• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
əlavə etmək sözünün tərcüməsi (300 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
əlavə addendum isim ümumi
əlavə addition isim ümumi
əlavə etmə addition isim ümumi
əlavə adjunct isim ümumi
əlavə adjunction isim ümumi
əlavə etmə adjunction isim ümumi
əlavə tikili annex isim ümumi
sonradan əlavə edilmiş tikili annex isim ümumi
əlavə appendage isim ümumi
əlavə appendix isim ümumi
ədva əlavə etmə aromatization isim ümumi
əlavə augmentation isim ümumi
quşları təbii şəraitdə müşahidə etmək birdwatch isim ümumi
döşü mühafizə etmək üçün geyilən zireh breastplate isim ümumi
əlavə seçki by-election isim ümumi
əlavə məhsul byproduct isim ümumi
əlavə bywork isim ümumi
hədd müəyyən etmək delimitation isim ümumi
su əlavə etmə dilution isim ümumi
qabaqcadan təsəvvür etmək foretaste isim ümumi
üzüqoylu düşüb səcdə etmək grovel isim ümumi
üzüüstə düşüb səcdə etmək grovel isim ümumi
əlavə insert isim ümumi
əlavə vərəq insert isim ümumi
əlavə vərəq inset isim ümumi
hakimiyyəti tək başına idarə etmək tərəfdarı monocrat isim ümumi
qəzet çap etmək üçün kağız newsprint isim ümumi
əlavə xərclər oncost isim ümumi
yönü müəyyən etmək üçün cihaz orienter isim ümumi
əlavə ödəniş over isim ümumi
əlavə pul over isim ümumi
əlavə overage isim ümumi
əlavə xərclər overhead isim ümumi
əlavə iş saatları overhours isim ümumi
işdən əlavə vaxt overtime isim ümumi
əlavə görülən iş overwork isim ümumi
pasterizə etmək pasteurize isim ümumi
əlavə qazanc perks isim ümumi
boşboğazlıq etmək perorate isim ümumi
naqqallıq etmək perorate isim ümumi
əlavə gəlir perquisite isim ümumi
əlavə qazanc perquisite isim ümumi
evin qabağında örtülü əlavə tikinti porch isim ümumi
əlavə postscript isim ümumi
irəlicədən müəyyən etmək predetermine isim ümumi
qabaqcadan müəyyən etmək predetermine isim ümumi
təmir etmək recondition isim ümumi
həll etmək üçün göndərmə relegation isim ümumi
yenidən əlavə etmə replenishment isim ümumi
serenada ifa etmək serenade isim ümumi
öz fikrini bəyan etmək showdown isim ümumi
solo ifa etmək üçün əsər solo isim ümumi
müəyyən etmək specification isim ümumi
sükanı idarə etmək steering isim ümumi
əlavə gəlir üçün vergi supertax isim ümumi
əlavə supplement isim ümumi
əlavə etmə supplement isim ümumi
əlavə etmək supplement isim ümumi
əlavə supplementary isim ümumi
əlavə vergi surtax isim ümumi
əlavə iş vaxtının yarımçıq həcmdə ödənilməsi time-and-a-half isim ümumi
istifadə etmək utilisation isim ümumi
sürətləndirici əlavə accelerator isim ümumi
əlavə addendum isim ümumi
əlavə olunma adjunct isim ümumi
islah etmək amend the text isim ümumi
cığallıq etmək bax: cığallamaq isim ümumi
əlavə seçkilər by-elections isim ümumi
qərar qəbul etmək decision; qərarsız isim ümumi
əlavə enclosure isim ümumi
güzəşt etmək excuse isim ümumi
sərf etmək expend isim ümumi
qəşəng hərəkət etmək grace isim ümumi
qəşəng hərəkət etmək gracefulness isim ümumi
qəsd etmək ill will isim ümumi
əlavə inclosure isim ümumi
təchiz etmək outfit isim ümumi
parazitlik etmək parasitology isim ümumi
güzəşt etmək pardon isim ümumi
patrul patrol; patrulluq etmək isim ümumi
yiyəlik etmək play the master isim ümumi
əlavə gəlir vergisi profit tax isim ümumi
reaksiya reaction; reaksiya etmək isim ümumi
qəşəng hərəkət etmək refinement isim ümumi
ləngidici əlavə retarder isim ümumi
sərf etmək spend isim ümumi
bərkləşdirici əlavə thickener isim ümumi
sifraq etmək vomit isim ümumi
əlavə yük welter-weight isim danışıq dili
bir kəsə xəyanət etmək false isim medical
ifraz etmək secrete isim physiological
əlavə məna çaları connotation isim linguistic
