• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
əqli cəhətdən inkişaf etməmiş sözünün tərcüməsi (166 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
yaxşı inkişaf etmiş əzələ brawn isim ümumi
mənəvi cəhətdən pozulma depravity isim ümumi
inkişaf development isim ümumi
inkişaf etdirmə development isim ümumi
inkişaf etmə development isim ümumi
inkişaf evolution isim ümumi
inkişaf prosesi evolution isim ümumi
inkişaf evolvement isim ümumi
tədrici inkişaf evolvement isim ümumi
inkişaf expansion isim ümumi
inkişaf flourish isim ümumi
inkişaf growth isim ümumi
inkişaf increase isim ümumi
inkişaf etmə increase isim ümumi
əqli nəticə inference isim ümumi
əqli və ya fiziki iş labour isim ümumi
tam inkişaf etmə maturation isim ümumi
zehnin inkişaf səviyyəsi mentality isim ümumi
inkişaf nurture isim ümumi
həddən artıq tez inkişaf overgrowth isim ümumi
vaxtından tez inkişaf etmə precociousness isim ümumi
erkən inkişaf precocity isim ümumi
inkişaf etmə prosperity isim ümumi
inkişaf upgrade isim ümumi
inkişaf upgrowth isim ümumi
inkişaf upsurge isim ümumi
gözlənilməz inkişaf upswing isim ümumi
inkişaf vegetation isim ümumi
inkişaf etmiş ölkələr developed countries isim ümumi
insan əqli human mind isim ümumi
ictimai inkişaf qanunu law of social development isim ümumi
əqli bacarıq mental ability isim ümumi
əqli inkişaf mental development isim ümumi
inkişaf amplification isim ümumi
inkişaf bloom isim ümumi
əqli qabiliyyət brain isim ümumi
əqli qabiliyyət capacity isim ümumi
inkişaf etdirmə cultivation isim ümumi
inkişaf culture isim ümumi
inkişaf etdirmə culture isim ümumi
inkişaf current isim ümumi
tədrici inkişaf evolution isim ümumi
əqli işlə məşğul olan operative isim ümumi
əqli inkişafın ləngiməsi retardation isim ümumi
əqli qabiliyyətin tədricən itirilməsi dementia isim medical
inkişaf thrift isim American
inkişaf bonanza isim ümumi
inkişaf etmə bonanza isim ümumi
inkişaf cavalcade isim ümumi
sürətli inkişaf explosion isim ümumi
inkişaf progress isim ümumi
sürətli inkişaf mushroom isim ümumi
inkişaf swing isim ümumi
dilin quruluşun inkişaf istiqaməti drift isim linguistic
sürətlə inkişaf etmək boom fel ümumi
inkişaf etmə dövrü keçmək cycle fel ümumi
inkişaf etdirmək develop fel ümumi
inkişaf etdirmək educe fel ümumi
maddi cəhətdən təmin etmək endow fel ümumi
inkişaf etdirmək evolve fel ümumi
inkişaf etdirmək exercise fel ümumi
inkişaf etdirmək expand fel ümumi
inkişaf etmək expand fel ümumi
inkişaf etmək germ fel ümumi
inkişaf etdirmək nurture fel ümumi
inkişaf etmək progress fel ümumi
inkişaf etmək revive fel ümumi
inkişaf etmək thrive fel ümumi
öz istedadını inkişaf etdirmək develop one's talent fel ümumi
göbələk kimi inkişaf etmək mushroom fel ümumi
göbələk kimi inkişaf etmək spring up all over fel ümumi
inkişaf eləmək thrive fel ümumi
inkişaf etdirmək amplify fel ümumi
inkişaf etmək blossom fel ümumi
inkişaf etdirmək culture fel ümumi
inkişaf etmək develop fel ümumi
inkişaf etməmək dwarf fel ümumi
inkişaf etdirmək educate fel ümumi
inkişaf etdirmək elaborate fel ümumi
inkişaf etmək evolve fel ümumi
tədricən inkişaf etmək evolve fel ümumi
inkişaf etmək flourish fel ümumi
mənəvi cəhətdən üzmək oppress fel ümumi
inkişaf etdirmək cultivate fel ümumi
inkişaf etdirmək follow up fel ümumi
inkişaf etmək bloom fel ümumi
inkişaf etdirmək boost fel ümumi
inkişaf etdirmək form fel ümumi
inkişaf etmək blow fel ümumi
inkişaf etmək shoot fel ümumi
ana bətnində inkişaf antenatal sifət ümumi
hərbi cəhətdən qüvvətli armipotent sifət ümumi
salxım şəklində inkişaf edən clustered sifət ümumi
