• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для olaraq (200 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
fərdi olaraq səciyyələndirmək individualise fel ümumi
dövri olaraq dəyişmək cycle fel ümumi
rəsmi olaraq bildirmək certiorate fel ümumi
gizlicə olaraq demək confide fel ümumi
müntəzəm olaraq dinləmək hear fel ümumi
müvəqqəti olaraq kənarlaşdırmaq suspend fel ümumi
xüsusi olaraq göstərmək specify fel ümumi
paralel olaraq getmək range fel ümumi
müvazi olaraq getmək range fel ümumi
rəsmi olaraq bildirmək return fel ümumi
qəti surətdə olaraq categorical sifət ümumi
qənimət olaraq alınmış captured sifət ümumi
qəti surətdə olaraq categoric sifət ümumi
faktiki olaraq factual sifət ümumi
xüsusi olaraq particular sifət ümumi
bir qayda olaraq familiary sifət ümumi
uyğun olaraq respectively zərf ümumi
müntəzəm olaraq systematically zərf ümumi
könüllü olaraq voluntarily zərf ümumi
təcili olaraq urgently zərf ümumi
müvafiq olaraq appropriately zərf ümumi
aydın olaraq axiomatically zərf ümumi
artıq olaraq capitally zərf ümumi
təsadüfi olaraq casually zərf ümumi
faktiki olaraq actually zərf ümumi
faktiki olaraq practically zərf ümumi
qanuna uyğun olaraq legally zərf ümumi
qaçılmaz olaraq inevitably zərf ümumi
əbədi olaraq in perpetuity zərf ümumi
qəti olaraq strictly zərf ümumi
müvafiq olaraq proportionately zərf ümumi
qüsursuz olaraq faultlessly zərf ümumi
buna əlavə olaraq furthermore zərf ümumi
qeyd-şərtsiz olaraq implicitly zərf ümumi
qeyri-rəsmi olaraq informally zərf ümumi
ətraflı olaraq exhaustingly zərf ümumi
dinamik olaraq dynamically zərf ümumi
xroniki olaraq chronically zərf ümumi
fasiləsiz olaraq continuously zərf ümumi
uyğun olaraq accordingly zərf ümumi
mexaniki olaraq mechanically zərf ümumi
başlıca olaraq mainly zərf ümumi
gizli olaraq privately zərf ümumi
praqmatik olaraq pragmatically zərf ümumi
qanuna uyğun olaraq rightfully zərf ümumi
başlıca olaraq chiefly zərf ümumi
müvəqqəti olaraq provisionally zərf ümumi
xüsusi olaraq notedly zərf ümumi
rəsmi olaraq officially zərf ümumi
xüsusi olaraq particularly zərf ümumi
müvafiq olaraq respectively zərf ümumi
məxfi olaraq confidentially zərf ümumi
qeyri-iradi olaraq unconsciously zərf ümumi
uyğun olaraq according zərf ümumi
birinci olaraq at first zərf ümumi
əlavə olaraq additionally zərf ümumi
səhv olaraq untruly zərf ümumi
şərti olaraq tentatively zərf ümumi
proposional olaraq proportionately zərf ümumi
ani olaraq quickly zərf ümumi
mütənasib olaraq symmetrically zərf ümumi
şifahi olaraq aurally zərf ümumi
sadəcə olaraq artlessly zərf ümumi
uyğun olaraq consistently zərf ümumi
müvafiq olaraq correspondingly zərf ümumi
haqlı olaraq deservedly zərf ümumi
ziddinə olaraq contrarily zərf spoken language
fasiləsiz olaraq ceaselessly zərf ümumi
uyğun olaraq amenably zərf ümumi
laqeyd olaraq blankly zərf ümumi
aksiomatik olaraq axiomatically zərf ümumi
problematik olaraq problematically zərf ümumi
başlıca olaraq principally zərf ümumi
dramatik olaraq dramatically zərf ümumi
qeyri-adi olaraq extraordinarily zərf ümumi
səmimi olaraq free-heartedly zərf ümumi
şərti olaraq contingently zərf ümumi
əlbir olaraq conjointly zərf ümumi
konstitusiyaya uyğun olaraq constitutionally zərf ümumi
gizli olaraq confidentially zərf ümumi
birinci dərəcəli olaraq capitally zərf ümumi
əsassız olaraq indiscriminately zərf ümumi
faktiki olaraq in effect zərf ümumi
əbədi olaraq permanently zərf ümumi
perpendikulyar olaraq perpendicularly zərf ümumi
qəti olaraq persuasively zərf ümumi
bir qayda olaraq ordinarily zərf ümumi
səhv olaraq mistakenly zərf ümumi
məntiqə uyğun olaraq logically zərf ümumi
süurlu olaraq knowingly zərf ümumi
başlıca olaraq mostly zərf ümumi
fasiləsiz olaraq constantly zərf ümumi
sonsuz olaraq endlessly zərf ümumi
xüsusi olaraq especially zərf ümumi
əbədi olaraq forever zərf ümumi
