• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
əhalinin böyük hissəsi sözünün tərcüməsi (300 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
böyük adult isim ümumi
ömrün son hissəsi afterlife isim ümumi
böyük tutum amplitude isim ümumi
böyük ana ancestress isim ümumi
böyük həvəs ardour isim ümumi
böyük dəstə bevy isim ümumi
böyük dalğa billow isim ümumi
kürəyin enli hissəsi broad isim ümumi
söykənəcəyin enli hissəsi broad isim ümumi
böyük dövlət möhürü broadseal isim ümumi
musiqi əsərinin xorla oxunan təntənəli hissəsi cantata isim ümumi
yolun nəqliyyat gedə bilən hissəsi carriageway isim ümumi
küçənin döşənmiş hissəsi causeway isim ümumi
böyük mağara cavern isim ümumi
avtomobilin əsas hissəsi chassis isim ümumi
böyük şəhər city isim ümumi
tərkib hissəsi component isim ümumi
böyük yanğın conflagration isim ümumi
böyük şəhər conurbation isim ümumi
böyük evin həyatı courtyard isim ümumi
paltar qolunun qatlanmış hissəsi cuff isim ümumi
şəhərin qaynar hissəsi downtown isim ümumi
şəhərin işgüzar hissəsi downtown isim ümumi
bir şeyin tərkib hissəsi element isim ümumi
mirasın böyük oğluna çatmasından ibarət vərəsəlik sistemi entail isim ümumi
böyük qonaqlıq feast isim ümumi
xaç suyuna salmaq üçün böyük qab font isim ümumi
böyük ana foremother isim ümumi
böyük müvəffəqiyyət furore isim ümumi
böyük grown-up isim ümumi
böyük qapalı toxunma səbət hamper isim ümumi
böyük çəllək hogshead isim ümumi
böyük çən hogshead isim ümumi
böyük tikə hunk isim ümumi
tərkib hissəsi ingredient isim ümumi
dünya tarixində baş vermiş böyük hadisələr landmarks isim ümumi
böyük alaçıq marquee isim ümumi
böyük çadır marquee isim ümumi
böyük kilsə minster isim ümumi
dairənin səkkizdə bir hissəsi octant isim ümumi
çox böyük doza overdose isim ümumi
böyük həvəs passion isim ümumi
böyük maraq passion isim ümumi
böyük yun şal plaid isim ümumi
sazişin və s. giriş hissəsi preamble isim ümumi
səhnənin qabaq hissəsi proscenium isim ümumi
böyük senior isim ümumi
yumşaq ət hissəsi sirloin isim ümumi
şəhərin yoxsullar yaşayan hissəsi slum isim ümumi
böyük bir şəxsin müşayiətçiləri suite isim ümumi
böyük qurtum swig isim ümumi
böyük udum swig isim ümumi
böyük çən tank isim ümumi
böyük parç tankard isim ümumi
çox böyük bir şey thumper isim ümumi
böyük çəkic tilt-hammer isim ümumi
böyük kitab tome isim ümumi
böyük çəllək tun isim ümumi
ölkənin dağlıq hissəsi upland isim ümumi
böyük həvəs vehemence isim ümumi
böyük maraq vehemence isim ümumi
böyük sənətkarlıq virtuousity isim ümumi
böyük ustalıq virtuousity isim ümumi
döyüş cihazının uc hissəsi warhead isim ümumi
böyük yun şal wrap isim ümumi
böyük hərf capital letter isim ümumi
əhalinin siyahıyaalınması census of the population isim ümumi
əhalinin sıxlığı density of population isim ümumi
Böyük ayı bürcü Great Bear isim ümumi
böyük dalğa huge wave isim ümumi
qaldırıcı kranın hərəkət edən hissəsi jib isim ümumi
böyük kaloriya kilogram-calorie isim ümumi
böyük kaloriya large calorie isim ümumi
böyük ton long ton isim ümumi
böyük istedad sahibi man of great talent isim ümumi
böyük intellekt sahibi man of mighty intellect isim ümumi
böyük əqrəb minute-hand isim ümumi
böyük-kiçik one and all isim ümumi
Böyük Səhra Sahara Desert isim ümumi
Böyük ayı bürcü Ursa Major isim ümumi
böyük parça chunk isim danışıq dili
böyük adam nob isim danışıq dili
dairənin dörddə bir hissəsi quadrant isim mathematics
Böyük Ayı bürcü Wagon isim astronomical
böyük qırğı goshawk isim zoological
böyük krevetka prawn isim zoological
böyük krevet prawn isim zoological
burun hissəsi fore isim nautical
gəmidə yuxarı göyərtənin qabaq hissəsi forecastle isim nautical
köməkçi nitq hissəsi form-word isim linguistic
böyük çəkic trip-hammer isim technical
