• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
çıxış etmək hüququ sözünün tərcüməsi (300 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
özünüidarə hüququ autonomy isim ümumi
quşları təbii şəraitdə müşahidə etmək birdwatch isim ümumi
ilkinlik hüququ birthright isim ümumi
birincilik hüququ birthright isim ümumi
döşü mühafizə etmək üçün geyilən zireh breastplate isim ümumi
vətəndaşlıq hüququ civics isim ümumi
müəlliflik hüququ copyright isim ümumi
hədd müəyyən etmək delimitation isim ümumi
çıxış egress isim ümumi
çıxış exit isim ümumi
qabaqcadan təsəvvür etmək foretaste isim ümumi
səsvermə hüququ franchise isim ümumi
üzüqoylu düşüb səcdə etmək grovel isim ümumi
üzüüstə düşüb səcdə etmək grovel isim ümumi
hakimiyyəti tək başına idarə etmək tərəfdarı monocrat isim ümumi
qəzet çap etmək üçün kağız newsprint isim ümumi
yönü müəyyən etmək üçün cihaz orienter isim ümumi
çıxış outgoing isim ümumi
pasterizə etmək pasteurize isim ümumi
patent hüququ patentright isim ümumi
boşboğazlıq etmək perorate isim ümumi
naqqallıq etmək perorate isim ümumi
məhkəmədə çıxış edən vəkil pleader isim ümumi
irəlicədən müəyyən etmək predetermine isim ümumi
qabaqcadan müəyyən etmək predetermine isim ümumi
təmir etmək recondition isim ümumi
həll etmək üçün göndərmə relegation isim ümumi
serenada ifa etmək serenade isim ümumi
təhkimçilik hüququ serfdom isim ümumi
öz fikrini bəyan etmək showdown isim ümumi
solo ifa etmək üçün əsər solo isim ümumi
müəyyən etmək specification isim ümumi
pyesi səhnəyə qoyma hüququ stage-right isim ümumi
sükanı idarə etmək steering isim ümumi
səsvermə hüququ suffrage isim ümumi
əlavə etmək supplement isim ümumi
istifadə etmək utilisation isim ümumi
çıxış nöqtəsi benchmark isim ümumi
islah etmək amend the text isim ümumi
cığallıq etmək bax: cığallamaq isim ümumi
cinayət hüququ criminal law isim ümumi
birinci çıxış debut isim ümumi
qərar qəbul etmək decision; qərarsız isim ümumi
ehtiyat çıxış emergency exit isim ümumi
inhisar hüququ exclusive rights isim ümumi
güzəşt etmək excuse isim ümumi
çıxış exit isim ümumi
sərf etmək expend isim ümumi
səs hüququ franchise isim ümumi
qəşəng hərəkət etmək grace isim ümumi
qəşəng hərəkət etmək gracefulness isim ümumi
qəsd etmək ill will isim ümumi
mühakimə hüququ jurisdiction isim ümumi
qanunvericilik hüququ legislative right isim ümumi
inhisar hüququ monopoly isim ümumi
təchiz etmək outfit isim ümumi
parazitlik etmək parasitology isim ümumi
güzəşt etmək pardon isim ümumi
patent hüququ patent-right isim ümumi
patrul patrol; patrulluq etmək isim ümumi
çıxış performance isim ümumi
yiyəlik etmək play the master isim ümumi
reaksiya reaction; reaksiya etmək isim ümumi
qəşəng hərəkət etmək refinement isim ümumi
veto hüququ right of veto isim ümumi
sərf etmək spend isim ümumi
çıxış street door isim ümumi
seçki hüququ suffrage isim ümumi
icarə hüququ tenant right isim ümumi
sifraq etmək vomit isim ümumi
bir kəsə xəyanət etmək false isim medical
toxunulmazlıq hüququ immunity isim law
mülkiyyət hüququ təsdiqləyən sənəd title-deed isim law
ifraz etmək secrete isim physiological
nitqin fonetik xüsusiyyətlərini tədqiq etmək üçün cihaz phonoscope isim linguistic
toxunulmazlıq hüququ extraterritoriality isim diplomatic
izolə etmək üçün material insulation isim electrical engineering
yağlılığı müəyyən etmək üçün götürülən nümunə fattest isim agricultural
kəskin çıxış assault isim ümumi
vətəndaşlıq hüququ citizenship isim ümumi
maneəni yox etmək üçün qurğu clarifier isim ümumi
istifadə etmək embrace isim ümumi
ədalət hüququ equity isim ümumi
kirayə vermə hüququ almış kinoteatr sahibi exhibitor isim ümumi
