• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
açmaq sözünün tərcüməsi (300 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
fal açmaq üçün kitab fortune-book 2 1
iştahaa açmaq üçün yeyilən xörək starter 2 1
könlünü açmaq amuse 3 1
fal açmaq augur 3 1
açmaq bare 3 1
atəş açmaq blaze away 3 1
açmaq blazon 3 1
çiçək açmaq bloom 3 1
gül açmaq bloom 3 1
çiçək açmaq blossom 3 1
deşik açmaq breach 3 1
dəlik açmaq breach 3 1
yarıq açmaq breach 3 1
deşik açmaq broach 3 1
topdan atəş açmaq cannon 3 1
şifrini açmaq cipher 3 1
pərçimini açmaq clinch 3 1
şifrini açmaq decipher 3 1
şifrəni açmaq decode 3 1
donunu açmaq defrost 3 1
açmaq denude 3 1
üstünü açmaq detect 3 1
üstünü açmaq disclose 3 1
açmaq disentangle 3 1
açmaq divulge 3 1
naxış açmaq engrave 3 1
naxış açmaq etch 3 1
geniş açmaq expand 3 1
açmaq find out 3 1
qırışıqları açmaq flatten 3 1
çiçək açmaq flower 3 1
gül açmaq flower 3 1
fal açmaq fortune-tell 3 1
atəş açmaq gun 3 1
deşik açmaq hole 3 1
acmaq hunger 3 1
üstünü açmaq inculpate 3 1
diş açmaq indent 3 1
açmaq lay 3 1
açmaq loose 3 1
açmaq loosen 3 1
minomyotla atəş açmaq mortar 3 1
kərtik açmaq nick 3 1
kərtik açmaq notch 3 1
oyuq açmaq notch 3 1
açmaq open 3 1
deşik açmaq perforate 3 1
dəlik açmaq perforate 3 1
tapança ilə atəş açmaq pistol 3 1
polemika açmaq polemize 3 1
yenidən açmaq reopen 3 1
açmaq reveal 3 1
açmaq rip 3 1
çuxur açmaq rut 3 1
iz açmaq rut 3 1
atəş açmaq shoot 3 1
suyu açmaq squirt 3 1
acmaq starve 3 1
bintini açmaq unbandage 3 1
sarğısını açmaq unbandage 3 1
açmaq unbind 3 1
açmaq unbosom 3 1
açmaq unbraid 3 1
açmaq unbuckle 3 1
düyməni açmaq unbutton 3 1
açmaq unclench 3 1
açmaq unclose 3 1
açmaq uncoil 3 1
ağzını açmaq uncork 3 1
açmaq uncouple 3 1
açmaq uncover 3 1
pərdəni açmaq uncurtain 3 1
açmaq undo 3 1
düyməni açmaq unfasten 3 1
ilgəyi açmaq unfasten 3 1
ilməyi açmaq unfasten 3 1
qandalı açmaq unfetter 3 1
açmaq unfold 3 1
donunu açmaq unfreeze 3 1
açmaq unfurl 3 1
qaytanını açmaq unlace 3 1
açmaq unlock 3 1
açmaq unpack 3 1
açmaq unravel 3 1
açmaq unreel 3 1
açmaq unriddle 3 1
açmaq unroll 3 1
açmaq unstop 3 1
açmaq unstrap 3 1
açmaq untagle 3 1
düyünü açmaq untie 3 1
açmaq untie 3 1
açmaq untwine 3 1
açmaq untwist 3 1
örtüyü açmaq unveil 3 1
açmaq unwind 3 1
açmaq unwrap 3 1
açmaq unyoke 3 1
boyunduruqdan açmaq unyoke 3 1
sep-düyməni açmaq unzip 3 1
əl-qoç açmaq wreak 3 1
sığınacaqdan durub atəş açmaq snipe 3 1
pusquda durub atəş açmaq snipe 3 1
kefini açmaq amuse oneself 3 1
ağız açmaq ask 3 1
əl açmaq ask for alms 3 1
açmaq be convenient 3 1
üst açmaq be discovered 3 1
könlünü açmaq be disposed to 3 1
çiçək açmaq be in blossom 3 1
