• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
abide one's time sözünün tərcüməsi (300 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
bağlanma vaxtı closing-time isim ümumi
yarım iş günü half-time isim ümumi
yarım iş həftəsi half-time isim ümumi
ikinci səhər yeməyi saatı lunch-time isim ümumi
gecə night-time isim ümumi
gecə vaxtı night-time isim ümumi
sülh zamanı peace-time isim ümumi
dərs müddəti term-time isim ümumi
dərs vaxtı term-time isim ümumi
çağ time isim ümumi
vaxt time isim ümumi
zaman time isim ümumi
əlavə iş vaxtının yarımçıq həcmdə ödənilməsi time-and-a-half isim ümumi
təcili sövdələşmə time-bargain isim ümumi
vaxtında sövdələşmə time-bargain isim ümumi
işə gəlmə və işdən getmə kartoçkası time-book isim ümumi
işə gəlmə və işdən getmə kartoçkası time-card isim ümumi
ara time-out isim ümumi
fasilə time-out isim ümumi
tənəffüs time-out isim ümumi
hər bir şəraitə uyğunlaşan adam time-server isim ümumi
iküzlü adam time-server isim ümumi
opportunist time-server isim ümumi
zəmanə adamı time-server isim ümumi
hər bir şəraitə uyğunlaşma time-serving isim ümumi
ikiüzlülük time-serving isim ümumi
vaxt siqnalı time-signal isim ümumi
vaxtın yoxlanılması time-signal isim ümumi
xronometraj time-study isim ümumi
cədvəl time-table isim ümumi
günəmuzd iş time-work isim ümumi
günəmuzd time-worker isim ümumi
günəmuzd işçi time-worker isim ümumi
zaman zərfləri adverbs of time isim ümumi
sərbəst vaxtsaxlamalı aparat definite time-lag isim ümumi
nahar vaxtı dinner-time isim ümumi
təyinolunan vaxt fixed time isim ümumi
macal free time isim ümumi
əyani şöbə full-time department isim ümumi
biçin mövsümü harvest-time isim ümumi
macalsızlıq lack of time isim ümumi
vaxtsızlıq lack of time isim ümumi
asudəlik leisure time isim ümumi
yemək vaxtı meal time isim ümumi
işdənkənar vaxt non-working time isim ümumi
əmin-amanlıq dövrü peace-time isim ümumi
çağdaşlıq present time isim ümumi
qırxım quantity of wool cut from a group of sheep at one time isim ümumi
sakitləşmə müddəti recovery time isim ümumi
sönmə müddəti response time isim ümumi
qalan vaxt rest of the time isim ümumi
həmin vaxt same time isim ümumi
hovur short period of time isim ümumi
öynəlik some eatable matter for one time isim ümumi
boş vaxt spare time isim ümumi
əsna time isim ümumi
əyyam time isim ümumi
öynə time isim ümumi
zəmanə time isim ümumi
reqlament time limit isim ümumi
soldatlıq time of being a soldier isim ümumi
tabel time-board isim ümumi
ekspozisiya time-exposure isim photography
distansiya atışı time-fire isim military
məsafədən atəş time-fire isim military
məsafədən atış time-fire isim military
tam olmayan iş həftəsi üçün əməkhaqqı half-time isim ümumi
möhlət time isim ümumi
müddət time isim ümumi
vədə time isim ümumi
qrafik time-table isim ümumi
oyunun yarısında fasilə half-time isim ümumi
taymlar arasında fasilə half-time isim ümumi
iş vaxtı time isim ümumi
əsr time isim ümumi
həyat time isim ümumi
ömür time isim ümumi
dəfə time isim ümumi
dözmək abide fel ümumi
tab gətirmək abide fel ümumi
vaxt tapmaq time fel ümumi
aldatmaq two-time fel ümumi
vəfasız çıxmaq two-time fel ümumi
vəfasızlıq etmək two-time fel ümumi
çatışdırmaq be hardly in time fel ümumi
