• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of head (200 results)
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
head qafa noun general
head baş-beyin noun general
head kəllə noun general
head baş noun general
head bir az noun general
head bir baş boyda noun general
head hesablama vahidi noun general
head say noun general
head qatar noun general
head sürü noun general
head dəstə noun general
head fərasət noun general
head zəka noun general
head başlıq noun computer
head bacarıq noun general
head dərrakə noun general
head ağıl noun general
head düşüncə noun general
head qabiliyyət noun general
head şəxs noun general
head insan noun general
head adam noun general
head yuxarı noun general
head yuxarı hissə noun general
head çətir noun general
head yetişmiş yaranın başı noun medical
head yetişmiş çibanın başı noun general
head əsas mənbə noun general
head çayın yuxarı axarı noun general
head çayın başı noun general
head üz tərəf noun general
head köpük noun general
head üz noun general
head rəhbər noun general
head böyük noun general
head başçı noun general
head rəis noun general
head rəhbər vəzifə noun general
head aparıcı noun general
head öndə dayanmaq verb general
head öndə getmək verb general
head başçılıq etmək verb general
head başında durmaq verb general
head yönəltmək verb general
head istiqamətləndirmək verb general
head istiqamət almaq verb general
head istiqamətlənmək verb general
head yönəlmək verb general
head yola düşmək verb general
head yön almaq verb general
head mənbəyini götürmək verb general
head mənbəyini almaq verb general
head yetişmək verb general
head irinləmək verb general
head çirk eləmək verb general
addle-head qanmaz noun general
wooden-head sarsaq noun general
addle-head gic noun general
head-stone təməl daşı noun general
poppy-head xaşxaş qozası noun general
drowsy-head yatağan noun general
muddle-head huşsuz noun general
lubber-head kütbeyin noun general
lubber-head yekəbaş noun general
head butcher qəssabbaşı noun general
bald-head daz noun general
mutton-head sarsaq noun spoken language
mutton-head qoyun noun spoken language
pressure head təzyiq noun general
tow-head açıq parlaq saç noun general
back of the head boyunardı noun general
head laboratory assistant baş laborant noun general
silk covering for head kalağayı noun general
artesian pressure head artezian basqısı noun general
back of the head peysər noun general
mop-head başı pırtlaşıq adam noun general
boring head qazıma aləti kəsici ucu noun general
top of the head təpə noun general
head of religious order şeyx noun general
head-stone guşə daşı noun general
sleepy-head yatağan noun general
mutton-head səfeh noun spoken language
mutton-head kütbeyin noun spoken language
mutton-head korazehin noun spoken language
mop-head dolaşıq adam noun general
pin-head sancığın başı noun general
wooden-head gic noun general
head mason bənnabaşı noun general
arrow head ox ucluğu noun general
wooden-head səfeh noun general
head-feeler psixiatr noun general
head cook aşpazbaşı noun general
cabbage-head baş kələm noun general
addle-head beyinsiz noun general
shock-head pırpız noun general
red-head kürən noun general
head-all universal məlhəm noun general
head physician həkimbaşı noun general
head clerk ekspeditor noun general
wooden-head taxtabaş noun general
mop-head pinti adam noun general
head-gear baş geyimi noun general
head clerk dəftərxana müdiri noun general
mutton-head gic noun spoken language
head cold zökəm noun general
head-dress baş geyimi noun general
cabbage-head kələm başı noun general
muddle-head kütbeyin noun general
head of mullahs mollabaşı noun general
muddle-head qanmaz noun general
addle-head başıboş noun general
mop-head səliqəsiz adam noun general
lubber-head başıboş noun general
addle-head başsız noun general
pin-head çox balaca şey noun figurative meaning
head-dress saç düzümü noun general
head-gear dəmir papaq noun general
head-money seçki vergisi noun American
head-gear dəbilqə noun general
tow-head parlaq saçlı adam noun general
cabbage-head kütbeyin noun spoken language
cabbage-head gic noun spoken language
cabbage-head qanmaz noun spoken language
cabbage-head korazehin noun spoken language
cabbage-head axmaq noun spoken language
cabbage-head küt noun spoken language
head-all qarabaşlı noun botanical
head-dress saç noun general
addle-head dəli noun general
head-dress saç qoyma forması noun general
addle-head ağıldankəm noun general
head-gear kəllə qayışları noun general
toss head silkələmək verb general
have a thick head xumar olmaq verb general
stand head over heels kəlləmayallaq durmaq verb general
give head çaldırmaq verb vulgar
head off qabağını kəsmək verb general
head for əldə etmək verb general
bring to a head gərginləşdirmək verb general
hang one's head başını sallamaq verb general
head off yolunu bağlamaq verb general
head back yolunu bağlamaq verb general
head for cürət eləmək verb general
head off yolu kəsmək verb general
shake one's head başını tərpətmək verb general
shake one's head başını yırğalamaq verb general
get a swelled head böyüklənmək verb general
shake one's head başını bulamaq verb general
head back qabağını kəsmək verb general
raise one's head başını qaldırmaq verb general
head back yolu kəsmək verb general
shake one's head başını silkələmək verb general
head-on baş-başa adjective general
muddle-head başıyekə adjective general
head-on qabaq adjective general
flat-head yastıbaş adjective general
head-on ön adjective general
head-on üzbəüz adjective general
bone-head kütbaş adjective general
head over heels ayaq-baş adverb general
head over heels kəlləmayallaq adverb general
at the head başda adverb general
per head adambaşı adverb general
beef head korazehin phrases general
beef head küt phrases general
beef head axmaq phrases general
head cold tumov phrases general
beef head qanmaz phrases general
lose one's head sərsəmləmək phrases general
weak in the head gic phrases general
bit soft in the head ağıldan yüngül phrases general
wash an ass's head nahaq yerə çalışmaq phrases general
win by a head arxada qoymaq phrases general
per head adambaşına phrases general
Keep your head! Təntimə! phrases general
beetle head qanmaz phrases general
beetle head korazehin phrases general
beef head gic phrases general
beetle head kütbeyin phrases general
pumpkin-head qanmaz adam phrases spoken language
per head hər biri phrases general
head table əziz qonaq stolu phrases general
head table fəxri qonaq stolu phrases general
win by a head keçmək phrases general
head cold zökəm phrases general
beetle head axmaq phrases general
lose one's head çaşmaq phrases general
lose one's head sarsımaq phrases general
lose one's head təntimək phrases general
win by a head ötmək phrases general
beef head malbaş phrases general
pumpkin-head axmaq adam phrases spoken language
lose one's head ağlını itirmək phrases general
lose one's head başını itirmək phrases general
win by a head qabaqlamaq phrases general
make head against qiyam etmək phrases general
beef head kütbeyin phrases general
lose one's head sərsəmləşmək phrases general
make head against baş qaldırmaq phrases general
pumpkin-head korazehin adam phrases spoken language