• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
əmrə müntəzir olmaq sözünün tərcüməsi (300 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
məşğul olmaq engross 2 1
ov heyvanlarının ovlanması və onların ticarəti ilə məşğul olmaq üçün icazə game-certificate 2 1
ov heyvanlarının ovlanması və onların ticarəti ilə məşğul olmaq üçün icazə game-licence 2 1
mənası olmaq make sense 2 1
qərib olmaq being a stranger 2 1
ölkəyə daxil olmaq üçün viza entry visa 2 1
könlü olmaq long for 2 1
qarnıyekəlik potbelly; qarını tox olmaq 2 1
şərik olmaq share 2 1
könlü olmaq want 2 1
dəli olmaq be out of one's sense 2 3
bir şeyə arxayın olmaq feel it in one's bones 2 55
nədəsə bərk inamlı olmaq feel it in one's bones 2 55
nifrət obyekti olmaq scorn 2 1
təslim olmaq flag 2 13
mühüm olmaq weight 2 1
bol olmaq abound 3 1
çox olmaq abound 3 1
nail olmaq achieve 3 1
tanış olmaq acquaint 3 1
nail olmaq acquire 3 1
aludə olmaq addict 3 1
xarab olmaq addle 3 1
bitişik olmaq adjoin 3 1
qonşu olmaq adjoin 3 1
yanaşı olmaq adjoin 3 1
heyran olmaq admire 3 1
məftun olmaq admire 3 1
valeh olmaq admire 3 1
məftun olmaq adore 3 1
tərəfdar olmaq advocate 3 1
imkanı olmaq afford 3 1
can üstə olmaq agonise 3 1
razı olmaq agree 3 1
ittifaqa daxil olmaq alliance 3 1
ittifaqa daxil olmaq ally 3 1
ibarət olmaq amount 3 1
peyda olmaq appear 3 1
varid olmaq appear 3 1
zahir olmaq appear 3 1
təxmini bərabər olmaq approximate 3 1
təxmini düz olmaq approximate 3 1
peyda olmaq arise 3 1
olmaq arise 3 1
varid olmaq arrive 3 1
qane olmaq ascertain 3 1
əmin olmaq ascertain 3 1
razı olmaq assent 3 1
təslim olmaq assent 3 1
olmaq attend 3 1
həmahəng olmaq attune 3 1
faydalı olmaq avail 3 1
xeyirli olmaq avail 3 1
yararlı olmaq avail 3 1
ibarət olmaq average 3 1
zamin olmaq avouch 3 1
təslim olmaq backdown 3 1
qəmiş olmaq badger 3 1
taraz olmaq balance 3 1
mane olmaq balk 3 1
yumaq kimi olmaq ball 3 1
ittifaqa daxil olmaq band 3 1
bankrot olmaq bankrupt 3 1
xristian olmaq baptise 3 1
xristian olmaq baptize 3 1
işığa qərq olmaq be ablaze 3 1
anadan olmaq be born 3 1
çox gərgin əhval ruhiyyədə olmaq be overstrung 3 1
olmaq become 3 1
vaqe olmaq befall 3 1
münasib olmaq befit 3 1
layiq olmaq befit 3 1
uyğun olmaq befit 3 1
ata olmaq beget 3 1
gərək olmaq behove 3 1
lazım olmaq behove 3 1
vacib olmaq behove 3 1
aid olmaq belong 3 1
məxsus olmaq belong 3 1
mənsub olmaq belong 3 1
məyus olmaq bemoan 3 1
layiq olmaq beseem 3 1
münasib olmaq beseem 3 1
olay olmaq betide 3 1
olmaq betide 3 1
ehtiyatlı olmaq beware 3 1
açıqgözlü olmaq beware 3 1
ştreykbrexer olmaq blackleg 3 1
boyun olmaq bode 3 1
qaynayıb yox olmaq boil away 3 1
faydalı olmaq boot 3 1
həmsərhəd olmaq border 3 1
həmhüdud olmaq border 3 1
qonşu olmaq border 3 1
