• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w

Толковый Словарь Азербайджанского

söz: Bir şey və ya hadisə haqqındakı anlayışın səslə ifadəsindən ibarət olan nitq vah читать далее
Перевод для söz (189 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
söz word isim ümumi
söz verbal isim grammatical
söz say isim ümumi
üstüörtülü söz half-word isim ümumi
xoş söz compliment isim ümumi
lazımi söz proper word isim ümumi
təkhecalı söz monosyllable isim ümumi
çoxhecalı söz polysyllable isim grammatical
üçhecalı söz trisyllable isim ümumi
kiçiltmə söz diminutive isim ümumi
boş söz nonsense isim ümumi
axmaq söz nonsense isim ümumi
beşhecalı söz pentasyllable isim ümumi
boş söz tosh isim spoken language
dördhecalı söz tetrasyllable isim ümumi
söz vurma insinuation isim ümumi
söz atma innuendo isim ümumi
söz-söhbət hearsay isim ümumi
məzəli söz joke isim ümumi
toxunan söz jeer isim ümumi
söz oyunu word-play isim ümumi
bağlayıcı söz connective isim grammatical
ingilis dilindən alınma söz briticism isim ümumi
köhnəlmiş söz və ifadə archaism isim ümumi
tabe söz subordinate word isim ümumi
ancaq müəyyən sahədə işlənən söz nonce-word isim linguistic
aktiv söz ehtiyatı active stock of words isim ümumi
danışıq dilində çox işlənən söz və ifadələr colloquialism isim ümumi
aktiv söz ehtiyatı active fund of words isim ümumi
uşağın anasına müraciətlə dediyi söz mammy isim ümumi
çeynənmiş söz cliche isim ümumi
söz oyunu pun isim ümumi
söz seçmə diction isim ümumi
birləşdirici söz connective isim grammatical
tək olan söz singular isim grammatical
xarici söz exotic isim ümumi
mənasız söz hooey isim ümumi
söz vermə parole isim ümumi
səkkizhecalı söz octasyllable isim ümumi
üstüörtülü söz vurma inkling isim ümumi
hikmətli söz aphorism isim ümumi
söz oyunu quibble isim ümumi
təmiz söz troth isim archaism
doğru söz troth isim archaism
söz yaradıcılığı word-building isim linguistic
söz sırası word-order isim linguistic
boş söz boloney isim spoken language
mənasız söz bilk isim ümumi
söz-söhbət altercation isim ümumi
yaxın mənalı söz synonym isim ümumi
axmaq söz hooey isim ümumi
söz saxlamayan blab isim ümumi
söz vurma inkling isim ümumi
söz vermə promise isim ümumi
hikmətli söz saying isim ümumi
söz ehtiyatı lexicon isim ümumi
boş söz trash isim ümumi
mənasız söz nonsense isim ümumi
söz birləşməsi phrase isim grammatical
boş söz froth isim ümumi
mürəkkəb söz compound isim linguistic
söz birləşməsi collocation isim ümumi
alınma söz borrowing isim linguistic
kinayəli söz pungency isim ümumi
hikmətli söz maxim isim ümumi
söz oyunu quirk isim ümumi
hibrid söz blend isim ümumi
kök söz primitive isim linguistic
əsərlərin başında yazılan hikmətli söz epigraph isim ümumi
boş söz humbug isim ümumi
söz seli gush isim ümumi
sözün əvvəlinə söz artırma prosthesis isim linguistic
mənasız söz froth isim ümumi
məzəli söz wheeze isim spoken language
söz-söhbət whisper isim ümumi
söz saxlamayan sieve isim ümumi
korrelyat söz və ya ifadə correlative isim linguistic
axmaq söz tripe isim rude word
acı söz pungency isim ümumi
söz-söhbət whispering isim ümumi
boş söz gaff isim ümumi
sevimli söz byword isim ümumi
mənasız söz humbug isim ümumi
uşaqların işlətdiyi söz və ifadələr babyism isim ümumi
söz axını gush isim ümumi
söz vermə pledge isim ümumi
böyük söz catchword isim ümumi
kəskin söz snap isim ümumi
baş söz catchword isim ümumi
söz oynatma quip isim ümumi
yeni söz və ya ifadə yaratma coinage isim ümumi
mürəkkəb söz düzəltmə composition isim ümumi
söz vermə faith isim ümumi
lüzumsuz söz circumvolution isim ümumi
açar söz keyword isim computer
mənasız söz truck isim spoken language
