• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
az sözlə ifadə edilən sözünün tərcüməsi (287 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
yazılı ifadə affidavit isim ümumi
köhnəlmiş söz və ifadə archaism isim ümumi
əldə edilən booty isim ümumi
ifadə brief isim ümumi
boş ifadə claptrap isim ümumi
mənasız ifadə claptrap isim ümumi
adi ifadə commonplace isim ümumi
bayağı ifadə commonplace isim ümumi
çeynənmiş ifadə commonplace isim ümumi
köhnə ifadə commonplace isim ümumi
samit səsi ifadə edən hərf consonant isim ümumi
ifadə tərzi diction isim ümumi
incəlik ifadə etmə endearment isim ümumi
təfsilatı ilə ifadə etmə expansion isim ümumi
nalayiq ifadə expletive isim ümumi
ifadə etmə expression isim ümumi
birdən edilən hərəkət flounce isim ümumi
müalicə üçün istifadə edilən maddə medicine isim ümumi
ifadə vasitəsi medium isim ümumi
ifadə tərzi parlance isim ümumi
ifadə üsulu parlance isim ümumi
ifadə recital isim ümumi
ifadə etmə recital isim ümumi
dam örtüyü üçün istifadə edilən material roofing isim ümumi
ifadə etmə statement isim ümumi
ifadə üsulu style isim ümumi
ifadə etmə utterance isim ümumi
sözlə demə utterance isim ümumi
qadın şlyapasına bənd edilən kiçik tor veil isim ümumi
ifadə forması wording isim ümumi
məsafədən kontrol edilən rele distantly controlled relays isim ümumi
işlək ifadə everyday expression isim ümumi
ixrac edilən mazut export black oil isim ümumi
ifadə expression isim ümumi
mübaliğəli ifadə flourish isim ümumi
ifadə üsulu manner of expressing oneself isim ümumi
tərzi-ifadə manner of expression isim ümumi
sərf edilən nominal güc rated input isim ümumi
çeynənmiş ifadə tag isim ümumi
şablon ifadə trite expression isim ümumi
qısaca və dürüst ifadə etmə wording isim ümumi
yerində edilən irad wisecrack isim danışıq dili
yerində edilən məzəmmət wisecrack isim danışıq dili
ifadə deposition isim law
ifadə vermə deposition isim law
özünün eşitdiyi haqqında ifadə verən şahid earwitness isim law
ifadə phrase isim grammatical
kitablarda təsadüf edilən əlifba göstəricisi concordance isim ümumi
qısaca və dürüst ifadə etmə drafting isim ümumi
fitnəkar edilən irad draw isim ümumi
provokasiya məqsədilə edilən irad draw isim ümumi
ifadə expression isim ümumi
gözlə edilən işarə eyewink isim ümumi
ifadə flash isim ümumi
gələcəkdə üstünlük qazanmaq məqsədilə edilən güzəşt gambit isim ümumi
ifadə vasitəsi matter isim ümumi
vəd edilən şey promise isim ümumi
qələm kimi istifadə edilən lələk quill isim ümumi
korrelyat söz və ya ifadə correlative isim linguistic
təsbehlə edilən ibadət chaplet isim ümumi
ifadə expression isim ümumi
ifadə qüvvəti expression isim ümumi
gündəlik istifadə edilən kiçik qadın mücrüsü housewife isim ümumi
ifadə etmə negative isim ümumi
təqib edilən ov quarry isim ümumi
ifadə etmə recitation isim ümumi
ifadə tone isim ümumi
ifadə etmə vent isim ümumi
yem kimi istifadə edilən, toxumundan yağ çıxardılan ot bitkisi rape isim botanical
dəqiq ifadə articulation isim ümumi
istehsal edilən məhsulun miqdarı cast isim ümumi
yeni söz və ya ifadə yaratma coinage isim ümumi
arzu edilən miqdar quantum isim Latin
şablon ifadə cant isim ümumi
riyakar ifadə cant isim ümumi
qısa ifadə etmək brief fel ümumi
ifadə etmək evidence fel ümumi
ifadə etmək expound fel ümumi
ifadə etmək express fel ümumi
düstur şəklində qısaca ifadə etmək formularise fel ümumi
qısaca və dürüst ifadə etmək formulate fel ümumi
ifadə etmək impersonate fel ümumi
ifadə etmək imply fel ümumi
ifadə etmək incarnate fel ümumi
sevincini ifadə eləmək jubilate fel ümumi
ifadə etmək mean fel ümumi
pantomima vasitəsilə ifadə etmək mime fel ümumi
ifadə etmək objectify fel ümumi
fikrini jestlər vasitəsilə ifadə etmək pantomime fel ümumi
başqa sözlə ifadə etmək periphrase fel ümumi
ifadə etmək personalise fel ümumi
sözlərlə ifadə etmək phrase fel ümumi
başqa sözlərlə ifadə etmək rephrase fel ümumi
