• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
a bird in the hand is worth two in the bush sözünün tərcüməsi (300 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
quş bird isim ümumi
quş ovuna öyrədilmiş tula bird-dog isim ümumi
quş sevən bird-fancier isim ümumi
quşbaz bird-fancier isim ümumi
kol bush isim ümumi
kol-kos bush isim ümumi
kolluq bush isim ümumi
leşyeyən quş flesh-bird isim ümumi
yırtıcı quş flesh-bird isim ümumi
dörd nəfərdən ibarət ekipaj four-in-hand isim ümumi
əl hand isim ümumi
korlar üçün əlifba hand-language isim ümumi
məhəccər hand-rail isim ümumi
sürahi hand-rail isim ümumi
tutacaq hand-rail isim ümumi
gecəquşu night-bird isim ümumi
çalı quşu song-bird isim ümumi
oxuyan quş song-bird isim ümumi
dəyər worth isim ümumi
dəyərlilik worth isim ümumi
qiymət worth isim ümumi
nağd amount on hand isim ümumi
leşyeyən quş bird eating carrion isim ümumi
cənnət qüşü bird of paradise isim ümumi
alıcı quş bird of prey isim ümumi
yırtıcı bird of prey isim ümumi
quştutan bird-catcher isim ümumi
quşbaz bird-catcher isim ümumi
quş südü bird's milk isim ümumi
qırma bird-shot isim ümumi
böyürtkənlik blackberry bush isim ümumi
bürmə bush isim ümumi
tağ bush isim ümumi
kalliqrafik xətt calligraphic hand isim ümumi
dəvəquşu camel-bird isim ümumi
sarı bülbül canary bird isim ümumi
zınq droppings of a bird isim ümumi
fitvaçı fire hand isim ümumi
ov quşu game bird isim ümumi
bandaj hand isim ümumi
əl ilə əyirmə hand-spinning isim ümumi
əllə ipəyirmə hand-spinning isim ümumi
əlbəyaxa hand-to-hand fighting isim ümumi
əlbəyaxa vuruşma hand-to-hand fighting isim ümumi
kiçik əqrəb hour-hand isim ümumi
uçağan lady-bird isim ümumi
bir qarnı ac yaşamaq live from hand to mouth isim ümumi
bir qarnı tox yaşamaq live from hand to mouth isim ümumi
layiqli adam man of worth isim ümumi
ikiqəpiklik adam man worth nothing isim ümumi
böyük əqrəb minute-hand isim ümumi
veksel note of hand isim ümumi
bürməlik place overgrown with bush isim ümumi
hərif queer bird isim ümumi
moruqluq raspberry bush isim ümumi
qızılgül kolu rose bush isim ümumi
qızılgüllük rose bush isim ümumi
bukinist second-hand bookseller isim ümumi
işlənmiş maşın second-hand car isim ümumi
alverçi second-hand dealer isim ümumi
alış-verişçi second-hand dealer isim ümumi
dəllalbazar second-hand market isim ümumi
dəllalbazarı second-hand market isim ümumi
çalıquşu singing bird isim ümumi
hoqqabazlıq sleight of hand isim ümumi
əl ustalığı sleight of hand isim ümumi
çalıquşu song-bird isim ümumi
müqəvva stuffed bird isim ümumi
tikanlıq thorn-bush isim ümumi
bataqlıq quşu wading bird isim ümumi
qəpiklik worth one copeck isim ümumi
dinarlıq worth one dinar isim ümumi
cücə young bird isim ümumi
gilas bird-cherry isim botanical
şirin gilas bird-cherry isim botanical
adamaldadan quş mocking-bird isim zoological
adamoynadan quş mocking-bird isim zoological
təzə əsgər yard-bird isim military
yeni əsgər yard-bird isim military
yüngülxasiyyətli qadın bird isim ümumi
yüngülxasiyyətli qız bird isim ümumi
axtarıcı it bird-dog isim ümumi
xəfiyyə bird-dog isim ümumi
quş satan bird-fancier isim ümumi
ayaq hand isim ümumi
pəncə hand isim ümumi
gecəquşu night-bird isim ümumi
ləyaqət worth isim ümumi
qədir-qiymət worth isim ümumi
yaxşı cəhət worth isim ümumi
adam bird isim ümumi
oğlan bird isim ümumi
mövqe hand isim ümumi
tərəf hand isim ümumi
vəziyyət hand isim ümumi
yer hand isim ümumi
əmlak worth isim archaism
mal worth isim archaism
mülk worth isim archaism
var worth isim archaism
var-dövlət worth isim archaism
cəsarətli əl hand isim ümumi
güclü əl hand isim ümumi
möhkəm əl hand isim ümumi
nəzarət hand isim ümumi
səlahiyyət hand isim ümumi
binagüzarlıq hand isim ümumi
sahiblik hand isim ümumi
