• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для free (192 резултатов)
Английский Азербайджанский Грамматическая кат. Лексическая кат.
free xilas etmək fel ümumi
free azad etmək fel ümumi
free sərbəst sifət ümumi
free asudə sifət ümumi
free azadə sifət ümumi
free ödənişsiz sifət ümumi
free azad sifət ümumi
free müstəqil sifət ümumi
free könüllü sifət ümumi
free boş sifət ümumi
free bikar sifət ümumi
free havayı sifət ümumi
free pulsuz sifət ümumi
free müftə sifət ümumi
free ödənilməyən sifət ümumi
free xərclərdən azad sifət ümumi
free çox sifət ümumi
free əliaçıq sifət ümumi
free dolu sifət ümumi
free səxavətli sifət ümumi
free çoxlu sifət ümumi
free zəngin sifət ümumi
free bol sifət ümumi
free vüqarlı sifət ümumi
free yüngül sifət ümumi
free zərif sifət ümumi
free lətif sifət ümumi
free bitərəf sifət ümumi
free azadə zərf ümumi
free pulsuz zərf ümumi
free müftə zərf ümumi
free havayı zərf ümumi
free sərbəst surətdə zərf ümumi
free azad zərf ümumi
free sərbəst zərf ümumi
free azad surətdə zərf ümumi
free will azad iradə isim ümumi
free pass müftə bilet isim ümumi
free-thinking azadfikirlilik isim ümumi
free profession azad peşə isim ümumi
free movement ixtiyari hərəkət isim ümumi
free kick sərbəst zərbə isim ümumi
tax-free income vergisiz gəlir isim ümumi
equation of free oscillations sərbəst rəqslər tənliyi isim ümumi
free-styler sərbəst üsulla üzən üzgüçü isim sport
free and easy life açıq-saçıq həyat isim ümumi
free-thinker azadfikirli isim ümumi
free-style sərbəst üsulla üzmə isim sport
free-style wrestling sərbəst güləş isim ümumi
free time macal isim ümumi
free will sərbəst iradə isim ümumi
free-style wrestler sərbəst güləşçi isim ümumi
free period pəncərə isim ümumi
free pardon əfvi-ümumi isim ümumi
become free asudələşmək fel ümumi
be set free buraxılmaq fel ümumi
set free azadlığa buraxmaq fel ümumi
free oneself asudələnmək fel ümumi
set free mürəxxəs etmək fel ümumi
become free azadlığa çıxmaq fel ümumi
become free boşlanmaq fel ümumi
be set free buraxdırılmaq fel ümumi
become free qurtulmaq fel ümumi
get free başı açılmaq fel ümumi
get free işıqlığa çıxmaq fel ümumi
set free uçurtmaq fel ümumi
be free bikar olmaq fel ümumi
free from slavery əsarətdən azad etmək fel ümumi
take a free ride biletsiz getmək fel ümumi
salt-free: get salt-free şitlənmək fel ümumi
free oneself from some anxiety intizardan qurtarmaq fel ümumi
give smb. a free hand bir kəsə hərəkət azadlığı vermək fel ümumi
become free qol-qanad açmaq fel ümumi
ask smb. to free buraxdırmaq fel ümumi
be free bikarlaşmaq fel ümumi
become free azad olmaq fel ümumi
become free boşalmaq fel ümumi
get free başı ayazımaq fel ümumi
become free arxayınlığa çıxmaq fel ümumi
become free asudələnmək fel ümumi
set free buraxdırmaq fel ümumi
make smb. free buraxdırmaq fel ümumi
be free işıqlığa çıxmaq fel ümumi
set free boşlamaq fel ümumi
free-and-easy təbii sifət ümumi
moisture-free rütubətsiz sifət ümumi
free-and-easy sərbəst sifət ümumi
free-and-easy təklifsiz sifət ümumi
free-handed əliaçıq sifət ümumi
fancy-free aşiq olmayan sifət ümumi
free-hearted safqəlbli sifət ümumi
free-handed səxavətli sifət ümumi
albumen-free zülalsız sifət biological
free of injury zədəsiz sifət ümumi
free of charge bimuzd sifət ümumi
carbon-free karbonsuz sifət ümumi
accident-free avariyasız sifət ümumi
free-running boşuna sifət ümumi
free-hearted səmimi sifət ümumi