boş söz truck isim spoken language
məxfi söz word isim ümumi
söz vermə hand isim ümumi
söz tapmaq find words fel ümumi
söz azdırmaq evade fel ümumi
söz axtarmaq seek for a word fel ümumi
söz götürmək take joke fel ümumi
söz çəkmək query fel ümumi
söz atmaq insinuate fel ümumi
söz qaçırmaq let out a secret fel ümumi
söz dəymək be touched with smb.'s words fel ümumi
söz vermək promise fel ümumi
söz götürmək suffer humiliation fel ümumi
söz güləşdirmək vapor fel ümumi
söz vermək bode fel ümumi
söz atmaq hint fel ümumi
söz buraxmaq set a rumor fel ümumi
söz vermək give one's word fel ümumi
söz açmaq start a conversation fel ümumi
söz düzəltmək build a word fel ümumi
lüğətdə söz axtarmaq look up fel ümumi
söz almaq make smb. promise fel ümumi
üzünə söz gəlmək be reprimanded fel ümumi
sətirlər arası söz salmaq interline fel ümumi
söz almaq take the floor fel ümumi
söz anlamaq be quick fel ümumi
söz almaq fish out fel ümumi
söz çəkmək ferret out fel ümumi
söz kəsmək decide fel ümumi
söz almaq pry out fel ümumi
söz gəzdirmək tittle-tattle fel ümumi
acı söz demək quip fel ümumi
söz etmək find fault fel ümumi
söz salmaq put in a word fel ümumi
sədaqətlə söz vermək promise faithfully fel ümumi
layiqsiz söz demək say indecent words fel ümumi
söz gəzdirmək tell tales fel ümumi
söz anlatmaq persuade fel ümumi
söz atmaq hint at fel ümumi
söz qoşmaq write verses fel ümumi
söz güləşdirmək vapour fel ümumi
söz çəkmək pry out fel ümumi
söz vermək plight fel ümumi
söz etmək gossip unfavorably about smb. fel ümumi
söz gəzdirmək bruit fel ümumi
bir-iki söz demək say a few words fel ümumi
söz qaytarmaq object fel ümumi
söz vermək offer fel ümumi
zarafatyana söz demək jest fel ümumi
söz vermək guarantee fel ümumi
söz atmaq needle fel ümumi
bir-birinə söz atmaq bandy fel ümumi
söz gəzdirmək wag fel ümumi
söz almaq worm fel ümumi
yeni söz düzəltmək coin fel ümumi
söz gəzdirmək scandalise fel ümumi
söz gəlişi apropos sifət ümumi
söz düzəldən formative sifət linguistic
söz-söz word by word zərf ümumi
söz arasında by the way zərf ümumi
həmin söz idem əvəzlik ümumi
mənfi məna daşıyan söz önü ir- prefix grammatical
sinonim söz synonymous word phrases ümumi
yağlı söz warm word phrases rude word
alınma söz adopted word phrases ümumi
söz almaq get on one's feet phrases ümumi
münasib söz tapmaq hit right word phrases ümumi
söz vermək give word phrases ümumi
bir kəsin ağzından söz almaq take the words out of smb.'s mouth phrases ümumi
Onun ağzından kəlbətinlə bir kəlmə də söz çəkmək olmaz He hasn't a word throw at a dog phrases ümumi
Qılınc yarası sağalar, söz yarası sağalmaz A blow is much sooner forgotten than a jeer phrases proverb
söhbətə söz qatmaq get a word in edgeways phrases ümumi
araya söz qatmaq get a word in edgeways phrases ümumi
acı söz sharp word phrases ümumi
paslı söz rusty word phrases ümumi
məxfi söz watch word phrases ümumi
söz burada qalsın between ourselves phrases ümumi
söz burada qalsın between you and me phrases ümumi
söz gəzdirmək talk scandal phrases ümumi
vaxtında deyilmiş söz word in season phrases ümumi
söz almaq have the floor phrases ümumi
toxunan söz sharp word phrases ümumi
söz almaq take the floor phrases ümumi
söz azadlığı free speech phrases ümumi
dilin söz ehtiyatı lexicon of the language phrases ümumi
söz azadlığı freedom of speech phrases ümumi
söz yox it goes without saying phrases ümumi
sərrast deyilmiş söz home thrust phrases ümumi
acı söz home thrust phrases ümumi
son söz last word on smth. phrases ümumi
lap yerində deyilmiş söz home thrust phrases ümumi
zəhərli söz home thrust phrases ümumi
son söz last word in smth. phrases ümumi