• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of hands (41 results)
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
speedy hands iti əllər noun general
strange hands naməhrəm əllər noun general
hands and face əl-üz noun general
having horny hands əliqabarlılıq noun general
hands-off policy qarışmamazlıq siyasəti noun general
make one's hands callous əllərini qabarlatmaq verb general
warm one's hands əllərini isitmək verb general
pass into other hands başqa əllərə keçmək verb general
vote by a show of hands əl qaldırmaq verb general
suffer at smb.'s hands bir kəsin əlində əsir-yesir olmaq verb general
wash one's hands and face əl-üzünü yumaq verb general
fall into smb.'s hands bir kəsin əlinə keçmək verb general
join hands əl-ələ vermək verb general
clap one's hands çəpik çalmaq verb general
join hands birləşmək verb general
shake hands əl vermək verb general
wipe one's hands əllərini qurulamaq verb general
with the hands full əlidolu adjective general
toil-hardened hands döyənəkli adjective general
having many helping hands köməkli adjective general
by joint hands müştərək adverb general
with one's both hands ikiəlli adverb general
on one's hands and knees sürünərək adverb general
raise one's hands to smb. bir kəsə əl qaldırmaq phrases general
bury one's face in one's hands üzünü əliylə örtmək phrases general
strike hands sövdə kəsmək phrases general
be an instrument in smb.'s hands bir kəsin əlində alət olmaq phrases general
strike hands düzəlişmək phrases general
take one's destiny into one's hands öz taleyini özü həll etmək phrases general
steep one's hands in blood əlini qana batırmaq phrases general
steep one's hands in blood əlini qana bulamaq phrases general
outdoor hands cadar-cadar olmuş əllər phrases general
strike hands razılaşmaq phrases general
hands up əllər yuxarı phrases general
change hands başqa ələ keçmək phrases general
on all hands hər tərəfdən phrases general
pair of hands zəhmətkeş adam phrases general
change hands satılmaq phrases general
shake hands əl verib görüşmək phrases general
outdoor hands codlaşmış əllər phrases general
wash one's hands yaxasını kənara çəkmək phrases general