• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of out of (171 results)
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
be out of one's sense dəli olmaq noun spoken language
be out of one's sense ağlı başında olmamaq noun spoken language
let get out of hand qudurtmaq verb general
break out of prison həbsxanadan qaçmaq verb general
be out of sympathy simpatiya bəsləməmək verb general
be out of order qaydada olmamaq verb general
be out of breath soluğu daralmaq verb general
let get out of hand başına buraxmaq verb general
be out of sorts kefi aşağı olmaq verb general
be out of form formada olmamaq verb general
be out of breath təngnəfəs olmaq verb general
put out of countenance utandırmaq verb general
get out of condition xamlamaq verb general
get out of practice xamlamaq verb general
be out of fashion köhnəlmək verb general
go out of kənara çıxmaq verb general
be out of work işsiz olmaq verb general
drop out of memory silinmək verb general
step out of kənara çıxmaq verb general
be out of pocket zərərə düşmək verb general
go out of fashion moddan düşmək verb general
go out of fashion dəbdən çıxmaq verb general
be out of sorts ovqatı təlx olmaq verb general
be out of pocket ziyana düşmək verb general
get out of use istifadədən çıxmaq verb general
put out of tune kökdən salmaq verb general
cause smb. to be out of breath tövşütmək verb general
do oneself out of pleasure özünü zövqdən məhrum etmək verb general
be out of danger xata-baladan uzaq olmaq verb general
be out of humor əhvalı pərişan pozulmaq verb general
be out of humor əhvalı pərişan olmaq verb general
get out of hand ipini qırmaq verb general
be out of humor kefi olmamaq verb general
be out of humor bidamaq olmaq verb general
get out of the habit tərgimək verb general
go out of sight yoxa çıxmaq verb general
turn out of the house genitmək verb general
turn out of the house evdən qovalamaq verb general
be out of breath ləhləmək verb general
go out of one's mind donuxmaq verb general
argue out of rəyindən daşındırmaq verb general
argue out of fikrindən daşındırmaq verb general
out of place yersiz adjective general
out of use qırıq-sökük adjective general
out of danger qorxusuz adjective general
out of place artıq-əskik adjective general
out of fashion köhnə adjective general
out of season vədəsiz adjective general
out of place damdandüşmə adjective general
out of control idarəolunmayan adjective general
out of danger təhlükəsiz adjective general
out of order qırıq adjective general
out of reach əlçatmaz adjective general
out of breath qaranəfəs adverb general
out of spite acıqca adverb general
out of doors küçədə adverb general
out of doors açıq adverb general
out of turn növbədən xaric adverb general
out of pity mərhəmətdən adverb general
out of place yerli-yersiz adverb general
out of doors açıq-açığına adverb general
out of danger təhlükəsizlikdə adverb general
out of spite acıqla adverb general
out of danger xətərdən uzaq adverb general
out of xaric pronoun general
out of içindən preposition general
slip out of one's grasp yox olmaq phrases general
remark out of season yersiz irad phrases general
shrink out of sight cəmiyyətdən uzaqlaşmaq phrases general
out of one's wits ağlını itirmiş phrases general
out of the blue tamamilə gözlənmədən phrases general
keep out of smth. bir şeyə qarışmamaq phrases general
get out of the wood təhlükədən qurtarmaq phrases general
out of order sınmış vəziyyətdə olma phrases general
out of earshot iraq phrases general
out of question əlbəttə phrases general
out of breath təngənəfəs phrases general
be out of spirits damaqdan düşmək phrases general
take the mickey out of özündən çıxartmaq phrases general
out of the way qeyri-adi phrases general
out of one's wits dəli kimi olmuş phrases general
go out of mind ağlı qaçmaq phrases general
be out of whack nasaz olmaq phrases general
out of season yersiz phrases general
out of order xarab vəziyyətdə olma phrases general
like fish out of water sudan çıxan balıq kimi phrases general
slip out of one's grasp sürüşüb aradan çıxmaq phrases general
like a fish out of water sudan çıxmış balıq kimi phrases general