yanaşı olmaq border 3 1
ağa olmaq boss 3 1
sahib olmaq boss 3 1
mane olmaq brake 3 1
xilas olmaq break away 3 1
alt-üst olmaq break down 3 1
peyda olmaq break through 3 1
səbəb olmaq bring about 3 1
səbəb olmaq bring on 3 1
tükləri biz-biz olmaq bristle 3 1
məşğul olmaq busy 3 1
çox olmaq buy in 3 1
haqqı olmaq calculate on 3 1
səbəb olmaq call forth 3 1
haqqı olmaq can 3 1
ixtiyarı olmaq can 3 1
təslim olmaq capitulate 3 1
əsas olmaq cause 3 1
səbəb olmaq cause 3 1
təslim olmaq cave in 3 1
həmahəng olmaq chord 3 1
uyğun olmaq chord 3 1
yaxşı olmaq cicatrise 3 1
qatıq olmaq clabber 3 1
mane olmaq clog 3 1
yanıb kömür olmaq coal 3 1
koalisiyaya daxil olmaq coalise 3 1
bağlı olmaq cohere 3 1
uyğun olmaq coincide 3 1
olmaq come 3 1
peyda olmaq come out 3 1
aşkar olmaq come out 3 1
tən olmaq come up 3 1
yarım olmaq come up 3 1
dərdinə şərik olmaq commiserate 3 1
partnyor olmaq companion 3 1
yoldaş olmaq companion 3 1
ibarət olmaq comprise 3 1
olmaq comprise 3 1
var olmaq comprise 3 1
aid olmaq concern 3 1
dəxli olmaq concern 3 1
dilbir olmaq concert 3 1
uyğun olmaq concur 3 1
səbəb olmaq condition 3 1
dərdinə şərik olmaq condole 3 1
səbəb olmaq conduce 3 1
zidd olmaq conflict 3 1
niyyətində olmaq conjecture 3 1
əlavə mənaya malik olmaq connote 3 1
razı olmaq consent 3 1
ibarət olmaq consist 3 1
şərik olmaq consociate 3 1
olmaq contain 3 1
zidd olmaq contradict 3 1
münasibətdə olmaq correlate 3 1
münasib olmaq correspond 3 1
müvafiq olmaq correspond 3 1
uyğun olmaq correspond 3 1
dəyəri olmaq cost 3 1
qiyməti olmaq cost 3 1
kinoda baş rolda tərəf-müqabil olmaq costar 3 1
arası saz olmaq cotton 3 1
tərəf olmaq countenance 3 1
zidd olmaq counter 3 1
mane olmaq counteract 3 1
mane olmaq counterwork 3 1
mane olmaq cramp 3 1
həsrətində olmaq crave 3 1
peyda olmaq crop up 3 1
yumaq kimi olmaq curl up 3 1
abırsız olmaq dare 3 1
həyasız olmaq dare 3 1
xarab olmaq decay 3 1
xarab olmaq degrade 3 1
asılı olmaq depend 3 1
səbəb olmaq depend 3 1
layiq olmaq deserve 3 1
fikrində olmaq design 3 1
niyyətində olmaq design 3 1
qəsdində olmaq design 3 1
alın yazısı olmaq destine 3 1
yox olmaq die down 3 1
başqa-başqa fikirdə olmaq differ 3 1
müxtəlif fikirdə olmaq disagree 3 1
görünməz olmaq disappear 3 1
parça-parça olmaq disintegrate 3 1
məşğul olmaq disport 3 1
narahat olmaq distress 3 1
doka daxil olmaq dock 3 1
eyş-işrətlə məşğul olmaq drab 3 1
sərxoş olmaq drink in 3 1
qərq olmaq drown 3 1
yuxulu olmaq drowse 3 1
ağır işlə məşğul olmaq drudge 3 1
boy atmağa mane olmaq dwarf 3 1
böyüməyə mane olmaq dwarf 3 1
sakin olmaq dwell 3 1
peyda olmaq emerge 3 1
zahir olmaq emerge 3 1
düşərgəyə malik olmaq encamp 3 1
məmnun olmaq enchant 3 1
mane olmaq encumber 3 1
qızdırmaya səbəb olmaq enfever 3 1
