• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для gas (136 резултатов)
Английский Азербайджанский Грамматическая кат. Лексическая кат.
gas qaz isim ümumi
gas qaim isim ümumi
gas benzin isim American
gas yanacaq isim American
gas qazolin isim American
gas qazla zəhərləmək fel military
gas boğucu qaz buraxmaq fel military
gas zəhərli maddələrlə yoluxdurmaq fel military
gas kimyəvi silahlarla hücum etmək fel military
gas qazla doldurmaq fel military
gas yanacaqla doldurmaq fel American
gas gopa basmaq fel spoken language
gas boş-boş danışmaq fel spoken language
gas qaim sifət ümumi
incidental gas təsadüfi qaz isim ümumi
gas separator qaz separatoru isim ümumi
gas recovery qazötürmə isim ümumi
industrial gas sənaye qazı isim ümumi
ideal gas ideal qaz isim ümumi
natural gas təbii qaim isim ümumi
conversion into gas qazlaşma isim ümumi
detonating gas guruldayıcı qaz isim ümumi
gas fitter qazabaxan isim ümumi
gas alarm kimyəvi həyəcan isim ümumi
gas-oil qazoyl isim ümumi
gas analysis qaz analizi isim ümumi
gas distributor qazpaylayan isim ümumi
irritating gas acışdırıcı qaz isim ümumi
natural gas təbii qaz isim ümumi
gas main qaz magistralı isim ümumi
exhaust gas işlənmiş qaz isim ümumi
dry gas cılız qaz isim ümumi
gas collector qaztutan isim ümumi
tear-gas gözyaşardıcı qaz isim ümumi
oil gas neft-qaz isim ümumi
marsh-gas metan isim ümumi
formation of gas qazəmələgəlmə isim ümumi
gas tube qazotron isim ümumi
pyrolysis gas piroqaz isim ümumi
gas-oil fraction qazoyl fraksiyası isim ümumi
tear-gas shell gözyaşardıcı qazlı mərmi isim ümumi
straight-run gas birbaşa qovulan qaz isim ümumi
dissolved gas həll olunmuş qaz isim ümumi
coal gas daş kömür qazı isim ümumi
gas separator qaz sepatatoru isim ümumi
gas saturation qazla doydurma isim ümumi
corrosive gas aqressiv qaz isim ümumi
active gas fəal qaz isim ümumi
absorbed gas udulmuş qaz isim ümumi
toxic gas zəhərli qaz isim ümumi
gas attack kimyəvi hücum isim ümumi
gas condensate qaz-kondensat isim ümumi
gas producer qaz generatoru isim ümumi
gas pollution qazlaşma isim ümumi
gas mask əleyhqaz isim ümumi
gas exchange qaz mübadiləsi isim ümumi
rich gas qatı qaz isim ümumi
gas stove qaim peçi isim ümumi
gas alert kimyəvi həyəcan isim ümumi
dry gas quru qax isim ümumi
converting into gas qazlaşdırılma isim ümumi
asphyxiant gas boğucu qaz isim ümumi
gas chamber qaim kamerası isim ümumi
gas cleaning qaztəmizləmə isim ümumi
gas main qaz kəməri isim ümumi
gas cylinder qaz balonu isim ümumi
gas motor benzin mühərriki isim ümumi
combustible gas qazohol isim ümumi
gas contamination qazlaşma isim ümumi
inert gas təsirsiz qaz isim ümumi
gas projector qazatan isim ümumi
gas pipe qaz kəməri isim ümumi
rich gas yağlı qaz isim ümumi
tear-gas gözyaşardan qaz isim ümumi
gas generator qaz generatoru isim ümumi
gas heating qaim qızdırıcısı isim ümumi
coal-gas işıq qazı isim ümumi
gas meter qazölçən isim ümumi
gas condensate qaz kondensatı isim ümumi
noble gas təsirsiz qaz isim ümumi
mustard gas iprit isim ümumi
gas-oil: vacuum gas-oil vakuum-qazoyl isim ümumi
technological gas texnoloji qaz isim ümumi
tear-gas gözyaşardıcı qaim isim ümumi
gas stability qazadavamlılıq isim ümumi
gasoline gas qaz benzini isim ümumi
gas-oil: atmospheric gas-oil atmosfer qazoylu isim ümumi
gas-oil: vacuum gas-oil vakuum qazoylu isim ümumi
turn off the gas qazı keçirtmək fel ümumi
be supplied with gas qazlaşdırılmaq fel ümumi
supply with gas qazlaşdırmaq fel ümumi
extract gas qazlanmaq fel ümumi
convert into gas qazlaşmaq fel ümumi
gas-tight qaz buraxmayan sifət ümumi
anti-gas qazdan qoruyucu sifət military
supplied with gas qazlaşdırılmış sifət ümumi
gas-tight qazadavamlı sifət ümumi
anti-gas zəhərləyici qazlardan qoruyucu sifət ümumi
gas-proof qaz buraxmayan sifət ümumi
gas-polluted qazlaşmış sifət ümumi
gas-proof qazadavamlı sifət ümumi
gas processing qaz emalı sifət ümumi
gas field təbii qaz yatağı phrases ümumi
lay the gas qaz çəkmək phrases ümumi
gas bomb kimyəvi bomba phrases military
gas alert kimyəvi hücüm həyəcanı phrases military
gas shell kimyəvi mərmi phrases ümumi
natural gas təbii qaz phrases ümumi
gas shelter qazdan qorunmaq üçün sığınacaq phrases ümumi
gas alarm kimyəvi hücüm həyəcanı phrases military
mustard gas iprit qazı phrases chemistry
gas warfare kimyəvi silahlarla aparılan müharibə phrases military
gas bag qaz balonu phrases aeronautics
gas supply qaz təminatı phrases ümumi
liquid gas maye qaz phrases ümumi
gas stove qaz ocağı phrases ümumi
gas meter qaz sayğacı phrases ümumi
gas fire qaz plitəsi phrases ümumi
gas jet qaz odluğu phrases ümumi
gas cooker qaz ocağı phrases ümumi
gas attack kimyəvi hücum phrases military
natural gas doğal qaz phrases ümumi
noble gas təsirsiz qaz phrases ümumi
gas furnace qaz sobası phrases ümumi
gas mask əleyhqaz phrases ümumi
gas fitter qaz çilingəri phrases ümumi
gas chamber qaz kamerası phrases ümumi
gas helmet əleyhqaz şlemi phrases ümumi
gas burner qaz odluğu phrases ümumi
gas ring qaz odluğu phrases ümumi
gas alert kimyəvi hücuma hazır olma phrases ümumi
gas bag aerostat phrases ümumi
mustard gas xardal qazı phrases ümumi
gas bag gəvəzə phrases spoken language
gas bag naqqal phrases spoken language
gas bag boşboğaz phrases spoken language