• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
basic word stock sözünün tərcüməsi (181 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
eyham half-word isim ümumi
üstüörtülü söz half-word isim ümumi
gülüş mənbəyi laughing stock isim ümumi
əsas gövdə stock isim ümumi
heyvandar stock-breeder isim ümumi
heyvandarlıq mütəxəssisi stock-breeder isim ümumi
birja dəllalı stock-broker isim ümumi
əmlakın yenidən hesaba alınması stock-taking isim ümumi
inventarın yenidən hesaba alınması stock-taking isim ümumi
danlaq swear-word isim ümumi
söyüş swear-word isim ümumi
kəlam word isim ümumi
söz word isim ümumi
obrazlı təsvir word-painting isim ümumi
cinas word-play isim ümumi
kalambur word-play isim ümumi
söz oyunu word-play isim ümumi
açıq səhmdar cəmiyyət open joint stock company isim ümumi
inventar stock isim ümumi
aktiv söz ehtiyatı active stock of words isim ümumi
əsas fikir basic idea isim ümumi
əsas multivibrator basic multivibrator pair isim ümumi
ölü kapital dead stock isim ümumi
bir kəlmə in one word isim ümumi
aksioner cəmiyyəti joint-stock company isim ümumi
şəriklik joint-stock company isim ümumi
oyuncaq laughing-stock isim ümumi
sözübütöv adam man of one's word isim ümumi
lazımi söz proper word isim ümumi
vaqon parkı rolling stock isim ümumi
aksiya stock isim ümumi
cins stock isim ümumi
aksiya ilə al-ver stock jobbing isim ümumi
qızıl fondu stock of gold isim ümumi
taxıl ehtiyatı stock of grain isim ümumi
şan-şövkət stock of wealth isim ümumi
ştamp stock phrase isim ümumi
maldar stock-breeder isim ümumi
heyvandarlıq ferması stock-farm isim ümumi
birjaçı stock-jobber isim ümumi
heyvandarlıq ferması stock-raising farm isim ümumi
inventarizasiya stock-taking isim ümumi
tabe söz subordinate word isim ümumi
artım surplus stock isim ümumi
ərz word isim ümumi
kəlmə word isim ümumi
sözlərin düzülüşü word order isim ümumi
sözyaratma word-building isim ümumi
sözdəyişdirmə word-changing isim ümumi
formadüzəlici şəkilçilər word-changing suffixes isim ümumi
köməkçi nitq hissəsi form-word isim linguistic
ancaq müəyyən sahədə işlənən söz nonce-word isim linguistic
söz yaradıcılığı word-building isim linguistic
sözdüzəltmə word-building isim linguistic
sözdüzəltmə word-formation isim linguistic
söz sırası word-order isim linguistic
qələm planting-stock isim agricultural
şitil planting-stock isim agricultural
ting planting-stock isim agricultural
danışıq word isim ümumi
nitq word isim ümumi
gic stock isim figurative meaning
küt stock isim figurative meaning
kütbeyin stock isim figurative meaning
qanmaz stock isim figurative meaning
səfeh stock isim figurative meaning
əcdad stock isim ümumi
əmələgəlmə mənbəyi stock isim ümumi
kök stock isim ümumi
ulu babalar stock isim ümumi
fikir word isim ümumi
məsləhət word isim ümumi
mülahizə word isim ümumi
qeyd word isim ümumi
rəy word isim ümumi
ailə stock isim ümumi
nəsil stock isim ümumi
vəd word isim ümumi
ehtiyat stock isim ümumi
fond stock isim ümumi
əmr word isim ümumi
göstəriş word isim ümumi
məxfi söz word isim ümumi
parol word isim ümumi
çağırış word isim ümumi
şüar word isim ümumi
maygülü stock isim botanical
təchiz etmək stock fel ümumi
təmin etmək stock fel ümumi
münasib sözlər seçmək word fel ümumi
sözlərlə ifadə etmək word fel ümumi
sözübütöv olmaq be as good as one's word fel ümumi
ismarlanmaq be sent a word fel ümumi
dağallıq etmək break one's word fel ümumi
vədəxilaf olmaq break one's word fel ümumi
söz düzəltmək build a word fel ümumi
hər sözə qulp qoymaq cavil at every word fel ümumi
söz vermək give one's word fel ümumi
sözündən dönmək go back on one's word fel ümumi
cığallamaq go back on one's word fel ümumi
sözündə durmaq keep one's word fel ümumi