xəstəlik keçirtmək be ill for a time fel ümumi
yetirmək be in time fel ümumi
özünü yetirmək be in time fel ümumi
vaxt keçirtmək cheat time fel ümumi
vaxtında gəlmək come in time fel ümumi
yetişmək come in time fel ümumi
özünü yetirmək come just on time fel ümumi
vaxtını bölmək divide one's time fel ümumi
xəlvətləmək find a suitable time or place to speak fel ümumi
macal tapmaq find time fel ümumi
əngi qızışmaq forget the time in conversation fel ümumi
əylənmək have a good time fel ümumi
deyə-gülə vaxt keçirmək have a good time fel ümumi
şənlənmək have a good time fel ümumi
şadlıq etmək have a good time fel ümumi
zillət çəkmək have a hard time fel ümumi
şadyanalıq etmək have a rattling time fel ümumi
darıxmaq have a tedious time fel ümumi
boş-boş vaxt itirmək idle away one's time fel ümumi
vaxt öldürmək kill time fel ümumi
boş-bikar gəzmək loaf one's time fel ümumi
deyə-gülə vaxt keçirmək pass one's time merrily fel ümumi
vaxt keçirtmək pass the time fel ümumi
vaxta və əməyə qənaət etmək save time and labor fel ümumi
dümələnmək spend much time fel ümumi
girləmək spend one's time in vain fel ümumi
düşüb-qalmaq stay for a long time fel ümumi
əvvəlcədən tədbir görmək take measures in good time fel ümumi
reqlament ə riayət etmək time keep within the time limit fel ümumi
illərlə gözləmək wait for a long time fel ümumi
havayı vaxt itirmək waste one's time fel ümumi
vaxtı boş keçirtmək waste time fel ümumi
vaxt keçirtmək while the time away fel ümumi
gözləmək abide fel ümumi
vaxtı hesablamaq time fel ümumi
vaxt təyin etmək time fel ümumi
olmaq abide fel archaism
qalmaq abide fel archaism
yaşamaq abide fel archaism
vaxtı göstərmək time fel sport
görünməmiş all-time sifət ümumi
misilsiz all-time sifət ümumi
son dərəcə all-time sifət ümumi
tayı bərabəri olmayan all-time sifət ümumi
üç dəfə three-time sifət ümumi
çox vaxt aparan time-consuming sifət ümumi
əsrlərlə əziz tutulan time-honoured sifət ümumi
vaxta qənaət edən time-saving sifət ümumi
geyilmiş time-worn sifət ümumi
köhnə time-worn sifət ümumi
köhnəlmiş time-worn sifət ümumi
nimdaş time-worn sifət ümumi
axır for some time past sifət ümumi
uzunmüddətli long-time sifət ümumi
köhnə old-time sifət ümumi
əkin-biçin related to the time of field husbandry sifət ümumi
vədəsiz time without time limit sifət ümumi
köhnə time-honored sifət ümumi
köhnə time-honoured sifət ümumi
qulluq müddətini bitirmiş time-expired sifət military
qulluq müddətini qurtarmış time-expired sifət military
xidmət müddətini bitirmiş time-expired sifət military
xidmət müddətini qurtarmış time-expired sifət military
hər dəfə every time zərf ümumi
məqamında in time zərf ümumi
vaxtında in time zərf ümumi
damcı-damcı a drop at a time zərf ümumi
qətrə a drop at a time; qətrəbəqətrə zərf ümumi
öncə ahead of time zərf ümumi
qabaqdan ahead of time zərf ümumi
digər vaxt another time zərf ümumi
qeyri bir vaxt another time zərf ümumi
başqa vaxt another time zərf ümumi
getdikcə as time goes on zərf ümumi
hər hansı bir müddətdə at any time zərf ümumi
vaxtbivaxt at any time zərf ümumi
vaxtlı-vaxtsız at any time zərf ümumi
hər vaxt at any time zərf ümumi
heç zaman at no time zərf ümumi
vaxtıilə at one time zərf ümumi
