• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
üstünə yazmaq sözünün tərcüməsi (226 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
üstünə isti şey qoyma foment isim ümumi
üstünə soyadı yazılmış lövhəcik name-plate isim ümumi
bir şeyin üstünə qoymaq overlay isim ümumi
malların üstünə yarlıq vuran fəhlə paster isim ümumi
malların üstünə yarlıq yapışdıran işçi paster isim ümumi
bir böyründən o biri böyrü üstünə çevrilmə wallow isim ümumi
ancaq yazmaq write-only isim computer
annotasiya yazmaq annotate fel ümumi
əvvəlki tarixi yazmaq antedate fel ümumi
ayağına yazmaq ascribe fel ümumi
ayağına yazmaq attribute fel ümumi
izah yazmaq attribute fel ümumi
avtoqraf yazmaq autograph fel ümumi
üstünə çıxmaq barge fel ümumi
üstünə böhtan atmaq bespatter fel ümumi
birdən üstünə çıxmaq blunder on fel ümumi
kitaba yazmaq book fel ümumi
gözəl xətlə yazmaq calligraph fel ümumi
kalliqraf xətlə yazmaq calligraph fel ümumi
tabaşirlə yazmaq chalk fel ümumi
üstünə çıxmaq chance upon fel ümumi
üstünə yazmaq character fel ümumi
üstünü yazmaq character fel ümumi
gündəliyə yazmaq chronicle fel ümumi
yazmaq chronicle fel ümumi
şifrini yazmaq cipher fel ümumi
qeyd kimi dəftərə yazmaq commonplace fel ümumi
yazmaq compose fel ümumi
üstünə getmək dash fel ümumi
üstünə gəlmək dash fel ümumi
tarix yazmaq date fel ümumi
yazı yazmaq docket fel ümumi
şifr yazmaq encipher fel ümumi
kodla yazmaq encode fel ümumi
şifrlə yazmaq encode fel ümumi
yazmaq enregister fel ümumi
yazmaq enrol fel ümumi
həcv yazmaq epigrammatize fel ümumi
epiloq yazmaq epilogize fel ümumi
konspekt yazmaq epitomise fel ümumi
təmiz yazmaq fair-copy fel ümumi
üstünə atılmaq fall on fel ümumi
üstünə ölçmək fit on fel ümumi
freska yazmaq fresco fel ümumi
üstünə düşmək gang up fel ümumi
defislə yazmaq hypenate fel ümumi
defislə yazmaq hyphen fel ümumi
defislə yazmaq hyphenate fel ümumi
adına yazmaq impute fel ümumi
ayağına yazmaq impute fel ümumi
inisiallarını yazmaq initial fel ümumi
üstündə yazmaq inscribe fel ümumi
üstünə yazmaq inscribe fel ümumi
yazmaq interline fel ümumi
kursivlə yazmaq italicize fel ümumi
üstünə palçıq ləkəsi salmaq mud fel ümumi
üstünə yağ sürtmək oil fel ümumi
üstünə yağçəkmək oil fel ümumi
üstünə çıxmaq override fel ümumi
yenidən yazmaq overwrite fel ümumi
mədhiyyə yazmaq panegyrize fel ümumi
qısa məqalə yazmaq paragraph fel ümumi
parodiya yazmaq parody fel ümumi
pedestalın üstünə qoymaq pedestal fel ümumi
yazmaq pen fel ümumi
irəli tarixə yazmaq postdate fel ümumi
giriş yazmaq preamble fel ümumi
preambula yazmaq preamble fel ümumi
giriş yazmaq preface fel ümumi
müqəddimə yazmaq preface fel ümumi
yazmaq prescribe fel ümumi
protokol yazmaq protocol fel ümumi
protokol yazmaq record fel ümumi
yazmaq record fel ümumi
təzədən yazmaq rewrite fel ümumi
yenidən yazmaq rewrite fel ümumi
tələsik və səliqəsiz yazmaq scrawl fel ümumi
səliqəsiz yazmaq scribble fel ümumi
tələsik yazmaq scribble fel ümumi
