• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
əmanət etibar olunmuş şəxs sözünün tərcüməsi (242 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
etibar allegiance isim ümumi
ruhani şəxs cleric isim ümumi
etibar confidence isim ümumi
etibar credence isim ümumi
etibar credit isim ümumi
banka qoyulan əmanət deposit isim ümumi
əmanət etibar olunmuş şəxs depositary isim ümumi
ruhani şəxs ecclesiastic isim ümumi
bir kəsə gəlir təyin edən şəxs endower isim ümumi
imtiyazlardan istifadə edən şəxs exempt isim ümumi
etibar faith isim ümumi
qabaqcadan qəbul olunmuş qərar forejudgement isim ümumi
saxtakarlıq edən şəxs forger isim ümumi
qəbul olunmuş forma formality isim ümumi
qəbul olunmuş üsul formality isim ümumi
vəzifəli şəxs functionary isim ümumi
yaxşı tərbiyəli şəxs gentleman isim ümumi
fermanı idarə edən şəxs granger isim ümumi
uzun-uzadı öz hiss və duyğularını izhar edən şəxs gusher isim ümumi
müxtəlif irqlərə məxsus ata-anadan törəmiş şəxs half-breed isim ümumi
edamı icra edən şəxs hanger isim ümumi
etibar incorruptibility isim ümumi
məlumat verən şəxs informant isim ümumi
azad edən şəxs liberator isim ümumi
hökmdarına sadiq olan şəxs loyalist isim ümumi
öz ağasına sadiq olan şəxs loyalist isim ümumi
işə nəzarət edən şəxs manager isim ümumi
gecə vaxtı cinayət törədən şəxs moonlighter isim ümumi
danışıqlarda iştirak edən şəxs negotiator isim ümumi
namizədi irəli sürən şəxs nominator isim ümumi
vəzifəyə təyin edən şəxs nominator isim ümumi
öhdəçilik verən şəxs obligator isim ümumi
adamincidən şəxs offender isim ümumi
təhqir edən şəxs offender isim ümumi
vəzifəli şəxs office-bearer isim ümumi
məsul şəxs officer isim ümumi
rəsmi şəxs official isim ümumi
kənar şəxs outsider isim ümumi
qrupa aid olmayan şəxs outsider isim ümumi
şəxs person isim ümumi
vəzifəli şəxs place-holder isim ümumi
etibar prestige isim ümumi
təklif irəli sürən şəxs proposer isim ümumi
etibar reliance isim ümumi
etibar reputation isim ümumi
bərqərar olunmuş qayda routine isim ümumi
bərqərar olunmuş rejim routine isim ümumi
naməlum şəxs stranger isim ümumi
nominal olaraq titulu olan şəxs titular isim ümumi
etibar trust isim ümumi
arzulanmaz şəxs undesirable isim ümumi
naməlum şəxs unknown isim ümumi
zaminlik verən şəxs warrantor isim ümumi
zəmanət verən şəxs warrantor isim ümumi
ən pis şəxs worst isim ümumi
əmanət anything entrusted to smb. for safekeeping isim ümumi
əmanət call money isim ümumi
şəxs character isim ümumi
katorqaya məhkum şəxs convict isim ümumi
əmanət deposit isim ümumi
həll olunmuş qaz dissolved gas isim ümumi
təhrif olunmuş fikir distorted idea isim ümumi
emulqasiya olunmuş kauçuk emulsified rubber isim ümumi
şəxs individual isim ümumi
hüquqi şəxs juridical person isim ümumi
yuridik şəxs juridical person isim ümumi
vəzifəli şəxs official isim ümumi
şəxs personage isim ümumi
xüsusi şəxs private person isim ümumi
qadağan olunmuş rüsum prohibitory duty isim ümumi
regenerasiya olunmuş katalizator regenerated catalyst isim ümumi
regenerasiya olunmuş lif regenerated fiber isim ümumi
əmanət saving isim ümumi
əmanət kassası savings bank isim ümumi
əmanət kitabçası savings-bank book isim ümumi
yüksəkvəzifəli şəxs Very Important Person isim ümumi
başqa dövlətlərlə müqaviləyə imza atan şəxs cosignatory isim law
başqa dövlətlərlə müqaviləyə qol çəkən şəxs cosignatory isim law
zəmanət verən şəxs guarantor isim law
zəmanətçi kimi məhkəməyə çağırılan şəxs vouchee isim law
