• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w

Azerbaijani Explanatory dictionary

ilk: Birinci, əvvəlinci, ən əvvəl olan, ən qabaq (son qarşılığı). İlk uşaq. İlk təəss Read more
Translation of ilk (83 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
ilk morning noun general
ilk interim adjective general
ilk preliminary adjective general
ilk first adjective general
ilk anticipatory adjective general
ilk preparatory adjective general
ilk primary adjective general
ilk inceptive adjective general
ilk original adjective general
ilk initial adjective general
ilk prime adjective general
ilk opening adjective general
ilk pioneer adjective general
ilk tentative adjective general
ilk provisional adjective general
ilk elementary adjective general
ilk sular primary waters noun general
ilk kəşf edən pioneer noun general
ilk gənclik dövrü boyhood noun general
ilk məlumat rudiments noun general
ilk məhsuldarlıq initial flow noun general
suyun ilk konturu original water line noun general
bir yerə köçüb məskunlaşan ilk adam settler noun general
ilk nümunə prototype noun general
bir yerə köçüb yerləşən ilk adam settler noun general
kinofilmə, sərgiyə və s. ilk baxış preview noun general
allahın yaratdığı ilk insan adam noun general
evliliyin ilk ayı honeymoon noun general
ilk kəşf edən discoverer noun general
ilk kömək first aid noun general
ilk addım preliminary noun general
ilk məhsul first-fruit noun general
ilk başlayan assailant noun general
ilk uşaq first-born noun general
ilk yardım first-aid noun general
bir yerə köçüb yerləşən ilk adam pioneer noun general
ilk mühacirin torpaq sahəsi homestead noun general
ilk mühacir pioneer noun general
ilk danışıqlar preliminary noun general
ilk başlayan aggressor noun general
ilk mənbə fountainhead noun general
ilk çağ dawn noun general
ilk şərt premise noun general
pyesin teatrda ilk tamaşası premiere noun theatrical
ilk zabit rütbəsi commission noun general
ilk baxışdan sevmək love at first sight verb general
ilk kəşf edən olmaq pioneer verb general
ilk addım atmaq take the first step verb general
ilk addım preliminary adjective general
ilk üç yerdən heç birini tutmayan unplaced adjective general
ilk mənbədən alınan immediate adjective general
ilk baxışda at the first glance adverb general
ilk dəfədən from the first time adverb general
ilk öncə first of all adverb general
ilk başda initially adverb general
ilk baxışdan at first sight adverb general
ilk nəzərdən at first sight adverb general
ilk olaraq initially adverb general
ilk dəfə first adverb general
ilk növbədə first adverb general
pyesin teatrda ilk tamaşası first performance phrases general
ilk səbəb First Cause phrases religion
ilk addım the thin end of the wedge phrases general
evliliyin ilk ayını gəzməkdə keçirmək be on honeymoon phrases general
ilk cəhd zamanı at the first go off phrases spoken language
evliliyin ilk ayını səyahətdə keçirmək be on honeymoon phrases general
ilk addımı atmaq break the ice phrases general
ilk döyüş sınağı baptism of fire phrases general
ilk baxışda at first sight phrases general
pyesin teatrda ilk tamaşası first night phrases theatrical
ilk baxışdan at the first gaze phrases general
ilk yardım məntəqəsi first-aid station phrases general
ilk çağırışdan at smb.'s whistle phrases general
ilk baxışdan on the first gaze phrases general
ilk baxışdan sevgi love at first sight phrases general
ilk baxışda at the first glance phrases general
ilk yardım göstərmək apply first-aid phrases general
ilk ödəməni vermək pay down phrases general
ilk pulu vermək pay down phrases general
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
ilk çeşid noun general
ilk növ noun general
ilk qəlib noun general
and others of that ilk və digər bu qəbildən olan phrases general