çiçək açmaq be in flower 3 1
ləçək açmaq be in leaf 3 1
oyun açmaq be up to mischief 3 1
qol-qanad açmaq become free 3 1
ağız açmaq beg 3 1
əl açmaq beg 3 1
dil açmaq begin speaking 3 1
bazar açmaq begin to sell smth. 3 1
ağzını açmaq begin to speak 3 1
iftarını açmaq break one's fast 3 1
oruc açmaq break the fast 3 1
çiçək açmaq burgeon 3 1
naxış açmaq carve 3 1
açmaq (ipləri) cast off 3 1
könül açmaq cheer up 3 1
yol açmaq clear the way 3 1
ləçək açmaq come into leaf 3 1
yumruqbazarı açmaq come to fisticuffs 3 1
üst açmaq convict 3 1
açmaq discover 3 1
qəsdin üstünü açmaq discover a plot 3 1
sui-qəsdin üstünü açmaq discover a plot 3 1
ürəyini açmaq display a secret 3 1
ayıbını açmaq disrobe oneself 3 1
dəsgah açmaq do smth. unusual 3 1
kef məclisi açmaq drinking have drinking bout 3 1
sünbül açmaq ear 3 1
qarın açmaq eat much 3 1
ləçək açmaq feed silkworms with leaf 3 1
acmaq feel hungry 3 1
atəş açmaq fire 3 1
tapançadan atəş açmaq fire a pistol 3 1
ağzını geniş açmaq gape 3 1
boğaz açmaq glut oneself with 3 1
əl açmaq go begging 3 1
ayaq açmaq go to see 3 1
boğaz açmaq gormandize 3 1
acmaq grow hungry 3 1
kef məclisi açmaq have a revelry 3 1
kef məclisi açmaq have an orgy 3 1
təntənəli surətdə açmaq inaugurate 3 1
layiqli süfrə açmaq lay a decent table 3 1
üstünü açmaq lay bare 3 1
süfrə açmaq lay the table 3 1
stol açmaq lay the table 3 1
layiqincə süfrə açmaq lay the table properly 3 1
ləçək açmaq leaf 3 1
açmaq let out 3 1
açmaq like 3 1
ürəyini açmaq liven 3 1
naxış açmaq make a pattern 3 1
şırım açmaq make furrows 3 1
ürəyini açmaq make glad 3 1
eynini açmaq make merry 3 1
həyatda özünə yol açmaq make one's way in life 3 1
qəhvə tortası ilə fal açmaq make wild guesses 3 1
ağzını açmaq open 3 1
mübahisə açmaq open a debate 3 1
fayl açmaq open a file 3 1
atəş açmaq open a fire 3 1
yeni dövr açmaq open a new era 3 1
iclas açmaq open a sitting 3 1
hesab açmaq open an account 3 1
gözlərini geniş açmaq open one's eyes wide 3 1
bir kəsin gözünü açmaq open smb.'s eyes 3 1
şlüzü açmaq open the lock 3 1
suvacağı açmaq open the locks 3 1
iclası açmaq open the meeting 3 1
yığıncağı açmaq open the meeting 3 1
hesab açmaq open the score 3 1
cığır açmaq open the way 3 1
geniş açmaq open wide 3 1
taybatay açmaq open wide 3 1
boğaz açmaq overeat 3 1
naxış açmaq pattern 3 1
başına oyun açmaq play a trick 3 1
üst açmaq prove guilty 3 1
başına əngəl açmaq pull into trouble 3 1
ləçək açmaq put forth leaves 3 1
qəhvə tortası ilə fal açmaq read the tea-leaves 3 1
qəsdin üstünü açmaq reveal a plot 3 1
sirr açmaq reveal a secret 3 1
ürəyini açmaq reveal one's secret 3 1
xəmiri açmaq roll out the dough 3 1