pop one's head out of a window başını pəncərədən çıxartmaq phrases general
let the cat out of the bag sirri ağızdan qaçırmaq phrases general
let the cat out of the bag ağızdan qaçırmaq phrases general
take the words out of smb.'s mouth bir kəsin ağzından söz almaq phrases general
out of the frying-pan into the fire yağışdan çıxıb yağmura düşmək phrases general
Jump out of the frying-pan into the fire Yağışdan çıxıb yağmura düşmək phrases proverb
take the wind out of smb.'s nail bir kəsin ayağının altını qazımaq phrases general
fall out of the pan into the fire yağışdan çıxıb yağmura düşmək phrases proverb
take the wind out of smb.'s nail bir kəsi çıxılmaz vəziyyətə salmaq phrases general
take the bread out of smb.'s mouth kiminsə çörəyini əlindən almaq phrases general
out of fix qaydasız phrases American
be out of one's wit başına hava gəlmək phrases general
like a thunderbolt out of a clear sky əsla gözlənilmədən phrases general
tell tales out of school evin sirrini bayıra çıxartmaq phrases general
drop out of smb.'s sight bir kəsin gözündən itmək phrases general
be out of the wood təhlükədən sovuşmaq phrases general
let the cat out of the bag sirri yaymaq phrases general
shuffle out of qurtarmaq phrases general
out of spite hikkəsindən phrases general
cajole smth. out of smb. dilə tutub almaq phrases general
be out of one's wits dəli-divanə olmaq phrases general
out of season vaxtsız phrases general
be out of form pis idman formasında olmaq phrases general
be out of the run udmağa şansı olmamaq phrases general
fall out of a habit yadırğamaq phrases general
shuffle out of xilas olmaq phrases general
be out of the run oyundan çıxmaq phrases general
out of the way ucqar phrases general
out of the way fövqəladə phrases general
out of the blue qəfildən phrases general
be out of tune kökdən düşmək phrases general
go out of mind ağlını itirmək phrases general
take the mickey out of ələ salmaq phrases general
out of the sea dənizin içindən phrases general
shrink out of sight özünə qapanıb qalmaq phrases general
out of mind ağlı başında olmamaq phrases general
go out of mind dəli olmaq phrases general
out of number saysız-hesabsız phrases general
out of all tanınmaz dərəcədə phrases general
out of fix səliqəsiz vəziyyətdə phrases American
out of mind çaşıb qalmaq phrases general
out of time vaxtsız phrases general
out of time yersiz phrases general
out of number külli miqdar phrases general
out of place yerində olmama phrases general
out of the way uzaq phrases general
out of question şübhəsiz phrases general
out of spite acıqdan phrases general
out of spite acıqla phrases general
out of the blue xapdan phrases general
out of breath tövşüyərək phrases general
out of fix nizamsız phrases American
get out of the wood təhlükədən sovuşmaq phrases general
out of mind nə etdiyini bilməmək phrases general
out of the ordinary qeyri-adi phrases general
out of gunshot atəş mənzili hüdudundan kənarda phrases general
out of the way əldən-ayaqdan uzaq phrases general
take the mickey out of cırnatmaq phrases general
be out of spirits kefsiz olmaq phrases general
out of number saysız phrases general
be out of the wood çətinlikdən çıxmaq phrases general
get out of the wood çətinlikdən çıxmaq phrases general
fall out of a habit yadından çıxartmaq phrases general
out of spite acığına phrases general
be out of breath təngnəfəs olmaq phrases general
out of earshot uzaq phrases general
be out of the wood təhlükədən qurtarmaq phrases general
be out of service işsiz olmaq phrases general
fall out of a habit tərgitmək phrases general
cajole smth. out of smb. aldadıb almaq phrases general
out of work işsiz phrases general
out of hand göz qırpımında phrases general
out of hand bir ləhzədə phrases general
out of hand nəzarətsiz phrases general
out of hand göz yumub açınca phrases general
be out of form kefi pis olmaq phrases general
out of hand dərhal phrases general
out of hand fövrən phrases general
tell tales out of school bir kəsin sirrini açmaq phrases general
out of hand cəld phrases general
out of place münasib olmayan phrases general
out of place yersiz phrases general
tell tales out of school xəbərçilik etmək phrases general