• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
be sözünün tərcüməsi (199 nəticə)
İngilis dili Azərbaycan dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
be -dur fel ümumi
be -dir fel ümumi
be -dür fel ümumi
be -dır fel ümumi
be -malı fel ümumi
be çıxmaq fel ümumi
be -məli fel ümumi
be olmaq fel ümumi
be var olmaq fel ümumi
be ibarət olmaq fel ümumi
be mined çıxarış isim ümumi
be used işlənilmək fel ümumi
be vaccinated vaksinlənmək fel ümumi
be violent dəliqanlılıq etmək fel ümumi
be used işlədilmək fel ümumi
be varnished laklanmaq fel ümumi
be unshaven saqqallanmaq fel ümumi
be unaware qəflətdə olmaq fel ümumi
be undressed soyundurulmaq fel ümumi
be composed qoşulmaq fel ümumi
be wanted lazım olmaq fel ümumi
be wished arzulanmaq fel ümumi
be lined çizgilənmək fel ümumi
be listened dinlənilmək fel ümumi
be littered up zibillənmək fel ümumi
be looked at baxılmaq fel ümumi
be worried dərdini çəkmək fel ümumi
be completed nəticələnmək fel ümumi
be watched baxılmaq fel ümumi
be waved qıvrımlaşdırılmaq fel ümumi
be weathered aşındırılmaq fel ümumi
be wedged çivlənmək fel ümumi
be warden qəyyumluq etmək fel ümumi
be coked kokslaşdırılmaq fel ümumi
be caught suddenly basmarlanmaq fel ümumi
be ceased dayandırılmaq fel ümumi
be chased izlənmək fel ümumi
be cheated kələk gəlinmək fel ümumi
be castrated axtalaşmaq fel ümumi
be castigated qamçılanmaq fel ümumi
be called adlanmaq fel ümumi
be called adlandırılmaq fel ümumi
be careful qorunmaq fel ümumi
be carved qazınmaq fel ümumi
be chewed çeynənmək fel ümumi
be choked boğazı qovuşmaq fel ümumi
be collared xamıtlanmaq fel ümumi
be collectivized kollektivləşdirilmək fel ümumi
be colored boyadılmaq fel ümumi
be companion şərik olmaq fel ümumi
be looked into baxılmaq fel ümumi
be cobbled döşənmək fel ümumi
be clear anlaşılmaq fel ümumi
be clear bəlli olmaq fel ümumi
be clubbed zopalanmaq fel ümumi
be clutched pəncələnmək fel ümumi
be compelled vadar olmaq fel ümumi
be made finer nazikləşdirilmək fel ümumi
be oiled bulaşdırılmaq fel ümumi
be omitted ötürülmək fel ümumi
be oppressed qısnanmaq fel ümumi
be oppressed zülm çəkmək fel ümumi
be off qaçmaq fel ümumi
be obstinate dikbaşlıq etmək fel ümumi
be neutralized neytrallaşdırılmaq fel ümumi
be nicked kərtiklənmək fel ümumi
be notched kərtiklənmək fel ümumi
be obliged vadar olmaq fel ümumi
be out çıxmaq fel ümumi
be out keçmək fel ümumi
be partitioned off kəsilmək fel ümumi
be patched yamanmaq fel ümumi
be patient tablaşmaq fel ümumi
be stacked çatılmaq fel ümumi
be palpated əllənmək fel ümumi
be paired qoşalanmaq fel ümumi
be overcast buluda bürünmək fel ümumi
be oxidized zağlanmaq fel ümumi
be packed qablaşdırılmaq fel ümumi
be packed yerləşdirilmək fel ümumi
be neutralized bitərəfləşdirilmək fel ümumi
be narrowed ensizləşdirilmək fel ümumi
be made smaller darısqallaşdırılmaq fel ümumi
be made sure inandırılmaq fel ümumi
be made thicker qalınlaşdırılmaq fel ümumi
be made thin durulaşdırılmaq fel ümumi
be made rough kobudlaşdırılmaq fel ümumi
be buried götürülmək fel ümumi
be lopped daranmaq fel ümumi
be mad to quzulamaq fel ümumi
be made dəmləşmək fel ümumi
be made faceless simasızlaşdırılmaq fel ümumi
be manifested faş olmaq fel ümumi
be married nigahlanmaq fel ümumi
be militarized hərbiləşdirilmək fel ümumi
be minced doğranmaq fel ümumi
be modelled yapılmaq fel ümumi
be muddled qarışdırılmaq fel ümumi
be mentioned anılmaq fel ümumi
be melancholy qəribləmək fel ümumi
be master məngirləmək fel ümumi
