• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w

Azerbaijani Explanatory dictionary

inkişaf: irəlilətmək, tərəqqi etdirmək, yüksəltmək. Kütlələrin yaradıcılıq fəaliyyətini i Read more
Translation of inkişaf (113 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
inkişaf increase noun general
inkişaf development noun general
inkişaf evolution noun general
inkişaf upgrowth noun general
inkişaf nurture noun general
inkişaf growth noun general
inkişaf upgrade noun general
inkişaf expansion noun general
inkişaf upsurge noun general
inkişaf flourish noun general
inkişaf vegetation noun general
inkişaf evolvement noun general
inkişaf amplification noun general
inkişaf thrift noun American
inkişaf culture noun general
inkişaf bloom noun general
inkişaf current noun general
inkişaf cavalcade noun general
inkişaf progress noun general
inkişaf bonanza noun general
inkişaf swing noun general
inkişaf etmə development noun general
gözlənilməz inkişaf upswing noun general
zehnin inkişaf səviyyəsi mentality noun general
inkişaf etmə increase noun general
inkişaf etmə prosperity noun general
inkişaf etmiş ölkələr developed countries noun general
inkişaf etdirmə development noun general
ictimai inkişaf qanunu law of social development noun general
vaxtından tez inkişaf etmə precociousness noun general
həddən artıq tez inkişaf overgrowth noun general
yaxşı inkişaf etmiş əzələ brawn noun general
tədrici inkişaf evolvement noun general
erkən inkişaf precocity noun general
tam inkişaf etmə maturation noun general
əqli inkişaf mental development noun general
inkişaf prosesi evolution noun general
inkişaf etdirmə culture noun general
inkişaf etdirmə cultivation noun general
tədrici inkişaf evolution noun general
inkişaf etmə bonanza noun general
sürətli inkişaf explosion noun general
sürətli inkişaf mushroom noun general
dilin quruluşun inkişaf istiqaməti drift noun linguistic
inkişaf etdirmək nurture verb general
inkişaf etmək revive verb general
inkişaf eləmək thrive verb general
inkişaf etmək progress verb general
inkişaf etmək germ verb general
inkişaf etdirmək develop verb general
sürətlə inkişaf etmək boom verb general
inkişaf etdirmək expand verb general
inkişaf etmək expand verb general
inkişaf etdirmək exercise verb general
inkişaf etdirmək educe verb general
göbələk kimi inkişaf etmək spring up all over verb general
inkişaf etdirmək evolve verb general
öz istedadını inkişaf etdirmək develop one's talent verb general
göbələk kimi inkişaf etmək mushroom verb general
inkişaf etmə dövrü keçmək cycle verb general
inkişaf etmək thrive verb general
inkişaf etmək flourish verb general
inkişaf etdirmək amplify verb general
inkişaf etmək develop verb general
inkişaf etmək evolve verb general
inkişaf etdirmək educate verb general
inkişaf etdirmək culture verb general
inkişaf etdirmək elaborate verb general
inkişaf etmək blossom verb general
inkişaf etməmək dwarf verb general
tədricən inkişaf etmək evolve verb general
inkişaf etdirmək cultivate verb general
inkişaf etdirmək follow up verb general
inkişaf etmək bloom verb general
inkişaf etdirmək boost verb general
inkişaf etdirmək form verb general
inkişaf etmək blow verb general
inkişaf etmək shoot verb general
inkişaf etmiş developed adjective general
inkişaf etməmiş undeveloped adjective general
inkişaf edən prosperous adjective general
salxım şəklində inkişaf edən clustered adjective general
ana bətnində inkişaf antenatal adjective general
inkişaf edən expanding adjective general
yaşına görə çox inkişaf etmiş precocious adjective general
göbələk kimi inkişaf edən mushroom adjective general
inkişaf edən flourishing adjective general
inkişaf etməmiş unformed adjective general
zəif inkişaf etmiş underdeveloped adjective general
inkişaf etmiş full-grown adjective general
inkişaf etmiş cultured adjective general
inkişaf etmiş educated adjective general
inkişaf etməkdə olan emergent adjective general
tez inkişaf edən fulminant adjective general
erkən inkişaf etmiş precocious adjective general
inkişaf etməmiş immature adjective general
inkişaf etməmiş unripe adjective figurative meaning
inkişaf edən towering adjective general
inkişaf etməmiş backward adjective general
inkişaf etmiş cultivated adjective general
inkişaf edən dynamical adjective general
inkişaf edən dynamic adjective general
əqli cəhətdən inkişaf etməmiş defective adjective general
inkişaf etməmiş uncultivated adjective general
sənayecə inkişaf etmiş ölkələr industrially developed countries phrases general
inkişaf tempi rate of growth phrases general
inkişaf etmək take root phrases general
inkişaf edən kainat expanding universe phrases astronomical
əqli inkişaf mental age phrases general
inkişaf meyli up trend phrases general
tam inkişaf full growth phrases general
inkişaf etməmiş in the gristle phrases general
inkişaf sürəti rate of growth phrases general