razılıq əlaməti olaraq approvingly zərf ümumi
səbəbsiz olaraq causelessly zərf ümumi
mənasız olaraq vacuously zərf ümumi
bir qayda olaraq usually zərf ümumi
səthi olaraq superficially zərf ümumi
qeyri-ixtiyari olaraq unconsciously zərf ümumi
mütəmadi olaraq unceasingly zərf ümumi
qəti olaraq decidedly zərf ümumi
uyğun olaraq correspondingly zərf ümumi
sadəcə olaraq merely zərf ümumi
mikroskopik olaraq microscopicly zərf ümumi
qeyri-iradi olaraq mechanically zərf ümumi
başlıca olaraq largely zərf ümumi
qısa olaraq laconicly zərf ümumi
qanuna uyğun olaraq fairly zərf ümumi
çarəsiz olaraq forcedly zərf ümumi
bir qayda olaraq generally zərf ümumi
qarşılıqlı olaraq reciprocally zərf ümumi
müvafiq olaraq pursuant zərf ümumi
düzgün olaraq deservedly zərf ümumi
könüllü olaraq facultatively zərf ümumi
qərəzsiz olaraq fairly zərf ümumi
əməli olaraq constructively zərf ümumi
bir qayda olaraq commonly zərf ümumi
uyğun olaraq appropriately zərf ümumi
avtomatik olaraq automatically zərf ümumi
şərti olaraq conditionally zərf ümumi
rəsmi olaraq formally zərf ümumi
əlavə olaraq hereto zərf office
proposional olaraq proportionally zərf ümumi
məxfi olaraq privately zərf ümumi
uyğun olaraq pursuant zərf ümumi
təxmini olaraq presumably zərf ümumi
praktik olaraq practically zərf ümumi
təsadüfi olaraq incidentally zərf ümumi
qeyri-iradi olaraq impulsively zərf ümumi
səhv olaraq mistakingly zərf ümumi
normal olaraq normally zərf ümumi
şüurlu olaraq consciously zərf ümumi
ardıcıl olaraq systematically zərf ümumi
səciyyəvi olaraq typically zərf ümumi
sadəcə olaraq simply zərf ümumi
faktiki olaraq in fact zərf ümumi
faktiki olaraq virtually zərf ümumi
əksinə olaraq contrariwise zərf ümumi
ciddi olaraq seriously zərf ümumi
müvafiq olaraq according as zərf ümumi
tipik olaraq typically zərf ümumi
ilk olaraq initially zərf ümumi
öncəlikli olaraq preferably zərf ümumi
universal olaraq universally zərf ümumi
həvəssiz olaraq reluctantly zərf ümumi
sadəcə olaraq purely zərf ümumi
alternativ olaraq alternatively zərf ümumi
səhv olaraq amiss zərf ümumi
ilkin olaraq originally zərf ümumi
praktik olaraq realistically zərf ümumi
başlıca olaraq predominantly zərf ümumi
müntəzəm olaraq regularly zərf ümumi
müvafiq olaraq accordingly zərf ümumi
təsadüfi olaraq circumstantially zərf ümumi
yanlış olaraq awry zərf ümumi
müvafiq olaraq adequately zərf ümumi
qəti olaraq finally zərf ümumi
əlaqədar olaraq apropos zərf ümumi
təsadüfi olaraq overly zərf ümumi
xüsusi olaraq expressly zərf ümumi
qanunsuz olaraq unduly zərf ümumi
təsadüfi olaraq facultatively zərf ümumi
formal olaraq formally zərf ümumi
səhvsiz olaraq faultlessly zərf ümumi
təbii olaraq naturally zərf ümumi
bilavasitə olaraq immediately zərf ümumi
xüsusi olaraq specially zərf ümumi
fərdi olaraq peculiarly zərf ümumi
uyğun olaraq agreeably zərf ümumi
qeyri-təbii olaraq forcedly zərf ümumi
yersiz olaraq obviously zərf ümumi
misal olaraq as zərf ümumi
düzgün olaraq right zərf ümumi
əsas olaraq capitally zərf ümumi
qanunauyğun olaraq right zərf ümumi
ədalətsiz olaraq unduly zərf ümumi
sadəcə olaraq possibly zərf ümumi
ani olaraq momentarily zərf ümumi
səhv olaraq badly zərf ümumi
formal olaraq verbally zərf ümumi
qərəzsiz olaraq casually zərf ümumi
sadəcə olaraq just zərf ümumi
ayrıca olaraq apart zərf ümumi
uyğun olaraq on partical grammatical
zidd olaraq contrary to sözönü ümumi
istisna olaraq barring sözönü ümumi
zidd olaraq notwithstanding sözönü ümumi
istisna olaraq saving sözönü ümumi
zidd olaraq despite sözönü ümumi
müstəsna olaraq except sözönü ümumi
fərqli olaraq unlike sözönü ümumi
müvafiq olaraq according to sözönü ümumi
müvafiq olaraq after sözönü ümumi
uyğun olaraq after sözönü ümumi
başlıca olaraq par excellence phrases ümumi
xüsusi olaraq par excellence phrases ümumi
üstəlik olaraq to boot phrases idiomatic
nəzəri olaraq on paper phrases ümumi