• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w

Azerbaijani Explanatory dictionary

salmaq: Bir şeyi hündür yerdən aşağı atmaq, tullamaq, buraxmaq, düşürmək. Asta qanad çal Read more
Translation of salmaq (200 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
salmaq inset verb general
salmaq board verb general
salmaq crib verb general
salmaq include verb general
salmaq lower verb general
salmaq inscribe verb general
salmaq lure verb general
salmaq steep verb general
salmaq carpet verb general
salmaq cast verb general
salmaq elide verb general
salmaq immerse verb general
salmaq dip verb general
salmaq embed verb general
salmaq sop verb general
salmaq unfold verb general
salmaq send verb general
salmaq pave verb general
salmaq toss verb general
salmaq project verb general
salmaq dart verb general
salmaq confine verb general
salmaq hurl verb general
salmaq insert verb general
salmaq spread verb general
salmaq fit verb general
salmaq cast down verb general
salmaq throw verb general
salmaq put verb general
salmaq drop verb general
salmaq set verb general
salmaq enter verb general
salmaq clap verb general
salmaq throw verb general
salmaq throw verb general
salmaq commit verb general
salmaq pin verb general
salmaq shoot verb general
salmaq drive verb general
salmaq cut verb general
salmaq set verb general
razı salmaq please verb general
təsir altına salmaq predispose verb general
təşvişə salmaq pother verb general
gözümçıxdıya salmaq persecute verb general
təxirə salmaq postpone verb general
gurultu salmaq rumble verb general
sahmana salmaq regulate verb general
əldən salmaq overdrive verb general
çaxnaşma salmaq scandalise verb general
razı salmaq satisfy verb general
çətin vəziyyət salmaq puzzle verb general
keçirməyən hala salmaq proof verb general
şitil salmaq prick off verb general
protokola salmaq minute verb general
maya halına salmaq malt verb general
uşaq salmaq miscarry verb general
infeksiya salmaq infect verb general
lövbər salmaq harbour verb general
ötəri nəzər salmaq glimpse verb general
taqətdən salmaq sap verb general
inhisar dairəsinə salmaq monopolize verb general
yerini səhv salmaq mislay verb general
müəyyən normaya salmaq normalize verb general
çaş-baş salmaq muddle verb general
horra halına salmaq mash verb general
yuva salmaq lurk verb general
tora salmaq lure verb general
park salmaq park verb general
qat-qarışıqlıq salmaq disarrange verb general
meşə salmaq forest verb general
candan salmaq enfeeble verb general
lövbər salmaq drop anchor verb general
itkin salmaq drive away verb general
cilov salmaq curb verb general
qaydaya salmaq do up verb general
dərdə salmaq give trouble verb general
kasıb salmaq impoverish verb general
zırınqazırınq salmaq jingle verb general
fitnə salmaq make mischief verb general
dala salmaq keep back verb general
kəməndə salmaq lasso verb general
qanuna salmaq legalize verb general
itkin salmaq banish verb general
qaz halına salmaq aerify verb general
kvadrat formaya salmaq square verb general
ləkə salmaq stain verb general
ələ salmaq sneer verb general
formaya salmaq shape verb general
yola salmaq send verb general
ələ salmaq taunt verb general
dəhşətə salmaq terrorise verb general
səs-küy salmaq whirr verb general
didərgin salmaq drive out verb general
səs salmaq whirr verb general
səs salmaq whir verb general
taqətdən salmaq tabefy verb general
qovğa salmaq row verb general
ələ salmaq fox verb general
hörmətdən salmaq detract verb general
kodeks halına salmaq code verb general
qaydaya salmaq cleanout verb general
dəyərini aşağı salmaq deteriorate verb general
vəzifəsini aşağı salmaq demote verb general
qəsrə salmaq castle verb general
kateter salmaq catheterise verb medical
həyəcana salmaq dismay verb general
çətin vəziyyətə salmaq cumber verb general
monastıra salmaq cloister verb general
aşağı salmaq decrease verb general
qaydaya salmaq condition verb general
ağıla salmaq cote verb general
döşəmə salmaq floor verb general
həyəcana salmaq confound verb general
qəfəsə salmaq coop verb general
aldadıb tələyə salmaq decoy verb general
dəhşətə salmaq consternate verb general
yamaq salmaq clamper verb general
pəyəyə salmaq cote verb general
narazı salmaq dissatisfy verb general
əldən salmaq attenuate verb general
ələ salmaq bemock verb general
mixəyi rəngə salmaq brown verb general
ləkə salmaq blur verb general
çıxılmaz vəziyyətə salmaq bewilder verb general
xaç suyuna salmaq baptize verb general
maye halına salmaq fluidise verb general
qurd salmaq bax: qurd düşmək verb general
küpə salmaq bax: küpə qoymaq verb general
dəhşətə salmaq appal verb general
qovğa salmaq brawl verb general
tələyə salmaq ensnare verb general
intriqa salmaq cabal verb general
yamaq salmaq vamp verb general
razı salmaq win verb general
əldən salmaq tire verb general
dəyişik salmaq confuse verb general
üçbucaq formasına salmaq triangulate verb general
işə salmaq trigger verb general
ələ salmaq barrack verb spoken language
qüvvədən salmaq avoid verb law
təxirə salmaq call off verb general
yol salmaq track verb general
təxirə salmaq cancel verb general
səs-küy salmaq buzz verb general
ayrı salmaq sever verb figurative meaning
yadına salmaq suggest verb general
ötəri nəzər salmaq scamper verb general
yadına salmaq retrace verb general
işləri qaydasına salmaq mend verb general
ələ salmaq droll verb general
tələyə salmaq noose verb figurative meaning
nizama salmaq organise verb general
hinə salmaq pen verb general
ağıla salmaq pen verb general
hörmətdən salmaq discredit verb general
heyrətə salmaq enamour verb general
süründürməyə salmaq hang up verb general
əldən salmaq gruel verb general
taqətdən salmaq harass verb general
əldən salmaq fag verb general
tilsimə salmaq enchant verb general
qaydaya salmaq iron verb general
çəlpəşiyə salmaq perplex verb general
qarışıq salmaq mat verb general
qaydaya salmaq rectify verb general
əvvəlki halına salmaq reconstruct verb general
təpə halına salmaq drift verb general
qaydasına salmaq clarify verb general
dava-dalaş salmaq rag verb general
səs-küy salmaq whine verb general
nizama salmaq control verb general
rütbəni aşağı salmaq bust verb general
kölgə salmaq reflect on verb general
təsir altına salmaq incline verb general
qarışıqlıq salmaq distemper verb general
qarışıqlıq salmaq bumble verb general
ləkə salmaq slur verb general
yola salmaq thread verb general
qəlibə salmaq tree verb general
poçt qutusuna salmaq post verb general
qaydaya salmaq tune verb general
luzaya salmaq pot verb general
yada salmaq call back verb general
qaydaya salmaq right verb general
şarı luzaya salmaq pocket verb general
başa salmaq hammer verb general
qaydaya salmaq square verb general
qanuni hala salmaq execute verb general
işə salmaq enable verb computer
qaydaya salmaq do verb general
qaydaya salmaq put rights phrases general
vurub salmaq shake down phrases general
ləngər salmaq cast anchor phrases general
yerə salmaq let off phrases general
yola salmaq see out phrases general
küsü salmaq make mischief phrases general
əldən salmaq bleed white phrases general
əldən salmaq wear out phrases general
gücdən salmaq wash out phrases general