be measured ölçülmək fel ümumi
be melancholy qubarlanmaq fel ümumi
be looped ilməklənmək fel ümumi
be bored burğulanmaq fel ümumi
be assembled quraşdırılmaq fel ümumi
be associated əlaqələndirilmək fel ümumi
be concretized konkretləşdirilmək fel ümumi
be confronted tutuşdurulmaq fel ümumi
be ashamed həyalanmaq fel ümumi
be ashamed xəcalətlənmək fel ümumi
be arrested tutulmaq fel ümumi
be ascetic guşənişin olmaq fel ümumi
be ashamed ar etmək fel ümumi
be confused çaşdırılmaq fel ümumi
be confused qarıxdırılmaq fel ümumi
be copied köçürülmək fel ümumi
be bruised əzilib-büzülmək fel ümumi
be countryfied kəndliləşmək fel ümumi
be crafty biclik işlətmək fel ümumi
be copied köçürdülmək fel ümumi
be conjured cadulanmaq fel ümumi
be confused xəcalət çəkmək fel ümumi
be conjugated şəxslənmək fel ümumi
be conjugated təsrif olunmaq fel ümumi
be approved bəyənilmək fel ümumi
be appetized iştahalandırılmaq fel ümumi
be a fuddle kefləndirmək fel ümumi
be a skinflint simicləşmək fel ümumi
be about fall sallanmaq fel ümumi
be abused söyülmək fel ümumi
be counted sayılmaq fel ümumi
be considered sayılmaq fel ümumi
be sentenced be shot güllələnməyə məhkum edilmək fel ümumi
be ablaze şölələnmək fel ümumi
be born anadan olmaq fel ümumi
be accused təqsirləndirilmək fel ümumi
be adjusted nizamlaşdırılmaq fel ümumi
be an obstacle axsatmaq fel ümumi
be animated ilhama almag fel ümumi
be anxious darıxmaq fel ümumi
be agreed uyğunlaşdırılmaq fel ümumi
be agitated həyəcanlanmaq fel ümumi
be affected əziklənmək fel ümumi
be after girləmək fel ümumi
be agitated təşviş keçirmək fel ümumi
be crammed tıxaclanmaq fel ümumi
be corrupted azdırılmaq fel ümumi
be disappointed məyuslaşmaq fel ümumi
be disdained nəzərdən qaçırılmaq fel ümumi
be attracted cəlb olunmaq fel ümumi
be bandaged sarınmaq fel ümumi
be disappointed küskün olmaq fel ümumi
be created yaradılmaq fel ümumi
be deposited lilləmək fel ümumi
be destroyed paymal olmaq fel ümumi
be devoted sədaqətlilik göstərmək fel ümumi
be bearable dözülmək fel ümumi
be beautified zinətlənmək fel ümumi
be bored qubarlanmaq fel ümumi
be bought alınmaq fel ümumi
be bound bağlanılmaq fel ümumi
be brewed dəmlənmək fel ümumi
be bordered haşiyələnmək fel ümumi
be bolted boltlanmaq fel ümumi
be behindhand geriləmək fel ümumi
be bloodstained qana bulaşmaq fel ümumi
be bold cəsarətlənmək fel ümumi
be deposited behlənmək fel ümumi
be diminished azaldılmaq fel ümumi
be deported sürülmək fel ümumi
be curbed cilovlanmaq fel ümumi
be cursed lənətləndirilmək fel ümumi
be curtained pərdələnmək fel ümumi
be crushed xınclanmaq fel ümumi
be crumpled əzilmək fel ümumi
be crestfallen burnunu sallamaq fel ümumi
be crippled şikəst olmaq fel ümumi
be criticized tənqid olunmaq fel ümumi
be cut biçdirilmək fel ümumi
be cunning bic olmaq fel ümumi
be dammed up böyənmək fel ümumi
be demanded soruşulmaq fel ümumi
be delivered çatdırılmaq fel ümumi
be demolished dağıdılmaq fel ümumi
be dejected kefi korlanmaq fel ümumi
be damned lənətləndirilmək fel ümumi
be darkened qaranlıqlaşdırılmaq fel ümumi
be darkened tutqunlaşdırılmaq fel ümumi
be defined concretely konkretləşdirilmək fel ümumi
would-be yalandan zərf ümumi
be forthcoming görünmək phrases ümumi
be in funk qorxmaq phrases danışıq dili
be sure əlbəttə phrases ümumi
be sure şübhəsiz phrases ümumi
be starved acında ölmək phrases ümumi
be speechless danışmamaq phrases ümumi
be quick tələsmək phrases ümumi
be obliged minnətdar olmaq phrases danışıq dili