• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
aid sözünün tərcüməsi (179 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
aid inherent sifət ümumi
aid proper sifət ümumi
aid about sözönü ümumi
aid concerning sözönü ümumi
qrupa aid olmayan şəxs outsider isim ümumi
qadın cinsinə aid fərd female isim ümumi
aid etmə attribution isim ümumi
aid etmə ascription isim ümumi
müəyyən bir fənnə aid olan elmi kitablar literature isim ümumi
öküzkimilər ailəsinə aid olan ox isim ümumi
məzmuna aid yazı caption isim ümumi
məhkəməyə aid olma jurisdiction isim ümumi
aid etmək impute fel ümumi
aid olmaq pertain fel ümumi
aid olmaq belong fel ümumi
aid etmək ascribe fel ümumi
aid olmaq concern fel ümumi
aid etmək attribute fel ümumi
aid etmək generalise fel ümumi
aid etmək foist fel ümumi
aid olmaq reside fel ümumi
aid olmaq respect fel ümumi
aid olmaq regard fel ümumi
aid olmaq touch fel ümumi
əsası olmadan aid etmək arrogate fel ümumi
aid olmaq rank fel ümumi
aid etmək number fel ümumi
aid olmaq relate fel ümumi
aid etmək refer to fel ümumi
aid olmaq apply fel ümumi
aid olmaq trace fel ümumi
monarxiyaya aid olan monarchical sifət ümumi
əməliyyata aid operational sifət ümumi
qulluqçuya aid menial sifət ümumi
tərcümeyi-hala aid biographical sifət ümumi
təbabətə aid olan medicated sifət ümumi
atalar sözünə aid proverbial sifət ümumi
kvartala aid quarterly sifət ümumi
arvada aid uxorial sifət ümumi
leksikaya aid olan lexical sifət ümumi
prixoda aid olan parochial sifət ümumi
qonaqpərəstliyə aid olan xenial sifət ümumi
keçmişə aid bygone sifət ümumi
mexanikaya aid olan mechanistic sifət ümumi
mühitə aid olan environmental sifət ümumi
təkamülə aid olan evolutionary sifət ümumi
şöbəyə aid departmental sifət ümumi
ağıla aid olan mental sifət ümumi
məhkəməyə aid cognizable sifət law
aid olan concerned sifət ümumi
qladiatora aid olan gladiatoral sifət ümumi
mərasimə aid olan ceremonial sifət ümumi
qara ciyərə aid hepatic sifət medical
hormona aid hormonic sifət ümumi
keçmişə aid retrospective sifət ümumi
ürəyə aid olan cardiac sifət anatomical
slavyan dil qrupuna aid slavonic sifət ümumi
dindar adama aid olmayan lay sifət ümumi
maddələr mübadiləsinə aid olan metabolic sifət ümumi
kişi cinsinə aid olan masculine sifət ümumi
orta əsrlərə aid olan medieval sifət ümumi
don Kixota aid olan quixotic sifət ümumi
balalıq yoluna aid olan vaginal sifət ümumi
sürünənlər sinfinə aid olan ophidian sifət ümumi
mədəaltı vəziyə aid olan pancreatic sifət anatomical
gerblər və onların tarixinin təsvirinə aid olan heraldic sifət ümumi
geologiyaya aid geologic sifət ümumi
bir çox müddəaya aid olan omnibus sifət ümumi
torpağa və əkinçiliyə aid olan agrarian sifət ümumi
uşaqlıq yoluna aid olan vaginal sifət ümumi
senzora aid olan censorial sifət ümumi
nağd pula aid olan cash sifət ümumi
nəslə aid olan clannish sifət ümumi
daxili orqanlara aid olan visceral sifət anatomical
paytaxt şəhərinə aid olan metropolitan sifət ümumi
qışa aid olan wintry sifət ümumi
şəhər həyatına aid olan municipal sifət ümumi
birgə təhsilə aid olan coeducational sifət ümumi
nəzakət formalarına aid olan honorific sifət ümumi
qafqaz irqinə aid olan Caucasian sifət ümumi
baş beynə aid olan cerebral sifət ümumi
sidik kisəsinə aid olan vesical sifət anatomical
konfederasiyaya aid olan confederal sifət ümumi
orta əsrlərə aid olan mediaeval sifət ümumi
ev işlərinə aid olan household sifət ümumi
spermə aid seminal sifət ümumi
metallurgiyaya aid olan metallurgical sifət ümumi
arvadlara aid uxorial sifət ümumi
aid olan immanent sifət ümumi