şəxs əvəzliyi personal pronoun isim grammatical
şəxs persona isim Latin
nifrətə layiq şəxs aversion isim ümumi
etibar dependence isim ümumi
üzərinə öhdəlik götürən şəxs engager isim ümumi
etibar force isim ümumi
aşpazlıq mədəniyyətini öyrənən şəxs gastrologist isim ümumi
fitnə-fəsad törədən şəxs hatcher isim ümumi
əsas iştirak edən şəxs hero isim ümumi
etibar honour isim ümumi
inzibati vəzifə tutan şəxs lord isim ümumi
şəxs və ya yer adının təhrif edilməsi misnomer isim ümumi
mövcud olmayan lakin uydurulmuş şəxs myth isim ümumi
titulu olan şəxs nobleman isim ümumi
müəyyən kompaniyada adına pul qoyulmuş şəxs nominee isim ümumi
borcu olan şəxs obligator isim ümumi
hər hansı bir vəzifə sahibi olan şəxs occupant isim ümumi
etibar odour isim ümumi
qanuna zidd elan edilmiş təşkilat və yax şəxs outlaw isim ümumi
qanundan kənar elan edilmiş şəxs və ya təşkilat outlaw isim ümumi
özgənin sözlərini təkrar edən şəxs parrot isim ümumi
bir neçə vəzifəni birdən daşıyan şəxs pluralist isim ümumi
əmanət relic isim ümumi
qorxu törədən şəxs terror isim ümumi
qadağan olunmuş mövzu touch-me-not isim ümumi
etibar confidentiality isim ümumi
tədris müəssisəsini bitirmiş şəxs graduate isim American
təkrar seçilən şəxs holdover isim American
asayişi pozan şəxs peace-breaker isim law
böyük şəxs high-hat isim figurative meaning
şəxs factor isim ümumi
vəzifədə birinci il olan şəxs freshman isim ümumi
zamin olan şəxs guarantee isim ümumi
cinayətkarların tutulması üçün müəyyən olunmuş mükafat head-money isim ümumi
şeirifin vəzifəsini icra edən şəxs marshal isim ümumi
teleradioda verilişlərə nəzarət edən şəxs monitor isim ümumi
naməlum şəxs obscurity isim ümumi
iştirak edən şəxs person isim ümumi
iştirak edən şəxs personage isim ümumi
sahibi olmayan əmlaka yiyə durmuş şəxs occupant isim law
döyüş cədvəli ilə müəyyən olunmuş yer quarters isim nautical
əmanət holding isim finance
nəzarət altında olan şəxs case isim ümumi
kənar şəxs outlier isim ümumi
etibar weight isim ümumi
fiziki şəxs person isim law
etibar character isim ümumi
şəxs head isim ümumi
rəy verən şəxs reference isim ümumi
zəmanət verən şəxs reference isim ümumi
xidmət göstərən şəxs tender isim ümumi
dörd şaqqa olunmuş cəmdəyin bir parçası quarter isim cooking
şəxs character isim ümumi
etibar etmək confide fel ümumi
etibar etmək credit fel ümumi
əmanət kassasına qoymaq deposit fel ümumi
etibar etməmək discredit fel ümumi
etibar etmək empower fel ümumi
etibar etmək entrust fel ümumi
etibar etmək trust fel ümumi
etibar etmək unbosom fel ümumi
etibar qazanmaq be worthy of smb.'s confidence fel ümumi
etibar qazanmaq enjoy confidence fel ümumi
əmanət qoymaq give for safekeeping fel ümumi
əmanət vermək lend in trust for temporary use fel ümumi
əmanət qoymaq make a deposit fel ümumi
əmanət almaq take in trust for temporary use fel ümumi
etibar bəsləmək treat with confidence fel ümumi
etibar etmək depend fel ümumi
etibar etmək accredit fel ümumi
etibar edilmiş əmlakı öz adına keçirmək convert fel law
etibar etmək reckon on fel ümumi
etibar etmək repose fel ümumi
təcrid olunmuş abstracted sifət ümumi
etiraf olunmuş accepted sifət ümumi
qəbul olunmuş admitted sifət ümumi
təhqir olunmuş affronted sifət ümumi
təyin olunmuş appointed sifət ümumi
məğlub olunmuş beaten sifət ümumi
əhatə olunmuş beleaguered sifət ümumi
qeyd olunmuş booked sifət ümumi
su ilə əhatə olunmuş circumfluous sifət ümumi
etibar edilə bilən credible sifət ümumi
