• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w

Azerbaijani Explanatory dictionary

etmə: “Etmək”dən f.is. Read more
Translation of etmə (200 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
istehsal etmə production noun general
qabaqcadan müəyyən etmə predetermination noun general
təsdiq etmə predication noun general
təchiz etmə provision noun general
tərəqqi etmə prosperity noun general
nəzəri cəlb etmə perceptibility noun general
plan tərtib etmə planning noun general
inkişaf etmə prosperity noun general
təqdim etmə presentation noun general
iddia etmə pretension noun general
ifa etmə rendition noun general
dəf etmə reflexion noun general
bərpa etmə regain noun general
azad etmə rescue noun general
tələb etmə requirement noun general
çarlıq etmə reign noun general
imtina etmə repulse noun general
etibarsız hesab etmə nullification noun general
itaət etmə obedience noun general
əməl etmə fullfilment noun general
qabaqcadan hiss etmə forefeeling noun general
kömək etmə furtherance noun general
tədqiq etmə exploration noun general
naxış etmə fancywork noun general
şərh etmə exposition noun general
azad etmə expulsion noun general
tələf etmə extirpation noun general
təsir etmə dairəsi incidence noun general
daxil etmə insertion noun general
inkişaf etmə increase noun general
tam nəzarət etmə mastery noun general
müşahidə etmə observation noun general
ləğv etmə invalidation noun general
təqdim etmə introduction noun general
təlqin etmə implantation noun general
təklif etmə intimation noun general
yenidən hasil etmə reconstitution noun general
yenidən zühur etmə reappearance noun general
mübahisə etmə bicker noun general
cəzb etmə attraction noun general
xoşbəxtlik arzu etmə blessing noun general
yasaq etmə ban noun general
əvvəlcədən hiss etmə anticipation noun general
əvəz etmə alternation noun general
təyin etmə appointment noun general
təqdir etmə approbation noun general
bayram etmə celebration noun general
həkk etmə chiselling noun general
fəth etmə conquest noun general
istila etmə conquest noun general
zəbt etmə conquest noun general
dustaq etmə confinement noun general
rəhbərlik etmə conduct noun general
pərvaz etmə circumvolation noun general
əvəz etmə commutation noun general
ləğv etmə abolition noun general
təsdiq etmə assertion noun general
intihar etmə suicide noun general
təqlid etmə take-off noun general
təhqir etmə violation noun general
təyin etmə specification noun general
ləğv etmə revocation noun general
təsvir etmə representation noun general
cəlb etmə recruitment noun military
xərcləri ixtisar etmə retrenchment noun general
tərəddüd etmə wavering noun general
müəyyən etmə designation noun general
əlavə etmə addition noun general
üzvlüyə qəbul etmə affiliation noun general
təyin etmə ascertainment noun general
təqdim etmə accreditation noun diplomatic
vadar etmə duress noun general
cadugərlik etmə witchcraft noun general
bərpa etmə refurbishment noun general
qəşş etmə faint noun general
əmanətə xəyanət etmə misappropriation noun general
idarə etmə conduct noun general
etiraf etmə confession noun general
saxtakarlıq etmə counterfeit noun general
sürgün etmə exclusion noun general
təkzib etmə confutation noun general
həsr etmə consecration noun general
əhatə etmə coverage noun general
qarət etmə depredation noun general
götür-qoy etmə deliberation noun general
viran etmə demolition noun general
inkişaf etmə development noun general
darmadağın etmə defeat noun general
məhrum etmə deprivation noun general
rədd etmə circumduction noun law
istinad etmə citation noun general
dustaq etmə arrest noun general
müdafiə etmə backing noun general
yerbəyer etmə arrangement noun general
tədqiq etmə analysis noun general
qulluq etmə aftercare noun general
istinad etmə allusion noun general
qiymət təklif etmə bid noun general
ifşa etmə castigation noun general
təqib etmə chasing noun general
təsadüf etmə coincidence noun general
təqib etmə chase noun general
güzəşt etmə cessation noun general
yaltaqlıq etmə captation noun general
varislikdən məhrum etmə disinheritance noun general
təsdiq etmə corroboration noun general
qul etmə enslavement noun general
bənd etmə enchainment noun general
kəşf etmə discovery noun general
təkrar etmə duplication noun general
məcbur etmə enforcement noun general
təkzib etmə disproof noun general
təkrar etmə encore noun general
incəlik ifadə etmə endearment noun general
azad etmə exoneration noun general
izah etmə elucidation noun general
əməl etmə execution noun general
kömək etmə helping noun general
zəbt etmə chiselling noun general
rəsmiyyətə riayət etmə formality noun general
əl etmə wave noun general
zəbt etmə capture noun general
əhv etmə oblivion noun general
ov etmə qoruğu warren noun archeological
qeyd etmə commonplace noun general
düşmənlə əməkdaşlıq etmə collaboration noun general
viran etmə breaking noun general
təqdir etmə applause noun general
yerlə yeksan etmə checkmate noun general
əlavə etmə annex noun general
imtina etmə abjuration noun general
dərk etmə consciousness noun general
süqut etmə falling-off noun general
dəfn etmə burial noun general
təsdiq etmə approval noun general
sürtüb yara etmə chafing noun general
qiyməti təyin etmə evaluation noun general
hədiyyə etmə endowment noun general
müdafiə etmə aliment noun figurative meaning
ləğv etmə avoidance noun law
sürgün etmə extrusion noun figurative meaning
ləğv etmə cancel noun general
emal etmə treatment noun technical
idarə etmə adjustment noun general
təyin etmə nomination noun general
qabaqcadan hiss etmə presage noun general
müqayisə etmə contrast noun general
sərf etmə consumption noun technical
inkar etmə repudiation noun general
təyin etmə determination noun general
etiraz etmə protestation noun general
idarə etmə dispensation noun general
təhqir etmə obloquy noun general
rədd etmə objection noun general
vəzifəyə təyin etmə placement noun general
məhrum etmə divestment noun general
azad etmə remission noun general
etibarsız elan etmə denunciation noun law
təsvir etmə recital noun general
təsadüf etmə conjunction noun general
icra etmə completion noun general
xəbərdarlıq etmə caution noun general
zəbt etmə condemnation noun general
götür-qoy etmə calculation noun general
meyil etmə attention noun general
təlqin etmə suggestion noun general
izah etmə reading noun general
təmin etmə repletion noun general
həbs etmə commitment noun general
qabaqcadan hiss etmə hunch noun general
zəbt etmə reduction noun general
özünü dərk etmə consciousness noun general
etiraf etmə admission noun general
qabaqcadan müəyyən etmə ordination noun general
təsvir etmə painting noun general
tabe etmə conformation noun general
dustaq etmə commitment noun general
ləğv etmə dissolution noun general
elan etmə publication noun general
nəzarət etmə charge noun general
iflas etmə collapse noun general
hərəkət etmə going noun general
nicat etmə escape noun general
tarasını təyin etmə calibration noun general
tənəzzül etmə wane noun general
təklif etmə bid noun general
fəth etmə reduction noun general
dua etmə benediction noun general
tərbiyə etmə training noun general
koordinasiya etmə orientation noun general
süqut etmə breakdown noun general
borcları ləğv etmə repudiation noun general
işğal etmə occupation noun general
sığorta etmə assurance noun general
təhlil etmə breakdown noun general
daxil etmə entry noun general
başdansovdu etmə snap verb general
həzm etmə digestive adjective general
reklam etmə advertising adjective general
başaq etmə gleanings plural general