• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of old (197 results)
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
old qarımış noun general
old yaşlılar noun general
old qocalar noun collective noun
old keçmiş zamanlar noun general
old qədim zamanlar noun general
old çoxdankı adjective general
old köhnə adjective general
old qırıq-sökük adjective general
old qoca adjective general
old köhnədən qalma adjective general
old ağbirçək adjective general
old əski adjective general
old qocalmış adjective general
old qart adjective general
old təcrübəli adjective general
old qədim adjective general
old keçmiş adjective general
old cındır adjective general
old nimdaş adjective general
old sabiq adjective general
old əvvəlki adjective general
old dost adjective spoken language
old yoldaş adjective spoken language
old aşna adjective spoken language
old woman; qarıcıq qarı noun general
old age ahıllıq noun general
old wise man aqil noun general
old age qarılıq noun general
old age ağsaqqallıq noun general
growing old qocalma noun general
old chap bəradər noun general
old hack alaşa noun general
woman's headdress in old times dingə noun general
old fogy köhnəpərəst noun general
old chap qardaş noun general
old offender residivist noun general
three-week-old üçhəftəlik noun general
old bachelor subay noun general
the old adversary şeytan noun euphemism
old-timer köhnə sakin noun general
old hag qoca ifritə noun general
old age kaftarlıq noun general
old woman ağbirçək noun general
old wine köhnə şərab noun general
old times keçmiş noun general
old-fashionedness əskilik noun general
two-year-old sheep şişək noun general
three-year-old sheep şişək noun general
old Azerbaijani musical instrument qobuz noun general
one-year-old: being one-year-old biryaşlılıq noun general
old hack yabı noun general
old and wise ixtiyar noun general
old man baba noun general
old maid qarımış qız noun general
old clothes cın-cındır noun general
old woman; qarıcığaz qarı noun general
poor old woman qarı noun general
old age düşkünlük noun general
old and wise man pir noun general
one-year-old sheep toğlu noun general
old clothes köhnə-kürüş noun general
old resident köhnə sakin noun general
old age qartlıq noun general
dignified old lady ləyaqətli qoca hanım noun general
respectable old man şeyx noun general
old stager veteran noun general
old stager bişmiş adam noun general
old man qoca noun general
old-timer çoxdan yaşayan noun general
old age qocalıq noun general
the old adversary iblis noun euphemism
old maid qartlaşmış qız noun general
become old qartlanmaq verb general
become old qarımaq verb general
grow old qartdanmaq verb general
become old köhnəlmək verb general
grow old qartlamaq verb general
grow old ixtiyarlaşmaq verb general
cause to grow old qocalaşdırmaq verb general
grow old qocalaşmaq verb general
make old köhnəltmək verb general
grow very old kaftarlaşmaq verb general
grow old qocalmaq verb general
grow old ahıllanmaq verb general
grow old qarımaq verb general
cause to grow old qocaltmaq verb general
turn very old qartlaşmaq verb general
old-fashioned: turn old-fashioned köhnəlmək verb general
become old and wise ixtiyarlaşmaq verb general
old become old maid evdə qarımaq verb general
reopen old sores dərdini təzələmək verb general
be made old köhnəldilmək verb general
grow old and feeble düşkünləşmək verb general
grow old qarılaşmaq verb general
grow old birçəyi ağarmaq verb general
grow old qəddi bükülmək verb general
eight-year-old səkkizyaşar adjective general
eight-month-old səkkizaylıq adjective general
age-old qədimdənqalma adjective general
old hand bilici adjective general
four-year-old dördillik adjective general
old-fashioned dəbdən düşmüş adjective general
worldly-old dünyagörmüş qoca adjective general
old-fashioned köhnə adjective general
one-year-old biryaşlı adjective general
ten-day-old ongünlük adjective general
six-month-old altıaylıq adjective general
not old qarasaqqal adjective general
very old kaftar adjective general
age-old çox köhnə adjective general
old hand dünya yola salmış adjective general
ten-year-old on yaşlı adjective general
broken and old sınıq-salxaq adjective general
one-year-old biryaş adjective general
old-time köhnə adjective general
grown old qartımış adjective general
ninety-year-old doxsanyaşlı adjective general
nine-month-old doqquzaylıq adjective general
five-year-old beşyaşlı adjective general
old hand təcrübəli adjective general
old-looking köhnəsayaq adjective general
old-fashioned köhnəsayaq adjective general
old hand dünya görmüş adjective general
half-year-old yarımillik adjective general
sixty-year-old altmışyaşlı adjective general
age-old köhnə adjective general
four-year-old dördyaşar adjective general
forty-year-old qırxillik adjective general
five-year-old beşillik adjective general
broken and old qırıq-salxaq adjective general
week-old həftəlik adjective general
two-year-old ikiyaşar adjective general
two-month-old ikiaylıq adjective general
age-old qədim adjective general
eight-day-old səkkizgünlük adjective general
centuries-old çoxəsirlik adjective general
grown old qartlaşmış adjective general
nine-year-old doqquzyaşar adjective general
one-year-old birillik adjective general
old and sage pirani adjective general
forty-year-old qırxyaşlı adjective general
seven-day-old yeddigünlük adjective general
five-month-old beşaylıq adjective general
five-week-old beşhəftəlik adjective general
two-year-old ikiillik adjective general
very old qart adjective general
seventy-year-old yetmişyaşlı adjective general
six-year-old altıillik adjective general
six-month-old yarımillik adjective general
age-old çox qədim adjective general
ten-month-old onaylıq adjective general
three-year-old üçyaşar adjective general
seven-month-old yeddiaylıq adjective general
old and wise ixtiyar adjective general
thirty-year-old otuzillik adjective general
two-year-old ikiyaşlı adjective general
three-month-old üçaylıq adjective general
six-year-old altıyaşar adjective general
year-old biryaş adjective general
ten-year-old onillik adjective general
eight-year-old səkkizillik adjective general
age-old çoxillik adjective general
nine-year-old doqquzillik adjective general
in one's old age qocalıqda adverb general
in the old days keçmişdə adverb general
since old times köhnədən adverb general
in old times qədim zamanlarda adverb general
in old times qədim vaxtlarda adverb general
in old days qədimdə adverb general
in an old manner köhnəsayaq adverb general
like an old man qocayana adverb general
from old köhnədən adverb general
like an old man qocasayaq adverb general
play old gooseberry bütün işləri korlamaq phrases general
old as the hills çox qədim phrases general
settle old scores köhnə hesabı çürütmək phrases general
be too old bir ayağı məzarda olmaq phrases general
old head on shoulders yaşına görə kamil phrases general
grow old qocalmaq phrases general
old fox bədzat phrases general
old fox lotu-bambılı phrases general
old people qocalar phrases general
old gentleman şeytan phrases general
old boy dost! phrases general
old boy dostum! phrases general
old gentleman iblis phrases general
old fox tülək phrases general
old fox həlləm-qəlləm phrases general
old wife qarı phrases general
old woman ağbirçək phrases general
old wive's tales ara söhbəti phrases general
old wives' tales arvad söhbəti phrases general
old wife qoca arvad phrases general
old maid qarımış qız phrases general
old wive's tales uydurma phrases general
old boy qoca! phrases general
play old gooseberry qarışıqlıq yaratmaq phrases general