• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
acid rubber sözünün tərcüməsi (115 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
turşuluq acid isim ümumi
askorbin turşusu ascorbic acid isim ümumi
kauçuk rubber isim ümumi
silgi rubber isim ümumi
abiyetin turşusu abietic acid isim ümumi
sirkə turşusu acetic acid isim ümumi
turşuluq korroziyası acid corrosion isim ümumi
turşu efir acid ester isim ümumi
turş qudron acid goudron isim ümumi
turşuya davamlılıq acid resistance isim ümumi
adipin turşusu adipinic acid isim ümumi
kəhrəba turşusu amber acid isim ümumi
antistatik rezin antistatic rubber isim ümumi
sün'i kauçuk artificial rubber isim ümumi
benzoy turşusu benzoic acid isim ümumi
bor turşusu boracic acid isim ümumi
brombutilkauçuk brombutyl rubber isim ümumi
buna kauçuku buna rubber isim ümumi
butadiyen kauçuku butadiene rubber isim ümumi
butilkauçuk butyl rubber isim ümumi
n-yağ turşusu butyric acid isim ümumi
kabel rezin cable rubber isim ümumi
karbol turşusu carbolic acid isim ümumi
məsaməli rezin cellular rubber isim ümumi
xlorlaşmış kauçuk chlorinated rubber isim ümumi
xlorsulfon turşusu chlorosulfonic acid isim ümumi
xlorlu turşu chlorous acid isim ümumi
xromlu turşu chromic acid isim ümumi
limon turşusu citric acid isim ümumi
əmtiə kauçuku commercial rubber isim ümumi
kondensasiyalaşmış kauçuk condensation rubber isim ümumi
kristallaşan kauçuk crystallizable rubber isim ümumi
sianat turşusu cyanic acid isim ümumi
tsiklləşdirilmiş kauçuk cyclized rubber isim ümumi
diyen kauçuku diene rubber isim ümumi
diffuziya kauçuku diffusion rubber isim ümumi
elektrikkeçirən rezin electroconductive rubber isim ümumi
emulqasiya olunmuş kauçuk emulsified rubber isim ümumi
yağ turşusu fat acid isim ümumi
yağ turşusu fatty acid isim ümumi
köpükvarı rezin foamy rubber isim ümumi
qarışqa turşusu formic acid isim ümumi
şaxtayadavamlı rezin freeze-resistant rubber; şaxtababa isim ümumi
fumar turşusu fumaric acid isim ümumi
bərk rezin hard rubber isim ümumi
istiliyədavamlı rezin heat-resistant rubber isim ümumi
duz turşusu hydrochloric acid isim ümumi
xlorid turşusu hydrochloric acid isim ümumi
hidrogenləşdirilmiş kauçuk hydrogenated rubber isim ümumi
pozan Indian rubber isim ümumi
izoyağ turşusu isobutyric acid isim ümumi
izoftal turşusu isophtalic acid isim ümumi
aşağımolekullu kauçuk low-molecular rubber isim ümumi
malein turşusu maleic acid isim ümumi
metakril turşusu methacrylic acid isim ümumi
kiçikməsaməli rezin microcellular rubber isim ümumi
süd turşusu milk acid isim ümumi
təbii rezin natural rubber isim ümumi
azot turşusu nitric acid isim ümumi
nitril kauçuku nitrile rubber isim ümumi
yağ turşusu oil acid isim ümumi
yağa və benzinə davamlı rezin oil-benzoproof rubber isim ümumi
yağlı kauçuk oil-extended rubber isim ümumi
olein turşusu oleic acid isim ümumi
neft turşusı petroleum acid isim ümumi
ftal turşusu phtalic acid isim ümumi
poliefir kauçuku polyester rubber isim ümumi
polisulfid kauçuku polysulphide rubber isim ümumi
məsaməli rezin porous rubber isim ümumi
propion turşusu propanoic acid isim ümumi
rezinin regenerasiyası regeneration of rubber isim ümumi
kauçukun qlobulu rubber globule isim ümumi
kauçuk lateksi rubber latex isim ümumi
şəkər turşusu saccharic acid isim ümumi
yarımbərk rezin semihard rubber isim ümumi
siloksan kauçuku silixane rubber isim ümumi
yumşaq rezin soft rubber isim ümumi
turşəng turşusu sorrel acid isim ümumi
məsaməli rezin spongy rubber isim ümumi
stearin turşusu stearic acid isim ümumi
mantar turşusu suberic acid isim ümumi
sintetik kauçuk synthetic rubber isim ümumi
tannic acid isim ümumi
şin üçün kauçuk tire rubber isim ümumi
uretan kauçuku urethane rubber isim ümumi
vulkanizasiya edilmiş kauçuk vulcanized rubber isim ümumi
radiasiyaya davamlı rezin X-ray radiation proof rubber isim ümumi
ebonit hard-rubber isim technical
sulfat turşusu supho-acid isim chemistry
pozan rubber isim ümumi
rezin rubber isim ümumi
turşu acid isim chemistry
şayba rubber isim sport
masaj edən rubber isim ümumi
masajist rubber isim ümumi
camadar rubber isim ümumi
hamam dəsmalı rubber isim ümumi
hamam məhrəbası rubber isim ümumi
sumbata rubber isim ümumi
prezervatif rubber isim rude word
rezinlə örtmək rubber fel ümumi
rezinləşdirmək rubber fel ümumi
kauçuk yığmaq rubber fel ümumi
turş acid sifət ümumi
rezin rubber sifət ümumi
kauçuklu rubber-bearing sifət ümumi
rezinli with rubber sifət ümumi
çılğın acid sifət ümumi
tünd acid sifət ümumi
kauçuk rubber sifət ümumi
bor turşusu boracic acid söz birləşməsi ümumi
penoplast foam rubber söz birləşməsi ümumi
çox məsaməli plastik kütlə foam rubber söz birləşməsi ümumi
birəsaslı turşu monobasic acid söz birləşməsi chemistry
İngilis dili Azərbaycan dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
acid rubber turşulu kauçuk isim ümumi
vero