başqa sözlərlə ifadə eləmək reword fel ümumi
ifadə etmək signify fel ümumi
ifadə etmək state fel ümumi
ifadə etmək term fel ümumi
ifadə vermək testify fel ümumi
fikrini şeirlə ifadə etmək verse fel ümumi
ifadə etmək voice fel ümumi
sözlərlə ifadə etmək word fel ümumi
ifadə etmək express fel ümumi
düstur vasitəsilə ifadə etmək express by a formula fel ümumi
loru dildə ifadə etmək express in vulgar fel ümumi
düstur vasitəsilə ifadə etmək formulate fel ümumi
sözlə ifadə etmək put into words fel ümumi
ifadə eləmək signify fel ümumi
aydın ifadə etmək articulate fel ümumi
dəqiq ifadə etmək articulate fel ümumi
qısa şəkildə ifadə etmək condense fel ümumi
yığcam şəkildə ifadə etmək condense fel ümumi
ifadə etmək connote fel ümumi
ifadə etmək denote fel ümumi
ifadə etmək embody fel ümumi
ifadə etmək indicate fel ümumi
ifadə etmək represent fel ümumi
ifadə etmək utter fel ümumi
ifadə vermək witness fel ümumi
yeni ifadə uydurmaq coin fel ümumi
ifadə etmək write fel ümumi
ifadə etmək convey fel ümumi
ifadə etmək extend fel ümumi
müəyyən miqyasda ifadə etmək scale fel ümumi
tənzim edilən adjustable sifət ümumi
bayaq qeyd edilən aforesaid sifət ümumi
yalvarış ifadə edən appealing sifət ümumi
razılıq ifadə edən approbatory sifət ümumi
istinad edilən assignable sifət ümumi
hamı tərəfindən etiraf edilən avowed sifət ümumi
asan əldə edilən cheap sifət ümumi
güman edilən conjectural sifət ümumi
təxmin edilən conjectural sifət ümumi
nifrət ifadə edən contemptuous sifət ümumi
tənzim edilən controlled sifət ümumi
qərəzlə edilən deliberate sifət ümumi
qəsdən edilən deliberate sifət ümumi
idarə edilən dirigible sifət ümumi
ictimaiyyət tərəfindən qəbul edilən done sifət ümumi
seçki ilə təyin edilən elective sifət ümumi
ifadə edilmiş embodied sifət ümumi
güman edilən estimated sifət ümumi
təxmin edilən estimated sifət ümumi
güman edilən expectant sifət ümumi
xərc edilən expendable sifət ümumi
dəqiq ifadə edilmiş express sifət ümumi
ifadə oluna bilən expressible sifət ümumi
ifadə olunan expressible sifət ümumi
təsəvvür edilən fictitious sifət ümumi
güman edilən implied sifət ümumi
təxmin edilən implied sifət ümumi
yalvarış ifadə edən imploring sifət ümumi
əlavə edilən incoming sifət ümumi
ifadə edilə bilməyən incommunicable sifət ümumi
sözlə deyilə bilməyən incommunicable sifət ümumi
inamsızlıq ifadə edən incredulous sifət ümumi
çətin həzm edilən indigestible sifət ümumi
dillə ifadə edilə bilməyən ineffable sifət ümumi
sözlə deyilə bilməyən ineffable sifət ümumi
dillə ifadə edilə bilməyən inexpressible sifət ümumi
sözlə deyilə bilməyən inexpressible sifət ümumi
ifadə baxımından zəif inexpressive sifət ümumi
az təsadüf edilən infrequent sifət ümumi
alət kimi istifadə edilən instrumental sifət ümumi
qərəzlə edilən intentional sifət ümumi
qəsdən edilən intentional sifət ümumi
zəhmətsiz əldə edilən labourless sifət ümumi
az sözlə ifadə edilən laconic sifət ümumi
idarə edilən manageable sifət ümumi
əl ilə edilən manual sifət ümumi
öz-özünə ehtimal edilən matter-of-course sifət ümumi
abstrakt mühakimə edilən metaphysical sifət ümumi
parça-parça edilən multipartite sifət ümumi
rəqəmlə ifadə edilmiş numeral sifət ümumi
rəqəmlə ifadə olunmuş numerical sifət ümumi
idarə edilən operated sifət ümumi
istehsal edilən output sifət ümumi
ifadə photogenic sifət ümumi
yalvarış ifadə edən pleading sifət ümumi
ehtimal edilən presumed sifət ümumi
fərz edilən presumed sifət ümumi
güman edilən presumed sifət ümumi
təxmin edilən presumed sifət ümumi
ehtimal edilən presumptive sifət ümumi
fərz edilən presumptive sifət ümumi
güman edilən presumptive sifət ümumi
təxmin edilən presumptive sifət ümumi
ehtimal edilən probable sifət ümumi
qadağan edilən prohibited sifət ümumi
yasaq edilən prohibited sifət ümumi
açıq ifadə olunmuş pronounced sifət ümumi
ehtimal edilən putative sifət ümumi
fərz edilən putative sifət ümumi
güman edilən putative sifət ümumi
