• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
əsas ifaçını əvəz etmək sözünün tərcüməsi (300 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
əvəz etmə alternation isim ümumi
əsas satqın archtraitor isim ümumi
əsas cani archvillain isim ümumi
əsas kanal artery isim ümumi
əsas yol artery isim ümumi
əvəz atonement isim ümumi
əsas əlamət attribute isim ümumi
əsas backbone isim ümumi
əvəz etmə barter isim ümumi
əsas base isim ümumi
əsas baseline isim ümumi
əsas xətt baseline isim ümumi
əsas basement isim ümumi
əsas basis isim ümumi
quşları təbii şəraitdə müşahidə etmək birdwatch isim ümumi
döşü mühafizə etmək üçün geyilən zireh breastplate isim ümumi
əsas ağırlıq brunt isim ümumi
əsas zərbə brunt isim ümumi
əsas cardinal isim ümumi
əsas cause isim ümumi
avtomobilin əsas hissəsi chassis isim ümumi
əvəz etmə commutation isim ümumi
əsas confirmation isim ümumi
əsas mətləb crux isim ümumi
hədd müəyyən etmək delimitation isim ümumi
əsas faktor determinant isim ümumi
əsas əlamət dominant isim ümumi
idrak üçün yalnız hissi qavrayışı, təcrübəni əsas qəbul edən cərəyan empiricism isim ümumi
ən əsas essential isim ümumi
əsas essentiality isim ümumi
əsas evidence isim ümumi
əvəz fee isim ümumi
əsas darvaza foregate isim ümumi
qabaqcadan təsəvvür etmək foretaste isim ümumi
əsas foundation isim ümumi
əsas frame isim ümumi
əsas qanun fundamental isim ümumi
əsas qayda fundamental isim ümumi
əsas groundwork isim ümumi
üzüqoylu düşüb səcdə etmək grovel isim ümumi
üzüüstə düşüb səcdə etmək grovel isim ümumi
əsərin əsas qəhrəmanı heroine isim ümumi
əsərin əsas surəti heroine isim ümumi
əsas fikir keynote isim ümumi
əsas məqsəd keynote isim ümumi
hakimiyyəti tək başına idarə etmək tərəfdarı monocrat isim ümumi
əsas mövzu motif isim ümumi
qəzet çap etmək üçün kağız newsprint isim ümumi
yönü müəyyən etmək üçün cihaz orienter isim ümumi
pasterizə etmək pasteurize isim ümumi
əsas pedestal isim ümumi
boşboğazlıq etmək perorate isim ümumi
naqqallıq etmək perorate isim ümumi
irəlicədən müəyyən etmək predetermine isim ümumi
qabaqcadan müəyyən etmək predetermine isim ümumi
əsas principle isim ümumi
bir şeyin əsas mahiyyəti cövhəri quintessence isim ümumi
əsas quintessence isim ümumi
təmir etmək recondition isim ümumi
həll etmək üçün göndərmə relegation isim ümumi
əvəz replacement isim ümumi
əvəz etmə replacement isim ümumi
əvəz requital isim ümumi
əsas biliklər rudiment isim ümumi
serenada ifa etmək serenade isim ümumi
öz fikrini bəyan etmək showdown isim ümumi
solo ifa etmək üçün əsər solo isim ümumi
müəyyən etmək specification isim ümumi
əsas məhsul staple isim ümumi
ticarətin əsas obyekti staple isim ümumi
əsas qanun statute isim ümumi
sükanı idarə etmək steering isim ümumi
əsas gövdə stock isim ümumi
əvəz substitute isim ümumi
əlavə etmək supplement isim ümumi
əsas fikir thesis isim ümumi
əsas magistral thoroughfare isim ümumi
əsas yol turnpike isim ümumi
istifadə etmək utilisation isim ümumi
əsas warranty isim ümumi
əsas motiv leitmotif isim ümumi
əsas istiqamət mainstream isim ümumi
əsas substructure isim ümumi
əsas motive isim ümumi
əvəz edən insan commuter isim ümumi
islah etmək amend the text isim ümumi
əsas intiqal band wheel isim ümumi
əsas su horizontu basal water isim ümumi
əsas fikir basic idea isim ümumi
əsas multivibrator basic multivibrator pair isim ümumi
əsas lüğət fondu basic word stock isim ümumi
cığallıq etmək bax: cığallamaq isim ümumi
əsas bed isim ümumi
əsas bedding isim ümumi