bir kəsin sözünü təhrif etmək pervert smb.'s word fel ümumi
söz salmaq put in a word fel ümumi
inadla susmaq refuse to utter a word fel ümumi
söz axtarmaq seek for a word fel ümumi
ismarlamaq send word fel ümumi
inventarizasiya etmək take stock fel ümumi
cınqırını çıxartmaq utter a word fel ümumi
satışda olmaq stock fel ümumi
anbarda saxlamaq stock fel ümumi
ehtiyatı olmaz stock fel ümumi
ehtiyat yaratmaq stock fel ümumi
başlıca basic sifət ümumi
ən vacib basic sifət ümumi
əsas basic sifət ümumi
zəruri basic sifət ümumi
standart stock sifət ümumi
köklü basic sifət ümumi
qundaqlı having stock sifət ümumi
Səhm joint-stock sifət ümumi
sözübütöv keeping one's word sifət ümumi
heyvandarlıq stock-raising sifət ümumi
hərfi word for word sifət ümumi
sözdüzəldici word-building sifət ümumi
sözdəyişdirici word-changing sifət ümumi
söztörədici word-formative sifət ümumi
elementar basic sifət ümumi
ən sadə basic sifət ümumi
sadələşdirilmiş basic sifət ümumi
adi stock sifət ümumi
bayağı stock sifət ümumi
çeynənmiş stock sifət ümumi
şablon stock sifət ümumi
birja stock sifət ümumi
heyvandarlıq stock sifət ümumi
maldarlıq stock sifət ümumi
hərəkətsiz stock-still zərf ümumi
hərəkətsiz halda stock-still zərf ümumi
tərpənmədən stock-still zərf ümumi
şifahi by word of mouth zərf ümumi
dəlilsiz-sübutsuz on one's bare word zərf ümumi
sözbəsöz word by word zərf ümumi
söz-söz word by word zərf ümumi
eynən word for word zərf ümumi
kəlmə-kəlmə word for word zərf ümumi
hərf-hərf word for word zərf ümumi
öz aramızdı mum's the word zərf idiomatic
alınma söz adopted word söz birləşməsi ümumi
bankın aksioner kapitalı bank-stock söz birləşməsi ümumi
həndəsənin əsasları basic principles of geometry söz birləşməsi ümumi
söhbətə söz qatmaq get a word in edgeways söz birləşməsi ümumi
araya söz qatmaq get a word in edgeways söz birləşməsi ümumi
söz vermək give word söz birləşməsi ümumi
Onun ağzından kəlbətinlə bir kəlmə də söz çəkmək olmaz He hasn't a word throw at a dog söz birləşməsi ümumi
münasib söz tapmaq hit right word söz birləşməsi ümumi
sözün dar mənasında in the narrow sense of the word söz birləşməsi ümumi
son moda last word in smth. söz birləşməsi ümumi
son moda last word on smth. söz birləşməsi ümumi
bir şeyə zamin olmaq pass one's word for smth. söz birləşməsi ümumi
acı söz sharp word söz birləşməsi ümumi
toxunan söz sharp word söz birləşməsi ümumi
sinonim söz synonymous word söz birləşməsi ümumi
Vicdanım haqqı! Upon my word! söz birləşməsi ümumi
məxfi söz watch word söz birləşməsi ümumi
parol watch word söz birləşməsi ümumi
vaxtında deyilmiş söz word in season söz birləşməsi ümumi
Söz quş kimidir, ağzından çıxdı geri qayıtmaz Word spoken is past recalling söz birləşməsi ümumi
arifə bir işarə word to the wise söz birləşməsi ümumi
açıq səhmdar cəmiyyət open-type joint stock company söz birləşməsi ümumi
Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azersu Open-type Joint Stock Company söz birləşməsi ümumi
bir kəsi oyuncaq etmək laughing-stock: make a laughing-stock söz birləşməsi ümumi
sarımaq laughing-stock: make a laughing-stock söz birləşməsi ümumi
paslı söz rusty word söz birləşməsi ümumi
sözünü şirinləşdirmək sugar one's word söz birləşməsi ümumi
sətirdən-sətirə keçirmə word wrap söz birləşməsi computer
Sözün doğrusunu zarafatla deyərlər Many a true word is spoken in jest söz birləşməsi proverb
yağlı söz warm word söz birləşməsi rude word
O, danışmaq belə istəmir He hasn't a word throw at a dog söz birləşməsi ümumi
son söz last word in smth. söz birləşməsi ümumi
son söz last word on smth. söz birləşməsi ümumi
İngilis dili Azərbaycan dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
basic word stock əsas lüğət fondu isim ümumi