• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w

Толковый Словарь Азербайджанского

baxmaq: Bir şeyi görmək üçün gözlərini ona dikmək, nəzərini bir şeyə dikmək, nəzər yetir читать далее
Перевод для baxmaq (200 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
baxmaq contemplate fel ümumi
baxmaq coddle fel ümumi
baxmaq behold fel ümumi
baxmaq survey fel ümumi
baxmaq manage fel ümumi
baxmaq mind fel ümumi
baxmaq look up fel ümumi
baxmaq examine fel ümumi
baxmaq eye fel ümumi
baxmaq peep fel ümumi
baxmaq look fel ümumi
baxmaq service fel ümumi
baxmaq view fel ümumi
baxmaq watch fel ümumi
baxmaq peek fel ümumi
baxmaq consult fel ümumi
baxmaq foster fel ümumi
baxmaq see fel ümumi
baxmaq overlook fel ümumi
baxmaq sit fel ümumi
baxmaq refer fel ümumi
baxmaq view fel ümumi
baxmaq keep fel ümumi
baxmaq face fel ümumi
baxmaq attend fel ümumi
baxmaq travel fel ümumi
baxmaq browse fel computer
baxmaq front fel ümumi
baxmaq do fel spoken language
baxmaq look over phrases ümumi
baxmaq watch over phrases ümumi
baxmaq poke about phrases ümumi
baxmaq look through phrases ümumi
baxmaq look at phrases ümumi
baxmaq look after phrases ümumi
baxmaq wait upon phrases ümumi
baxmaq look out phrases ümumi
çəpinə baxmaq look askance fel ümumi
qıyqacı baxmaq look aslant fel ümumi
şit-şoruna baxmaq test the taste fel ümumi
sözə baxmaq obey fel ümumi
kəm baxmaq look unfriendly fel ümumi
ötəri baxmaq pop in fel ümumi
qəzəblə baxmaq scowl fel ümumi
iti baxmaq look sharply fel ümumi
gözaltı baxmaq look secretly fel ümumi
geri baxmaq look back fel ümumi
üzdən baxmaq look hastily fel ümumi
kəm baxmaq look aslant fel ümumi
fala baxmaq tell fortunes fel ümumi
uşaqa baxmaq sit in fel ümumi
kitaba baxmaq tell fortunes fel ümumi
işə baxmaq adjudicate fel ümumi
qaşqabaqlı baxmaq scowl fel ümumi
oğrunca baxmaq look stealthily fel ümumi
içəri baxmaq look inside fel ümumi
istehzayana baxmaq look ironically fel ümumi
dik baxmaq look steadily fel ümumi
fala baxmaq augur fel ümumi
xor baxmaq contemn fel ümumi
dadına baxmaq gust fel ümumi
ata baxmaq groom fel ümumi
oğrun baxmaq peep fel ümumi
yenidən baxmaq go behind fel ümumi
diqqətlə baxmaq eye fel ümumi
həqarətlə baxmaq disdain fel ümumi
gözünə baxmaq envisage fel ümumi
yenidən baxmaq reconsider fel ümumi
əyri-əyri baxmaq look awry fel ümumi
ağzına baxmaq act on smb.'s will fel ümumi
böyürdən baxmaq look from one side fel ümumi
qıraqdan baxmaq take a detached view fel ümumi
bir şeyə yuxarıdan aşağı baxmaq overlook fel ümumi
bir şeyə üstdən aşağı baxmaq overlook fel ümumi
matdım-matdım baxmaq look with great astonishment fel ümumi
bir şeyə barmaqarası baxmaq pay no attention fel ümumi
qabaqdan baxmaq take a front view fel ümumi
mat-mat baxmaq look with great astonishment fel ümumi
üzünə dik baxmaq look steadily at smb. fel ümumi
yandan baxmaq take a side view fel ümumi
ağzını açaraq boş-boşuna baxmaq gawk fel ümumi
irəlidən baxmaq look at the front fel ümumi
gələcəyə inamla baxmaq look ahead with confidence fel ümumi
kitaba gözucu baxmaq glance over a book fel ümumi
gendən baxmaq look from a distance fel ümumi
qabaqdan baxmaq look at the front fel ümumi
gözaltı baxmaq cast a furtive glance fel ümumi
ləc baxmaq look with hatred fel ümumi
görməli yerlərə baxmaq go sightseeing fel ümumi
yanı-yanı baxmaq look askance fel ümumi
qanlı-qadalı baxmaq look hostilely fel ümumi
dadına baxmaq have a taste fel ümumi
ev-eşiyə baxmaq look after the house fel ümumi
nazlana-nazlana baxmaq gaze fondly fel ümumi
qıraqdan baxmaq look from a distance fel ümumi
əyrim-üyrüm baxmaq look awry fel ümumi
sualedici tərzdə baxmaq look inquiringly fel ümumi
istehza ilə baxmaq look ironically fel ümumi
nazlana-nazlana baxmaq look coquettishly fel ümumi
altdan baxmaq look from below fel ümumi
altdan-yuxarı baxmaq look up fel ümumi
