• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для cut (200 резултатов)
Английский Азербайджанский Грамматическая кат. Лексическая кат.
cut kəsilmiş yer isim ümumi
cut əndazə isim ümumi
cut taraş isim ümumi
cut kəsik isim ümumi
cut güclü zərbə isim ümumi
cut can əti isim ümumi
cut kəsmə isim ümumi
cut yun qırxımı isim ümumi
cut qırxım isim ümumi
cut kəsilmə isim ümumi
cut çevrə isim ümumi
cut kontur isim ümumi
cut paltar fasonu isim ümumi
cut biçim isim ümumi
cut ülgü isim ümumi
cut aşağı salınma isim ümumi
cut aşağı düşmə isim ümumi
cut azalma isim ümumi
cut kəsə yol isim ümumi
cut düz yol isim ümumi
cut ən yaxın yol isim ümumi
cut ağac üzərində qravüra isim ümumi
cut ağac üzərində oyma naxış isim ümumi
cut ayırma isim ümumi
cut açma isim ümumi
cut taraşlamaq fel ümumi
cut kəsmək fel ümumi
cut qayçılamaq fel ümumi
cut doğramaq fel ümumi
cut biçmək fel ümumi
cut kəsilmək fel ümumi
cut doğranmaq fel ümumi
cut qoparmaq fel ümumi
cut vurdurmaq fel ümumi
cut qırxmaq fel ümumi
cut azaltmaq fel ümumi
cut aşağı endirmək fel ümumi
cut biçmək fel ümumi
cut dayandırmaq fel spoken language
cut kəsmək fel ümumi
cut bölmək fel ümumi
cut qırmaq fel ümumi
cut salmaq fel ümumi
cut açmaq fel ümumi
cut oymaq fel ümumi
cut cilalamaq fel ümumi
cut yonmaq fel ümumi
cut taraş etmək fel ümumi
cut çıxarmaq fel ümumi
cut axtalamaq fel ümumi
cut burmaq fel ümumi
cut kəsilmiş sifət ümumi
cut doğranmış sifət ümumi
cut qırxılmış sifət ümumi
cut yaralanmış sifət ümumi
cut biçilmiş sifət ümumi
cut taraş edilmiş sifət ümumi
cut taraşlanmış sifət ümumi
cut cilalanmış sifət ümumi
cut yonulmuş sifət ümumi
cut azaldılmış sifət ümumi
cut aşağı salınmış sifət ümumi
cut axtalanmış sifət ümumi
cut burulmuş sifət ümumi
hallow cut kərt isim ümumi
cut out avtomatik elektrik açarı isim ümumi
wage-cut əmək haqqının azaldılması isim ümumi
cut glass büllur isim ümumi
cross-cut ən qısa yol isim ümumi
cut-throat başkəsən isim ümumi
butane-butylene cut butan-butilen fraksiyası isim ümumi
cut-throat quldur isim ümumi
short cut kəsə yol isim ümumi
cross-cut kəsə yol isim ümumi
cut glass billur isim ümumi
cross-cut köndələn kəsik isim ümumi
cut into small pieces xırdalamaq fel ümumi
cut with a sickle oraqlamaq fel ümumi
cut in layers qatbaqat kəsmək fel ümumi
cut with the sword qılınclamaq fel ümumi
cut the cards kartı kəsmək fel ümumi
be cut into pieces qıxmıqlanmaq fel ümumi
cut in half lengthways yarmaq fel ümumi
cause smb. to cut doğratdırmaq fel ümumi
be cut into strips zollanmaq fel ümumi
make smb. cut out kəsdirmək fel ümumi
make smb. cut off budatdırmaq fel ümumi
cut off qırtdatmaq fel ümumi
be cut biçilmək fel ümumi
take a short cut kəsəsinə getmək fel ümumi
be cut qayçılanmaq fel ümumi
be cut kəsilmək fel ümumi
cut down gödəltmək fel ümumi
cut down qısaltmaq fel ümumi
have one's hair cut başını qırxdırmaq fel ümumi
cut into slices dilim kəsmək fel ümumi
be cut into pieces doğram-doğram olmaq fel ümumi
cut grapes üzüm yığmaq fel ümumi
be cut into pieces doğranılmaq fel ümumi
cut be cut off budanılmaq fel ümumi
cut into pieces doğram-doğram etmək fel ümumi
cut to pieces kəsik-kəsik eləmək fel ümumi
be cut with a sickle oraqlanmaq fel ümumi
be cut into small pieces xırdalanmaq fel ümumi
cut into large pieces iri kəsmək fel ümumi
cut by joints buğum-buğum doğramaq fel ümumi
be cut with a hook dəhrələnmək fel ümumi
be cut with a scalpel neştərlənmək fel ümumi