həbs etmək üçün order fiddle isim ümumi
çıxış gate isim ümumi
ölünü dəfn etmək üçün keşişə verilən pul mortuary isim ümumi
giriş və ya çıxış orifice isim ümumi
çıxış out isim ümumi
çıxış yolu out isim ümumi
bayıra çıxış deşiyi outcome isim ümumi
bayıra çıxış dəliyi outcome isim ümumi
çıxış outcome isim ümumi
çıxış outing isim ümumi
çıxış outlet isim ümumi
giriş və ya çıxış dəliyi outlet isim ümumi
məğlub etmək overthrow isim ümumi
məhv etmək overthrow isim ümumi
mülkiyyət hüququ ownership isim ümumi
patent hüququ patent isim ümumi
mülkiyyət hüququ property isim ümumi
çıxış speech isim ümumi
baş gicəllənməsi hiss etmək swirl isim ümumi
əmlakdan mərhum etmək eviction isim law
otlaq hüququ herbage isim law
vətəndaşlıq hüququ olmama incapacity isim law
vətəndaşlıq hüququ olmama incompetence isim law
alicənablıqla hərəkət etmək game isim figurative meaning
birgə istifadə hüququ common isim ümumi
elliklə istifadə hüququ common isim ümumi
təltif etmək decorate isim ümumi
çıxış entrance isim ümumi
təntənəli surətdə çıxış entry isim ümumi
dar çıxış jaw isim ümumi
kəskin çıxış thrust isim ümumi
çıxış məntəqəsi basis isim ümumi
kütləvi şəkildə istehsal etmək manufacture isim ümumi
borcu ödəməkdən imtina etmək repudiation isim ümumi
səsvermə hüququ vote isim ümumi
sərnişinlərin və yüklərin keçiddən daşınması və ona görə haqq alınma hüququ ferry isim law
mülkiyyət hüququ title isim law
mülkiyyət hüququ verən sənəd title isim law
düşməncəsinə çıxış hit isim ümumi
icad etmək manufacture isim ümumi
müəllif hüququ copyright isim computer
çıxış verilənləri output isim computer
çıxış output isim computer
çıxış appearance isim ümumi
çıxış etmə appearance isim ümumi
çıxış etmək hüququ floor isim ümumi
iştirak etmək üçün ərizə entry isim ümumi
tərk etmək abandon fel ümumi
pərt etmək abash fel ümumi
ixtisar etmək abbreviate fel ümumi
imtina etmək abdicate fel ümumi
imtina etmək abdicate fel ümumi
imtina etmək abdicate from fel ümumi
nifrət etmək abhor fel ümumi
ləğv etmək abolish fel ümumi
nifrət etmək abominate fel ümumi
ixtisar etmək abridge fel ümumi
ləğv etmək abrogate fel ümumi
təhqir etmək abuse fel ümumi
yanaşı etmək abut fel ümumi
həmhüdud etmək abut fel ümumi
vurğulu etmək accentuate fel ümumi
etiraf etmək accept fel ümumi
qəbul etmək accept fel ümumi
müşayiət etmək accompany fel ümumi
icra etmək accomplish fel ümumi
izah etmək account fel ümumi
vəkil etmək accredit fel ümumi
müqəssir hesab etmək accuse fel ümumi
ittiham etmək accuse of fel ümumi
müqəssir hesab etmək accuse of fel ümumi
əldə etmək achieve fel ümumi
etiraf etmək acknowledge fel ümumi
tanış etmək acquaint fel ümumi
əldə etmək acquire fel ümumi
azad etmək acquit of fel ümumi
hərəkət etmək act fel ümumi
əlavə etmək add fel ümumi
xarab etmək addle fel ümumi
mühakimə etmək adjudicate fel ümumi
həll etmək adjust fel ümumi
idarə etmək administer fel ümumi
ehtimal etmək admit fel ümumi
fərz etmək admit fel ümumi
mümkün hesab etmək admit fel ümumi
qəbul etmək admit fel ümumi
pərəstiş etmək adore fel ümumi
yaltaqlıq etmək adulate fel ümumi
zina etmək adulterize fel ümumi
müdafiə etmək advocate fel ümumi
təsir etmək affect fel ümumi
təsdiq etmək affirm fel ümumi
imkan əldə etmək afford fel ümumi
təhqir etmək affront fel ümumi
ovqatını təlx etmək aggrieve fel ümumi
narahat etmək agitate fel ümumi
kömək etmək aid fel ümumi
yardım etmək aid fel ümumi
xəbərdarlıq etmək alarm fel ümumi
təsdiq etmək allege fel ümumi
irəlicədən təyin etmək allot fel ümumi
qabaqcadan təyin etmək allot fel ümumi
irəlicədən təyin etmək allott fel ümumi
qabaqcadan təyin etmək allott fel ümumi
isnad etmək allude fel ümumi
istinad etmək allude fel ümumi
