• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
be sözünün tərcüməsi (200 nəticə)
İngilis dili Azərbaycan dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
be -məli fel ümumi
be -dür fel ümumi
be -dur fel ümumi
be -dir fel ümumi
be -malı fel ümumi
be çıxmaq fel ümumi
be -dır fel ümumi
be olmaq fel ümumi
be var olmaq fel ümumi
be ibarət olmaq fel ümumi
be heated qızdırılmaq fel ümumi
be hoed kərkilənmək fel ümumi
be heartened ürəkləndirilmək fel ümumi
be hit vurulmaq fel ümumi
be grown əkilib-becərilmək fel ümumi
be greased mazlanmaq fel ümumi
be golden zərlənmək fel ümumi
be idealized ilahiləşdirilmək fel ümumi
be guided əsaslanmaq fel ümumi
be hacked kərkilənmək fel ümumi
be handled əlləşdirilmək fel ümumi
be improved kamilləşdirilmək fel ümumi
be a skinflint simicləşmək fel ümumi
be about fall sallanmaq fel ümumi
be abused söyülmək fel ümumi
be accused təqsirləndirilmək fel ümumi
be a fuddle kefləndirmək fel ümumi
be impudent qabarmaq fel ümumi
be idle bikar olmaq fel ümumi
be imitated yamsılanmaq fel ümumi
be goffered büzmələnmək fel ümumi
be impudent üzə qabarmaq fel ümumi
be identified eyniləşdirilmək fel ümumi
be gilded qızıllanmaq fel ümumi
be formulated düsturlaşdırılmaq fel ümumi
be founded binası qoyulmaq fel ümumi
be frightened eymənmək fel ümumi
be frightened vahimələnmək fel ümumi
be formed formalaşmaq fel ümumi
be formed formalaşdırılmaq fel ümumi
be fleeced yolunmaq fel ümumi
be floated axıdılmaq fel ümumi
be foraged alaflanmaq fel ümumi
be forced məcbur olmaq fel ümumi
be frowned çatılmaq fel ümumi
be full doymaq fel ümumi
be girthed alıqlanmaq fel ümumi
be glad fərəhlənmək fel ümumi
be gladdened fərəhləndirilmək fel ümumi
be glazed aynalanmaq fel ümumi
be adjusted nizamlaşdırılmaq fel ümumi
be generous səxavət göstərmək fel ümumi
be fumbled əlləşdirilmək fel ümumi
be galloped səyirdilmək fel ümumi
be gashed kəsilmək fel ümumi
be generous səxavət gəlmək fel ümumi
be gnawed gəmirtlənmək fel ümumi
be agreed uyğunlaşdırılmaq fel ümumi
be indifferent həvəsdən düşmək fel ümumi
be indifferent saymazlıq etmək fel ümumi
be individualized fərdiləşdirilmək fel ümumi
be inevitable labüd olmaq fel ümumi
be increased artırılmaq fel ümumi
be inclined xoşu olmaq fel ümumi
be bordered haşiyələnmək fel ümumi
be bored burğulanmaq fel ümumi
be bored qubarlanmaq fel ümumi
be in prison yatmaq fel ümumi
be inflamed hovlamaq fel ümumi
be influenced təsirlənmək fel ümumi
be invented uydurulmaq fel ümumi
be irritated qızmaq fel ümumi
be issued çıxarılmaq fel ümumi
be jobless işsiz olmaq fel ümumi
be invented quraşdırılmaq fel ümumi
be invalid şikəst olmaq fel ümumi
be influential ağzıkəsərli olmaq fel ümumi
be ingratiated qılıqlanmaq fel ümumi
be insolent qabarmaq fel ümumi
be insulated izolə olunmaq fel ümumi
be bolted boltlanmaq fel ümumi
be bold cəsarətlənmək fel ümumi
be anxious darıxmaq fel ümumi
be appetized iştahalandırılmaq fel ümumi
be approved bəyənilmək fel ümumi
be arrested tutulmaq fel ümumi
be animated ilhama almag fel ümumi
be an obstacle axsatmaq fel ümumi
be after girləmək fel ümumi
be agitated təşviş keçirmək fel ümumi
be agitated həyəcanlanmaq fel ümumi
be flashed alovlanmaq fel ümumi
be ascetic guşənişin olmaq fel ümumi
be ashamed ar etmək fel ümumi
be bearable dözülmək fel ümumi
be beautified zinətlənmək fel ümumi
be behindhand geriləmək fel ümumi
be bloodstained qana bulaşmaq fel ümumi
be bandaged sarınmaq fel ümumi
be attracted cəlb olunmaq fel ümumi
be ashamed xəcalətlənmək fel ümumi
