• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
be bound hand and foot sözünün tərcüməsi (300 nəticə)
Azərbaycan dili İngilis dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
sərhəd bound isim ümumi
hədd bound isim ümumi
hüdud bound isim ümumi
ayağın altı foot isim ümumi
ayaq foot isim ümumi
pəncə foot isim ümumi
ayaq tormozu foot-brake isim ümumi
addım foot-pace isim ümumi
ayaqçı foot-page isim ümumi
kuryer foot-page isim ümumi
xidmətçi foot-page isim ümumi
xidmətçi oğlan foot-page isim ümumi
ayaq yumaq üçün ləyən foot-pan isim ümumi
piyada foot-passenger isim ümumi
piyada gedən foot-passenger isim ümumi
qaçış üzrə yarış foot-race isim ümumi
piyada qoşun foot-troops isim ümumi
piyadalar üçün yol foot-walk isim ümumi
səki foot-walk isim ümumi
ayaq üçün qrelka foot-warmer isim ümumi
dörd nəfərdən ibarət ekipaj four-in-hand isim ümumi
əl hand isim ümumi
korlar üçün əlifba hand-language isim ümumi
məhəccər hand-rail isim ümumi
sürahi hand-rail isim ümumi
tutacaq hand-rail isim ümumi
nağd amount on hand isim ümumi
əndazə bound isim ümumi
kalliqrafik xətt calligraphic hand isim ümumi
fitvaçı fire hand isim ümumi
ətək foot isim ümumi
ayaqqabı foot gear isim ümumi
piyada foot passenger isim ümumi
dabaq foot-and-mouth disease isim ümumi
aşırmalı körpü foot-bridge isim ümumi
piyadalar körpüsü foot-bridge isim ümumi
körpücük foot-bridge isim ümumi
bandaj hand isim ümumi
əl ilə əyirmə hand-spinning isim ümumi
əllə ipəyirmə hand-spinning isim ümumi
əlbəyaxa hand-to-hand fighting isim ümumi
əlbəyaxa vuruşma hand-to-hand fighting isim ümumi
ayaqyeri hollow for foot isim ümumi
kiçik əqrəb hour-hand isim ümumi
bir qarnı ac yaşamaq live from hand to mouth isim ümumi
bir qarnı tox yaşamaq live from hand to mouth isim ümumi
çağırışçı man bound for military service isim ümumi
böyük əqrəb minute-hand isim ümumi
veksel note of hand isim ümumi
bukinist second-hand bookseller isim ümumi
işlənmiş maşın second-hand car isim ümumi
alverçi second-hand dealer isim ümumi
alış-verişçi second-hand dealer isim ümumi
dəllalbazar second-hand market isim ümumi
dəllalbazarı second-hand market isim ümumi
hoqqabazlıq sleight of hand isim ümumi
əl ustalığı sleight of hand isim ümumi
qab dibi yalayan foot-licker isim danışıq dili
yaltaq foot-licker isim danışıq dili
yonca hare's-foot isim botanical
hoppanma bound isim ümumi
sıçrama bound isim ümumi
tullanma bound isim ümumi
sıçrayış bound isim ümumi
addım foot isim ümumi
qədəm foot isim ümumi
yeriş foot isim ümumi
ayaq hand isim ümumi
pəncə hand isim ümumi
mövqe hand isim ümumi
tərəf hand isim ümumi
vəziyyət hand isim ümumi
yer hand isim ümumi
qaçaraq düşmən tərəfə keçmə bound isim military
dəyib qalxma bound isim ümumi
cəsarətli əl hand isim ümumi
güclü əl hand isim ümumi
möhkəm əl hand isim ümumi
nəzarət hand isim ümumi
səlahiyyət hand isim ümumi
dəyib yana sıçrama bound isim ümumi
rikoşet bound isim ümumi
sapma bound isim ümumi
binagüzarlıq hand isim ümumi
sahiblik hand isim ümumi
sərəncam hand isim ümumi
söz vermə hand isim ümumi
razılıq hand isim ümumi
vəd hand isim ümumi
nikaha razılıq hand isim ümumi
fəhlə hand isim ümumi
işçi hand isim ümumi
dənizçi hand isim ümumi
ekipaj hand isim ümumi
gəmi heyəti hand isim ümumi
hər bir işi bacaran adam hand isim ümumi
əlindən hər bir iş gələn adam hand isim ümumi
mahir adam hand isim ümumi
xətt hand isim ümumi
mənbə hand isim ümumi
əqrəb hand isim ümumi
göstərici hand isim ümumi
işarə hand isim ümumi
semaforun cinah seksiyası hand isim ümumi
bağlama hand isim ümumi
dəstə hand isim ümumi
bud hand isim ümumi
cilov hand isim ümumi
yüyən hand isim ümumi
atılmaq bound fel ümumi
atlanmaq bound fel ümumi
