• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
əleyhinə səsvermə yolu ilə rədd etmək sözünün tərcüməsi (300 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
giriş yolu access isim ümumi
hava yolu airline isim ümumi
hava yolu airway isim ümumi
hava desantı əleyhinə antiairborne isim ümumi
zəhər əleyhinə antidote isim ümumi
faşizm əleyhinə olan adam anti-fascist isim ümumi
federasiya əleyhinə olan antifederalist isim ümumi
quşları təbii şəraitdə müşahidə etmək birdwatch isim ümumi
başqalarının əsərlərindən istifadə yolu ilə kitab yazan bookmaker isim ümumi
döşü mühafizə etmək üçün geyilən zireh breastplate isim ümumi
kanat yolu cableway isim ümumi
yolu clue isim ümumi
hədd müəyyən etmək delimitation isim ümumi
rədd etmə disavowal isim ümumi
rədd etmə disclaimer isim ümumi
qabaqcadan təsəvvür etmək foretaste isim ümumi
səsvermə hüququ franchise isim ümumi
öd yolu gall-pipe isim ümumi
üzüqoylu düşüb səcdə etmək grovel isim ümumi
üzüüstə düşüb səcdə etmək grovel isim ümumi
magistral avtomobil yolu high-road isim ümumi
magistral avtomobil yolu highway isim ümumi
hakimiyyəti tək başına idarə etmək tərəfdarı monocrat isim ümumi
qəzet çap etmək üçün kağız newsprint isim ümumi
həmkarlar təşkilatı əleyhinə siyasət non-unionism isim ümumi
yönü müəyyən etmək üçün cihaz orienter isim ümumi
pasterizə etmək pasteurize isim ümumi
boşboğazlıq etmək perorate isim ümumi
naqqallıq etmək perorate isim ümumi
səsvermə polling isim ümumi
giriş yolu porch isim ümumi
irəlicədən müəyyən etmək predetermine isim ümumi
qabaqcadan müəyyən etmək predetermine isim ümumi
dəmir yolu railroad isim ümumi
dəmir yolu railway isim ümumi
rədd etmə recession isim ümumi
təmir etmək recondition isim ümumi
rədd refusal isim ümumi
rədd cavabı refusal isim ümumi
rədd etmə refusal isim ümumi
rədd etmə rejection isim ümumi
həll etmək üçün göndərmə relegation isim ümumi
rədd etmə repulse isim ümumi
serenada ifa etmək serenade isim ümumi
öz fikrini bəyan etmək showdown isim ümumi
solo ifa etmək üçün əsər solo isim ümumi
müəyyən etmək specification isim ümumi
sükanı idarə etmək steering isim ümumi
səsvermə hüququ suffrage isim ümumi
əlavə etmək supplement isim ümumi
tikiş yolu suture isim ümumi
mühüm nəqliyyat yolu thoroughfare isim ümumi
tramvay yolu tram-line isim ümumi
tramvay yolu tramway isim ümumi
magistral dəmir yolu trunk-railway isim ümumi
istifadə etmək utilisation isim ümumi
səsvermə vote isim ümumi
səsvermə voting isim ümumi
geniş gediş-gəliş yolu walkway isim ümumi
geniş piyada yolu walkway isim ümumi
su yolu water-way isim ümumi
rədd waiver isim ümumi
islah etmək amend the text isim ümumi
korroziya əleyhinə sürtgü yağı anticorrosive grease isim ümumi
cığallıq etmək bax: cığallamaq isim ümumi
qaçış yolu cinder-track isim ümumi
sağlam düşüncənin əleyhinə contrary to common sense isim ümumi
torpaq yolu country-track isim ümumi
qərar qəbul etmək decision; qərarsız isim ümumi
sıxışdırma yolu ilə adsorbsiya displacement adsorption isim ümumi
mübadilə yolu ilə adsorbsiya exchange adsorption isim ümumi
güzəşt etmək excuse isim ümumi
sərf etmək expend isim ümumi
qəşəng hərəkət etmək grace isim ümumi
qəşəng hərəkət etmək gracefulness isim ümumi
qəsd etmək ill will isim ümumi
təchiz etmək outfit isim ümumi
parazitlik etmək parasitology isim ümumi
güzəşt etmək pardon isim ümumi
patrul patrol; patrulluq etmək isim ümumi
yiyəlik etmək play the master isim ümumi
səsvermə kabinəsi polling booth isim ümumi
cıdır yolu racecourse isim ümumi
cıdır yolu racetrack isim ümumi
reaksiya reaction; reaksiya etmək isim ümumi
qəşəng hərəkət etmək refinement isim ümumi
rədd removal isim ümumi
tənəffüs yolu respiratory ducts isim ümumi
qaçış yolu running track isim ümumi
