• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
back up sözünün tərcüməsi (296 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
arxa back isim ümumi
dal back isim ümumi
kürək back isim ümumi
evin arxasında olan bağça back-yard isim ümumi
evin arxasında olan məhəllə back-yard isim ümumi
həyətyanı sahə back-yard isim ümumi
geriləmə throw-back isim ümumi
ləngimə throw-back isim ümumi
tənəzzül throw-back isim ümumi
əksqövs arc-back isim ümumi
ard back isim ümumi
dabandalı back isim ümumi
müvəqqəti möhkəmlətmə back casing isim ümumi
dal qapı back door isim ümumi
dal qapı back entrance isim ümumi
kürək back of a dress isim ümumi
boyunardı back of the head isim ümumi
peysər back of the head isim ümumi
peysər back of the neck isim ümumi
ard back part isim ümumi
palan back pillow for loaders; palanduz isim ümumi
döngə back street isim ümumi
arxadan görünüş back view isim ümumi
əks saçma koefisienti back-scattering factor isim ümumi
ricət coming back isim ümumi
qaytarma giving back isim ümumi
qulunc pain in one's back isim ümumi
qaytarılma sending back isim ümumi
bədlik set-back isim ümumi
residiv set-back isim ümumi
yağır sore place on the back of a horse isim ümumi
geri dönmə come-back isim danışıq dili
geri qayıtma come-back isim danışıq dili
müdafiəçi full-back isim sport
yarımmüdafiəçi half-back isim sport
bel sümüyü back isim ümumi
bel sütunu back isim ümumi
onurğa back isim ümumi
atavizm throw-back isim biological
sağalma come-back isim danışıq dili
bel back isim ümumi
əvəz çıxma come-back isim danışıq dili
əvəz vermə come-back isim danışıq dili
intiqam come-back isim danışıq dili
intiqam alma come-back isim danışıq dili
bir şeyin arxa tərəfi back isim ümumi
bir şeyin dal tərəfi back isim ümumi
söykənəcək back isim ümumi
astar back isim ümumi
astar üzü back isim ümumi
tərs üzü back isim ümumi
müdafiəçi back isim sport
bəyənmək back fel ümumi
müdafiə etmək back fel ümumi
tərəfdar çıxmaq back fel ümumi
tərəfini saxlamaq back fel ümumi
qaytarmağa məcbur etmək bring back fel ümumi
qaytarmaq bring back fel ümumi
geri çağırmaq call back fel ümumi
geri qaytarmaq carry back fel ümumi
qayıtmaq come back fel ümumi
budamaq cut back fel ümumi
budanmaq cut back fel ümumi
kəsmək cut back fel ümumi
geri çəkilmək draw back fel ümumi
əl çəkmək draw back fel ümumi
geri çəkilmək fall back fel ümumi
çəkilmək fall back fel ümumi
qaçıb yanına gəlmək fall back on fel ümumi
boğmaq force back fel ümumi
gizlətmək force back fel ümumi
saxlamaq force back fel ümumi
bərpa etmək give back fel ümumi
qaytarmaq give back fel ümumi
geriyə qayıtmaq go back fel ümumi
həvəsi olmamaq hang back fel ümumi
yolu kəsmək head back fel ümumi
qabağını kəsmək head back fel ümumi
yolunu bağlamaq head back fel ümumi
cavabını vermək hit back fel ümumi
zərbəyə zərbə ilə cavab vermək hit back fel ümumi
özünü saxlamaq hold back fel ümumi
nəfsini saxlamaq hold back fel ümumi
çəkinmək hold back fel ümumi
tutmaq rein back fel ümumi
saxlamaq rein back fel ümumi
qayıtmaq be back fel ümumi
qalmaq be left back fel ümumi
laxlatmaq bend back and forth fel ümumi
belini əymək bend one's back fel ümumi
geri gətirmək bring back fel ümumi
belində daşımaq carry smth. on one's back fel ümumi
arxaya qayıtmaq come back fel ümumi
evə dönmək come back home fel ümumi
kor-peşman geri qayıtmaq come back in distress fel ümumi
dartınmaq draw back fel ümumi
əsaslanmaq fall back fel ümumi
qaçıb yanına gəlmək fall back fel ümumi
qayıtmaq get back fel ümumi
quluncunu qırmaq give a massage one's back fel ümumi
dala vermək give back fel ümumi
qayıtmaq go back fel ümumi
dəbbələmək go back on one's bargain fel ümumi
dəbbəlik etmək go back on one's bargain fel ümumi
sözündən dönmək go back on one's word fel ümumi
cığallamaq go back on one's word fel ümumi
qulunc olmaq have pain in one's back fel ümumi
ipini yığmag hold back fel ümumi
ləngitmək hold back fel ümumi
belinin əymək hunch one's back fel ümumi
dartınmaq jerk back fel ümumi