sərəncam hand isim ümumi
söz vermə hand isim ümumi
razılıq hand isim ümumi
vəd hand isim ümumi
nikaha razılıq hand isim ümumi
fəhlə hand isim ümumi
işçi hand isim ümumi
dənizçi hand isim ümumi
ekipaj hand isim ümumi
gəmi heyəti hand isim ümumi
hər bir işi bacaran adam hand isim ümumi
əlindən hər bir iş gələn adam hand isim ümumi
mahir adam hand isim ümumi
xətt hand isim ümumi
mənbə hand isim ümumi
əqrəb hand isim ümumi
göstərici hand isim ümumi
işarə hand isim ümumi
semaforun cinah seksiyası hand isim ümumi
bağlama hand isim ümumi
dəstə hand isim ümumi
bud hand isim ümumi
cilov hand isim ümumi
yüyən hand isim ümumi
ovlamaq bird fel ümumi
tutmaq bird fel ümumi
izləmək bird-dog fel ümumi
təhqiq etmək bird-dog fel ümumi
kol basdırmaq bush fel ümumi
kol əkmək bush fel ümumi
ötürmək hand fel ümumi
təqdim etmək hand fel ümumi
vermək hand fel ümumi
nəslə vermək hand down fel ümumi
nəvə-nəticəyə vermək hand down fel ümumi
vermək hand in fel ümumi
təqdim etmək hand in fel ümumi
göndərmək hand on fel ümumi
ötürmək hand on fel ümumi
vermək hand on fel ümumi
paylamaq hand out fel ümumi
ötürmək hand over fel ümumi
çatdırmaq hand over fel ümumi
əl-qolu bağlı olmaq be bound hand and foot fel ümumi
əl bulamaq bear a hand fel ümumi
ətrafına kol basmaq bush fel ümumi
çənginə keçmək fall into smb.'s hand fel ümumi
ipini qırmaq get out of hand fel ümumi
kömək əlini uzatmaq give a hand fel ümumi
bir kəsə hərəkət azadlığı vermək give smb. a free hand fel ümumi
əl vurmaq hand fel ümumi
əldən-ələ ötürmək hand fel ümumi
vermək hand out fel ümumi
pul xərcləmək hand out fel ümumi
estafeti vermək hand the baton fel ümumi
əl vermək hold out one's hand fel ümumi
kömək əli uzatmaq lend a hand fel ümumi
başına buraxmaq let get out of hand fel ümumi
qudurtmaq let get out of hand fel ümumi
yaxında yaşamaq live near at hand fel ümumi
əlini dəbərtmək move one's hand fel ümumi
əl vermək offer one's hand fel ümumi
əlinə qandal vurmaq put handcuffs on smb.'s hand fel ümumi
əl qaldırmaq raise one's hand fel ümumi
qıcanmaq raise one's hand against fel ümumi
bir kəsin əlini silkələmək shake smb.'s hand fel ümumi
sıxmaq shake smb.'s hand fel ümumi
əl atmaq stretch out one's hand fel ümumi
noxtalamaq take in hand fel ümumi
əl-ayağını yığışdırmaq take smb. in hand fel ümumi
çəngələmək take smth. full of hand fel ümumi
əl-ələ gəzmək walk hand in hand fel ümumi
əlini yelləmək wave one's hand fel ümumi
pis xətti olmaq write a bad hand fel ümumi
kollamaq bush fel ümumi
kollanmaq bush fel ümumi
qol-budaq atmaq bush fel ümumi
sıx şaxələnmək bush fel ümumi
kömək etmək hand fel ümumi
birinci əldən first-hand sifət ümumi
siftə first-hand sifət ümumi
əllə edilmiş free-hand sifət ümumi
hazır hand-me-down sifət ümumi
əllə ayrılmış hand-picked sifət ümumi
əllə seçilmiş hand-picked sifət ümumi
əlbəyaxa hand-to-hand sifət ümumi
bilici old hand sifət ümumi
dünya görmüş old hand sifət ümumi
dünya yola salmış old hand sifət ümumi
təcrübəli old hand sifət ümumi
dəyəri olan worth sifət ümumi
əhəmiyyəti olan worth sifət ümumi
qiyməti olan worth sifət ümumi
dəyərli worth-while sifət ümumi
diqqətəlayiq worth-while sifət ümumi
əhəmiyyətli worth-while sifət ümumi
müəyyən qiyməti olan worth-while sifət ümumi
əlaltı at hand sifət ümumi
quş bird sifət ümumi
quşabənzər bird-like sifət ümumi
quş bird's sifət ümumi
sol left-hand sifət ümumi
əldəki on hand sifət ümumi
mövcud on hand sifət ümumi
nağd on hand sifət ümumi
əl altından olan ready at hand sifət ümumi
işlənmiş second-hand sifət ümumi
ölməli worth dying sifət ümumi
getməli worth going sifət ümumi
nifrətəlayiq worth hating sifət ümumi
nifrətamiz worth hating sifət ümumi
istənilməli worth loving sifət ümumi
ikiqəpiklik worth nothing sifət ümumi