trouble-free sədaqətli sifət ümumi
fancy-free məftun olmayan sifət ümumi
free-hearted ürəyiaçıq sifət ümumi
not free ilişikli sifət ümumi
free-hearted açıqürəkli sifət ümumi
free-hand əllə edilmiş sifət ümumi
salt-free şit sifət ümumi
soda-free sodasız sifət ümumi
free and easy açıq-saçıq sifət ümumi
nuclear-free nüvə silahı olmayan sifət ümumi
vitamin free vitaminsiz sifət ümumi
free of sorrow kədərsiz sifət ümumi
free and easy ipsiz sifət ümumi
tax-free vergilərdən azad olunmuş sifət ümumi
moisture-free quru sifət ümumi
free and easy hərcayi sifət ümumi
tax-free vergisiz sifət ümumi
trouble-free etibarlı sifət ümumi
free-and-easy sadə sifət ümumi
trouble-free möhkəm sifət ümumi
free-hearted təmizürəkli sifət ümumi
free of sorrow bikədər sifət ümumi
noise-free hay-küysüz sifət ümumi
rent-free kirəsiz sifət ümumi
tax-free vergisiz sifət ümumi
free-thinking açıqfikirli sifət ümumi
free-thinking azadfikirli sifət ümumi
fancy-free vurğun olmayan sifət ümumi
rent-free müftə sifət ümumi
free of charge havayı sifət ümumi
free-spoken açıq sifət ümumi
free-handed cömərd sifət ümumi
duty-free rüsumsuz sifət ümumi
duty-free rüsum alınmayan sifət ümumi
fat-free piysiz sifət ümumi
free of damages zədəsiz sifət ümumi
duty-free vergisiz sifət ümumi
nuclear-free nüvəsiz sifət ümumi
free of charge məccani sifət ümumi
free-spoken səmimi sifət ümumi
free-hearted səxavətli sifət ümumi
free-spirited azad ruhlu sifət ümumi
free-and-easy nəzakətsiz sifət ümumi
free-and-easy hörmət gözləməyən sifət ümumi
free-hearted əliaçıq sifət ümumi
free-and-easy ədəbsiz sifət ümumi
free-and-easy saymaz sifət ümumi
free-and-easy utanmaz sifət ümumi
free-heartedly açıqdan-açığa zərf ümumi
by one's own free will xoşluqla zərf ümumi
free of charge bimuzd zərf ümumi
free of charge müftəcə zərf ümumi
free-heartedly səmimi olaraq zərf ümumi
free of charge müftə zərf ümumi
free-heartedly heç bir şeyi gizlətmədən zərf ümumi
free-heartedly açıq ürəklə zərf ümumi
of one's own free will könüllü zərf ümumi
free-heartedly açıqcasına zərf ümumi
free-heartedly bolluca zərf ümumi
free-heartedly çoxlu zərf ümumi
free-spoken man fikirləşdiyini deyən adam phrases ümumi
free pardon əfv etmə phrases ümumi
free enterprise sərbəst təşəbbüskarlıq phrases ümumi
free gesture zərif jest phrases ümumi
free imports gömrüksüz mallar phrases ümumi
free spender bədxərc phrases ümumi
free zone azad zona phrases ümumi
free of duty gömrüksüz phrases ümumi
free of charge pulsuz phrases ümumi
rent-free ev icarə haqqından azad phrases ümumi
free spender israfçı phrases ümumi
free speech söz azadlığı phrases ümumi
for free müftə phrases ümumi
for free özgə hesabına phrases ümumi
for free pulsuz phrases ümumi
free choice sərbəst seçmə phrases ümumi
free enterprise azad sahibkarlıq phrases ümumi
free school pulsuz təhsil phrases ümumi
free pardon günahından keçmə phrases ümumi
free access açıq phrases ümumi
free flight azad uçuş phrases ümumi
free kick sərbəst zərbə phrases sport
free flight sərbəst uçuş phrases ümumi
free gesture incə jest phrases ümumi
scot-free tənbehsiz phrases ümumi
scot-free cəzasız phrases ümumi
scot-free cəzası verilməmiş phrases ümumi
postage free pulsuz göndərmə phrases ümumi
free pardon bağışlama phrases ümumi
free morpheme sərbəst morfem phrases linguistic
set free azad etmək phrases ümumi
for free havayı phrases ümumi
postage free göndərənin hesabına göndərmək phrases ümumi