• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
şəxs əvəzliyi sözünün tərcüməsi (106 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
ruhani şəxs cleric isim ümumi
əmanət etibar olunmuş şəxs depositary isim ümumi
ruhani şəxs ecclesiastic isim ümumi
bir kəsə gəlir təyin edən şəxs endower isim ümumi
imtiyazlardan istifadə edən şəxs exempt isim ümumi
saxtakarlıq edən şəxs forger isim ümumi
vəzifəli şəxs functionary isim ümumi
yaxşı tərbiyəli şəxs gentleman isim ümumi
fermanı idarə edən şəxs granger isim ümumi
uzun-uzadı öz hiss və duyğularını izhar edən şəxs gusher isim ümumi
müxtəlif irqlərə məxsus ata-anadan törəmiş şəxs half-breed isim ümumi
edamı icra edən şəxs hanger isim ümumi
məlumat verən şəxs informant isim ümumi
azad edən şəxs liberator isim ümumi
hökmdarına sadiq olan şəxs loyalist isim ümumi
öz ağasına sadiq olan şəxs loyalist isim ümumi
işə nəzarət edən şəxs manager isim ümumi
gecə vaxtı cinayət törədən şəxs moonlighter isim ümumi
danışıqlarda iştirak edən şəxs negotiator isim ümumi
namizədi irəli sürən şəxs nominator isim ümumi
vəzifəyə təyin edən şəxs nominator isim ümumi
öhdəçilik verən şəxs obligator isim ümumi
adamincidən şəxs offender isim ümumi
təhqir edən şəxs offender isim ümumi
vəzifəli şəxs office-bearer isim ümumi
məsul şəxs officer isim ümumi
rəsmi şəxs official isim ümumi
kənar şəxs outsider isim ümumi
qrupa aid olmayan şəxs outsider isim ümumi
şəxs person isim ümumi
vəzifəli şəxs place-holder isim ümumi
təklif irəli sürən şəxs proposer isim ümumi
naməlum şəxs stranger isim ümumi
nominal olaraq titulu olan şəxs titular isim ümumi
arzulanmaz şəxs undesirable isim ümumi
naməlum şəxs unknown isim ümumi
zaminlik verən şəxs warrantor isim ümumi
zəmanət verən şəxs warrantor isim ümumi
ən pis şəxs worst isim ümumi
şəxs character isim ümumi
katorqaya məhkum şəxs convict isim ümumi
şəxs individual isim ümumi
hüquqi şəxs juridical person isim ümumi
yuridik şəxs juridical person isim ümumi
vəzifəli şəxs official isim ümumi
şəxs personage isim ümumi
xüsusi şəxs private person isim ümumi
yüksəkvəzifəli şəxs Very Important Person isim ümumi
başqa dövlətlərlə müqaviləyə imza atan şəxs cosignatory isim law
başqa dövlətlərlə müqaviləyə qol çəkən şəxs cosignatory isim law
zəmanət verən şəxs guarantor isim law
zəmanətçi kimi məhkəməyə çağırılan şəxs vouchee isim law
işarə əvəzliyi demonstrative pronoun isim grammatical
sual əvəzliyi interrogative pronoun isim grammatical
şəxs əvəzliyi personal pronoun isim grammatical
şəxs persona isim Latin
nifrətə layiq şəxs aversion isim ümumi
üzərinə öhdəlik götürən şəxs engager isim ümumi
aşpazlıq mədəniyyətini öyrənən şəxs gastrologist isim ümumi
fitnə-fəsad törədən şəxs hatcher isim ümumi
əsas iştirak edən şəxs hero isim ümumi
inzibati vəzifə tutan şəxs lord isim ümumi
şəxs və ya yer adının təhrif edilməsi misnomer isim ümumi
mövcud olmayan lakin uydurulmuş şəxs myth isim ümumi
titulu olan şəxs nobleman isim ümumi
müəyyən kompaniyada adına pul qoyulmuş şəxs nominee isim ümumi
borcu olan şəxs obligator isim ümumi
hər hansı bir vəzifə sahibi olan şəxs occupant isim ümumi
qanuna zidd elan edilmiş təşkilat və yax şəxs outlaw isim ümumi
qanundan kənar elan edilmiş şəxs və ya təşkilat outlaw isim ümumi
özgənin sözlərini təkrar edən şəxs parrot isim ümumi
bir neçə vəzifəni birdən daşıyan şəxs pluralist isim ümumi
qorxu törədən şəxs terror isim ümumi
tədris müəssisəsini bitirmiş şəxs graduate isim American
təkrar seçilən şəxs holdover isim American
asayişi pozan şəxs peace-breaker isim law
böyük şəxs high-hat isim figurative meaning
şəxs factor isim ümumi
vəzifədə birinci il olan şəxs freshman isim ümumi
zamin olan şəxs guarantee isim ümumi
şeirifin vəzifəsini icra edən şəxs marshal isim ümumi
teleradioda verilişlərə nəzarət edən şəxs monitor isim ümumi
naməlum şəxs obscurity isim ümumi
iştirak edən şəxs person isim ümumi
iştirak edən şəxs personage isim ümumi
sahibi olmayan əmlaka yiyə durmuş şəxs occupant isim law
nəzarət altında olan şəxs case isim ümumi
kənar şəxs outlier isim ümumi
fiziki şəxs person isim law
şəxs head isim ümumi
rəy verən şəxs reference isim ümumi
zəmanət verən şəxs reference isim ümumi
xidmət göstərən şəxs tender isim ümumi
şəxs character isim ümumi
naməlim bir şəxs some sifət ümumi
şəxs personal sifət grammatical
naməlum şəxs one əvəzlik ümumi
yüksəkvəzifəli şəxs VIP abbreviation ümumi
vacib şəxs someone qeyri-müəyyən zərf ümumi
sual əvəzliyi interrogative pronoun söz birləşməsi ümumi
hüquqi şəxs juridical person söz birləşməsi ümumi
şəxs əvəzliyi personal pronouns söz birləşməsi grammatical
toxunulmaz şəxs persona grata söz birləşməsi Latin
arzuolunmaz şəxs persona non grata söz birləşməsi Latin
ağır işlə məşğul olan şəxs galley slave söz birləşməsi ümumi
müəmmalı şəxs unknown quantity söz birləşməsi ümumi
vero