ehtiyat hissəsi fund isim military
böyük orucluq Lent isim church
böyük dəmir yolu vaqonunun bir növü pullman isim railway
böyük miqdar armful isim ümumi
döşlüyün yuxarı hissəsi bib isim ümumi
bədənin ətli hissəsi brawn isim ümumi
burunun üst hissəsi bridge isim ümumi
böyük hərf capital isim ümumi
böyük yumşaq divan chesterfield isim ümumi
Londonun işgüzar hissəsi city isim ümumi
böyük yekəpər at cock-horse isim ümumi
dəbilqənin boyunu qoruyan hissəsi coif isim ümumi
funksiya artımının bir hissəsi differential isim ümumi
bir şeyin ən yaxşı hissəsi flower isim ümumi
böyük həcmli qalın kitab folio isim ümumi
son dərəcə böyük həvəs frenzy isim ümumi
son dərəcə böyük maraq frenzy isim ümumi
müqavilənin əsas hissəsi gist isim ümumi
son dərəcə böyük miqdar infinity isim ümumi
böyük ləzzət luxury isim ümumi
böyük məmnunluq luxury isim ümumi
çox böyük mountain isim ümumi
böyük deşik orifice isim ümumi
əhalinin artığı overspill isim ümumi
kürək hissəsi shoulder isim ümumi
fəslin bir hissəsi subsection isim ümumi
böyük mövqe tutmaq throne isim ümumi
böyük dükan warehouse isim ümumi
böyük mağaza warehouse isim ümumi
bağ yaxud parkın əl dəyməmiş təbii şəkildə başl-başına buraxılmış hissəsi wilderness isim ümumi
böyük qisim heft isim danışıq dili
ittihamın əsas hissəsi gist isim law
böyük adam high-hat isim figurative meaning
böyük şəxs high-hat isim figurative meaning
böyük zat high-hat isim figurative meaning
səhnənin qabaq hissəsi foreground isim theatrical
böyük yelkənli gəmi bark isim ümumi
ağacın kökə yaxın yoğun hissəsi butt isim ümumi
böyük söz catchword isim ümumi
bir şeyin ən yaxşı hissəsi cream isim ümumi
çox da böyük olmayan körfəz hope isim ümumi
gəminin üfüqdə görünməyən hissəsi hull isim ümumi
cəmdəyin bir hissəsi joint isim ümumi
böyük məbləğ mint isim ümumi
ölkənin quzey hissəsi north isim ümumi
ölkənin şimal hissəsi north isim ümumi
poemanın giriş hissəsi overture isim ümumi
şeirin giriş hissəsi overture isim ümumi
böyük miqdar quantity isim ümumi
böyük həvəs rage isim ümumi
böyük maraq rage isim ümumi
yüyənin atın ağzına verilən dəmir hissəsi bit isim ümumi
paltarın yuxarı qabaq hissəsi breast isim ümumi
yolun hissəsi leg isim ümumi
məhsulun birdəfəlik yığılan hissəsi pick isim ümumi
böyük mütəxəssis authority isim ümumi
böyük mağaza bonanza isim ümumi
böyük dırmıq brake isim ümumi
boyun hissəsi neck isim ümumi
böyük hərflərlə capitalization isim American
sözü böyük çəkiyə malik adam oracle isim figurative meaning
dünyanın bir hissəsi quarter isim ümumi
kainatın bir hissəsi quarter isim ümumi
böyük çəllək butt isim ümumi
meydanın yan xəttdən kənar hissəsi touch isim sport
böyük head isim ümumi
çox böyük fikirdə olmaq fancy fel ümumi
böyük doza vermək overdose fel ümumi
böyük-kiçik tanımaq behave accordingly fel ümumi
böyük dozada vermək give an overdose fel ümumi
böyük ailə böyütmək rear a big family fel ümumi
böyük tələfata məruz qalmaq suffer great losses fel ümumi
həddən artıq böyük əhəmiyyət vermək overvalue fel figurative meaning
böyük olmaq overgrow fel ümumi
böyük hərflərlə yazmaq capitalise fel computer
böyük adult sifət ümumi
böyük august sifət ümumi
çox böyük beefy sifət ümumi
böyük big sifət ümumi
böyük bouncing sifət ümumi
böyük bulky sifət ümumi
böyük bumping sifət ümumi
böyük chief sifət ümumi
böyük chunking sifət ümumi
çox böyük colossal sifət ümumi
böyük considerable sifət ümumi
böyük elder sifət ümumi
ən böyük eldest sifət ümumi
böyük enormous sifət ümumi
çox böyük exceeding sifət ümumi
böyük expansive sifət ümumi
böyük extensive sifət ümumi
böyük gargantuan sifət ümumi
çox böyük giant sifət ümumi
çox böyük gigantic sifət ümumi
çox böyük goodish sifət ümumi
böyük grandiose sifət ümumi
böyük great sifət ümumi