süzgün-süzgün baxmaq look tenderly fel ümumi
dik-dik baxmaq look steadily fel ümumi
sözə baxmaq follow smb.'s advice fel ümumi
kəc baxmaq look aslant fel ümumi
işə ikinci dəfə baxmaq rehear fel ümumi
gözlərini bərəldərək baxmaq goggle fel ümumi
xor baxmaq despise fel ümumi
qaşqabaqlı baxmaq glum fel ümumi
həqarətlə baxmaq despise fel ümumi
həqarətlə baxmaq contemn fel ümumi
gözaltı baxmaq lour fel ümumi
fala baxmaq fortune-tell fel ümumi
alçaq nəzərlə baxmaq despise fel ümumi
şit-şoruna baxmaq taste fel ümumi
alçaq nəzərlə baxmaq disdain fel ümumi
xor baxmaq disdain fel ümumi
ötəri baxmaq peek fel ümumi
çəp baxmaq look aslant fel ümumi
tərs baxmaq look sour fel ümumi
oğrun baxmaq peek fel ümumi
qiymətə yenidən baxmaq overvalue fel ümumi
vurğun-vurğun baxmaq ogle fel ümumi
gözünü zilləyib baxmaq gaze fel ümumi
diqqətlə baxmaq peer fel ümumi
qəzəblə baxmaq glower fel ümumi
istehzayana baxmaq glance ironically fel ümumi
tamına baxmaq taste fel ümumi
geyib baxmaq fit on fel ümumi
acıqla baxmaq scowl fel ümumi
diqqətlə baxmaq scrutinise fel ümumi
dadına baxmaq taste fel ümumi
xor baxmaq high-hat fel spoken language
dörd gözlə baxmaq peer fel ümumi
heyranlıqla baxmaq gloast fel ümumi
tamına baxmaq relish fel ümumi
işə baxmaq judge fel ümumi
işvəli-işvəli baxmaq ogle fel ümumi
gözünü ziləyib baxmaq stare fel ümumi
hiddətlə baxmaq glower fel ümumi
diqqətlə baxmaq gaze fel ümumi
böyürdən baxmaq take a side view fel ümumi
gözucu baxmaq glance fel ümumi
hirslə baxmaq scowl fel ümumi
dala baxmaq look backwards fel ümumi
çəp baxmaq look askew fel ümumi
əyri baxmaq look askew fel ümumi
sözə baxmaq listen fel ümumi
gözaltı baxmaq look distrustfully fel ümumi
biganə baxmaq look indifferently fel ümumi
televiziya verilişinə baxmaq teleview fel ümumi
ətrafa baxmaq look around fel ümumi
oğrun baxmaq look stealthily fel ümumi
üzdən baxmaq examine superficially fel ümumi
diqqətlə baxmaq scan fel ümumi
irəli baxmaq forelook fel ümumi
gözünü zilləyib hirslə baxmaq glare fel ümumi
qabağına baxmaq forelook fel ümumi
yenidən baxmaq re-examine fel law
qəzəblə baxmaq glare fel ümumi
sözünə baxmaq listen fel ümumi
oğrun-oğrun baxmaq oversee fel ümumi
gizlincə baxmaq oversee fel ümumi
dadına baxmaq flavour fel ümumi
dadına baxmaq partake fel ümumi
pis baxmaq frown fel ümumi
altdan-altdan baxmaq oversee fel ümumi
diqqətlə baxmaq regard fel ümumi
yaxşı baxmaq groom fel ümumi
ağzını açıb baxmaq nod fel ümumi
işə baxmaq hear fel law
ötəri baxmaq dip fel ümumi
yuxarı baxmaq look up fel ümumi
xəstəyə baxmaq nurse fel ümumi
uşağa baxmaq farm fel ümumi
barmaqarası baxmaq overlook fel ümumi
dadına baxmaq try fel ümumi
insanlara inamsızlıqla baxmaq look shy at people phrases ümumi
acgözlüklə baxmaq devour with one's eyes phrases ümumi
mal kimi baxmaq make cow eyes phrases ümumi
bir kəsə kinli-kinli baxmaq look daggers at somebody phrases ümumi
valideynlər olmayanda uşağa baxmaq sit in phrases ümumi
bir şeyə barmaqarası baxmaq look through one's fingers at smth. phrases ümumi
dönüb baxmaq look back phrases ümumi
diqqətlə baxmaq stand at gaze phrases ümumi
işə baxmaq sit a case phrases ümumi
geyib baxmaq try on phrases ümumi
aşağı baxmaq look down phrases ümumi
işə baxmaq sit over phrases ümumi
heyranlıqla baxmaq stand gaping phrases ümumi
məsələyə baxmaq treat a question phrases ümumi
bir kəsin falına baxmaq tell fortunes phrases ümumi
insanlara inamsızlıqla baxmaq look shy on people phrases ümumi
... dadına baxmaq have a taste of... phrases ümumi
bədbinliklə baxmaq see through blue glasses phrases ümumi
... dadına baxmaq take a taste of... phrases ümumi
xor baxmaq have no use for phrases ümumi
yuxarıdan aşağı baxmaq look down phrases figurative meaning
bir şeyin üzərindən baxmaq look over phrases ümumi
alçaq nəzərlə baxmaq have no use for phrases ümumi