deşik açmaq run through 3 1
açmaq satisfy 3 1
qanad açmaq spread one's wings 3 1
qol-qanad açmaq spread one's wings 3 1
söz açmaq start a conversation 3 1
bəhs açmaq start an argument 3 1
imək açmaq start to crawl 3 1
açmaq start visiting 3 1
aranı açmaq take off partition 3 1
ağzını açmaq tap 3 1
dərdini açmaq tell smb. about one's grief 3 1
dərdini açmaq tell smb. of one's sorrow 3 1
açmaq turn on 3 1
su açmaq turn on water 3 1
açmaq unbuckle 3 1
kəməri açmaq unbuckle the belt 3 1
açmaq unbutton 3 1
yaxasını açmaq unbutton 3 1
yaxasının düyməsini açmaq unbutton 3 1
zəncirdən açmaq unchain 3 1
eybini açmaq uncover smb.'s defect 3 1
açmaq unfurl 3 1
açmaq unhook 3 1
itin kəmsiyini açmaq unleash dog 3 1
açmaq unravel 3 1
açmaq unroll 3 1
burub açmaq unscrew 3 1
itin kəmsiyini açmaq untie dog 3 1
düyünü açmaq untwist a knot 3 1
açmaq unveil 3 1
iştahasını açmaq whet smb.'s appetite 3 1
könlünü açmaq win smb.'s favor 3 1
ilgək açmaq work buttonhole 3 1
ürəyini açmaq chirk 3 6
əl açmaq panhandle 3 6
iş açmaq process 3 7
açmaq expand 3 11
hesabı açmaq score 3 12
fal açmaq oracle 3 13
naxış açmaq grave 3 19
cəld atəş açmaq volley 3 53
açmaq outlay 3 83
deşik açmaq chamber 3 1
cinayət işi açmaq complain 3 1
açmaq detach 3 1
atəş açmaq discharge 3 1
üstünü açmaq discover 3 1
boyunduruqdan açmaq disyoke 3 1
qoşqudan açmaq disyoke 3 1
şırım açmaq furrow 3 1
açmaq hole 3 1
açmaq inaugurate 3 1
yol açmaq open 3 1
ürəyini açmaq outpour 3 1
deşik açmaq pierce 3 1
güclə açmaq pry 3 1
deşik açmaq punch 3 1
dəlik açmaq punch 3 1
ağzını bədliyə açmaq quack 3 1
açmaq reel 3 1
donunu açmaq thaw 3 1
yol açmaq track 3 1
stenoqrafik yazının şifrini açmaq transcribe 3 1
açmaq uncap 3 1
qapağı açmaq uncap 3 1
qandalı açmaq unchain 3 1
başını açmaq uncover 3 1
üzünü açmaq uncover 3 1
açmaq unfasten 3 1
açmaq unfold 3 1
çiçək açmaq unfurl 3 1
yarpaq açmaq unfurl 3 1
üstünü açmaq unmask 3 1
açmaq unrip 3 1
ağzını açmaq yawn 3 1
atəş açmaq pop 3 3
üstünü açmaq uncurtain 3 13
açmaq uplift 3 13
açmaq uncouple 3 36
şırım açmaq ridge 3 64
çiçək açmaq outbreak 3 83
butulkanı açmaq broach 3 1
çəlləyi açmaq broach 3 1
çiçək açmaq bud 3 1
yiv açmaq chisel 3 1
sirri açmaq clue 3 1
deşik açmaq dig 3 1
yol açmaq dig 3 1
könlünü açmaq divert 3 1
açmaq expose 3 1
üstünü açmaq expose 3 1
açmaq outspread 3 1
yol açmaq pave 3 1
dırnaq açmaq quote 3 1
sirri açmaq repeat 3 1
yaylım atəşi açmaq salute 3 1
kərtik açmaq score 3 1
sirri açmaq spill 3 1
naxış açmaq style 3 1
qapağı açmaq tap 3 1
tıxacı açmaq tap 3 1
yol açmaq thread 3 1
yol açmaq trail 3 1
üstünü açmaq uncover 3 1
üstün açmaq unearth 3 1
açmaq yield 3 1