inkişaf etmiş cultured sifət ümumi
inkişaf etmiş developed sifət ümumi
inkişaf etmiş educated sifət ümumi
inkişaf etməkdə olan emergent sifət ümumi
inkişaf edən expanding sifət ümumi
inkişaf edən flourishing sifət ümumi
inkişaf etmiş full-grown sifət ümumi
əqli intellectual sifət ümumi
əqli mental sifət ümumi
göbələk kimi inkişaf edən mushroom sifət ümumi
yaşına görə çox inkişaf etmiş precocious sifət ümumi
inkişaf edən prosperous sifət ümumi
əqli spiritual sifət ümumi
ifadə cəhətdən zəif toneless sifət ümumi
adət etməmiş unaccustomed sifət ümumi
zəif inkişaf etmiş underdeveloped sifət ümumi
inkişaf etməmiş undeveloped sifət ümumi
inkişaf etməmiş unformed sifət ümumi
inkişaf etməmiş backward sifət ümumi
tez inkişaf edən fulminant sifət ümumi
inkişaf etməmiş immature sifət ümumi
şəhvani cəhətdən cazibədar nubile sifət ümumi
erkən inkişaf etmiş precocious sifət ümumi
inkişaf edən towering sifət ümumi
inkişaf etməmiş unripe sifət figurative meaning
inkişaf etmiş cultivated sifət ümumi
əqli cəhətdən inkişaf etməmiş defective sifət ümumi
inkişaf edən dynamic sifət ümumi
inkişaf edən dynamical sifət ümumi
əqli cəhətdən fəal operational sifət ümumi
ekoloji cəhətdən təmiz organic sifət ümumi
əqli rational sifət ümumi
inkişaf etməmiş uncultivated sifət ümumi
antropoloji cəhətdən anthropologically zərf ümumi
kimyəvi cəhətdən chemically zərf ümumi
hər cəhətdən everyway zərf ümumi
maliyyə cəhətdən financially zərf ümumi
maliyyə cəhətdən fiscally zərf ümumi
ideologiya cəhətdən ideologically zərf ümumi
məfkurə cəhətdən ideologically zərf ümumi
məntiqi cəhətdən logically zərf ümumi
riyazi cəhətdən mathematically zərf ümumi
metodiki cəhətdən methodically zərf ümumi
əxlaqi cəhətdən morally zərf ümumi
mənəvi cəhətdən morally zərf ümumi
əməliyyat cəhətdən operationally zərf ümumi
istismar cəhətdən operationally zərf ümumi
fəlsəfi cəhətdən philosophically zərf ümumi
fonetik cəhətdən phonetically zərf ümumi
psixoloji cəhətdən psychologically zərf ümumi
heç bir cəhətdən on neither side zərf ümumi
rəsmi cəhətdən formally zərf ümumi
hər cəhətdən throughout zərf ümumi
bu cəhətdən therein zərf danışıq dili
bir cəhətdən ... digər cəhətdən on the one hand ... on the other hand bağlayıcı ümumi
Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı European Bank for Reconstruction and Development söz birləşməsi ümumi
formal cəhətdən razılaşma formal acquiescence söz birləşməsi ümumi
tam inkişaf full growth söz birləşməsi ümumi
mənəvi cəhətdən pozulmaq go wrong söz birləşməsi ümumi
inkişaf etməmiş in the gristle söz birləşməsi ümumi
sənayecə inkişaf etmiş ölkələr industrially developed countries söz birləşməsi ümumi
Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankı İnternational Bank for Reconstruction and Development söz birləşməsi ümumi
oxunaqlı, lakin bədii cəhətdən çox zəif əsər literary garbage söz birləşməsi ümumi
əqli inkişaf mental age söz birləşməsi ümumi
inkişaf sürəti rate of growth söz birləşməsi ümumi
inkişaf tempi rate of growth söz birləşməsi ümumi
əqli qabiliyyət rational faculty söz birləşməsi ümumi
inkişaf etmək take root söz birləşməsi ümumi
inkişaf meyli up trend söz birləşməsi ümumi
İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı Organisation for Economic Co-operation and Development söz birləşməsi ümumi
İslam İnkişaf Bankı Islamic Development Bank söz birləşməsi ümumi
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi Ministry of Economic Development söz birləşməsi ümumi
inkişaf edən kainat expanding universe söz birləşməsi astronomical
vero