mikroskopa aid microscopic sifət ümumi
formaya aid olan morphic sifət ümumi
yaşayışa aid olan household sifət ümumi
quru yola aid overland sifət ümumi
Kiprə aid olan cypriot sifət ümumi
sinir sisteminə aid neural sifət ümumi
fəlsəfəyə aid philosophical sifət ümumi
fonetikaya aid olan phonetic sifət ümumi
aid olmayan extrinsic sifət ümumi
basklara aid olan basque sifət ümumi
idarəyə aid institutional sifət ümumi
evə aid olan household sifət ümumi
tərcümeyi-hala aid biographic sifət ümumi
adətə aid olan ceremonial sifət ümumi
mədəniyyətə aid olan civilizational sifət ümumi
federasiyaya aid federal sifət ümumi
klana aid olan clannish sifət ümumi
sözə aid olan verbal sifət ümumi
maşına aid olan vehicular sifət ümumi
monarxiyaya aid olan monarchic sifət ümumi
müəssisəyə aid olan institutional sifət ümumi
aid olan proper sifət ümumi
dilçəyə aid olan uvular sifət ümumi
xidmətçiyə aid menial sifət ümumi
qətlə aid homicidal sifət law
məişətə aid olan household sifət ümumi
əsəb sisteminə aid neural sifət ümumi
qadınlara aid olan matronly sifət ümumi
materikə aid olan continental sifət ümumi
dəfnə aid obituary sifət ümumi
etikaya aid ethical sifət ümumi
aid edilə bilən assignable sifət ümumi
qərbə aid olan western sifət ümumi
televiziyaya aid olan video sifət ümumi
dini mərasimə aid ritual sifət ümumi
dənizə aid olan marine sifət ümumi
doktrinaya aid olan doctrinal sifət ümumi
Kıbrısa aid olan cypriot sifət ümumi
korporasiyaya aid olan corporate sifət ümumi
şimala aid olan northern sifət ümumi
məhkəməyə aid triable sifət law
konservatorlar partiyasına aid conservative sifət ümumi
orqanizmə aid olan organic sifət ümumi
dəstəyə aid olan ordinal sifət ümumi
sinfə aid olan ordinal sifət biological
baxılan işə aid olmayan extrajudicial sifət ümumi
bu məsələyə aid olmayan external sifət ümumi
udlaq badamcığına aid glandiform sifət physiological
seçkiyə aid olan elective sifət ümumi
prezidentə aid olan executive sifət ümumi
aid olmayan alien sifət ümumi
mühafizəkarlar partiyasına aid conservative sifət ümumi
krala aid royal sifət ümumi
zob xəstəliyinə aid olan goitrous sifət ümumi
ur xəstəliyinə aid olan goitrous sifət ümumi
ingilis dilinə aid olan English sifət ümumi
monastıra aid olan monachal sifət ümumi
avtomobil nəqliyyatına aid olan vehicular sifət ümumi
dini rütbəyə aid olan ordinal sifət ümumi
aid olmayan extrajudicial sifət ümumi
heyvandarlığa aid animal sifət ümumi
işə aid operational sifət ümumi
kökə aid olan radical sifət mathematics
tori partiyasına aid olan blue sifət ümumi
Bu sizə aid deyil It doesn't concern you phrases ümumi
İngilis dili Azərbaycan dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
aid inayət isim ümumi
aid kömək isim ümumi
aid yardım isim ümumi
aid imdad isim ümumi
aid köməklik isim ümumi
aid köməkdarlıq isim ümumi
aid köməkçi isim ümumi
aid köməklik göstərmək fel ümumi
aid yardım etmək fel ümumi
aid kömək etmək fel ümumi
pecuniary aid maddi kömək isim ümumi
hearing-aid eşitmə cihazı isim ümumi
grant-in-aid maliyyə yardımı isim ümumi
hearing aid eşitmə aparatı isim ümumi
hearing-aid qulaq cihazı isim ümumi
first-aid ilk yardım isim ümumi
first-aid təcili yardım isim ümumi
first aid birinci kömək isim ümumi
grant-in-aid dotasiya isim ümumi
first aid təcili yardım isim ümumi
first aid ilk kömək isim ümumi
grant-in-aid yerli özünüidarə təşkilatlarına məqsədli maliyyə yardımı isim ümumi
ask for aid kömək diləmək fel ümumi
apply first-aid ilk yardım göstərmək phrases ümumi
first-aid station ilk yardım məntəqəsi phrases ümumi