hoppanmaq bound fel ümumi
sıçramaq bound fel ümumi
tullanmaq bound fel ümumi
toxuyub uzatmaq foot fel ümumi
uzatmaq foot fel ümumi
ötürmək hand fel ümumi
təqdim etmək hand fel ümumi
vermək hand fel ümumi
nəslə vermək hand down fel ümumi
nəvə-nəticəyə vermək hand down fel ümumi
vermək hand in fel ümumi
təqdim etmək hand in fel ümumi
göndərmək hand on fel ümumi
ötürmək hand on fel ümumi
vermək hand on fel ümumi
paylamaq hand out fel ümumi
ötürmək hand over fel ümumi
çatdırmaq hand over fel ümumi
bağlanılmaq be bound fel ümumi
borclu olmaq be bound fel ümumi
bir işi görməyə borclu olmaq be bound to do smth. fel ümumi
xəcalətli olmaq be bound to do smth. fel ümumi
ayaqlanmaq be trodden under foot fel ümumi
əl bulamaq bear a hand fel ümumi
çənginə keçmək fall into smb.'s hand fel ümumi
ipini qırmaq get out of hand fel ümumi
kömək əlini uzatmaq give a hand fel ümumi
bir kəsə hərəkət azadlığı vermək give smb. a free hand fel ümumi
əl vurmaq hand fel ümumi
əldən-ələ ötürmək hand fel ümumi
vermək hand out fel ümumi
pul xərcləmək hand out fel ümumi
estafeti vermək hand the baton fel ümumi
əl vermək hold out one's hand fel ümumi
kömək əli uzatmaq lend a hand fel ümumi
başına buraxmaq let get out of hand fel ümumi
qudurtmaq let get out of hand fel ümumi
yaxında yaşamaq live near at hand fel ümumi
əlini dəbərtmək move one's hand fel ümumi
əl vermək offer one's hand fel ümumi
əlinə qandal vurmaq put handcuffs on smb.'s hand fel ümumi
əl qaldırmaq raise one's hand fel ümumi
qıcanmaq raise one's hand against fel ümumi
ayaqdan tutmaq seize smb.'s foot fel ümumi
bir kəsin əlini silkələmək shake smb.'s hand fel ümumi
sıxmaq shake smb.'s hand fel ümumi
ayağı sürüşmək slip one's foot fel ümumi
əl atmaq stretch out one's hand fel ümumi
noxtalamaq take in hand fel ümumi
əl-ayağını yığışdırmaq take smb. in hand fel ümumi
çəngələmək take smth. full of hand fel ümumi
basıb-əzmək trample under foot fel ümumi
ayaq altına salmaq tread under foot fel ümumi
ayaqlamaq tread under foot fel ümumi
əl-ələ gəzmək walk hand in hand fel ümumi
əlini yelləmək wave one's hand fel ümumi
pis xətti olmaq write a bad hand fel ümumi
hədd qoymaq bound fel ümumi
hüdudlaşdırmaq bound fel ümumi
məhdudlaşdırmaq bound fel ümumi
oynamaq foot fel ümumi
rəqs etmək foot fel ümumi
kömək etmək hand fel ümumi
həmsərhəd olmaq bound fel ümumi
yanaşı olmaq bound fel ümumi
həmhüdud olmaq bound fel ümumi
nəticə çıxartmaq foot fel ümumi
yekun vurmaq foot fel ümumi
yekunlaşdırmaq foot fel ümumi
yerə dəyib geri qayıtmaq bound fel ümumi
ödəmək foot fel danışıq dili
dəyib kənara getmək bound fel ümumi
sapmaq bound fel ümumi
ayaqla getmək foot fel ümumi
piyada getmək foot fel ümumi
bərk döyünmək bound fel ümumi
çırpınmaq bound fel ümumi
bağlı bound sifət ümumi
bağlanmış bound sifət ümumi
qeyri-sərbəst bound sifət ümumi
birinci əldən first-hand sifət ümumi
siftə first-hand sifət ümumi
əllə edilmiş free-hand sifət ümumi
hazır hand-me-down sifət ümumi
əllə ayrılmış hand-picked sifət ümumi
əllə seçilmiş hand-picked sifət ümumi
əlbəyaxa hand-to-hand sifət ümumi
aya səmt götürmüş moon-bound sifət ümumi
şimal istiqamətində gedən north-bound sifət ümumi
şimala gedən north-bound sifət ümumi
bilici old hand sifət ümumi
dünya görmüş old hand sifət ümumi
dünya yola salmış old hand sifət ümumi
təcrübəli old hand sifət ümumi
məftun olmuş spell-bound sifət ümumi
valeh olmuş spell-bound sifət ümumi
vurulmuş spell-bound sifət ümumi
çim döşənmiş turf-bound sifət ümumi
çinli turf-bound sifət ümumi
əlaltı at hand sifət ümumi
cildli bound sifət ümumi
əlaqədar bound up sifət ümumi
əlibağlı bound-handed sifət ümumi
ayaq foot sifət ümumi
ayaqlı having foot sifət ümumi