nitqin fonetik xüsusiyyətlərini tədqiq etmək üçün cihaz phonoscope isim linguistic
izolə etmək üçün material insulation isim electrical engineering
əlavə reaksiya by-reaction isim chemistry
yağlılığı müəyyən etmək üçün götürülən nümunə fattest isim agricultural
əlavə apposition isim grammatical
sözə ön şəkilçi əlavə etmə prefixion isim grammatical
sözə prefiks əlavə etmə prefixion isim grammatical
əlavə annex isim ümumi
əlavə etmə annex isim ümumi
əlavə alət appurtenance isim ümumi
əlavə qurğu appurtenance isim ümumi
qiymətə əlavə bid isim ümumi
maneəni yox etmək üçün qurğu clarifier isim ümumi
əlavə təminat collateral isim ümumi
əlavə imza countersign isim ümumi
istifadə etmək embrace isim ümumi
əlavə excess isim ümumi
həbs etmək üçün order fiddle isim ümumi
lazım olandan əlavə leeway isim ümumi
ölünü dəfn etmək üçün keşişə verilən pul mortuary isim ümumi
əlavə obverse isim ümumi
əlavə etmə obverse isim ümumi
əlavə ödəniş overcharge isim ümumi
məğlub etmək overthrow isim ümumi
məhv etmək overthrow isim ümumi
əlavə miqdar plus isim ümumi
əlavə iş sideline isim ümumi
əlavə məşğuliyyət sideline isim ümumi
kitabın cildinin üstündən çəkilən əlavə üz slip-over isim ümumi
baş gicəllənməsi hiss etmək swirl isim ümumi
əlavə additive isim ümumi
əlavə appendicitis isim medical
əlavə raise isim American
əmlakdan mərhum etmək eviction isim law
əlavə vaxt overtime isim sport
alicənablıqla hərəkət etmək game isim figurative meaning
təltif etmək decorate isim ümumi
dona əlavə edilmiş calaq panel isim ümumi
əlavə etmə premium isim finance
evin əlavə tikilisi wing isim architecture
əlavə edilmə appendage isim ümumi
əlavə etmə appendage isim ümumi
kütləvi şəkildə istehsal etmək manufacture isim ümumi
borcu ödəməkdən imtina etmək repudiation isim ümumi
əlavə accession isim ümumi
əlavə olunma accession isim ümumi
icad etmək manufacture isim ümumi
əlavə add-on isim computer
sonradan əlavə edilmiş tikili extension isim ümumi
çıxış etmək hüququ floor isim ümumi
iştirak etmək üçün ərizə entry isim ümumi
əlavə etmə charge isim ümumi
tərk etmək abandon fel ümumi
pərt etmək abash fel ümumi
ixtisar etmək abbreviate fel ümumi
imtina etmək abdicate fel ümumi
imtina etmək abdicate fel ümumi
imtina etmək abdicate from fel ümumi
nifrət etmək abhor fel ümumi
ləğv etmək abolish fel ümumi
nifrət etmək abominate fel ümumi
ixtisar etmək abridge fel ümumi
ləğv etmək abrogate fel ümumi
təhqir etmək abuse fel ümumi
yanaşı etmək abut fel ümumi
həmhüdud etmək abut fel ümumi
vurğulu etmək accentuate fel ümumi
etiraf etmək accept fel ümumi
qəbul etmək accept fel ümumi
müşayiət etmək accompany fel ümumi
icra etmək accomplish fel ümumi
izah etmək account fel ümumi
vəkil etmək accredit fel ümumi
müqəssir hesab etmək accuse fel ümumi
ittiham etmək accuse of fel ümumi
müqəssir hesab etmək accuse of fel ümumi
əldə etmək achieve fel ümumi
etiraf etmək acknowledge fel ümumi
tanış etmək acquaint fel ümumi
əldə etmək acquire fel ümumi
azad etmək acquit of fel ümumi
hərəkət etmək act fel ümumi
əlavə etmək add fel ümumi
xarab etmək addle fel ümumi
mühakimə etmək adjudicate fel ümumi
həll etmək adjust fel ümumi
idarə etmək administer fel ümumi
ehtimal etmək admit fel ümumi
fərz etmək admit fel ümumi
mümkün hesab etmək admit fel ümumi
qəbul etmək admit fel ümumi
pərəstiş etmək adore fel ümumi
yaltaqlıq etmək adulate fel ümumi
zina etmək adulterize fel ümumi
müdafiə etmək advocate fel ümumi
təsir etmək affect fel ümumi
təsdiq etmək affirm fel ümumi
imkan əldə etmək afford fel ümumi
təhqir etmək affront fel ümumi
ovqatını təlx etmək aggrieve fel ümumi