dala salmaq keep back fel ümumi
gizləmək keep back fel ümumi
çıxmaq keep back fel ümumi
geri baxmaq look back fel ümumi
geri addım atmaq make a step back fel ümumi
gölləşmək pond back fel ümumi
saatı geri çəkmək put a clock back fel ümumi
stenoqramı oxumaq read shorthand back fel ümumi
geri göndərmək send back fel ümumi
qaytarmaq send back fel ümumi
qaytarılmaq send be sent back fel ümumi
geriyə oturmaq set back fel ümumi
dala oturmaq sit back fel ümumi
dal-dala yatmaq sleep back to back fel ümumi
dala durmaq stand back fel ümumi
dala çəkilmək step back fel ümumi
zərbəyə cavab vermək strike back fel ümumi
bədlik basmaq suffer a set-back fel ümumi
dalı üstə üzmək swim on one's back fel ümumi
arxası üstə üzmək swim on one's back fel ümumi
dala götürmək take back fel ümumi
xatırlatmaq take back fel ümumi
sözünü dala götürmək take back one's words fel ümumi
sözünü geri götürmək take back one's words fel ümumi
ağzı açıq qalmaq take be taken back fel ümumi
quyruqda sürünmək trail along at the back fel ümumi
qanırılmaq turn back fel ümumi
Paltarı naavand ğeymək wear back to front fel ümumi
geri vermək back fel ümumi
xatırlatmaq bring back fel ümumi
yada salmaq bring back fel ümumi
geri götürmək call back fel ümumi
geri qayıtmaq carry back fel ümumi
geriyə nəzər salmaq carry back fel ümumi
istinad etmək fall back on fel ümumi
əsaslanmaq fall back on fel ümumi
dala qalmaq hang back fel ümumi
ger qalmaq hang back fel ümumi
tutmaq hold back fel ümumi
saxlamaq hold back fel ümumi
qabağını almaq hold back fel ümumi
əks istiqamətdə hərəkət eləmək back fel ümumi
dala-dala getmək back fel ümumi
ləğv etmək call back fel ümumi
cürət etməmək hang back fel ümumi
qorxaqlıq göstərmək hang back fel ümumi
xatırlamaq call back fel ümumi
yada salmaq call back fel ümumi
telefonla zəng etmək call back fel ümumi
arxa back sifət ümumi
dal back sifət ümumi
daldakı back sifət ümumi
geridəki back sifət ümumi
yağırlı having a sore place on the back sifət ümumi
yağırlı with a sore place on the back sifət ümumi
uzaq back sifət ümumi
əks back sifət ümumi
tərs back sifət ümumi
köhnə back sifət ümumi
dala back zərf ümumi
geri back zərf ümumi
geriyə back zərf ümumi
çiynində pick-a-back zərf ümumi
dalında pick-a-back zərf ümumi
arxada at the back zərf ümumi
arxa back zərf ümumi
dalı back zərf ümumi
arxa-arxaya back to back zərf ümumi
dal-dala back to back zərf ümumi
dalqabaq back to front zərf ümumi
tərs back to front zərf ümumi
tərsinə back to front zərf ümumi
arxası üstə on one's back zərf ümumi
qayıdanbaş on the way back zərf ümumi
ikibaşa there and back zərf ümumi
baxmadan without looking back zərf ümumi
əvvəl back zərf ümumi
öncə back zərf ümumi
arxada back zərf ümumi
arxadan back zərf ümumi
arxaya back zərf ümumi
geriyə  back zərf computer
çoxdan away back söz birləşməsi ümumi
bundan qabaq away back söz birləşməsi ümumi
həm o yana, həm bu yana back and forth söz birləşməsi ümumi
hər cürə back and forth söz birləşməsi ümumi
dala-qabağa back and forth söz birləşməsi ümumi
geriyə və irəli back and forth söz birləşməsi ümumi
dal qapı back door söz birləşməsi ümumi
imtina etmək back out söz birləşməsi ümumi
sözündən qaçmaq back out söz birləşməsi ümumi
maşının arxa oturacağı back seat söz birləşməsi ümumi
döngə back street söz birləşməsi ümumi
dalan back street söz birləşməsi ümumi
çəmkirmə back talk söz birləşməsi ümumi
sözqaytarma back talk söz birləşməsi ümumi
dolama yol back way söz birləşməsi ümumi
dolanbac yol back way söz birləşməsi ümumi
çəmkirmə back-answer söz birləşməsi ümumi
kobudcasına sözqaytarma back-answer söz birləşməsi ümumi
sıravi parlament üzvü back-bencher söz birləşməsi ümumi
saçı əks istiqamətdə darama back-comb söz birləşməsi ümumi
az əhalisi olan back-country söz birləşməsi ümumi
mərkəzdən uzaq back-country söz birləşməsi ümumi
tənha yer back-country söz birləşməsi ümumi
avam back-countryman söz birləşməsi ümumi
əyalət back-countryman söz birləşməsi ümumi
