• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для one (200 резултатов)
Английский Азербайджанский Грамматическая кат. Лексическая кат.
one bir isim ümumi
one tək isim ümumi
one tənha isim ümumi
one bir dollarlıq pul isim ümumi
one birinci ölçü isim ümumi
one bir il isim ümumi
one saat isim ümumi
one özünəməxsus sifət ümumi
one yeganə sifət ümumi
one nadir sifət ümumi
one həmin cür sifət ümumi
one eyni sifət ümumi
one qeyri-müəyyən sifət ümumi
one məchul sifət ümumi
one bir say ümumi
one yek say ümumi
one bircə say ümumi
one birinci say ümumi
one bəzisi əvəzlik ümumi
one hər hansı bir əvəzlik ümumi
one bir əvəzlik ümumi
one naməlum şəxs əvəzlik ümumi
one kimisi əvəzlik ümumi
one kəs əvəzlik ümumi
one kimsə əvəzlik ümumi
young one balacıq isim ümumi
my little one balacıq isim ümumi
one-sidedness birtərəflilik isim ümumi
one shilling coin şilinqlik isim ümumi
worth one copeck qəpiklik isim ümumi
one-volume edition bircildlik isim ümumi
little one balacıq isim ümumi
young one bala isim ümumi
dear one könülsevən isim ümumi
my little one yavrucuq isim ümumi
one-decked ship birgöyərtəli gəmi isim ümumi
one who reprimands öyüdverən isim ümumi
in one word bir kəlmə isim ümumi
one who gives admonitions nəsihətçi isim ümumi
one-multiple cracking birdəfəli krekinq isim ümumi
one-year-old sheep toğlu isim ümumi
one-year-old: being one-year-old biryaşlılıq isim ümumi
one-humped camel birhürgüclü dəvə isim ümumi
worth one dinar dinarlıq isim ümumi
one-manat note birmanatlıq isim ümumi
one-manat note təklik isim ümumi
bayonet one another süngüləşmək fel ümumi
make one slip karıxdırmaq fel ümumi
look at one another baxışmaq fel ümumi
push one another itələşmək fel ümumi
quarrel with one another dartışmaq fel ümumi
stone one another daşlaşmaq fel ümumi
inform one another xəbərləşmək fel ümumi
agree with one another düzəlişmək fel ümumi
notify one another xəbərləşmək fel ümumi
call one another səsləşmək fel ümumi
take grains one by one dənləmək fel ümumi
hug one another sarışmaq fel ümumi
come one by one bir-bir gəlmək fel ümumi
count one by one birbəbir saymaq fel ümumi
one-day bir günlük sifət ümumi
one-storeyed birmərtəbəli sifət ümumi
one-voice birsəsli sifət ümumi
one-winged təkqanad sifət ümumi
one-colour birrəngli sifət ümumi
one-day birgünlük sifət ümumi
one-year-old biryaş sifət ümumi
one-oared təkavarlı sifət ümumi
one-way birxətli sifət ümumi
one-inch birdüymə sifət ümumi
one-eyed birgözlü sifət ümumi
one-eared birqulaqlı sifət ümumi
one-eyed kəlləgöz sifət ümumi
one-door birqapılı sifət ümumi
one-act birpərdəli sifət ümumi
one-color birrəngli sifət ümumi
one-armed qolsuz sifət ümumi
one-armed birqollu sifət ümumi
one-oared biravarlı sifət ümumi
having room for one biryerli sifət ümumi
one-humped birhürgüclü sifət ümumi
one-humped birdonqarlı sifət ümumi
one-horned taybuynuz sifət ümumi
one-kilogram birkiloqramlıq sifət ümumi
one-ply birtəbəqəli sifət ümumi
one-year-old biryaşlı sifət ümumi
one-ton birtonluq sifət ümumi
one-storeyed birmərtəbə sifət ümumi
one-handled təkqulplu sifət ümumi
one-handle birqulplu sifət ümumi
one-handed birəlli sifət ümumi
one-armed təkqol sifət ümumi
cunning one şeytan sifət ümumi
one-sided birtərəfli sifət ümumi
one-sided birüzlü sifət ümumi
one-eyed taygöz sifət ümumi
one-colour saya sifət ümumi
one-sided əyriböyür sifət ümumi
one-color yekrəng sifət ümumi