əsas kütlə bulk of isim ümumi
əvəz compensation isim ümumi
qərar qəbul etmək decision; qərarsız isim ümumi
əvəz equivalent isim ümumi
güzəşt etmək excuse isim ümumi
sərf etmək expend isim ümumi
əsas tir false beam isim ümumi
əsas uduş first prize isim ümumi
əsas kapital fixed capital isim ümumi
əsas fundamentals isim ümumi
qəşəng hərəkət etmək grace isim ümumi
qəşəng hərəkət etmək gracefulness isim ümumi
əsas grounds isim ümumi
qəsd etmək ill will isim ümumi
əsas mərhələ landmark isim ümumi
əsas pakker main drilling packer isim ümumi
əsas məhsul main product isim ümumi
təchiz etmək outfit isim ümumi
əvəz parallel isim ümumi
parazitlik etmək parasitology isim ümumi
güzəşt etmək pardon isim ümumi
patrul patrol; patrulluq etmək isim ümumi
yiyəlik etmək play the master isim ümumi
əsas principles isim ümumi
reaksiya reaction; reaksiya etmək isim ümumi
qəşəng hərəkət etmək refinement isim ümumi
sərf etmək spend isim ümumi
əsas stem isim ümumi
sifraq etmək vomit isim ümumi
bir kəsə xəyanət etmək false isim medical
əvəz recoupment isim law
ifraz etmək secrete isim physiological
əsas böyrək ləyəni calyx isim anatomical
nitqin fonetik xüsusiyyətlərini tədqiq etmək üçün cihaz phonoscope isim linguistic
izolə etmək üçün material insulation isim electrical engineering
yağlılığı müəyyən etmək üçün götürülən nümunə fattest isim agricultural
əvəz-bədəl quid pro quo isim Latin
musiqi əsərində təkrar olunan əsas motiv leitmotif isim music
əsas accidence isim ümumi
əsas hissə basis isim ümumi
əsas komponent basis isim ümumi
ölkənin əsas taxılçılıq rayonu breadbasket isim ümumi
əsas case isim ümumi
əvəz edilmə change isim ümumi
əvəz etmə change isim ümumi
əvəz olunma change isim ümumi
maneəni yox etmək üçün qurğu clarifier isim ümumi
əvəz deputy isim ümumi
istifadə etmək embrace isim ümumi
həbs etmək üçün order fiddle isim ümumi
əsas mərkəz focus isim ümumi
əsas mənbə fountainhead isim ümumi
əsas mətləb gist isim ümumi
müqavilənin əsas hissəsi gist isim ümumi
əsas iştirak edən personaj hero isim ümumi
əsas iştirak edən şəxs hero isim ümumi
ən əsas cəhət highlight isim ümumi
əsas highlight isim ümumi
əsas yol high-road isim ümumi
əsas yol highway isim ümumi
əsas prinsip keystone isim ümumi
ölünü dəfn etmək üçün keşişə verilən pul mortuary isim ümumi
əsas occasion isim ümumi
əsas hissədən ayrılmış bir şey outlier isim ümumi
əsas hissədən qopmuş bir şey outlier isim ümumi
məğlub etmək overthrow isim ümumi
məhv etmək overthrow isim ümumi
əvəz vermə payment isim ümumi
əsas nöqtə pivot isim ümumi
əsas qayda principle isim ümumi
əsas səbəb rationale isim ümumi
əsas reason isim ümumi
əsas root isim ümumi
əsas soul isim ümumi
baş gicəllənməsi hiss etmək swirl isim ümumi
əsas prinsip ultimate isim ümumi
əsas warrant isim ümumi
əsas məqsəd leitmotif isim ümumi
əsas hissə heft isim danışıq dili
əmlakdan mərhum etmək eviction isim law
ittihamın əsas hissəsi gist isim law
əsas substrate isim philosophical
əvəz edən oyunçu substitute isim sport
alicənablıqla hərəkət etmək game isim figurative meaning
əsas hinge isim figurative meaning
əsas mətləb hinge isim figurative meaning
əsas xüsusiyyət hard-pan isim geological
əsas keyfiyyət hard-pan isim geological
əsas abc isim ümumi
təltif etmək decorate isim ümumi
əvəz edilmə displacement isim ümumi
əvəz etmə displacement isim ümumi
əvəz olunma displacement isim ümumi
əvəz etmə exchange isim ümumi
əsas explanation isim ümumi
əsas fact isim ümumi
əsas grounding isim ümumi