bir zaman at one time zərf ümumi
bugünkü vaxtda at the present time zərf ümumi
bunula birlikdə at the same time zərf ümumi
eyni zamanda at the same time zərf ümumi
bu dəmdə at this time zərf ümumi
hər vaxt each time zərf ümumi
hər öynədə every time zərf ümumi
hər zaman every time zərf ümumi
ata-babadan for a long time zərf ümumi
bayaqdan for a long time zərf ümumi
müddətə for a time zərf ümumi
müəyyən vaxt for a time zərf ümumi
ayaqüstü for a time zərf ümumi
vaxt olmadığı üçün for lack of time zərf ümumi
axırıncı dəfə for the last time zərf ümumi
son dəfə for the last time zərf ümumi
sonuncu dəfə for the last time zərf ümumi
hələ for the time being zərf ümumi
ilk dəfədən from the first time zərf ümumi
indidən from this time zərf ümumi
ata-babadan from time immemorial zərf ümumi
təkəmseyrək from time to time zərf ümumi
vaxtdan vaxta from time to time zərf ümumi
vaxtdan-vaxta from time to time zərf ümumi
ayda-ildə from time to time zərf ümumi
ertədən in good time zərf ümumi
indidən in good time zərf ümumi
əvvəlcədən in good time zərf ümumi
bilatəxir in no time zərf ümumi
dabanbasa in no time zərf ümumi
bizim vaxtda in our time zərf ümumi
indiki zamanda in our time zərf ümumi
bu halda in this time zərf ümumi
vaxtlı in time zərf ümumi
vaxtlı-vaxtında in time zərf ümumi
az vaxt little time zərf ümumi
uzun vaxt long time zərf ümumi
gələn dəfə next time zərf ümumi
bir-bir one at a time zərf ümumi
zaman və məkan xaricində regardless of time and space zərf ümumi
dübarə second time zərf ümumi
ata-babadan since olden time zərf ümumi
müddətdək since that time zərf ümumi
başqa vaxt some other time zərf ümumi
bəzi vaxt some time zərf ümumi
haçandan-haçana some time later zərf ümumi
axır-əvvəl some time or other zərf ümumi
gec-tez some time or other zərf ümumi
otuz-otuz thirty at a time zərf ümumi
bu dəfə this time zərf ümumi
dönə-dönə time and again zərf ümumi
Keçənə güzəşt deyərlər A lost time is never found again söz birləşməsi ümumi
özünü bir şeydən bərk saxlamaq abide by söz birləşməsi ümumi
dözmək abide by söz birləşməsi ümumi
təcili ahead of time söz birləşməsi ümumi
vaxtından əvvəl ahead of time söz birləşməsi ümumi
hər şey öz vaxtında all in good time söz birləşməsi ümumi
vaxt vermək allow time söz birləşməsi ümumi
müddət vermək allow time söz birləşməsi ümumi
heç bir vaxt at no time söz birləşməsi ümumi
heç bir vədə at no time söz birləşməsi ümumi
bir vaxtlar at one time söz birləşməsi ümumi
çoxdan at one time söz birləşməsi ümumi
vaxtilə at one time söz birləşməsi ümumi
bununla belə at the same time söz birləşməsi ümumi
eyni vaxtda at the same time söz birləşməsi ümumi
eyni zamanda at the same time söz birləşməsi ümumi
vaxt keçirmək beguile the time söz birləşməsi ümumi
vaxt öldürmək beguile the time söz birləşməsi ümumi
yubanmaqla behind time söz birləşməsi ümumi
gecikərək behind time söz birləşməsi ümumi
hər dəfə every time söz birləşməsi ümumi
bir vaxtadək for the time being söz birləşməsi ümumi
hələlik for the time being söz birləşməsi ümumi
bir xeyli müddətə for the time being söz birləşməsi ümumi
aradabir from time to time söz birləşməsi ümumi
bəzən from time to time söz birləşməsi ümumi
