• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of law (112 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
father and mother of the daughter-in-law quda noun general
father and mother of the son-in-law quda noun general
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
law qanun noun general
law hüquq noun general
law hüquqi prosedura noun general
law məhkəmə noun general
law qayda noun general
law hüquq adjective general
daughter-in-law oğlun arvadı noun general
heir-at-law hüquqi varis noun general
son-in-law qızının əri noun general
adherence to the law qanunpərəstlik noun general
law and order əmin-amanlıq noun general
heir-at-law qanuni varis noun general
transgressor of the law qanunpozan noun general
lynch law vəhşicəsinə divan tutma noun general
law-giver qanunverici noun general
sister-in-law qardaşarvadı noun general
sister-in-law baldız noun general
mother-in-law qayınana noun general
electoral law seçki qanunu noun general
law-court divan noun general
martial law hərbi vəziyyət noun general
law of nature təbiətin qanunu noun general
law-court məhkəmə noun general
brother-in-law ərin qardaşı noun general
department of law hüquq fakültəsi noun general
wife of one's brother-in-law qayınxatın noun general
blue-law seks qaydalarına nəzarət edən qanun noun general
wife of one's brother-in-law elti noun general
brother-in-law arvadın bacısının əri noun general
father and mother of the daughter-in-law quda noun general
game-law ov heyvanlarının mühafizəsi və onların ovlanması qaydaları haqqında qanunlar noun general
father and mother of the son-in-law quda noun general
one who keeps to the letter of the law qanunpərəst noun general
officer of the law məhkəmə icraçısı noun general
law of social development ictimai inkişaf qanunu noun general
infringer of the law qanunpozan noun general
lynch law linc qanunu noun general
brother-in-law bacının əri noun general
lynch law daş-qalaq etmə noun general
heir-at-law qanuni vərəsə noun general
law of nature təbiət qanunu noun general
infringement of the law qanunpozma noun general
transgression of the law qanunpozma noun general
brother-in-law arvadın qardaşı noun general
in-law ər qohumları noun spoken language
in-law kişi qohumları noun general
mother-in-law qaynana noun general
brother-in-law bacanaq noun general
father-in-law qayınata noun general
rule of law qanunçuluq noun general
brother-in-law qayın noun general
law-maker qanunverici noun general
criminal law kriminalistika noun general
barrister-at-law advokat noun general
son-in-law kürəkən noun general
criminal law cinayət hüququ noun general
law-breaker qanunu pozan noun general
sister-in-law gəlin noun general
in-law arvad qohumları noun general
law-breaker cinayətkar noun general
brother-in-law yeznə noun general
daughter-in-law gəlin noun general
lynch law linc məhkəməsi noun general
observe the law qanunu gözləmək verb general
go to law məhkəməyə şikayətlənmək verb general
be at law dava çəkmək verb general
observe law qanunçuluğa riayət etmək verb general
keep the law qanunu gözləmək verb general
pass a law qanun qəbul etmək verb general
obey the law qanuna itaət etmək verb general
be equal before the law qanun qarşısında bərabər olmaq verb general
preserve law and order əmin-amanlığı qoruyub saxlamaq verb general
break the law qanunsuzluq etmək verb general
preserve law and order ictimai asayişi qorumaq verb general
interpret the law qanunu şərh etmək verb general
keep within the law qanuna riayət etmək verb general
break the law qanunu pozmaq verb general
violate the law qanunu pozmaq verb general
keeping to the letter of the law qanunpərəst adjective general
brother-in-law: having no brother-in-law yeznəsiz adjective general
law-abiding qanuna tabe olan adjective general
law-abiding qanundan qorxan adjective general
law-abiding qanuna əməl edən adjective general
law-governed qanunauyğun adjective general
law-abiding qanuna riayət edən adjective general
in law qanunla adverb general
according to law qanunla adverb general
according to law qanuna görə adverb general
under the law qanun əsasında adverb general
club law zorakılıq phrases general
Necessity knows no law Ehtiyac öz qanununu özü yazır phrases proverb
law enforcement agency hüquq mühafizə orqanı phrases general
mob law məhkəməsiz cəzalandırma phrases general
election law seçki hüququ phrases general
law language hüquq terminləri phrases general
election law seçki qanunu phrases general
civil law mülki qanunvericilik phrases law
mob law dərəbəylik phrases general
criminal law cinayət hüququ phrases general
go to law məhkəməyə müraciət etmək phrases general
international law beynəlxalq hüquq phrases general
crown law cinayət qanunu phrases general
civil law mülki hüquq phrases general
unwritten law yazılmamış qanun phrases general
oral law yazılmamış qanun phrases general
law language hüquq dili phrases general
the law of gravitation cazibə qanunu phrases general
pass a law qanun qəbul etmək phrases general
club law yumruq qanunu phrases general
club law klubun nizamnaməsi phrases general