stolun üstünə qoymaq table fel ümumi
maqnitofona yazmaq tape-record fel ümumi
makinada yazmaq type fel ümumi
makinada yazmaq typewrite fel ümumi
şeir yazmaq verse fel ümumi
şeir yazmaq versify fel ümumi
bir böyründən o biri böyrü üstünə çevrilmək wallow fel ümumi
yazmaq write fel ümumi
üstünə gəlmək add fel ümumi
üstünə tökülmək attack all together fel ümumi
üstünə düşmək come across fel ümumi
qıçını qıçının üstünə aşırmaq cross one's legs fel ümumi
qılçasını qılçasının üstünə aşırmaq cross one's legs fel ümumi
çek yazmaq draw a cheque fel ümumi
mərsiyə yazmaq elegize fel ümumi
bir kəs haqqında epiqram yazmaq epigrammatize about smb. fel ümumi
yeməyin üstünə qarğa-quzğun kimi tökülmək fall upon the food fel ümumi
üstünə düşmək find by chance fel ümumi
üstünə atmaq find fault fel ümumi
üstünə çıxmaq increase fel ümumi
şəkilin üstündən yazmaq overprint fel ümumi
üstünə gəlmək plus fel ümumi
dərman yazmaq prescribe a medicine fel ümumi
lentə yazmaq record fel ümumi
cızma-qara yazmaq scrawl fel ümumi
ilangurbağa yazmaq scrawl fel ümumi
ilangurbağa yazmaq scribble fel ümumi
yazmaq (nəyisə) set down fel ümumi
mühazirə yazmaq take notes fel ümumi
inşa yazmaq write a composition fel ümumi
imla yazmaq write a dictation fel ümumi
namə yazmaq write a letter fel ümumi
namə yazmaq write a love letter fel ümumi
dua yazmaq write a prayer fel ümumi
yazmaq write down fel ümumi
qaydasınca yazmaq write fairly fel ümumi
iri yazmaq write large fel ümumi
asanlıqla yazmaq write off fel ümumi
lövhədə yazmaq write on the board fel ümumi
xırda yazmaq write small fel ümumi
yaxşı yazmaq write well fel ümumi
faktura yazmaq invoice fel medical
hesab yazmaq invoice fel medical
debetə yazmaq debit fel book-keeping
təmsil yazmaq fable fel poetical
bir-birinə məktub yazmaq correspond fel ümumi
adına yazmaq credit fel ümumi
üstünə qırıntı səpmək crumb fel ümumi
yazmaq dispense fel ümumi
üstünə səpmək dust fel ümumi
təzədən yazmaq enumerate fel ümumi
ayağına yazmaq foist fel ümumi
bir kəsin üstünə qışqırmaq hoot fel ümumi
yazmaq inscribe fel ümumi
həddən artıq yazmaq overwrite fel ümumi
yazmaq pencil fel ümumi
çap hərflərilə yazmaq print fel ümumi
yenidən yazmaq reprint fel ümumi
qıvrım yazmaq scroll fel ümumi
sözü hərflərlə yazmaq spell fel ümumi
üstünə çıxmaq surprise fel ümumi
üstünə tullamaq throw fel ümumi
notlarını yazmaq notate fel music
başqa hesaba yazmaq transfer fel book-keeping
üstünə yağ tökmək baste fel ümumi
hesab yazmaq bill fel ümumi
fırça ilə yazmaq brush fel ümumi
gündəlik yazmaq calendar fel ümumi
baş hərflə yazmaq capitalise fel ümumi
üstünə düşmək huff fel ümumi
yazmaq note fel ümumi
resenziya yazmaq notice fel ümumi
rəy yazmaq notice fel ümumi
həddən artıq çox əsər yazmaq overwrite fel ümumi
bir-birinin üstünə tökmək pile fel ümumi
bir-birinin üstünə yığmaq pile fel ümumi
konspekt yazmaq recapitulate fel ümumi
plyonkaya yazmaq record fel ümumi