diqqətəlayiq worth notice sifət ümumi
baxılmalı worth seeing sifət ümumi
görməli worth seeing sifət ümumi
görməli worth to see sifət ümumi
gəzməli worth travelling sifət ümumi
gəzməli worth visiting sifət ümumi
getməli worth visiting sifət ümumi
gəzməli worth walking sifət ümumi
quş beyinli bird-brained sifət danışıq dili
manqurt bird-brained sifət danışıq dili
ucuz hand-me-down sifət ümumi
əllə çeşidlənmiş hand-picked sifət ümumi
diqqətəlayiq olan worth sifət ümumi
layiq olan worth sifət ümumi
geyilmiş hand-me-down sifət ümumi
nimdaş hand-me-down sifət ümumi
əllə dərilmiş hand-picked sifət ümumi
əllə yığılmış hand-picked sifət ümumi
müəyyən mala-mülkə sahib olan worth sifət ümumi
müəyyən var-dövlətə sahib olan worth sifət ümumi
burnunun ucunda at hand zərf ümumi
əl ilə by hand zərf ümumi
əldən ələ from hand to hand zərf ümumi
əl-ələ hand in hand zərf ümumi
yaxında near at hand zərf ümumi
yaxınlıqdan near at hand zərf ümumi
əldə olan on hand zərf ümumi
o biri tərəfdən on the other hand zərf ümumi
bir cəhətdən ... digər cəhətdən on the one hand ... on the other hand bağlayıcı ümumi
bir yandan ... digər yandan on the one hand ... on the other hand bağlayıcı ümumi
digər tərəfdən on the other hand bağlayıcı ümumi
Az olsun, üz olsun A bird in the hand is worth two in the bush söz birləşməsi ümumi
Soğan olsun, nağd olsun A bird in the hand is worth two in the bush söz birləşməsi ümumi
hər halda at any hand söz birləşməsi ümumi
nə təhər olsa at any hand söz birləşməsi ümumi
əlinin lap altında at hand söz birləşməsi ümumi
lap yaxında at hand söz birləşməsi ümumi
əsas məsələdən danışmamaq beat about the bush söz birləşməsi ümumi
ordan-burdan danışmaq beat about the bush söz birləşməsi ümumi
hərlənmək beat about the bush söz birləşməsi ümumi
fırlanmaq beat about the bush söz birləşməsi ümumi
dolanmaq beat about the bush söz birləşməsi ümumi
əsas məsələdən danışmamaq beat around the bush söz birləşməsi ümumi
ordan-burdan danışmaq beat around the bush söz birləşməsi ümumi
Soğan olsun, nağd olsun Bird in the hand is worth two in the bush söz birləşməsi ümumi
quş yuvası bird nest söz birləşməsi ümumi
tovuz bird of juno söz birləşməsi ümumi
köçəri quş bird of passage söz birləşməsi ümumi
yırtıcı quş bird of prey söz birləşməsi ümumi
simurq bird of wonder söz birləşməsi ümumi
quşbaxışı görünüş bird's-eye view söz birləşməsi ümumi
kaman tutan əl bow hand söz birləşməsi ümumi
sol əl bow hand söz birləşməsi ümumi
kuryerlə by hand söz birləşməsi ümumi
qasidlə by hand söz birləşməsi ümumi
kənd təsərrüfatı fəhləsi farm hand söz birləşməsi ümumi
ilkin mənbədən məlumat first-hand knowledge söz birləşməsi ümumi
əlin içi flat of a hand söz birləşməsi ümumi
ovuc flat of a hand söz birləşməsi ümumi
ovucun içi flat of a hand söz birləşməsi ümumi
təcrübəsiz fresh hand söz birləşməsi ümumi
təzə şagird fresh hand söz birləşməsi ümumi
qələbə əldə etmək gain the upper hand söz birləşməsi ümumi
qələbə qazanmaq gain the upper hand söz birləşməsi ümumi
kef çəkməyi xoşlayan adam gay bird söz birləşməsi ümumi
kef həvəskarı gay bird söz birləşməsi ümumi
üstünlük əldə etmək get better hand söz birləşməsi ümumi
üstünlük qazanmaq get better hand söz birləşməsi ümumi
qalib gəlmək get the upper hand söz birləşməsi ümumi
üstün gəlmək get the upper hand söz birləşməsi ümumi
üstün olmaq get the upper hand söz birləşməsi ümumi
əl vermək give a hand söz birləşməsi ümumi
kömək əlini uzatmaq give a hand söz birləşməsi ümumi
əl tutmaq give hand söz birləşməsi ümumi
əl uzatmaq give hand söz birləşməsi ümumi
kömək etmək give hand söz birləşməsi ümumi
yardım etmək give hand söz birləşməsi ümumi
evlənmək give one's hand söz birləşməsi ümumi
ərə getmək give one's hand söz birləşməsi ümumi