bais olmaq engender 3 1
səbəb olmaq engender 3 1
hərbi qulluğa daxil olmaq enlist 3 1
yerbəyer olmaq ensconce 3 1
zamin olmaq ensure 3 1
səbəb olmaq entail 3 1
daxil olmaq enter 3 1
heyran olmaq enthuse 3 1
bais olmaq evoke 3 1
səbəb olmaq evoke 3 1
nail olmaq exact 3 1
çox artıq olmaq exceed 3 1
mövcud olmaq exist 3 1
var olmaq exist 3 1
ünsiyyətli/səmimi/mehriban olmaq expand 3 1
ümid olmaq expect 3 1
əmin olmaq experience 3 1
yox olmaq fade away 3 1
uğursuzluğa düçar olmaq fall through 3 1
düçar olmaq fall under 3 1
çox böyük fikirdə olmaq fancy 3 1
kənd təsərrüfatı ilə məşğul olmaq farm 3 1
məhkum olmaq fate 3 1
qismət olmaq fate 3 1
xeyirxah olmaq favour 3 1
qonaqlıqda olmaq feast 3 1
hərarətə səbəb olmaq fever 3 1
qızdırmaya səbəb olmaq fever 3 1
narahat olmaq fidget 3 1
boyuna görə olmaq fit 3 1
əyninə olmaq fit 3 1
lazım olmaq fit 3 1
münasib olmaq fit 3 1
müvafiq olmaq fit 3 1
ölçüsünə görə olmaq fit 3 1
uyğun olmaq fit 3 1
yararlı olmaq fit 3 1
lay-lay olmaq flake off 3 1
xilas olmaq flee 3 1
dəstə ilə daxil olmaq flock in 3 1
dəyişkən olmaq fluctuate 3 1
qərarsız olmaq fluctuate 3 1
qətiyyətsiz olmaq fluctuate 3 1
əlaməti olmaq forebode 3 1
nişanəsi olmaq forebode 3 1
əlamət olmaq foreshadow 3 1
məhrum olmaq forfeit 3 1
qardaşlıq münasibətində olmaq fraternise 3 1
narahat olmaq fret 3 1
nigaran olmaq fret 3 1
boş şey üçün narahat olmaq fuss 3 1
zamin olmaq gage 3 1
qanqrena olmaq gangrene 3 1
dəlicəsinə həsrətində olmaq gape after 3 1
dəlicəsinə həsrətində olmaq gape for 3 1
təng-nəfəs olmaq gasp 3 1
səbəb olmaq generate 3 1
daxil olmaq get into 3 1
arası saz olmaq get on with 3 1
işığa qərq olmaq glare 3 1
kədərli olmaq gloom 3 1
məyus olmaq gloom 3 1
qaşqabaqlı olmaq gloom 3 1
məşğul olmaq go in for 3 1
məhv olmaq go under 3 1
tələf olmaq go under 3 1
puç olmaq go under 3 1
əlbəyaxa olmaq grapple 3 1
ümumi qiyməti olmaq gross 3 1
yekun məbləğı olmaq gross 3 1
növbətçi olmaq guard 3 1
bələdçi olmaq guide 3 1
hərəkətə mane olmaq hamper 3 1
mane olmaq hamper 3 1
həsrətində olmaq hanker 3 1
olmaq happen 3 1
vaqe olmaq happen 3 1
tez-tez olmaq haunt 3 1
malik olmaq have 3 1
var olmaq have 3 1
bitişməyə səbəb olmaq heal 3 1
sağalmağa səbəb olmaq heal 3 1
yaxşı olmağa səbəb olmaq heal 3 1
varis olmaq heir 3 1
mane olmaq hinder 3 1
yaxın olmaq hobnob 3 1
dayaq olmaq hold up 3 1
tərəfdar olmaq hold up 3 1
arxayın olmaq hope 3 1
ac olmaq hunger 3 1
əngəl olmaq impede 3 1
mane olmaq impede 3 1
yaxında olmaq impend 3 1
iflasa səbəb olmaq impoverish 3 1
yanıb kül olmaq incinerate 3 1
daxil olmaq include 3 1
səbəb olmaq incur 3 1
iltifatlı olmaq indulge 3 1
mərhəmətli olmaq indulge 3 1
sakin olmaq inhabit 3 1
varis olmaq inherit 3 1
mane olmaq inhibit 3 1