• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of power (81 results)
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
power güclülük noun general
power qüvvəlilik noun general
power güc noun general
power qüdrət noun general
power zorluluq noun general
power calal noun general
power təpərlilik noun general
power qüvvə noun general
power hakimlik noun general
power iqtidarlılıq noun general
power qüvvətlilik noun general
power enerji noun physics
power hakimiyyət noun general
power səlahiyyət noun general
power ixtiyar noun general
power vəkalət noun general
power dövlət noun general
power qidalanma noun computer
power energetik adjective general
party in power iqtidar noun general
power engineering energetika noun general
tenacity-power səbat noun general
heating power istiliktörətmə qabiliyyəti noun general
power engineering specialist energetik noun general
will-power iradə gücü noun general
vital power həyatilik noun general
worldly-power önəmli dövlət noun general
will-power iradə qüvvəsi noun general
worldly-power güclü dövlət noun general
hydroelectric power station su-elektrik stansiyası noun general
power-driven boring mexaniki qazıma noun general
power line mərkəzi intiqal dartıcısı noun general
balance of power siyasi müvazinət noun general
staying power behbazar noun general
staying power dözüm noun general
power frequency sənaye tezliyi noun general
power of attorney vəkalətnamə noun general
power shovel ekskavator noun general
lust for power rəyasətpərəstlik noun general
State power dövlət hakimiyyəti noun general
bed power qalınlıq noun general
dual power ikihakimiyyətlilik noun general
power capacity enerji tutumu noun general
power of attorney etibarnamə noun general
executive power icraedici hakimiyyət noun general
striking power zərbə gücü noun general
love of power mənsəbpərəstlik noun general
attractive power cazibə qüvvəsi noun general
power supply qidalanma noun general
take power hakimiyyəti ələ almaq verb general
raise power qüvvətə yüksəlmək verb general
seize power hakimiyyəti qəsb etmək verb general
strike with all one's power zərb ilə vurmaq verb general
be in power hakimiyyət başında durmaq verb general
have power ixtiyar olmaq verb general
come to power hakimiyyətə gəlmək verb general
give power of attorney etibarnamə vermək verb general
power-loving mənsəbpərəst adjective general
power-loving rəyasətpərəst adjective general
great-power böyükdövlətçilik adjective general
power-seeking rəyasətpərəst adjective general
party in power hakimiyyətdə olan partiya phrases general
electric power elektrik enerjisi phrases physics
purchase power alıcılıq qabiliyyəti phrases general
nuclear power-station nüvə elektrik stansiyası phrases general
power of a blow zərbənin gücü phrases general
legislative power qanunverici hakimiyyət phrases general
thermal power station istilik elektrik stansiyası phrases general
absolute power mütləq hakimiyyət phrases general
nuclear power nüvə dövləti phrases general
small power kiçik dövlət phrases general
power supply elektrik qidalandırma bloku phrases general
power boat motorlu qayıq phrases general
locomotive power hərəkətverici qüvvə phrases general
lifting power qaldırıcı qüvvə phrases physics
purchasing power alıcılıq qabiliyyəti phrases general
take power hakimiyyəti ələ almaq phrases general
seize power hakimiyyəti zəbt etmək phrases general
supreme power ali hakimiyyət phrases general
water power hidroenerji phrases general
come to power hakimiyyətə gəlmək phrases general