adət olunmuş customary sifət ümumi
pis təşkil olunmuş disorganised sifət ümumi
təhrif olunmuş distorted sifət ümumi
heç kəsə etibar etməyən distrustful sifət ümumi
əhatə olunmuş encircled sifət ümumi
təhrif olunmuş falsified sifət ümumi
təşkil olunmuş formed sifət ümumi
müəyyən olunmuş historical sifət ümumi
buzla əhatə olunmuş icebound sifət ümumi
pis tərbiyə olunmuş ill-bred sifət ümumi
improvizasiya olunmuş impromptu sifət ümumi
heç kəsə etibar etməyən incredulous sifət ümumi
təcrid olunmuş isolated sifət ümumi
qeyd olunmuş marked sifət ümumi
təzəcə zərb olunmuş new-coined sifət ümumi
yenicə zərb olunmuş new-coined sifət ümumi
rəqəmlə ifadə olunmuş numerical sifət ümumi
müşahidə olunmuş observed sifət ümumi
təşkil olunmuş organized sifət ümumi
piketlə əhatə olunmuş picketed sifət ümumi
açıq ifadə olunmuş pronounced sifət ümumi
qadağan olunmuş proscribed sifət ümumi
yasaq olunmuş proscribed sifət ümumi
sübut olunmuş proven sifət ümumi
islah olunmuş reclaimed sifət ümumi
təmir olunmuş reconditioned sifət ümumi
qeyd olunmuş registered sifət ümumi
etibar edilən reliable sifət ümumi
seriyalarda istehsal olunmuş serial sifət ümumi
vergilərdən azad olunmuş tax-free sifət ümumi
zərb olunmuş toreutic sifət ümumi
pis tərbiyə olunmuş underbred sifət ümumi
adət olunmuş wonted sifət ümumi
etibar edilmiş fiduciary sifət ümumi
əmanət entrusted sifət ümumi
təmsil olunmuş incarnate sifət ümumi
əmanət intrusted sifət ümumi
qadağan olunmuş prohibited sifət ümumi
zərb olunmuş struck sifət ümumi
əvvəlcədən təyin olunmuş dedicated sifət computer
sifariş olunmuş booked sifət ümumi
pis tərbiyə olunmuş cubish sifət ümumi
etibar edən dependent sifət ümumi
müəyyən hadisəyə həsr olunmuş occasional sifət ümumi
yaxşı təşkil olunmuş orderly sifət ümumi
əvvəlcədən sifariş olunmuş reserved sifət ümumi
təcrid olunmuş self-contained sifət ümumi
naməlim bir şəxs some sifət ümumi
heç kəsə etibar etməyən trustless sifət ümumi
borularla təchiz olunmuş tubular sifət ümumi
tərxis olunmuş veteran sifət ümumi
yaxşı təmin olunmuş well-off sifət ümumi
müdafiə olunmuş immune sifət medical
müdafiə olunmuş covered sifət ümumi
təyin olunmuş fixed sifət ümumi
əhatə olunmuş fringy sifət ümumi
şəxs personal sifət grammatical
müəyyən olunmuş qualified sifət ümumi
təyin olunmuş bound sifət ümumi
naməlum şəxs one əvəzlik ümumi
yüksəkvəzifəli şəxs VIP abbreviation ümumi
vacib şəxs someone qeyri-müəyyən zərf ümumi
əmanət kitabçası bank book söz birləşməsi ümumi
bir kəsə sirrini etibar etmək entrust smb. with a secret söz birləşməsi ümumi
təsbit olunmuş diplomatik qayda established diplomatic söz birləşməsi ümumi
qadağan olunmuş mövzu forbidden ground söz birləşməsi ümumi
qul və ya məhkum olunmuş cani galley slave söz birləşməsi ümumi
əmanət bankı savings bank söz birləşməsi ümumi
əmanət kassası savings bank söz birləşməsi ümumi
möhkəm etibar unshakeable confidence söz birləşməsi ümumi
sarsılmaz etibar unshakeable confidence söz birləşməsi ümumi
hüquqi şəxs juridical person söz birləşməsi ümumi
şəxs əvəzliyi personal pronouns söz birləşməsi grammatical
toxunulmaz şəxs persona grata söz birləşməsi Latin
arzuolunmaz şəxs persona non grata söz birləşməsi Latin
ağır işlə məşğul olan şəxs galley slave söz birləşməsi ümumi
müəmmalı şəxs unknown quantity söz birləşməsi ümumi
prezident tərəfindən təyin olunmuş komissiya executive committee söz birləşməsi American
əmanət saving cəm ümumi