vala yazmaq record fel ümumi
yazmaq subscribe fel ümumi
maqnit lentinə yazmaq tape fel ümumi
maqnit lentinə yazmaq transcribe fel ümumi
qiymət yazmaq rate fel American
yazmaq administer fel ümumi
üstünə düşmək attack fel ümumi
faktura yazmaq bill fel ümumi
üstünə çıxmaq clash fel ümumi
üstünə qoymaq colour fel ümumi
yazmaq enter fel ümumi
üstünə düşmək fulminate fel ümumi
bir-birinin üstünə çıxmaq huddle fel ümumi
üstünə çıxmaq hustle fel ümumi
annotasiya yazmaq note fel ümumi
izahat yazmaq note fel ümumi
şərh yazmaq note fel ümumi
yazmaq notify fel ümumi
bəzəkli üslubla yazmaq overwrite fel ümumi
üstünə atılmaq snap fel ümumi
üstünə düşmək snap fel ümumi
üstünə çəkmək tilt fel ümumi
transkripsiyasını yazmaq transcribe fel ümumi
bir-birinin üstünə yığmaq bank fel ümumi
əvvəlki faylı pozub üstündən yenisini yazmaq overwrite fel ümumi
böyük hərflərlə yazmaq capitalise fel computer
şərh yazmaq comment fel computer
cavab yazmaq  reply fel computer
üstünə yıxmaq attach fel ümumi
yazmaq tap fel ümumi
yazmaq make fel ümumi
borca yazmaq charge fel ümumi
debetə yazmaq charge fel ümumi
yazmaq do fel ümumi
üstünə mina çəkilmiş enamelled sifət ümumi
üstünə toz tökülmüş powdery sifət ümumi
üstünə onto sözönü ümumi
üstünə on sözönü ümumi
üstünə to the address of sözönü ümumi
üstünə upon sözönü sport
yazmaq qeyd etmək commit to paper söz birləşməsi ümumi
yazmaq qeyd etmək commit to writing söz birləşməsi ümumi
protokol yazmaq draw up a protocol söz birləşməsi ümumi
yazmaq drive a pen söz birləşməsi ümumi
yazmaq drive a quill söz birləşməsi ümumi
üstünə atılmaq lay into söz birləşməsi ümumi
üstünə yağdırmaq lay into söz birləşməsi ümumi
reseptə görə dərman yazmaq make up a prescription söz birləşməsi ümumi
yazmaq mark down söz birləşməsi ümumi
yazmaq put pen to paper söz birləşməsi ümumi
qəzəblə birinin üstünə təpilmək run amuck söz birləşməsi ümumi
bir kəsin ayağına yazmaq score up söz birləşməsi ümumi
bir kəsin hesabın yazmaq score up söz birləşməsi ümumi
bir kəsin üstünə qəfildən hücum etmək take smb. up short söz birləşməsi ümumi
günahı bir kəsin üstünə atmaq throw the blame on smb. söz birləşməsi ümumi
günahı bir kəsin üstünə yıxmaq throw the blame on smb. söz birləşməsi ümumi
üstünə cummaq wade in söz birləşməsi ümumi
üstünə cummaq wade into söz birləşməsi ümumi
ətraflı yazmaq write up söz birləşməsi ümumi
odun üstünə yağ tökmək add fuel to the fire söz birləşməsi ümumi
odun üstünə yağ tökmək pour oil on the flame söz birləşməsi ümumi
iti adamın üstünə fısqırtmaq set a dog on smb. söz birləşməsi ümumi
iti bir kəsin üstünə fitləmək set a dog on smb. söz birləşməsi ümumi
üstünə cummaq make a bolt for it söz birləşməsi danışıq dili
bir az üstünə qoyub danışmaq tell fib söz birləşməsi danışıq dili
üstünə yönəltmək wash over söz birləşməsi ümumi
üstünə su əndərmək wash smth. down söz birləşməsi ümumi
yazmaq set down söz birləşməsi ümumi
yazmaq take back söz birləşməsi ümumi
vero