• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

az: Sayca çox olmayan, cüzi (çox ziddi). Az pul. Az miqdar. Az bilik. İclasa az adam ətrafı məlumat
az sözünün tərcüməsi (187 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
az little isim ümumi
az ounce isim ümumi
az minority isim ümumi
az trifle isim ümumi
az poor isim ümumi
az insufficient sifət ümumi
az least sifət ümumi
az mere sifət ümumi
az little sifət ümumi
az far between sifət ümumi
az scarce sifət ümumi
az moderate sifət ümumi
az scant sifət ümumi
az fewer sifət ümumi
az few sifət ümumi
az meagre sifət ümumi
az frugal sifət ümumi
az pitiable sifət ümumi
az niggardly sifət ümumi
az slender sifət ümumi
az inferior sifət ümumi
az stingy sifət ümumi
az small sifət ümumi
az thin sifət ümumi
az miserable sifət ümumi
az meagrely zərf ümumi
az little zərf ümumi
az inadequately zərf ümumi
az less zərf ümumi
az under zərf ümumi
az doza underdose isim ümumi
bir az bit isim ümumi
çox az miqdar jot isim ümumi
ən az least isim ümumi
az miqdar paucity isim ümumi
əhalisi az olan yer outback isim ümumi
əhalisi az olan ərazi outback isim ümumi
bir az particle isim ümumi
az məsaməli qum close sand isim ümumi
az miqdar little isim ümumi
az yaşama brevity isim ümumi
bir az little isim ümumi
gəliş-gedişin az olduğu yol byway isim ümumi
gediş-gəliş az olan yol byway isim ümumi
az əhəmiyyətlilik insignificance isim ümumi
az miqdar few isim ümumi
az kəmiyyət little isim ümumi
çox az miqdarda inch isim ümumi
bir az shred isim ümumi
az miqdar pittance isim ümumi
çox az pin-point isim ümumi
çox az say handful isim ümumi
az sayda olan minority isim ümumi
az-çox little isim ümumi
bir az handful isim ümumi
çox az pittance isim ümumi
az miqdarda trifle isim ümumi
bir az fraction isim ümumi
az ölçüdə olan minority isim ümumi
bir az head isim ümumi
çox az məsafədə inch isim ümumi
bir az beli büküklük droop isim ümumi
çox az little isim ümumi
az say(da) trace isim ümumi
bir az təsəvvür glimpse isim ümumi
az maraqlı məqalə padding isim ümumi
az miqdarda dab isim ümumi
çox az məsafə hair isim ümumi
bir az açma crack isim ümumi
bir az touch isim ümumi
az olmaq be not enough fel ümumi
az əmək haqq vermək underpay fel ümumi
az-çox təcrübəsi olmaq have some experience fel ümumi
bir az qızartmaq parch fel ümumi
az olmaq fail fel ümumi
imtiyazı az olan underprivileged sifət ümumi
meşəliyi az olan treeless sifət ümumi
bir az qurumuş dryish sifət ümumi
çox az hairbreadth sifət ümumi
hərəkətə az qabil olan sedentary sifət ümumi
bir az few sifət ümumi
az sözlə ifadə edilən laconic sifət ümumi
əhəmiyyəti az olan inessential sifət ümumi
çox az imperceptible sifət ümumi
çox az negligible sifət ümumi
çox az paltry sifət ümumi
daha az less sifət ümumi
çəkisi az olan underweight sifət ümumi
az ömürlü non-durable sifət ümumi
ən az minimal sifət ümumi
az-çox some sifət ümumi
az əhəmiyyətli minor sifət ümumi
daha az lesser sifət ümumi
ömrü az olan non-durable sifət ümumi
nisbətən az lesser sifət ümumi
çox az naught sifət ümumi
əhəmiyyəti az olan insignificant sifət ümumi
az əmək haqqı verilən underpaid sifət ümumi
az təsadüf edilən infrequent sifət ümumi
çox az skimpy sifət ümumi
əhəmiyyəti az olan insubstantial sifət ümumi
bir az yaşlı oldish sifət ümumi
bir az soyuq coldish sifət ümumi
gücü az olan low-powered sifət ümumi
qanı az anaemic sifət medical
çox az derisory sifət ümumi
bir az solğun palish sifət ümumi
çox az no sifət ümumi
bir az slim sifət ümumi
az-maz stingy sifət ümumi
bir az any sifət ümumi
bir az içmiş beery sifət ümumi
az əhəmiyyətli peripherial sifət ümumi
çox az grudging sifət figurative meaning
bir az little sifət ümumi
azad olmasına az qalmış confined sifət ümumi
az əhəmiyyətli small sifət ümumi
az əhəmiyyətli indifferent sifət ümumi
az təsadüf edilən singular sifət ümumi
doğmasına az qalmış confined sifət ümumi
az tanınan obscure sifət ümumi
bir az narrow sifət ümumi
bir az some sifət ümumi
bir az simic careful sifət ümumi
bir az xəsis careful sifət ümumi
ən az bare sifət ümumi
az güman edilən off sifət ümumi
bir az bundan qabaq recently zərf ümumi
bir az keçmiş not long after zərf ümumi
az-çox in the slightest degree zərf ümumi
çox az niggardly zərf ümumi
az-maz bit zərf ümumi
az-maz just a little zərf ümumi
bir az somewhat zərf ümumi
bir az slightly zərf ümumi
az-çox more or less zərf ümumi
bir az artıq little more zərf ümumi
az qala nearly zərf ümumi
az da olsa anything zərf ümumi
az qala hardly zərf ümumi
bir az anything zərf ümumi
az qala barely zərf ümumi
az vaxt little time zərf ümumi
bir az awhile zərf ümumi
daha az less zərf ümumi
az-az little zərf ümumi
az-az rarely zərf ümumi
az-az seldom zərf ümumi
ən az least zərf ümumi
az qala almost zərf ümumi
az-maz niggardly zərf ümumi
az-çox any zərf ümumi
bir az a few zərf ümumi
lap az least zərf ümumi
bir az little zərf ümumi
bir az any zərf ümumi
az-çox anything zərf ümumi
az-az by inches zərf ümumi
bir az a little zərf ümumi
az qala narrowly zərf ümumi
bir az da olsa any zərf ümumi
az-az uncommonly zərf ümumi
bir az da any zərf ümumi
bir az bundan qabaq freshly zərf ümumi
az qala but bağlayıcı ümumi
az qala near sözönü ümumi
bir az da olsa none indefinite pronoun ümumi
az bir vaxta for a while phrases ümumi
çox az-az once in a blue moon phrases ümumi
az gəlir poor income phrases ümumi
az məhsul poor crop phrases ümumi
bir az üstünə qoyub danışmaq tell fib phrases danışıq dili
bir az a little phrases ümumi
az vəd ver çox iş gör promise little do much phrases proverb
Pis toxumdan az məhsul alınar Ill weeds grow apace phrases proverb
Çoxdanışan az iş görər Good talkers are little doers phrases proverb
bir az bundan əvvəl while ago phrases ümumi
bir az bundan əvvəl not long since phrases ümumi
az-az few and far between phrases ümumi
bir az a little bit phrases ümumi
az əhalisi olan back-country phrases ümumi
az qala not only phrases ümumi
iki dəfə az half as much phrases ümumi
az bir müddətə for a while phrases ümumi
az-az little by little phrases ümumi
çox az a drop in the ocean phrases ümumi
prezident seçkilərində az tanınan namizəd dark horse phrases political