müraciət etmək allude fel ümumi
qeyd etmək allude fel ümumi
mübahisə etmək altercate fel ümumi
növbə ilə bir-birini əvəz etmək alternate fel ümumi
heyran etmək amaze fel ümumi
pusqudan hücum etmək ambush fel ümumi
azad etmək amove fel ümumi
kənar etmək amove fel ümumi
məşğul etmək amuse fel ümumi
analogiyadan istifadə etmək analogize fel ümumi
analogiyaya dayanaraq izah etmək analogize fel ümumi
analiz etmək analyse fel ümumi
ayırd etmək analyse fel ümumi
təhlil etmək analyse fel ümumi
bucaq altında hərəkət etmək angle fel ümumi
ilhaq etmək annex fel ümumi
qəsb etmək annex fel ümumi
zəbt etmək annex fel ümumi
ləğv etmək annihilate fel ümumi
tamamilə məhv etmək annihilate fel ümumi
yox etmək annihilate fel ümumi
bəyan etmək announce fel ümumi
elan etmək announce fel ümumi
bezar etmək annoy fel ümumi
ovqatını təlx etmək annoy fel ümumi
pərt etmək annoy fel ümumi
ləğv etmək annul fel ümumi
məhv etmək annul fel ümumi
antologiya tərtib etmək anthologize fel ümumi
etinasız etmək apathize fel ümumi
meymunluq etmək ape fel ümumi
təqlid etmək ape fel ümumi
xəyanət etmək apostatize fel ümumi
müraciət etmək appeal fel ümumi
xahiş etmək appeal fel ümumi
sakit etmək appease fel ümumi
əlavə etmək append fel ümumi
applikasiya etmək applique fel ümumi
müraciət etmək apply fel ümumi
xahiş etmək apply fel ümumi
təyin etmək appoint fel ümumi
müəyyən etmək appoint fel ümumi
təsnif etmək apportion fel ümumi
dəyərini müəyyən etmək appraise fel ümumi
həbs etmək apprehend fel ümumi
xəbərdar etmək apprise fel ümumi
doğru hesab etmək approve fel ümumi
təsdiq etmək approve fel ümumi
təsvib etmək approve fel ümumi
münsiflər hakimi kimi çıxış etmək arbitrate fel ümumi
bəhs etmək argue fel ümumi
mübahisə etmək argue fel ümumi
məhkəməyə cəlb etmək arraign fel ümumi
ittiham etmək arraign fel ümumi
həbs etmək arrest fel ümumi
dikbaşlıqla tələb etmək arrogate fel ümumi
israrla tələb etmək arrogate fel ümumi
təkəbbürlə tələb etmək arrogate fel ümumi
aydın tələffüz etmək articulate fel ümumi
dəqiq tələffüz etmək articulate fel ümumi
aşkar etmək ascertain fel ümumi
müəyyən etmək ascertain fel ümumi
sübut etmək ascertain fel ümumi
təyin etmək ascertain fel ümumi
yəqin etmək ascertain fel ümumi
ayırd etmək ascertain fel ümumi
aid etmək ascribe fel ümumi
istinad etmək ascribe fel ümumi
bədnam etmək asperse fel ümumi
biabır etmək asperse fel ümumi
rüsvay etmək asperse fel ümumi
nəfəsli tələffüz etmək aspirate fel ümumi
cəhd etmək aspire fel ümumi
eşşək kimi hərəkət etmək ass fel ümumi
eşşəklik etmək ass fel ümumi
hücum etmək assail fel ümumi
qəflətən həmlə etmək assault fel ümumi
qəflətən hücum etmək assault fel ümumi
müdafiə etmək assert fel ümumi
təntənəli surətdə bəyan etmək asseverate fel ümumi
təyin etmək assign fel ümumi
həzm etmək assimilate fel ümumi
kömək etmək assist fel ümumi
yardım etmək assist fel ümumi
təsnif etmək assort fel ümumi
qəbul etmək assume fel ümumi
əmin etmək assure fel ümumi
valeh etmək astound fel ümumi
bənd etmək attach fel ümumi
həmlə etmək attack fel ümumi
hücum etmək attack fel ümumi
cəhd etmək attempt fel ümumi
səy etmək attempt fel ümumi
iştirak etmək attend fel ümumi
şahidlik etmək attest fel ümumi
təsdiq etmək attest fel ümumi
cəzb etmək attract fel ümumi
aid etmək attribute fel ümumi
istinad etmək attribute fel ümumi
izah etmək attribute fel ümumi
təftiş etmək audit fel ümumi
sübut etmək authenticate fel ümumi
təsdiq etmək authenticate fel ümumi
kömək etmək avail fel ümumi
açıq elan etmək avow fel ümumi
etiraf etmək avow fel ümumi
bəxş etmək award fel ümumi
təltif etmək award fel ümumi
vağ-vuğ etmək babble fel ümumi
müdafiə etmək back fel ümumi
vero