyərti potherb phrases general