böyük ürəkli greathearted sifət ümumi
böyük grown sifət ümumi
çox böyük huge sifət ümumi
çox böyük immeasurable sifət ümumi
çox böyük immense sifət ümumi
son dərəcə böyük ineffable sifət ümumi
böyük large sifət ümumi
böyük major sifət ümumi
çox böyük monstrous sifət ümumi
böyük most sifət ümumi
çox böyük ocean-wide sifət ümumi
okean kimi böyük ocean-wide sifət ümumi
standart ölçülərdən böyük outsize sifət ümumi
qeyri-adi dərəcədə böyük outsize sifət ümumi
tamamilə və ya bir hissəsi quru ilə keçən overland sifət ümumi
böyük ponderous sifət ümumi
dörd dəfə böyük quadruple sifət ümumi
ən böyük record sifət ümumi
böyük sizable sifət ümumi
böyük ölçülü sizable sifət ümumi
böyük stately sifət ümumi
çox boyük stupendous sifət ümumi
böyük sublime sifət ümumi
böyük superior sifət ümumi
böyük sweeping sifət ümumi
min dəfə böyük thousandfold sifət ümumi
çox böyük thumping sifət ümumi
iyirmi dəfə böyük twentyfold sifət ümumi
lap böyük undue sifət ümumi
çox böyük unfathomed sifət ümumi
son dərəcə böyük unspeakable sifət ümumi
böyük şəhərə gedən up sifət ümumi
böyük vast sifət ümumi
böyük walloping sifət ümumi
böyük eldest sifət ümumi
böyük overwhelming sifət ümumi
böyük senior sifət ümumi
böyük-böyük very big sifət ümumi
böyük-böyük very huge sifət ümumi
böyük hefty sifət danışıq dili
böyük şrift expanded sifət figurative meaning
xəbərin ad hissəsi predicative sifət grammatical
çox böyük humongous sifət vulgar
ömrün son hissəsi afternoon sifət ümumi
böyük hərarətlə avidly sifət ümumi
böyük həvəslə avidly sifət ümumi
böyük şövqlə avidly sifət ümumi
böyük capital sifət ümumi
böyük cordial sifət ümumi
çox böyük cosmic sifət ümumi
son dərəcə böyük enormous sifət ümumi
böyük exalted sifət ümumi
böyük məsafədə far sifət ümumi
böyük first-rate sifət ümumi
böyük full-grown sifət ümumi
böyük həcmdə goodly sifət ümumi
böyük grand sifət ümumi
çox böyük great sifət ümumi
böyük heavy sifət ümumi
böyük sürətlə işləyən high-speed sifət ümumi
böyük loose sifət ümumi
olduqca böyük marginal sifət ümumi
böyük massive sifət ümumi
çox böyük mountainous sifət ümumi
böyük noble sifət ümumi
böyük numerous sifət ümumi
çox böyük ocean-going sifət ümumi
böyük portly sifət ümumi
böyük respectful sifət ümumi
böyük senior sifət ümumi
böyük substantial sifət ümumi
üç dəfə böyük threefold sifət ümumi
çox böyük tremendous sifət ümumi
böyük ölçüdə wholesale sifət ümumi
böyük wide sifət ümumi
çox böyük inconceivable sifət danışıq dili
böyük tidy sifət danışıq dili
böyük far-reaching sifət figurative meaning
ən böyük all sifət ümumi
çox böyük commanding sifət ümumi
çox böyük formidable sifət ümumi
böyük gross sifət ümumi
ayrılmaz tərkib hissəsi necessary sifət ümumi
böyük ölçülü out sifət ümumi
böyük smart sifət ümumi
çox böyük smart sifət ümumi
çox böyük solemn sifət ümumi
ən böyük supreme sifət ümumi
çox böyük untold sifət ümumi
çox böyük utmost sifət ümumi
çox böyük uttermost sifət ümumi
böyük generous sifət ümumi
böyük high sifət ümumi
ən böyük outside sifət ümumi
böyük-kiçik hərfə həssas case-sensitive sifət computer
əhalinin etnik tərkibi haqqında ethnically zərf ümumi
böyük həvəslə vehemently zərf ümumi
böyük ölçüdə wide zərf ümumi
böyük faizlə at high interest zərf ümumi
böyük ustalıqla very skilfully zərf ümumi
böyük həvəslə greedily zərf ümumi
böyük maraqla greedily zərf ümumi
daha böyük upward zərf ümumi
daha böyük upwards zərf ümumi
bir hissəsi some qeyri-müəyyən zərf ümumi
böyük əksəriyyət at the most söz birləşməsi ümumi
böyük çəllək barrel bulk söz birləşməsi ümumi
böyük və əhəmiyyətli görünmək bulk large söz birləşməsi ümumi
böyük hərf capital letter söz birləşməsi ümumi
böyük mağaza deparment store söz birləşməsi ümumi
böyük parlayan göl expansive glittering lake söz birləşməsi ümumi