İstifadəçilərin saytda ən çox görmək istədikləri lüğətlərin başında gələn Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti istifadəyə verildi. Lüğətin PDF formatında olan elektron versiyaları internetdə mövcud olmasına baxmayaraq bu cür elektron versiyalarda axtarış funksiyasının çox məhdud olmasını nəzərə alaraq lüğətin onlayn versiyasını azerdict lüğətlərinin siyahısına əlavə etməyə qərar verdik.

Təqdim etdiyimiz lüğət Əliheydər Orucovun rəhbərliyi və ümumi redaktəsi ilə “Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti” I cild (Bakı, Azərbaycan Elmlər Akademiyası nəşriyyatı, 1966), II cild (Bakı, Elm, 1980), III cild (Bakı, Elm, 1983) və IV cild (Bakı, Elm, 1987) nəşrləri əsasında 2006-cı ildə Ağamusa Axundovun rəhbərliyi ilə Əliheydər Orucov, Bəhruz Abdullayev, Nərgiz Rəhimzadə tərəfindən təkmilləşdirilərik təkrar “Şərq-qərb” mətbəəsində nəşr edilən kitabın elektron versiyasıdır. Lüğətdə təxminən 45000 başlıqda sözlərin izahı, cümlədə işlənməsi, söz birləşmələri və digər izahedici məlumatlar yerləşdirilib. Lüğətdə Azərbaycan ədəbi dilinin lüğət tərkibində mövcud olan və dilimizə daxil olmuş yeni sözlərin mənaları və məna incəlikləri anadilli ədəbiyyat tariximizin görkəmli nümayəndələrindən gətirilən sitat nümunələrilə və digar misallarla izah olunur.

Lüğətdən istifadə üçün lazım olan məlumatlar bölməsində lüğətin strukturu və lüğətdəki məlumatlardan istifadə qaydaları öz əksini tapıb.

Lüğətin hazırlanmasında istinad olunan kitabların siyahısı aşağıdakı kimidir:

  1. Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. Dörd cilddə. I cild (ABCÇD). Bakı, “Şərq-Qərb”, 2006, 744 s.

  2. Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. Dörd cilddə. II cild (EƏFGHXİJK). Bakı, “Şərq-Qərb”, 2006, 792 s.

  3. Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. Dörd cilddə. III cild (QLMNOÖPR). Bakı, “Şərq-Qərb”, 2006, 672 s.

  4. Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. Dörd cilddə. IV cild (SŞTUÜVYZ). Bakı, “Şərq-Qərb”, 2006, 712 s.

Azərbaycan dilin izahlı lüğətinin onlayn versiyasında aşağıdakı keçiddən daxil ola bilərsiniz:

azerdict.com/izahli-luget