one-face birüzlü sifət ümumi
one-leaf biryarpaq sifət ümumi
one-shift birnövbəli sifət ümumi
one-sided biryanlı sifət ümumi
one-legged birayaq sifət ümumi
one-humped birgüvənli sifət ümumi
of one size eynibiçimli sifət ümumi
one-man birnəfərlik sifət ümumi
one-member birtərkibli sifət ümumi
one-member təktərkibli sifət ümumi
one-sided biçimsiz sifət ümumi
one-horse təkatlı sifət ümumi
sly one şeytan sifət ümumi
one-voiced təksəsli sifət ümumi
one-storeyed biryaruslu sifət ümumi
one-wheeled birçarxlı sifət ümumi
one-volume bircildli sifət ümumi
one-horse biratlı sifət ümumi
one-hoofed təkdırnaqlı sifət ümumi
one-legged tayqıça sifət ümumi
one-decked birgöyərtəli sifət ümumi
one-man biradamlıq sifət ümumi
one-handled tayqulplu sifət ümumi
one-legged qıçsız sifət ümumi
one-eared tayqulaq sifət ümumi
one-flat birmənzilli sifət ümumi
one-handed təkəlli sifət ümumi
one-legged birayaqlı sifət ümumi
one-figure birrəqəmli sifət ümumi
at one yekdil sifət ümumi
one-legged təkayaqlı sifət ümumi
one-year-old birillik sifət ümumi
one-headed birbaşlı sifət ümumi
one-room birotaqlı sifət ümumi
one-handle birdəstəkli sifət ümumi
one-eyed təkgöz sifət ümumi
one-horned birbuynuzlu sifət ümumi
one-wheeled birtəkər sifət ümumi
one-year birillik sifət ümumi
one-winged tayqanad sifət ümumi
one-sided üzgörən sifət figurative meaning
one-sided tərəfgir sifət figurative meaning
one-horse kasıb sifət spoken language
one-horse zəif sifət spoken language
one-sided tərəfsaxlayan sifət figurative meaning
one third üçdəbir say ümumi
one-tenth ondabir say ümumi
forty-one qırx bir say ümumi
one thousandth mindəbir say ümumi
just one bircə say ümumi
twenty-one iyirmi bir say ümumi
only one by one bircə-bircə zərf ümumi
one morning bir səhər zərf ümumi
from one side böyürdən zərf ümumi
one after one birbəbir zərf ümumi
on one side böyürdən zərf ümumi
one more bir daha zərf ümumi
with one voice yekdilliklə zərf ümumi
one after another birər-birər zərf ümumi
one and all böyüklü-kiçikli zərf ümumi
one on another alt-alta zərf ümumi
just one by one bircə-bircə zərf ümumi
in one breath bir soluğa zərf ümumi
one by one birbəbir zərf ümumi
one to one birə-bir zərf ümumi
at one gulp bir nəfəsə zərf ümumi
with one voice yekdil zərf ümumi
at one sitting biroturuma zərf ümumi
at one əlbir zərf ümumi
at one time vaxtıilə zərf ümumi
one sip of bir udumluq zərf ümumi
one by one bir-bir zərf ümumi
one after another dalbadal zərf ümumi
one by one birər-birər zərf ümumi
one by one təkcə-təkcə zərf ümumi
competing with one another bəhsəbəhs zərf ümumi
from one side yandan zərf ümumi
in one bitişik zərf ümumi
one or two bir-iki zərf ümumi
at one go birnəfəsə zərf ümumi
one by one tək-tək zərf ümumi
one-sidedly birtərəfli zərf ümumi
one of biri əvəzlik ümumi
one another bir-birinə əvəzlik ümumi
each one hər əvəzlik ümumi
no one ins-cins əvəzlik ümumi
no one kimsə əvəzlik ümumi
one by one bir-bir phrases ümumi
at one gulp bir nəfəsə phrases ümumi
one can olar phrases ümumi
one by one birbəbir phrases ümumi
at one time vaxtilə phrases ümumi
at one həmrəy phrases ümumi
at one birgə phrases ümumi
at one birlikdə phrases ümumi
at one time çoxdan phrases ümumi
number one başlıca phrases ümumi
hold one abıra qısılmaq phrases ümumi
in one breath dayanmadan phrases ümumi
number one əsas phrases ümumi
at one time bir vaxtlar phrases ümumi