əsas mətləb kernel isim ümumi
əsas mətləb marrow isim ümumi
əsas rəng primitive isim ümumi
əvəz edilmə substitute isim ümumi
əvəz etmə substitute isim ümumi
əvəz çıxma come-back isim danışıq dili
əvəz vermə come-back isim danışıq dili
əvəz reward isim figurative meaning
əsas stem isim linguistic
əsas hissə bulk isim ümumi
əsas kütlə bulk isim ümumi
əsas fikir burden isim ümumi
əsas məna burden isim ümumi
əsas məbləğ capital isim ümumi
kütləvi şəkildə istehsal etmək manufacture isim ümumi
əsas ideya outline isim ümumi
əsas müddəalar outline isim ümumi
əsas prinsiplər outline isim ümumi
əsas mətləb pith isim ümumi
borcu ödəməkdən imtina etmək repudiation isim ümumi
əsas score isim ümumi
əsas məna spirit isim ümumi
əsas subject isim ümumi
əsas məzmun texture isim ümumi
əsas bölmə body isim ümumi
əsas hissə body isim ümumi
əsas body isim ümumi
əsas force isim ümumi
ən əsas məsələ knot isim ümumi
əsas an knot isim ümumi
icad etmək manufacture isim ümumi
əsas mətləb net isim ümumi
çıxış etmək hüququ floor isim ümumi
əsas mətləb heart isim ümumi
bir-birini əvəz etmə circle isim ümumi
əvəz etmə trick isim nautical
əsas bottom isim ümumi
əsas ground isim ümumi
iştirak etmək üçün ərizə entry isim ümumi
əsas mənbə head isim ümumi
əsas prinsip ground isim ümumi
tərk etmək abandon fel ümumi
pərt etmək abash fel ümumi
ixtisar etmək abbreviate fel ümumi
imtina etmək abdicate fel ümumi
imtina etmək abdicate fel ümumi
imtina etmək abdicate from fel ümumi
nifrət etmək abhor fel ümumi
ləğv etmək abolish fel ümumi
nifrət etmək abominate fel ümumi
ixtisar etmək abridge fel ümumi
ləğv etmək abrogate fel ümumi
təhqir etmək abuse fel ümumi
yanaşı etmək abut fel ümumi
həmhüdud etmək abut fel ümumi
vurğulu etmək accentuate fel ümumi
etiraf etmək accept fel ümumi
qəbul etmək accept fel ümumi
müşayiət etmək accompany fel ümumi
icra etmək accomplish fel ümumi
izah etmək account fel ümumi
vəkil etmək accredit fel ümumi
müqəssir hesab etmək accuse fel ümumi
ittiham etmək accuse of fel ümumi
müqəssir hesab etmək accuse of fel ümumi
əldə etmək achieve fel ümumi
etiraf etmək acknowledge fel ümumi
tanış etmək acquaint fel ümumi
əldə etmək acquire fel ümumi
azad etmək acquit of fel ümumi
hərəkət etmək act fel ümumi
əlavə etmək add fel ümumi
xarab etmək addle fel ümumi
mühakimə etmək adjudicate fel ümumi
həll etmək adjust fel ümumi
idarə etmək administer fel ümumi
ehtimal etmək admit fel ümumi
fərz etmək admit fel ümumi
mümkün hesab etmək admit fel ümumi
qəbul etmək admit fel ümumi
pərəstiş etmək adore fel ümumi
yaltaqlıq etmək adulate fel ümumi
zina etmək adulterize fel ümumi
müdafiə etmək advocate fel ümumi
təsir etmək affect fel ümumi
təsdiq etmək affirm fel ümumi
imkan əldə etmək afford fel ümumi
təhqir etmək affront fel ümumi
ovqatını təlx etmək aggrieve fel ümumi
narahat etmək agitate fel ümumi
kömək etmək aid fel ümumi
yardım etmək aid fel ümumi
xəbərdarlıq etmək alarm fel ümumi
təsdiq etmək allege fel ümumi
irəlicədən təyin etmək allot fel ümumi
qabaqcadan təyin etmək allot fel ümumi
irəlicədən təyin etmək allott fel ümumi
qabaqcadan təyin etmək allott fel ümumi
isnad etmək allude fel ümumi
istinad etmək allude fel ümumi
müraciət etmək allude fel ümumi
qeyd etmək allude fel ümumi
mübahisə etmək altercate fel ümumi
növbə ilə bir-birini əvəz etmək alternate fel ümumi
heyran etmək amaze fel ümumi
pusqudan hücum etmək ambush fel ümumi
azad etmək amove fel ümumi
kənar etmək amove fel ümumi
məşğul etmək amuse fel ümumi