• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of (109 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
on noun grammatical
also adverb general
both adverb general
but adverb general
even adverb general
so adverb general
as conjunction general
also conjunction general
and conjunction general
although conjunction general
also partical general
outside preposition general
əl əli yuyar əl də üzü quid pro quo noun Latin
həm suda həm də quruda yaşayan bitki amphibian noun zoological
həm suda həm də quruda yaşayan heyvan amphibian noun zoological
bir də qiymət vermək reappraise verb general
ikisi də both adjective general
həm o həm də o biri either adjective general
yenə də though adverb general
bir də once again adverb general
həmçinin də neither adverb general
də həmçinin neither adverb general
eləcə də as well adverb general
bir də in addition adverb general
bir də anew adverb general
hələ də yet adverb general
zərrə qədər də olsa nothing adverb general
yenə də all the same adverb general
bir dəfə də once again adverb general
bir də o qədər as much again adverb general
bir də once more adverb general
ona görə də hereafter adverb general
həm də in addition adverb general
bir tikə də yox not a bit adverb general
yenə də anew adverb general
özü də ditto adverb general
həm də besides adverb general
bir də again adverb general
həm də both adverb general
bir də afresh adverb general
bu görə də hence adverb general
hələ də still adverb general
bir də further adverb general
həm də hereto adverb office
zərrə qədər də any adverb general
bir də next adverb general
bir də any adverb general
yenə də still adverb general
yenə də any adverb general
də... yet adverb general
... də when conjunction general
ona görə də so conjunction general
da... də however conjunction general
nə... nə də nor conjunction general
istər... istərsə də both... and... conjunction general
... də nor conjunction general
-sə də though conjunction general
... də though conjunction general
bəlkə də may partical general
həm də as well as preposition general
eləcə də as well as preposition general
-də within preposition general
-də at preposition general
həm bu həm də o both preposition general
-də in preposition general
... də including preposition general
-də regarding preposition general
ikisi də both preposition general
... də within preposition general
-də under preposition general
-də through preposition general
-də at preposition general
-də at preposition general
zərrə qədər də olsa none indefinite pronoun general
necə də how interjection general
hə də? yah interjection general
Yaxşı arvadın əri də yaxşı olar A good wife makes a good husband phrases general
tükü də tərpənməmək not to turn a hair phrases general
Niyyətin hara mənzilin də ora Where there is a will there is a way phrases general
Donuzdan bir tük çəkmək də qənimətdir take a hair of a dog that bit you phrases general
milçəyin də qəlbinə toxunmamaq be unable to say boo to a goose phrases general
yerin altını da, üstünü də bilmək see through a mud wall phrases general
gözünü də yummamaq not to get a wink of a sleep phrases general
əl əli yuyar əl də üzü roll my log and I'll roll yours phrases proverb
yerin altını da, üstünü də bilmək see through a stone wall phrases general
Onun ağzından kəlbətinlə bir kəlmə də söz çəkmək olmaz He hasn't a word throw at a dog phrases general
əl əli yuyar, əl də üzü scratch my back and I will scratch yours phrases proverb
yerin altını da, üstünü də bilmək see through a brick wall phrases general
qaş qayıran yerdə gözünü də çıxartmaq go for wool and come home shorn phrases general
tükün də tərpənməməsi not a quiver of an eyelid phrases general
Əl əli yuyar əl də üzü One good turns ask another phrases proverb
Dilinə görə dilçəyi də var Quick at meat quick at work phrases general
Həm hə, həm də yox Yes and no phrases general
həqiqətən də sure enough phrases general
bəlkə də I wonder phrases general
Yerin də qulağı var Walls have ears phrases general
Nə qədər də cəfəng! What a rubbish! phrases general
Necə də mənasızdır! How ridiculous! phrases general
həqiqətən də matter of fact phrases general
çirkini də, bikini də bilmək know the ropes phrases general
qəribə də olsa for a wonder phrases general
zərrə qədər də olsa not a bit phrases general
yerin altını da üstünü də bilmək read between the lines phrases general
Məni bəyənirsən, itimi də bəyən love my dog phrases general
gözünü də yummamaq not to sleep a wink phrases general
Günəş də ləkəsiz deyil There are spots on the sun phrases proverb
Məni bəyənirsən, itimi də bəyən Love me phrases general
Məni sevirsən, itimi də sev Love me, love my dog phrases proverb
mən onu vecimə də almıram I don't care a damn phrases general