be ashamed həyalanmaq fel ümumi
be assembled quraşdırılmaq fel ümumi
be associated əlaqələndirilmək fel ümumi
be affected əziklənmək fel ümumi
be filed əyələnmək fel ümumi
be deposited behlənmək fel ümumi
be deposited lilləmək fel ümumi
be destroyed paymal olmaq fel ümumi
be devoted sədaqətlilik göstərmək fel ümumi
be deported sürülmək fel ümumi
be demolished dağıdılmaq fel ümumi
be dejected kefi korlanmaq fel ümumi
be delivered çatdırılmaq fel ümumi
be demanded soruşulmaq fel ümumi
be diminished azaldılmaq fel ümumi
be disappointed küskün olmaq fel ümumi
be disturbed pozulmaq fel ümumi
be fixed təyin olunmaq fel ümumi
be done edilmək fel ümumi
be dragged sürüklənmək fel ümumi
be disturbed təlaş keçirmək fel ümumi
be distilled saflaşdırılmaq fel ümumi
be disappointed məyuslaşmaq fel ümumi
be disdained nəzərdən qaçırılmaq fel ümumi
be dissolved əridilmək fel ümumi
be defined concretely konkretləşdirilmək fel ümumi
be darkened tutqunlaşdırılmaq fel ümumi
be created yaradılmaq fel ümumi
be crestfallen burnunu sallamaq fel ümumi
be crippled şikəst olmaq fel ümumi
be criticized tənqid olunmaq fel ümumi
be counted sayılmaq fel ümumi
be considered sayılmaq fel ümumi
be sentenced be shot güllələnməyə məhkum edilmək fel ümumi
be ablaze şölələnmək fel ümumi
be born anadan olmaq fel ümumi
be crumpled əzilmək fel ümumi
be crushed xınclanmaq fel ümumi
be dammed up böyənmək fel ümumi
be damned lənətləndirilmək fel ümumi
be darkened qaranlıqlaşdırılmaq fel ümumi
be cut biçdirilmək fel ümumi
be curtained pərdələnmək fel ümumi
be cunning bic olmaq fel ümumi
be curbed cilovlanmaq fel ümumi
be cursed lənətləndirilmək fel ümumi
be drawn cəlb olunmaq fel ümumi
be divided buğumlanmaq fel ümumi
be exact saatına düşmək fel ümumi
be executed qətl olunmaq fel ümumi
be exposed ayıbı açılmaq fel ümumi
be extracted çıxarılmaq fel ümumi
be evident bəlli olmaq fel ümumi
be drawn sürüklənmək fel ümumi
be established qurulmaq fel ümumi
be Europeanized avropalaşmaq fel ümumi
be evacuated boşaldılmaq fel ümumi
be fair haqlı olmaq fel ümumi
be famous məşhur olmaq fel ümumi
be filed yeyələnmək fel ümumi
be filmed ekranlaşdırılmaq fel ümumi
be fined cərimələnmək fel ümumi
be fitted olmaq fel ümumi
be fettered qandallanmaq fel ümumi
be felt hiss olunmaq fel ümumi
be fated bəxtli olmaq fel ümumi
be fattened kökəldilmək fel ümumi
be fattened up bordaqlanmaq fel ümumi
be equalized tənləşdirilmək fel ümumi
be evicted köçürdülmək fel ümumi
be enumerated sadalanmaq fel ümumi
be dyed boyanmaq fel ümumi
be eager aşiqində olmaq fel ümumi
be eclipsed tutulmaq fel ümumi
be drubbed budanılmaq fel ümumi
be dropped damızdırılmaq fel ümumi
be drawn çəkilmək fel ümumi
be drawn closer yaxınlaşdırılmaq fel ümumi
be dressed geyilmək fel ümumi
be electrocuted qətl olunmaq fel ümumi
be dunged peyinlənmək fel ümumi
be enlightened elmləndirilmək fel ümumi
be embalmed balzamlanmaq fel ümumi
be entrained yüklənmək fel ümumi
be enkindled qızışdırılmaq fel ümumi
be enlivened dirildilmək fel ümumi
be engaged nişanlanmaq fel ümumi
be emptied boşaldılmaq fel ümumi
be enchanted ovsunlanmaq fel ümumi
be enchanted sehrlənmək fel ümumi
would-be yalandan zərf ümumi
be in funk qorxmaq phrases danışıq dili
be forthcoming görünmək phrases ümumi
be obliged minnətdar olmaq phrases danışıq dili
be starved acında ölmək phrases ümumi
be sure şübhəsiz phrases ümumi
be sure əlbəttə phrases ümumi
be speechless danışmamaq phrases ümumi
be quick tələsmək phrases ümumi