narahat etmək agitate fel ümumi
kömək etmək aid fel ümumi
yardım etmək aid fel ümumi
xəbərdarlıq etmək alarm fel ümumi
təsdiq etmək allege fel ümumi
irəlicədən təyin etmək allot fel ümumi
qabaqcadan təyin etmək allot fel ümumi
irəlicədən təyin etmək allott fel ümumi
qabaqcadan təyin etmək allott fel ümumi
isnad etmək allude fel ümumi
istinad etmək allude fel ümumi
müraciət etmək allude fel ümumi
qeyd etmək allude fel ümumi
mübahisə etmək altercate fel ümumi
növbə ilə bir-birini əvəz etmək alternate fel ümumi
heyran etmək amaze fel ümumi
pusqudan hücum etmək ambush fel ümumi
azad etmək amove fel ümumi
kənar etmək amove fel ümumi
məşğul etmək amuse fel ümumi
analogiyadan istifadə etmək analogize fel ümumi
analogiyaya dayanaraq izah etmək analogize fel ümumi
analiz etmək analyse fel ümumi
ayırd etmək analyse fel ümumi
təhlil etmək analyse fel ümumi
bucaq altında hərəkət etmək angle fel ümumi
ilhaq etmək annex fel ümumi
qəsb etmək annex fel ümumi
zəbt etmək annex fel ümumi
ləğv etmək annihilate fel ümumi
tamamilə məhv etmək annihilate fel ümumi
yox etmək annihilate fel ümumi
bəyan etmək announce fel ümumi
elan etmək announce fel ümumi
bezar etmək annoy fel ümumi
ovqatını təlx etmək annoy fel ümumi
pərt etmək annoy fel ümumi
ləğv etmək annul fel ümumi
məhv etmək annul fel ümumi
antologiya tərtib etmək anthologize fel ümumi
etinasız etmək apathize fel ümumi
meymunluq etmək ape fel ümumi
təqlid etmək ape fel ümumi
xəyanət etmək apostatize fel ümumi
müraciət etmək appeal fel ümumi
xahiş etmək appeal fel ümumi
sakit etmək appease fel ümumi
əlavə etmək append fel ümumi
applikasiya etmək applique fel ümumi
müraciət etmək apply fel ümumi
xahiş etmək apply fel ümumi
təyin etmək appoint fel ümumi
müəyyən etmək appoint fel ümumi
təsnif etmək apportion fel ümumi
dəyərini müəyyən etmək appraise fel ümumi
həbs etmək apprehend fel ümumi
xəbərdar etmək apprise fel ümumi
doğru hesab etmək approve fel ümumi
təsdiq etmək approve fel ümumi
təsvib etmək approve fel ümumi
münsiflər hakimi kimi çıxış etmək arbitrate fel ümumi
bəhs etmək argue fel ümumi
mübahisə etmək argue fel ümumi
məhkəməyə cəlb etmək arraign fel ümumi
ittiham etmək arraign fel ümumi
həbs etmək arrest fel ümumi
dikbaşlıqla tələb etmək arrogate fel ümumi
israrla tələb etmək arrogate fel ümumi
təkəbbürlə tələb etmək arrogate fel ümumi
aydın tələffüz etmək articulate fel ümumi
dəqiq tələffüz etmək articulate fel ümumi
aşkar etmək ascertain fel ümumi
müəyyən etmək ascertain fel ümumi
sübut etmək ascertain fel ümumi
təyin etmək ascertain fel ümumi
yəqin etmək ascertain fel ümumi
ayırd etmək ascertain fel ümumi
aid etmək ascribe fel ümumi
istinad etmək ascribe fel ümumi
bədnam etmək asperse fel ümumi
biabır etmək asperse fel ümumi
rüsvay etmək asperse fel ümumi
nəfəsli tələffüz etmək aspirate fel ümumi
cəhd etmək aspire fel ümumi
eşşək kimi hərəkət etmək ass fel ümumi
eşşəklik etmək ass fel ümumi
hücum etmək assail fel ümumi
qəflətən həmlə etmək assault fel ümumi
qəflətən hücum etmək assault fel ümumi
müdafiə etmək assert fel ümumi
təntənəli surətdə bəyan etmək asseverate fel ümumi
təyin etmək assign fel ümumi
həzm etmək assimilate fel ümumi
kömək etmək assist fel ümumi
yardım etmək assist fel ümumi
təsnif etmək assort fel ümumi
qəbul etmək assume fel ümumi
əmin etmək assure fel ümumi
valeh etmək astound fel ümumi
bənd etmək attach fel ümumi
həmlə etmək attack fel ümumi
hücum etmək attack fel ümumi
cəhd etmək attempt fel ümumi
səy etmək attempt fel ümumi
iştirak etmək attend fel ümumi
şahidlik etmək attest fel ümumi
təsdiq etmək attest fel ümumi
cəzb etmək attract fel ümumi
vero