cut into strips zol-zol etmək fel ümumi
cut in two bir şeyi yarı bölmək fel ümumi
cut a firewood in halves lengthways yarmaçalamaq fel ümumi
cut into two equal parts şaqqa fel ümumi
cut smb. short sözünü ağzında qoymaq fel ümumi
cause smb. to cut boğazlatdırmaq fel ümumi
cause smb. to cut biçdirmək fel ümumi
cut be cut off budanmaq fel ümumi
cut with a hook dəhrələmək fel ümumi
cause smb. to cut taraşlatmaq fel ümumi
cause smb. to cut çaldırmaq fel ümumi
cut with a lancet neştərləmək fel ümumi
cut smb. short sözünü kəsmək fel ümumi
cut out waste tələfatı azaltmaq fel ümumi
cut into two parts paralamaq fel ümumi
cut back budamaq fel ümumi
be cut taraşlanmaq fel ümumi
cut off qırtmaq fel ümumi
cut in layers qat-qat kəsmək fel ümumi
cut off kəsib götürmək fel ümumi
cut largely iriləmək fel ümumi
cut in söhbətə qatışmaq fel ümumi
cut in qarışmaq fel ümumi
cut back kəsmək fel ümumi
cut down azaltmaq fel ümumi
cut short ixtisarlamaq fel ümumi
cut wood pieces qıxmıqlamaq fel ümumi
cut down əskilitdirmək fel ümumi
be cut biçdirilmək fel ümumi
cut be cut down əskilmək fel ümumi
cut into strips zollamaq fel ümumi
cut off budamaq fel ümumi
cut off kəsib atmaq fel ümumi
cut through yarmaq fel ümumi
cut short gödəltmək fel ümumi
cut in müdaxilə eləmək fel ümumi
be cut with a sword qılınclanmaq fel ümumi
be cut boğazlanmaq fel ümumi
cut across eninə kəsmək fel ümumi
cut up doğramaq fel ümumi
cut across kəsəsinə getmək fel ümumi
cut out biçmək fel ümumi
cut wages maaşları kəsmək fel ümumi
cut up doğramaq fel ümumi
cut down qırtdatmaq fel ümumi
be cut qırxılmaq fel ümumi
cut back budanmaq fel ümumi
cut out kəsib çıxarmaq fel electrical engineering
be cut doğranmaq fel ümumi
cut down qısaltmaq fel ümumi
cut off kəsmək fel ümumi
cut into two equal parts şappalamaq fel ümumi
cut off aralamaq fel electrical engineering
cut off söndürmək fel electrical engineering
of the same cut eynibiçimli sifət ümumi
of the same cut bir biçimdə sifət ümumi
badly-cut biçimsiz sifət ümumi
clean-cut səliqəli sifət ümumi
cut off kəsik sifət ümumi
clean-cut yaraşıqlı sifət ümumi
cut with ravines yarğanlı sifət ümumi
cut to pieces kəsik-kəsik sifət ümumi
clean-cut təmiz sifət ümumi
cross-cut çarpaz sifət ümumi
clear-cut müəyyən sifət ümumi
clear-cut aydın sifət ümumi
clear-cut dəqiq sifət ümumi
well-cut biçimli sifət ümumi
clean-cut aydın sifət ümumi
clean-cut dəqiq sifət ümumi
short by short cut kəsə zərf ümumi
short by short cut kəsəsinə zərf ümumi
cut down one's expenses boğazdan kəsmək phrases ümumi
cut one's own throat özünə quyu qazmaq phrases ümumi
cut to the quick zəif damarında tutmaq phrases ümumi
cut the Gordian knot düyünü açmaq phrases ümumi
cut it out əl çəkin phrases spoken language
cut loose açmaq phrases ümumi
cut grain taxılı yığmaq phrases ümumi
cut loose azad etmək phrases ümumi
cut splash sensasiya yaratmaq phrases ümumi
cut flower çalaq çiçək phrases ümumi
cut it out boşlayın phrases spoken language
diamond cut diamond pazı pazla çıxararlar phrases proverb
cut splash səs-küy qaldırmaq phrases ümumi
to cut a long story short əlqərəz phrases ümumi
cut a poor figure həqiranə görünmək phrases ümumi
diamond cut diamond dinsizin öhdəsindən imansız gələr phrases proverb
cut one's wisdom teeth müdriklik yaşına çatmaq phrases ümumi
cut one's wisdom teeth ağıllı olmaq phrases ümumi
cut loose sərbəstləşmək phrases ümumi
cut loose özünü sərbəst hiss etmək phrases ümumi