• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w

Толковый Словарь Азербайджанского

order: [fr. ordre – əmr] Yazılı sərəncam, əmr; bir şeyi vermək və ya almaq üçün sənəd. читать далее
Перевод для order (157 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
order warrant isim ümumi
order ticket isim ümumi
həbs haqqında order capias isim law
həbs etmək üçün order fiddle isim ümumi
tutmaq üçün order fiddle isim ümumi
Английский Азербайджанский Грамматическая кат. Лексическая кат.
order orden isim ümumi
order qayda-qanun isim ümumi
order səliqə-səhman isim ümumi
order zabitə isim ümumi
order hökm isim ümumi
order səliqəlilik isim ümumi
order sahman isim ümumi
order nizam isim ümumi
order ardıcıllıq isim ümumi
order qanun-qayda isim ümumi
order düzüm isim ümumi
order növbə isim ümumi
order saz vəziyyət isim ümumi
order işlək durum isim ümumi
order sağlamlıq isim ümumi
order yaxşı fiziki vəziyyət isim ümumi
order sakitlik isim ümumi
order intizam isim ümumi
order dövlət quruluşu isim ümumi
order quruluş isim ümumi
order hərbi düzüm isim military
order düzülüş isim military
order sıra isim military
order cəmiyyət təbəqəsi isim ümumi
order sosial qrup isim ümumi
order göstəriş isim ümumi
order komanda isim ümumi
order əmr isim ümumi
order sərəncam isim ümumi
order sifariş isim ümumi
order sifariş vermək fel ümumi
order müəyyən qaydada nizamlamaq fel ümumi
order müəyyən qaydada düzmək fel ümumi
order buyurmaq fel ümumi
order nizama salmaq fel ümumi
order işə salmaq fel ümumi
order qaydaya salmaq fel ümumi
order sərəncam vermək fel ümumi
order tapşırmaq fel ümumi
order əmr etmək fel ümumi
order göndərmək fel ümumi
order yollamaq fel ümumi
order sifariş etmək fel ümumi
battle-order döyüş əmri isim ümumi
public order squad drujina isim ümumi
head of religious order şeyx isim ümumi
order-bearer ordenli isim ümumi
member of a public order squad drujinaçı isim ümumi
word-order söz sırası isim linguistic
banking order jirovka isim ümumi
putting in order sazlama isim ümumi
law and order əmin-amanlıq isim ümumi
putting in order sil-süpür isim ümumi
established order qoyulmuş qayda isim ümumi
battle-order hərbi nizam isim ümumi
battle-order hərbi əmr isim ümumi
word order sözlərin düzülüşü isim ümumi
money order barat isim ümumi
alphabetical order əlifba sırası isim ümumi
administrative order inzibati qayda isim ümumi
battle-order hərbi intizam isim ümumi
doctor's order həkimin sərəncamı isim ümumi
order department sifarişlər şöbəsi isim ümumi
be put in order yığışdırılmaq fel ümumi
revoke an order əmri ləğv etmək fel ümumi
put in order səmtə salmaq fel ümumi
put one's house in order evi nizama salmaq fel ümumi
put in order sahmana salmaq fel ümumi
be put in order sahmanlanmaq fel ümumi
put in good order düzgünləşdirmək fel ümumi
preserve law and order əmin-amanlığı qoruyub saxlamaq fel ümumi
order to hang up asdırmaq fel ümumi
introduce proper order qayda qoymaq fel ümumi
put in order carefully dəcləmək fel ümumi
put in order təhərə salmaq fel ümumi
put in order cabaca etmək fel ümumi
keep order qanun-qaydanı gözləmək fel ümumi
put in order səliqəyə salmaq fel ümumi
execute an order əmri icra etmək fel ümumi
ask smb. to put in order səmtlətmək fel ümumi
call order qanun-qaydaya dəvət etmək fel ümumi
put in order sil-süpür eləmək fel ümumi
be out of order qaydada olmamaq fel ümumi
introduce proper order qayda-qanun qoymaq fel ümumi
put in order qanun-qaydaya salmaq fel ümumi
put in order səliqə-səhman yaratmaq fel ümumi
keep order qayda-qanuna riayət etmək fel ümumi
keep in order səliqə-səhmanda saxlamaq fel ümumi
preserve law and order ictimai asayişi qorumaq fel ümumi
put in order sil-süpür etmək fel ümumi
give an order hökm vermək fel ümumi
introduce proper order qanun-qayda yaratmaq fel ümumi
force smb. to put in order sahmanlatdırmaq fel ümumi
restore order qanun-qaydanı bərpa etmək fel ümumi
receive an order hökm almaq fel ümumi
restore order qaydanı bərpa etmək fel ümumi
explain in a proper order lazımi dərəcədə şərh etmək fel ümumi
put in order sazlamaq fel ümumi
establish order asayiş yaratmaq fel ümumi
be ready for the order əmrə müntəzir olmaq fel ümumi
observe order qaydanı gözləmək fel ümumi
dress in a proper order lazımi qaydada geyinmək fel ümumi
put one's house in order öz evini səliqəyə salmaq fel ümumi
be in order qaydada olmaq fel ümumi
put in order nizama qoymaq fel ümumi
give an order əmr vermək fel ümumi
force smb. to put in order sahmanlatmaq fel ümumi
receive an order əmr almaq fel ümumi
put one's house in order evi qaydaya salmaq fel ümumi
maintain order qanun-qaydanı möhkəmlətmək fel ümumi
restore order asayişi bərpa etmək fel ümumi
put in order nizama salmaq fel ümumi
in order nizamlı sifət ümumi
made to order sifarişli sifət ümumi
holding an order ordenli sifət ümumi
not in order naçaq sifət ümumi
decorated with an order ordenli sifət ümumi
out of order qırıq sifət ümumi
in order cabaca zərf ümumi
in order to məqsədiylə zərf ümumi
in short order tez zərf ümumi
by order of smb. bir kəsin əmri ilə zərf ümumi
by order hökmə görə zərf ümumi
in order cağ zərf ümumi
in short order ani zərf ümumi
in short order həmin an zərf ümumi
in order to -mək üçün zərf ümumi
by order əmr üzrə zərf ümumi
in order that ötrü bağlayıcı ümumi
in order that deyə bağlayıcı ümumi
in order that üçün bağlayıcı ümumi
in order to deyə bağlayıcı ümumi
put in an order bir şey sifariş etmək phrases ümumi
creep into any hole in order hide oneself qoz qabığına girmək phrases ümumi
keep order intizama riayət etmək phrases ümumi
social order ictimai quruluş phrases ümumi
order about incitmək phrases ümumi
issue an order əmr vermək phrases ümumi
social order ictimai qayda phrases ümumi
public order ictimai asayiş phrases ümumi
sort order sıralama qaydası phrases computer
order about sıxışdırmaq phrases ümumi
issue an order sərəncam vermək phrases ümumi
give an order əmr vermək phrases ümumi
fill an order sifarişi yerinə yetirmək phrases ümumi
call to order nizam-intizama çağırmaq phrases ümumi
out of order sınmış vəziyyətdə olma phrases ümumi
take an order sifarişi qəbul etmək phrases ümumi
give order bir şey sifariş etmək phrases ümumi
order about nökər kiim işlətmək phrases ümumi
order about üstündə ağalıq etmək phrases ümumi
out of order xarab vəziyyətdə olma phrases ümumi