sərf etmək spend isim ümumi
sifraq etmək vomit isim ümumi
zəhər əleyhinə dərman mithridate isim medical
bir kəsə xəyanət etmək false isim medical
rədd etmə circumduction isim law
ifraz etmək secrete isim physiological
daş kömür külü tökülmüş qaçış yolu cinder-path isim sport
nəfəs yolu trachea isim anatomical
balalıq yolu vagina isim anatomical
uşaqlıq yolu vagina isim anatomical
uşaqlıq yolu vulva isim anatomical
balalıq yolu vulva isim anatomical
süd yolu galaxy isim astronomical
qayıq əleyhinə duzaq gəmi Q-boat isim nautical
qayıq əleyhinə tələ gəmi Q-boat isim nautical
qayıq əleyhinə duzaq gəmi Q-ship isim nautical
qayıq əleyhinə tələ gəmi Q-ship isim nautical
nitqin fonetik xüsusiyyətlərini tədqiq etmək üçün cihaz phonoscope isim linguistic
izolə etmək üçün material insulation isim electrical engineering
yağlılığı müəyyən etmək üçün götürülən nümunə fattest isim agricultural
böyük dəmir yolu vaqonunun bir növü pullman isim railway
yanaşma yolu approach isim ümumi
səsvermə ballot isim ümumi
həyat yolu career isim ümumi
maneəni yox etmək üçün qurğu clarifier isim ümumi
seçki yolu ilə seçilmiş qanunvericilik orqanı congress isim ümumi
suçu rədd etmə denial isim ümumi
istifadə etmək embrace isim ümumi
həbs etmək üçün order fiddle isim ümumi
ölünü dəfn etmək üçün keşişə verilən pul mortuary isim ümumi
əleyhinə səs nay isim ümumi
rədd cavabı negative isim ümumi
rədd etmə negative isim ümumi
rədd etmə objection isim ümumi
çıxış yolu out isim ümumi
məğlub etmək overthrow isim ümumi
məhv etmək overthrow isim ümumi
səsvermə zamanı tələb olunan minimum say quota isim ümumi
baş gicəllənməsi hiss etmək swirl isim ümumi
gizli səsvermə secret ballot isim ümumi
rədd etmə turn down isim danışıq dili
əmlakdan mərhum etmək eviction isim law
alicənablıqla hərəkət etmək game isim figurative meaning
gizli səsvermə ballot isim ümumi
təltif etmək decorate isim ümumi
kontrabanda yolu ilə əldə edilmiş spirt moonshine isim ümumi
həyat yolu track isim ümumi
ömür yolu track isim ümumi
kütləvi şəkildə istehsal etmək manufacture isim ümumi
səsvermə poll isim ümumi
borcu ödəməkdən imtina etmək repudiation isim ümumi
dəmir yolu ilə gediş haqqı toll isim ümumi
səsvermə hüququ vote isim ümumi
dəmir yolu rail isim danışıq dili
icad etmək manufacture isim ümumi
çıxış etmək hüququ floor isim ümumi
iştirak etmək üçün ərizə entry isim ümumi
tərk etmək abandon fel ümumi
pərt etmək abash fel ümumi
ixtisar etmək abbreviate fel ümumi
imtina etmək abdicate fel ümumi
imtina etmək abdicate fel ümumi
imtina etmək abdicate from fel ümumi
nifrət etmək abhor fel ümumi
ləğv etmək abolish fel ümumi
nifrət etmək abominate fel ümumi
ixtisar etmək abridge fel ümumi
ləğv etmək abrogate fel ümumi
təhqir etmək abuse fel ümumi
yanaşı etmək abut fel ümumi
həmhüdud etmək abut fel ümumi
vurğulu etmək accentuate fel ümumi
etiraf etmək accept fel ümumi
qəbul etmək accept fel ümumi
müşayiət etmək accompany fel ümumi
icra etmək accomplish fel ümumi
izah etmək account fel ümumi
vəkil etmək accredit fel ümumi
müqəssir hesab etmək accuse fel ümumi
ittiham etmək accuse of fel ümumi
müqəssir hesab etmək accuse of fel ümumi
əldə etmək achieve fel ümumi
etiraf etmək acknowledge fel ümumi
tanış etmək acquaint fel ümumi
əldə etmək acquire fel ümumi
azad etmək acquit of fel ümumi
hərəkət etmək act fel ümumi
əlavə etmək add fel ümumi
xarab etmək addle fel ümumi
mühakimə etmək adjudicate fel ümumi
həll etmək adjust fel ümumi
idarə etmək administer fel ümumi
ehtimal etmək admit fel ümumi
fərz etmək admit fel ümumi
mümkün hesab etmək admit fel ümumi
qəbul etmək admit fel ümumi
pərəstiş etmək adore fel ümumi
yaltaqlıq etmək adulate fel ümumi
zina etmək adulterize fel ümumi
müdafiə etmək advocate fel ümumi