hərdənbir from time to time söz birləşməsi ümumi
vaxtdan-vaxta from time to time söz birləşməsi ümumi
tam ştat ful time söz birləşməsi ümumi
tam iş günü full time söz birləşməsi ümumi
Qrinviç vaxtı Greenwich Mean Time söz birləşməsi ümumi
vaxt çatışmazlığı handicap time söz birləşməsi ümumi
çox yaxşı əylənmək have a whale of a time söz birləşməsi ümumi
çox yaxşı vaxt keçirmək have a whale of a time söz birləşməsi ümumi
cəld in a short time söz birləşməsi ümumi
qısa bir müddətdə in a short time söz birləşməsi ümumi
qısa müddətdə in a short time söz birləşməsi ümumi
tez in a short time söz birləşməsi ümumi
tezliklə in a short time söz birləşməsi ümumi
düz vaxtında in good time söz birləşməsi ümumi
dərhal in no time söz birləşməsi ümumi
tez in no time söz birləşməsi ümumi
nə zamansa in the womb of time söz birləşməsi ümumi
uzaq gələcəkdə in the womb of time söz birləşməsi ümumi
Mən bunu dərk edə bilmərəm It beats my time söz birləşməsi ümumi
boş vaxt keçirmək kill time söz birləşməsi ümumi
yerli vaxt local time söz birləşməsi ümumi
uzun müddət davam edən long time söz birləşməsi ümumi
biri vardı, biri yox idi once upon a time söz birləşməsi ümumi
Tələsən təndirə düşən One step at a time söz birləşməsi ümumi
vaxtsız out of time söz birləşməsi ümumi
yersiz out of time söz birləşməsi ümumi
yarımştat part time söz birləşməsi ümumi
vaxtını boş keçirmək potter away one's time söz birləşməsi ümumi
vaxtını mənasız keçirmək potter away one's time söz birləşməsi ümumi
düz vaxtında right at the time söz birləşməsi ümumi
tam vaxtında right at the time söz birləşməsi ümumi
dərs cədvəli school time-table söz birləşməsi ümumi
bu yaxında short time ago söz birləşməsi ümumi
vaxt keçirmək spend time söz birləşməsi ümumi
vaxt sərf etmək spend time söz birləşməsi ümumi
tələsmə! take your time! söz birləşməsi ümumi
tələsməyin! take your time! söz birləşməsi ümumi
çay vaxtı tea time söz birləşməsi ümumi
dəfələrlə time after time söz birləşməsi ümumi
təkrarən time after time söz birləşməsi ümumi
vaxtı çox yaxşı keçirmək wile away the time söz birləşməsi ümumi
yaxşı əylənmək wile away the time söz birləşməsi ümumi
zamana qarşı yarışmaq work against time söz birləşməsi ümumi
Heç vədə! At no time! söz birləşməsi ümumi
zamanın nəbzini tutmaq feel the pulse of the time söz birləşməsi ümumi
dağılışmaq vaxtıdır! It's time to go away! söz birləşməsi ümumi
vaxt gözləmir Time passes söz birləşməsi ümumi
vaxt göstərər Time will show söz birləşməsi ümumi
radioda çıxış etmək üçün vaxt vermək sell time söz birləşməsi American
televiziyada çıxış etmək üçün vaxt vermək sell time söz birləşməsi American
həbs müddətinin azaldılması good time söz birləşməsi law
tam oyun vaxtı full time söz birləşməsi sport
vaxt öldürmək kill time söz birləşməsi figurative meaning
vaxt göstəricisi time stamping söz birləşməsi computer
Keçən günü geri qaytarmaq olmaz A lost time is never found again söz birləşməsi proverb
Ötən gün geri qayıtmaz Lost time is never found söz birləşməsi proverb
gec açılan bomba time bomb söz birləşməsi military
İngilis dili Azərbaycan dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
abide one's time münasib vaxtı gözləmək söz birləşməsi ümumi
vero