• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of birth (52 results)
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
birth doğum noun general
birth doğuş noun general
birth təvəllüd noun general
birth doğuluş noun general
birth doğulma noun general
birth anadan olma noun general
birth doğma noun general
birth başlanğıc noun general
birth yaranma noun general
birth əmələ gəlmə noun general
birth mənşə noun general
birth əsil noun general
birth kök noun general
birth məhsəb noun general
birth təvəllüd adjective general
premature birth vaxtından əvvəl doğuş noun general
birth certificate doğum haqqında şahadətnamə noun general
premature birth vaxtından əvvəl doğma noun general
mean birth bədəsillik noun general
man of mean birth namərd noun general
man of mean birth nakişi noun general
place of birth təvəllüd yeri noun general
man of mean birth nakəs noun general
cross-birth tərs gəlmiş uşağın doğulması noun medical
forty days after birth çillə noun general
difficult birth çətin doğuş noun general
birth night doğulma gecəsi noun general
giving birth doğub-törəmə noun general
birth certificate təvəllüdnamə noun general
easy birth asan doğuş noun general
give birth törətmək verb general
give birth doğub-törətmək verb general
be helped give birth doğuzdurulmaq verb general
give birth to a child övlad ı olmaq verb general
give birth doğmaq verb general
give birth to a foal qoduqlamaq verb general
give birth balalamaq verb general
help give birth a child doğuzdurmaq verb general
give birth to a lamb quzulamaq verb general
give birth to a child every year südəcər doğmaq verb general
able to give birth balaverən adjective general
of noble birth nəsilli adjective general
by birth nəsildəngəlmə adjective general
dumb from birth anadangəlmə lal adjective general
birth control doğum tənzimləmə tədbirləri phrases general
birth control doğumu tənzimləmə phrases general
give birth to doğmaq phrases general
birth control mayalanmaya qarşı tədbirlər phrases general
premature birth vaxtından qabaq doğuş phrases general
rate of birth doğum sayı phrases general
birth control hamiləliyin qarşısını alma phrases general
give birth to dünyaya gətirmək phrases general