təsir etmək affect fel ümumi
təsdiq etmək affirm fel ümumi
imkan əldə etmək afford fel ümumi
təhqir etmək affront fel ümumi
ovqatını təlx etmək aggrieve fel ümumi
narahat etmək agitate fel ümumi
kömək etmək aid fel ümumi
yardım etmək aid fel ümumi
xəbərdarlıq etmək alarm fel ümumi
təsdiq etmək allege fel ümumi
irəlicədən təyin etmək allot fel ümumi
qabaqcadan təyin etmək allot fel ümumi
irəlicədən təyin etmək allott fel ümumi
qabaqcadan təyin etmək allott fel ümumi
isnad etmək allude fel ümumi
istinad etmək allude fel ümumi
müraciət etmək allude fel ümumi
qeyd etmək allude fel ümumi
mübahisə etmək altercate fel ümumi
növbə ilə bir-birini əvəz etmək alternate fel ümumi
heyran etmək amaze fel ümumi
pusqudan hücum etmək ambush fel ümumi
azad etmək amove fel ümumi
kənar etmək amove fel ümumi
məşğul etmək amuse fel ümumi
analogiyadan istifadə etmək analogize fel ümumi
analogiyaya dayanaraq izah etmək analogize fel ümumi
analiz etmək analyse fel ümumi
ayırd etmək analyse fel ümumi
təhlil etmək analyse fel ümumi
bucaq altında hərəkət etmək angle fel ümumi
ilhaq etmək annex fel ümumi
qəsb etmək annex fel ümumi
zəbt etmək annex fel ümumi
ləğv etmək annihilate fel ümumi
tamamilə məhv etmək annihilate fel ümumi
yox etmək annihilate fel ümumi
bəyan etmək announce fel ümumi
elan etmək announce fel ümumi
bezar etmək annoy fel ümumi
ovqatını təlx etmək annoy fel ümumi
pərt etmək annoy fel ümumi
ləğv etmək annul fel ümumi
məhv etmək annul fel ümumi
antologiya tərtib etmək anthologize fel ümumi
etinasız etmək apathize fel ümumi
meymunluq etmək ape fel ümumi
təqlid etmək ape fel ümumi
xəyanət etmək apostatize fel ümumi
müraciət etmək appeal fel ümumi
xahiş etmək appeal fel ümumi
sakit etmək appease fel ümumi
əlavə etmək append fel ümumi
applikasiya etmək applique fel ümumi
müraciət etmək apply fel ümumi
xahiş etmək apply fel ümumi
təyin etmək appoint fel ümumi
müəyyən etmək appoint fel ümumi
təsnif etmək apportion fel ümumi
dəyərini müəyyən etmək appraise fel ümumi
həbs etmək apprehend fel ümumi
xəbərdar etmək apprise fel ümumi
doğru hesab etmək approve fel ümumi
təsdiq etmək approve fel ümumi
təsvib etmək approve fel ümumi
münsiflər hakimi kimi çıxış etmək arbitrate fel ümumi
bəhs etmək argue fel ümumi
mübahisə etmək argue fel ümumi
məhkəməyə cəlb etmək arraign fel ümumi
ittiham etmək arraign fel ümumi
həbs etmək arrest fel ümumi
dikbaşlıqla tələb etmək arrogate fel ümumi
israrla tələb etmək arrogate fel ümumi
təkəbbürlə tələb etmək arrogate fel ümumi
aydın tələffüz etmək articulate fel ümumi
dəqiq tələffüz etmək articulate fel ümumi
aşkar etmək ascertain fel ümumi
müəyyən etmək ascertain fel ümumi
sübut etmək ascertain fel ümumi
təyin etmək ascertain fel ümumi
yəqin etmək ascertain fel ümumi
ayırd etmək ascertain fel ümumi
aid etmək ascribe fel ümumi
istinad etmək ascribe fel ümumi
bədnam etmək asperse fel ümumi
biabır etmək asperse fel ümumi
rüsvay etmək asperse fel ümumi
nəfəsli tələffüz etmək aspirate fel ümumi
cəhd etmək aspire fel ümumi
eşşək kimi hərəkət etmək ass fel ümumi
eşşəklik etmək ass fel ümumi
hücum etmək assail fel ümumi
qəflətən həmlə etmək assault fel ümumi
qəflətən hücum etmək assault fel ümumi
müdafiə etmək assert fel ümumi
təntənəli surətdə bəyan etmək asseverate fel ümumi
təyin etmək assign fel ümumi
həzm etmək assimilate fel ümumi
kömək etmək assist fel ümumi
yardım etmək assist fel ümumi
təsnif etmək assort fel ümumi
qəbul etmək assume fel ümumi
əmin etmək assure fel ümumi
valeh etmək astound fel ümumi
bənd etmək attach fel ümumi
həmlə etmək attack fel ümumi
hücum etmək attack fel ümumi
cəhd etmək attempt fel ümumi
səy etmək attempt fel ümumi
iştirak etmək attend fel ümumi
şahidlik etmək attest fel ümumi
vero