dardüşüncəli hide-bound sifət ümumi
dabaqlı ill with the foot-and-mouth disease sifət ümumi
sol left-hand sifət ümumi
əldəki on hand sifət ümumi
mövcud on hand sifət ümumi
nağd on hand sifət ümumi
əl altından olan ready at hand sifət ümumi
işlənmiş second-hand sifət ümumi
yüyrək swift-foot sifət ümumi
istiqamət alan bound sifət ümumi
istiqamət götürən bound sifət ümumi
ucuz hand-me-down sifət ümumi
əllə çeşidlənmiş hand-picked sifət ümumi
çaşdırılmış spell-bound sifət ümumi
heyrətə salınmış spell-bound sifət ümumi
sarsıdılmış spell-bound sifət ümumi
borclu bound sifət ümumi
mükəlləfiyyətli bound sifət ümumi
hərbi xidmətə keçməyə borclu bound sifət ümumi
geyilmiş hand-me-down sifət ümumi
nimdaş hand-me-down sifət ümumi
əllə dərilmiş hand-picked sifət ümumi
əllə yığılmış hand-picked sifət ümumi
hökmən bound sifət ümumi
labüd bound sifət ümumi
mütləq bound sifət ümumi
cildlənmiş bound sifət ümumi
cildli bound sifət ümumi
təyin olunmuş bound sifət ümumi
göndərilmiş bound sifət ümumi
hazır olan bound sifət ümumi
hazırlaşan bound sifət ümumi
burnunun ucunda at hand zərf ümumi
əl ilə by hand zərf ümumi
əldən ələ from hand to hand zərf ümumi
başdan-ayağa from head to foot zərf ümumi
təpədən dırnağa qədər from head to foot zərf ümumi
başdan-ayağa kimi from head to foot zərf ümumi
əl-ələ hand in hand zərf ümumi
yaxında near at hand zərf ümumi
yaxınlıqdan near at hand zərf ümumi
piyada on foot zərf ümumi
əldə olan on hand zərf ümumi
o biri tərəfdən on the other hand zərf ümumi
bir cəhətdən ... digər cəhətdən on the one hand ... on the other hand bağlayıcı ümumi
bir yandan ... digər yandan on the one hand ... on the other hand bağlayıcı ümumi
digər tərəfdən on the other hand bağlayıcı ümumi
aşağıda at the foot of sözönü ümumi
bax: bind bound past tense ümumi
bax: bind bound keçmiş zaman ümumi
Az olsun, üz olsun A bird in the hand is worth two in the bush söz birləşməsi ümumi
Soğan olsun, nağd olsun A bird in the hand is worth two in the bush söz birləşməsi ümumi
hər halda at any hand söz birləşməsi ümumi
nə təhər olsa at any hand söz birləşməsi ümumi
əlinin lap altında at hand söz birləşməsi ümumi
lap yaxında at hand söz birləşməsi ümumi
Soğan olsun, nağd olsun Bird in the hand is worth two in the bush söz birləşməsi ümumi
kaman tutan əl bow hand söz birləşməsi ümumi
sol əl bow hand söz birləşməsi ümumi
kuryerlə by hand söz birləşməsi ümumi
qasidlə by hand söz birləşməsi ümumi
cütdırnaq cloven foot söz birləşməsi ümumi
kiçik qırış crow's foot söz birləşməsi ümumi
bürüş crow's foot söz birləşməsi ümumi
cizgi crow's foot söz birləşməsi ümumi
kənd təsərrüfatı fəhləsi farm hand söz birləşməsi ümumi
ilkin mənbədən məlumat first-hand knowledge söz birləşməsi ümumi
əlin içi flat of a hand söz birləşməsi ümumi
ovuc flat of a hand söz birləşməsi ümumi
ovucun içi flat of a hand söz birləşməsi ümumi
qvardiya yürüşü Foot Guards söz birləşməsi ümumi
nəticəsi üçün məsuliyyət daşımaq foot the bill söz birləşməsi ümumi
ayaqla getmək foot the road söz birləşməsi ümumi
oynamaq foot the road söz birləşməsi ümumi
piyada getmək foot the road söz birləşməsi ümumi
rəqs etmək foot the road söz birləşməsi ümumi
təcrübəsiz fresh hand söz birləşməsi ümumi
təzə şagird fresh hand söz birləşməsi ümumi
qələbə əldə etmək gain the upper hand söz birləşməsi ümumi
qələbə qazanmaq gain the upper hand söz birləşməsi ümumi
üstünlük əldə etmək get better hand söz birləşməsi ümumi
üstünlük qazanmaq get better hand söz birləşməsi ümumi
pis təəssürat yaratmaq get off on the wrong foot söz birləşməsi ümumi
İngilis dili Azərbaycan dili Qramm. Kateq. Leksik Kateq.
be bound hand and foot əl-qolu bağlı olmaq fel ümumi