gizli back-door söz birləşməsi ümumi
xəlvəti back-door söz birləşməsi ümumi
uzun qadın saçı back-hair söz birləşməsi ümumi
əlin arxa tərəfi ilə back-handed söz birləşməsi ümumi
şübhəli back-handed söz birləşməsi ümumi
müəmmalı back-handed söz birləşməsi ümumi
gizli back-stage söz birləşməsi ümumi
xəlvəti back-stage söz birləşməsi ümumi
qayıtmaq be back söz birləşməsi ümumi
səbr kasası dolmaq break camel's back söz birləşməsi ümumi
səbri tükənmək break camel's back söz birləşməsi ümumi
səbrini tükətmək break camel's back söz birləşməsi ümumi
əvvəlki vərdişlərə qayıtmaq fall back into the old groove söz birləşməsi ümumi
köhnə yola dönmək fall back into the old groove söz birləşməsi ümumi
bir kəsdən qisas almaq get back at smb. söz birləşməsi ümumi
vədinə xilaf çıxmaq go back on one's promise söz birləşməsi ümumi
vədini yerinə yetirməmək go back on one's promise söz birləşməsi ümumi
məlumatı gizlətmək hold back information söz birləşməsi ümumi
zərbəyə zərbə ilə qarşılıq vermək kick back söz birləşməsi ümumi
geriyə söykənmək lie back söz birləşməsi ümumi
heç kar eləmir like water off a ducks back söz birləşməsi ümumi
heç vecinə deyil like water off a ducks back söz birləşməsi ümumi
dönüb baxmaq look back söz birləşməsi ümumi
nəzər salmaq look back söz birləşməsi ümumi
pulu qaytarmaq pay back söz birləşməsi ümumi
özünə quyu qazmaq pickle a rod for one's own back söz birləşməsi ümumi
maqnitofon lentinə dübarə qulaq asmaq play back a tape söz birləşməsi ümumi
əvvəlki yerinə qoymaq set back söz birləşməsi ümumi
söykənmək sit back söz birləşməsi ümumi
bir kəsin kürəyinə şapalaq vurmaq slap smb. on the back söz birləşməsi ümumi
geri göndərmək take back söz birləşməsi ümumi
qaytarmaq take back söz birləşməsi ümumi
ikibaşa there and back söz birləşməsi ümumi
ora və geriyə there and back söz birləşməsi ümumi
geri əymək throw back söz birləşməsi ümumi
geriyə atmaq throw back söz birləşməsi ümumi
ilkin vəziyyətə qayıtmaq try back söz birləşməsi ümumi
geri çəkilməyə məcbur etmək turn back söz birləşməsi ümumi
geri oturtmaq turn back söz birləşməsi ümumi
geri qayıtmaq walk back söz birləşməsi ümumi
çoxdan way back söz birləşməsi ümumi
bir kəsdən oğrunca behind smb.'s back söz birləşməsi ümumi
üzülüşmək get back of one's own söz birləşməsi ümumi
quyruqda sürünmək take back place söz birləşməsi ümumi
arxasınca danışmaq talk behind smb.'s back söz birləşməsi ümumi
müdafiəçi full back söz birləşməsi sport
müdafiəçi quarter-back söz birləşməsi sport
əl əli yuyar, əl də üzü scratch my back and I will scratch yours söz birləşməsi proverb
əvəzini çıxartmaq pay back söz birləşməsi ümumi
əvəzini çıxmaq pay back söz birləşməsi ümumi
əvəzini vermək pay back söz birləşməsi ümumi
geri çəkmək set back söz birləşməsi ümumi
avara gəzmək sit back söz birləşməsi ümumi
boş-bekar gəzmək sit back söz birləşməsi ümumi
tənbəllik sit back söz birləşməsi ümumi
veyllənmək sit back söz birləşməsi ümumi
xatırlatmaq take back söz birləşməsi ümumi
yadına salmaq take back söz birləşməsi ümumi
geri çəkilmək turn back söz birləşməsi ümumi
geri dönmək turn back söz birləşməsi ümumi
sol kənar müdafiəçisi left back söz birləşməsi sport
bir kəsi təbrik etmək slap smb. on the back söz birləşməsi figurative meaning
ziyanın yarısından qayıtmaq try back söz birləşməsi figurative meaning
geri döndərmək set back söz birləşməsi ümumi
qeyd etmək take back söz birləşməsi ümumi
yazmaq take back söz birləşməsi ümumi
başını çevirmək turn back söz birləşməsi ümumi
dönmək turn back söz birləşməsi ümumi
üzünü çevirmək turn back söz birləşməsi ümumi
qatlamaq turn back söz birləşməsi ümumi
İngilis dili Azərbaycan dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
back up yedəkləmək isim computer
back up tərəfdar olmaq fel ümumi
back up dəstəkləmək fel ümumi
back up tıxanmaq fel ümumi
back up tıxaclanmaq fel ümumi
back up geriyə getmək fel ümumi
back up geriyə hərəkət etmək fel ümumi
put smb.'s back up kükrətmək söz birləşməsi ümumi
vero