• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
band wheel sözünün tərcüməsi (109 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
bağ band isim ümumi
lent band isim ümumi
sarğı band isim ümumi
şərid band isim ümumi
tesma band isim ümumi
misdən hazırlanmış nəfəsli alətlər orkestri brass band isim ümumi
döş qayışı breast-band isim ümumi
najdak çarxı grazing-wheel isim ümumi
sumbata çarxı grazing-wheel isim ümumi
qola bağlanmış matəm sarğısı mourning-band isim ümumi
qara lent mourning-band isim ümumi
cəhrə spinning-wheel isim ümumi
sükan çarxı steering-wheel isim ümumi
belbağı waist-band isim ümumi
kəmər waist-band isim ümumi
qurşaq waist-band isim ümumi
qayış waist-band isim ümumi
toqqa waist-band isim ümumi
pər water-wheel isim ümumi
çarx wheel isim ümumi
təkər wheel isim ümumi
avtomobil təkəri bazası wheel-base isim ümumi
balansir balance-wheel isim ümumi
qaraçı köçü band isim ümumi
dirijor band-master isim ümumi
araba təkəri cart wheel isim ümumi
aparıcı çarx driving-wheel isim ümumi
nazim çarx fly-wheel isim ümumi
nazimçarx fly-wheel isim ümumi
taleyin təkəri Fortune's wheel isim ümumi
dəndənə gear-wheel isim ümumi
caz orekstri jazz band isim ümumi
təkərək little wheel isim ümumi
təkərcik little wheel isim ümumi
sükançı man at the wheel isim ümumi
mərkəzdənqaçan nasos çarxı primary wheel isim ümumi
dəndənə rack-wheel isim ümumi
dilçək çarx ratchet-wheel isim ümumi
ehtiyat çarx spare wheel isim ümumi
sükan çarxı steering wheel isim ümumi
şturval steering wheel isim ümumi
rul wheel isim ümumi
taleyin çarxı wheel of fortune isim ümumi
təkər mazı wheel-grease isim ümumi
dişli çarx gear-wheel isim technical
cilalama çarxı grinding-wheel isim technical
şturval steering-wheel isim technical
əlaqə band isim ümumi
sükan wheel isim ümumi
şturval wheel isim ümumi
orkestr band isim ümumi
banda band isim ümumi
dəstə band isim ümumi
bağlamaq band fel ümumi
birləşdirmək band fel ümumi
birləşmək band fel ümumi
ittifaqa daxil olmaq band fel ümumi
diyirlətmək wheel fel ümumi
gillədə-gillədə aparmaq wheel fel ümumi
gillətmək wheel fel ümumi
itələyə-itələyə aparmaq wheel fel ümumi
şturvalda dayanmaq be at the wheel fel ümumi
sükançı olmaq be at the wheel fel ümumi
dolandırmaq wheel round fel ümumi
hərləmək wheel round fel ümumi
dönmək wheel fel ümumi
dövrə vurmaq wheel fel ümumi
fırlanmaq wheel fel ümumi
hərlənmək wheel fel ümumi
velosiped sürmək wheel fel ümumi
velosipeddə getmək wheel fel ümumi
dördtəkərli four-wheel sifət ümumi
üççarxlı three-wheel sifət ümumi
üçtəkərli three-wheel sifət ümumi
təkərvarı wheel-like sifət ümumi
təkərvarı wheel-shaped sifət ümumi
bəxt dönəndə at the next turn of the wheel söz birləşməsi ümumi
bəxt gətirməyəndə at the next turn of the wheel söz birləşməsi ümumi
tale dönəndə at the next turn of the wheel söz birləşməsi ümumi
yağ kimi getmək break a butterfly wheel söz birləşməsi ümumi
araba təkəri cart wheel söz birləşməsi ümumi
yağ kimi getmək fly on the wheel söz birləşməsi ümumi
sol çiyin üstə irəli! left wheel! söz birləşməsi ümumi
sükançı man at the wheel söz birləşməsi ümumi
rəhbər man at the wheel söz birləşməsi ümumi
köçəri həyat on the wheel söz birləşməsi ümumi
təkər üstündə on the wheel söz birləşməsi ümumi
avarlı təkər paddle wheel söz birləşməsi ümumi
bir kəsin işinə əngəl törətmək put a spoke in smb.'s wheel söz birləşməsi ümumi
bir kəsin işinə mane olmaq put a spoke in smb.'s wheel söz birləşməsi ümumi
işə can-başla girişmək put one's shoulder to the wheel söz birləşməsi ümumi
şağ çiyin üstə irəli! right wheel! söz birləşməsi ümumi
qoltuqla kürsü wheel chair söz birləşməsi ümumi
təkərli kreslo wheel chair söz birləşməsi ümumi
uf! band! söz birləşməsi ümumi
fənd işlətmək wheel and deal söz birləşməsi danışıq dili
fırıldaqla məşğul olmaq wheel and deal söz birləşməsi danışıq dili
hiylə işlətmək wheel and deal söz birləşməsi danışıq dili
hərəkətverici qüvvələr wheel cəm ümumi
maşın wheel cəm ümumi
mexanizm wheel cəm ümumi
minik wheel cəm ümumi
dairə wheel cəm ümumi
dövrə wheel cəm ümumi
bəxt wheel cəm ümumi
tale wheel cəm ümumi
velosiped wheel cəm American
uşaq arabası wheel cəm ümumi
İngilis dili Azərbaycan dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
band wheel əsas intiqal isim ümumi