təxmin edilən putative sifət ümumi
etibar edilən reliable sifət ümumi
nifrət ifadə edən scornful sifət ümumi
hiss edilən sensual sifət ümumi
ehtimal edilən supposed sifət ümumi
fərz edilən supposed sifət ümumi
güman edilən supposed sifət ümumi
təxmin edilən supposed sifət ümumi
sözlə ifadə edilməyən tacit sifət ümumi
tövsiyə edilən testimonial sifət ümumi
vergiyə cəlb edilən tollable sifət ümumi
ifadə cəhətdən zəif toneless sifət ümumi
başqa cür ifadə edilmiş twice-born sifət ümumi
tənqidsiz qəbul edilən uncritical sifət ümumi
çətin nəzarət edilən unmanageble sifət ümumi
sözlə deyilə bilməyən unspeakable sifət ümumi
sözlə ifadə edilə bilməyən unspeakable sifət ümumi
sözlə ifadə edilə bilməyən unutterable sifət ümumi
sözlə ifadə edilə bilməyən unwordable sifət ümumi
yuxarıda qeyd edilən above-mentioned sifət ümumi
geniş tətbiq edilən far-reaching sifət ümumi
ifadə olunmaz unutterable sifət ümumi
bilə-bilə edilən willful sifət ümumi
çətin tələffüz edilən crackjaw sifət danışıq dili
bilə-bilə edilən calculated sifət ümumi
dərk edilən cognizable sifət ümumi
usandırıcı bir şəkildə təkrar edilən ding-dong sifət ümumi
sənədlə sübut edilən documentary sifət ümumi
xülasə edilən epitomic sifət ümumi
sınaq üçün edilən experimental sifət ümumi
nümunə üçün edilən experimental sifət ümumi
tez-tez təsadüf edilən frequent sifət ümumi
təsəvvür edilən ideal sifət ümumi
arzu edilən lion sifət ümumi
müalicə edilən medical sifət ümumi
təsəvvür edilən notional sifət ümumi
ixrac edilən outbound sifət ümumi
geniş tətbiq edilən practicable sifət ümumi
tez-tez təsadüf edilən prevalent sifət ümumi
ehtimal edilən reputed sifət ümumi
fərz edilən reputed sifət ümumi
güman edilən reputed sifət ümumi
nadir halda təsadüd edilən scarce sifət ümumi
nalayiq məqsədlə edilən suggestive sifət ümumi
sözlə deyilə bilməyən utterless sifət ümumi
güman edilən virtual sifət ümumi
bilə-bilə edilən wilful sifət ümumi
bilərək edilən wilful sifət ümumi
qərəzlə edilən wilful sifət ümumi
qəsdən edilən wilful sifət ümumi
avtomatik idarə edilən unmanned sifət technical
ifadə edən expressive sifət ümumi
çətinliklə əldə edilən near sifət ümumi
az təsadüf edilən singular sifət ümumi
tək-tək təsadüf edilən solitary sifət ümumi
məhv edilən undone sifət ümumi
ehtimal edilən assumed sifət ümumi
fərz edilən assumed sifət ümumi
güman edilən assumed sifət ümumi
təxmin edilən assumed sifət ümumi
danışmadan ifa edilən dumb sifət ümumi
qərəzlə edilən set sifət ümumi
qəsdlə edilən set sifət ümumi
az güman edilən off sifət ümumi
xüsusi ifadə ilə emphatically zərf ümumi
sözlə orally zərf ümumi
sözlə verbally zərf ümumi
bir sözlə in short zərf ümumi
bir sözlə in brief zərf ümumi
bir sözlə shortly zərf ümumi
ayrı sözlə in other words zərf ümumi
digər sözlə in other words zərf ümumi
özgə sözlə in other words zərf ümumi
bir neçə sözlə shortly zərf ümumi
aydın hiss edilən broad zərf ümumi
ziddiyyət ifadə edir and bağlayıcı ümumi
təəccüb ifadə edir and bağlayıcı ümumi
ifadə vermək bear witness söz birləşməsi ümumi
sözlə deyilə bilməyən beyond expression söz birləşməsi ümumi
balıq tutmaq üçün istifadə edilən ip fishing line söz birləşməsi ümumi
ehtimal edilən namizəd front runner söz birləşməsi ümumi
ifadə vermək give expression söz birləşməsi ümumi
ifadə vermək give testimony söz birləşməsi ümumi
bir neçə sözlə in few söz birləşməsi ümumi
başqa sözlə in other words söz birləşməsi ümumi
digər sözlə in other words söz birləşməsi ümumi
bütün xalq tərəfindən qəbul edilən popularly accepted söz birləşməsi ümumi
geniş tətbiq edilən alət practicable tool söz birləşməsi ümumi
ehtimal edilən səbəb probable cause söz birləşməsi ümumi
uzaqdan idarə edilən remotely operated söz birləşməsi ümumi
sağ əllə edilən right handed söz birləşməsi ümumi
güman edilən vərəsə expectant heir söz birləşməsi law
lap yerində deyilmiş ifadə home thrust söz birləşməsi ümumi
ifadə term cəm ümumi
vero